Den svaga kronan beror på Riksbanken

 Riksbanken måste sluta experimentera med svensk ekonomi och återgå till en penningpolitik som ger långsiktig makroekonomisk stabilitet, skriver nationalekonomerna Fredrik NG Andersson och Lars Jonung.

Åren före den globala finanskrisen 2008/09 kostade en euro cirka 9,25 kronor. Nu ligger kursen strax under 12 kronor

I Ekonomisk Debatt nummer 5, som i dagarna även publicerats online, studerar vi varför kronan försvagats.

Den köpkraftsjusterade växelkursen är beräknad av OECD enligt Cassels teori. Den är framtagen genom att ställa frågan: hur många kronor krävs för att kunna köpa lika många varor och tjänster producerade i Sverige som det går att köpa varor och tjänster för 1 euro producerade i euroområdet.

Som framgår av figur 1 låg den köpkraftsjusterade växelkursen relativt stabil fram till 2008 vilket tyder på att inflationen i Sverige och i Europa var likartad. Därefter har kronkursen försvagats med cirka 17 procent. 

En återkommande missuppfattning i debatten om penningpolitiken är att Riksbanken fört en likartad penningpolitik som den Europeiska centralbanken ECB. Detta är inte korrekt. 

Hur expansiv eller återhållsam penningpolitik är beror inte enbart på nivån på räntan eller storleken på eventuella obligationsköp av centralbanken. Det beror på det allmänna tillståndet i ekonomin. 

En ränta på säg 4 procent kan både vara expansiv och återhållsam beroende på konjunkturläget. 

Våra resultat ger en klar och entydig slutsats beträffande drivkraften bakom kronförsvagningen under de senaste femton åren. Orsaken är Riksbankens internationellt sett expansiva penningpolitik. 

Stefan Ingves kallade denna politik i en intervju med Dagens Industri 2017 för: ”ett samhällsexperiment vi aldrig gjort tidigare”. Det var ett experiment med extremt låga räntor som med tiden skapat många negativa effekter. Kronförsvagningen är en av dem.

Den debatt som nu uppstått om ett svenskt euromedlemskap för att komma bort från den svenska ”skvalpvalutan” är ett sidospår. Ett euromedlemskap är en större fråga som handlar om mer än enbart växelkursen. 

Ett första steg från Riksbankens ledning vore att klart erkänna att det expansiva penningpolitiska experimentet med ultralåg styrränta var ett stort misstag. 

Fredrik NG Andersson och Lars Jonung DI 5 september 2023

https://www.di.se/debatt/debatt-den-svaga-kronan-beror-pa-riksbanken/


Den höga privata skuldsättningen kombinerat med högt värderade och stigande fastighetspriser och en av världens största banksektorer gör att en framtida kris riskerar bli än värre än krisen under 1990-talet.

Fredrik N.G. Andersson, Andreas Bergh och Anders Olshov, 28 april 2016

https://englundmacro.blogspot.com/2016/05/den-hoga-privata-skuldsattningen.html

 

Sverige står inför en ny bankkris, eller ännu värre. Det beror på, och förklarar, den sjunkande kronkursen

Rolf Englund 22 augusti 202

https://englundmacro.blogspot.com/2023/08/sverige-star-infor-en-ny-bankkris-eller.html


Jag tycker det är skriande uppenbart att räntan världen över är för låg 

och att en större del av stimulanserna borde ske via finanspolitiken.

Rolf Englund blogg 5 december 2009

https://englundmacro.blogspot.com/2014/08/skriande-uppenbart.html


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Swedbank: Svagare krona krävs för att nå inflationsmålet