Leta i den här bloggen

2023-11-30

Biggest Blowout in Bonds Since the 1980s Sparks Everything Rally

 Yield plunge spurs advance in stocks, credit, emerging markets

Investors see scope for more gains with Fed cuts on horizon

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-30/biggest-blowout-in-bonds-since-the-1980s-sparks-everything-rally


Marknaden säker: ECB sänker i april

 Sannolikheten för att Europeiska centralbanken (ECB) efter aprilmötet 2024 har sänkt sina styrräntor med 25 punkter (0,25 procentenheter) är nu i princip 100 procent, om man tittar på prissättningen på räntemarknaden.

Samtidigt börjar allt fler tro att sänkningen kommer redan i mars, där sannolikheten just nu är uppe i 45 procent för en sänkning.

Synen på ECB-räntan nästa år har förändrats snabbt bland spekulanter och investerare

Marknaden säker: ECB sänker i april | SvD


Euroclear - how to apply sanctions on assets linked to Russia

The row underscores the awkward position that Euroclear has found itself in over how to apply western sanctions on assets linked to Russia and its allies over the invasion of Ukraine.

The settlement house is one of the pillars of the global capital market, tracking and finalising millions of securities trades a day. 

It has been withholding payments to and from sanctioned entities in Russia and elsewhere, and has earned more than €3bn this year to October in income related to frozen Russian assets. 

EU leaders plan to spend the money on helping the recovery in Ukraine.

FT 30 November 2023

https://www.ft.com/content/64807c8a-f764-4620-a900-d22e83cb4920


In the 20 months since, however, the western sanctions coalition has got itself into ever more contortions trying to avoid the morally obvious next steps: seizing the reserves and deploying them for Ukraine’s benefit.

The ostensible justification is legal obstacles. But ... The fear that confiscating Russia’s assets will make other non-western countries pull their own reserves out of the west

Martin Sandbu FT 5 Novenber 2023


2023-11-29

Röd öppning Red Opening 29 November 2023

 


According to our simulations, having her own currency would have helped the export of Finland to recover from the GFC and also from the long recession of 2012-2015. 

Moreover, the depreciation of the markka, combined with the strong growth of the world economy in 2016-2018, would have pushed our exports to new heights. 

At the Q1 2020, if we had remained in markka, our exports would have been more than 40 percent higher than what they are now.

Euro, markka and the exports of Finland


2020-06-13  by Tuomas Malinen Eurozone, Recession, Uncategorized

There has been a lively debate on the effect of national currencies on the economic performance of the members of the Eurozone. In 2012, we published a report, where we simulated the potential development of the export of Finland, if we had remained in our own currency, markka. Now we have updated those simulations.

Our updated simulations draw a very straight-forward picture. According to them, our export would have been more than 40 percent higher in Q1 2020, if we had remained in markka.

https://gnseconomics.com/2020/06/13/euro-markka-and-the-export-of-finland/


 "Få har ännu uppmärksammat att EU:s och Sveriges säkerhet nu tvingar fram en utvidgning vars framgång är helt avhängig en stark europeisk centralbank."

Det skriver Stefan Fölster på SvD Debatt.

Haken är att dessa åtta länder, och flera nuvarande EU-länder, för en svajig makro­ekonomisk politik och brister när det gäller rättsstatlighet och korruption. 

Hittills har endast de starka maktmedlen som ECB har fått sedan 2012 kunnat förmå länder att genomföra nödvändiga reformer. 

Därför är en stark europeisk centralbank ett viktigt europeiskt och svenskt säkerhets­intresse.

Sammantaget finns nu mycket goda säkerhetsskäl att främja en stark europeisk centralbank som Sverige helst också skall ha inflytande i.

Stefan Fölster, senior fellow och rapport­författare vid tanke­smedjan Frivärld.

https://www.svd.se/a/BWaB6G/stefan-folster-euron-nodvandig-for-sveriges-sakerhet


Back - Next - Book Home - Climate Change


EU:s decembertoppmöte 

EU-länderna ska försöka enas om extrapengar till budgeten och eventuell förhandlingsstart om medlemskap med Ukraina och Moldavien.

Man inleder med att träffa sina kollegor från de EU-sugna länderna på västra Balkan: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien.

https://www.svd.se/a/Q7vojV/dubbelt-toppmote-i-eu


Mrs von der Leyen blundered badly in linking Ukraine aid to the EU budget, hoping to use the war as a rocket booster for other ambitions. 

Everything is instead crashing around her.

Ambrose

https://www.telegraph.co.uk/business/2023/11/28/europe-needs-massive-rearmament-outlast-putin-ukraine/


EU förbereder ett katastrofalt misstag

https://englundmacro.blogspot.com/2023/10/eu-forbereder-ett-katastrofalt-misstag.html


Frivärld

https://frivarld.se/sv/

Frivärlds huvudfinansiär och huvudman är Stiftelsen Fritt Näringsliv.


Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv: "Det är egentligen inte en Greklandskris utan en bankkris"

https://englundmacro.blogspot.com/2011/06/stefan-folster-svenskt-naringsliv-det.html


Home Prices Hit Fresh Record in September

S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price Index rose 3.9% from a year earlier

https://www.wsj.com/economy/housing/home-prices-rose-to-record-in-september-0203b125


Looks like Fed is all but done in hiking cycle: Jamieson Coote

Swaps are pricing a full percentage point of cuts by end-2024

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-29/global-bonds-surge-toward-best-month-since-2008-financial-crisis


 OECD says markets wrong on interest rate cuts

Organisation expects borrowing costs in UK and eurozone to stay high until 2025

https://www.ft.com/content/6d626236-e316-493c-978c-7a15c9fbd400


 Back - Next - Book Home - Climate Change2023-11-28

Röd öppning Red Opening 28 November 2023

How to balance FOMO against overcrowding in the same index-distorting tech giants.

This chart from Apollo Group’s Torsten Slok compares an “S&P 7” index with an S&P 493 that includes all the rest. The gap is astonishing:The Old Military-Industrial Complex Won’t Win a New Cold War

The West has long assumed that it enjoys a substantial technological advantage over any potential military rival. But for how much longer? 

The People’s Liberation Army is not only challenging the West in terms of conventional and nuclear weaponry — China’s navy is now the biggest in the world, and its nuclear arsenal may reach 1,000 warheads by 2030, according to the US Department of Defense. 

It is roaring ahead in high-tech. China has overtaken the West in hypersonic missiles — those capable of traveling at five times the speed of sound and evading air defenses. It is also pioneering lasers, orbiting space robots and high-altitude balloons.


FI fastighetsbolagen kan behöva minska skulderna med 100 miljarder

https://www.di.se/live/fi-varnar-fastighetsbolagen-kan-behova-minska-skulderna-med-100-miljarder/


FI  bedömer att det osäkra läge vi befinner oss i kommer att fortsätta ett tag framöver. 

Företag och hushåll anpassar sig fortfarande till de högre räntorna och vi har inte fullt ut sett effekterna i det finansiella systemet och ekonomin som helhet. 

https://www.di.se/live/fi-har-inte-fullt-ut-sett-effekterna-av-hogre-rantor/


Stabiliteten i det finansiella systemet (2023:2): 

Anpassningen till ett högre ränteläge inte klar

https://www.fi.se/sv/publicerat/rapporter/stabilitetsrapporter/2023/stabiliteten-i-det-finansiella-systemet-20232-anpassningen-till-ett-hogre-rantelage-inte-klar/Back Next - Book Home - Climate Change


Elisabeth Svantessons utredning 

Hennes parti tycks inleda ett fotbyte om överskottsmålet. Det är klokt.

Moderaterna har länge stått för det sista betydande motståndet mot ett sänkt överskottsmål. Trots att argumenten tryter.

Retoriken att väl tilltagna skyddsvallar alltid behövs för nästa globala chockvåg ekar tom, när dagens urstarka offentliga finanser mer än väl skulle klara både akuta krisåtgärder och att bygga för framtiden.

Nils Åkesson


Överskottsmålet i de offentliga finanserna ska nu ses över.

Regeringen tillsätter nu en parlamentarisk kommitté som ska analysera hur det ska fungera framöver.

En aspekt är hur finanspolitiken och penningpolitiken ska samspela, det vill säga om överskottsmålet ska anpassas till penningpolitiken.

Riksdagen har tidigare fastställt att nivån på överskottsmålet ska uppgå till en tredjedels procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel.

Elisabeth Svantesson (M) tycker att målet har ”tjänat Sverige väl”.

https://www.svd.se/a/JQdzpJ/kommitte-ska-se-over-overskottsmalet


Finansplan – utdrag ur budgetpropositionen för 2024

Publicerad 20 september 2023

Finanspolitiken är i linje med överskottsmålet

Överskottsmålet är ett mål för den offentliga sektorns finansiella sparande. Det finansiella sparandet ska enligt målet i genomsnitt uppgå till en tredjedels procent av BNP över en konjunkturcykel. Målet följs främst upp med det strukturella sparandet. 

En avvikelse från överskottsmålet anses föreligga om det strukturella sparandet tydligt avviker från målnivån det innevarande eller det närmast följande året, dvs. budgetåret.

Under de senaste årens kriser har den ekonomiska politiken präglats av extra ändringsbudgetar. I många fall har det varit motiverat eftersom det har funnits ett behov av skyndsamma åtgärder, men det är viktigt att den ordnade budgetprocessen vidhålls. 

Det har dock funnits en oro att den samlade budgetprocessen håller på att urholkas. 

Över tid har stabila förutsättningar för den svenska ekonomiska politiken tjänat Sverige väl och det har därför varit viktigt för regeringen att återgå till en ordnad budgetprocess. Att säkra ett brett stöd för den ekonomiska politiken skapar förutsägbarhet och stabilitet. Ordning och reda i de offentliga finanserna är en grundförutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomisk politik.

För 2023 och 2024 bedöms det strukturella sparandet vara i linje med överskottsmålets nivå. Regeringen bedömer därför att överskottsmålet uppnås. Den aktuella prognosen bygger på beslutade och aviserade reformer och visar på ett förstärkt strukturellt sparande även längre fram i prognosperioden (se tabell 1.3).

Finanspolitiken bidrar till att få ner inflationen

Genom att styra finanspolitiken mot överskottsmålet möjliggör regeringen för penningpolitiken att verka så att inflationen inte stannar kvar på en hög nivå. 


https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2023/09/finansplan--utdrag-ur-budgetpropositionen-for-2024/ ”Magdalena Andersson fick rätt. De stora satsningarna är möjliga för att vi har sparat i ladorna under de goda åren.” 

https://englundmacro.blogspot.com/2023/05/alla-gor-plotsligt-helt-om-och-ansluter.html


The Illusion of Knowledg

There are two kinds of forecasters: those who don’t know, and those who don’t know they don’t know. – John Kenneth Galbraith

The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge. – Daniel J. Boorstin

At one point, the host posed a series of questions: What’s your expectation regarding inflation?  Will there be a recession, and if so, how bad?  How will the war in Ukraine end?  What do you think is going to happen in Taiwan?  What’s likely to be the impact of the 2022 and ’24 U.S. elections?  I listened as a variety of opinions were expressed. 

Regular readers of my memos can imagine what went through my mind: “Not one person in this room is an expert on foreign affairs or politics.  No one present has particular knowledge of these topics, and certainly not more than the average intelligent person who read this morning’s news.”  

None of the thoughts expressed, even on economic matters, seemed much more persuasive than the others, and I was absolutely convinced that none were capable of improving investment results.  

And that’s the point.

https://www.oaktreecapital.com/insights/memo/the-illusion-of-knowledge


NOBODY KNOWS ANYTHING

They don’t want to be what investor Mark Kritzman calls “wrong and alone.” “Unknown unknowns” is a phrase used by former Defense Secretary Donald Rumsfeld 

in a 2002 news briefing, where he said: 

“There are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns — the ones we don’t know we don’t know.”


Ukraine’s new enemy: war fatigue in the West

The balance of power in Congress is held by an isolationist wing of the Republican party, especially in the House of Representatives, where one of their sympathisers now serves as the speaker. 

Twice since September Congress has passed a “continuing resolution” to avoid a shutdown of the federal government; and twice it excluded new aid for Ukraine.

The Senate is trying to unlock the assistance in December, before a shutdown looms again in January.

President Joe Biden has requested a supplemental budget of $106bn, of which $61bn is for Ukraine

Since Russia’s invasion America has provided about $75bn in overall aid to Ukraine, and European countries collectively have delivered more than $100bn

https://www.economist.com/europe/2023/11/27/ukraines-new-enemy-war-fatigue-in-the-west


Ukraine and its allies must face, not fear, the war’s current reality. 

They should accept and prepare for a multiyear war and for the long-term containment of Russia instead of hoping for either a quick Ukrainian triumph or, absent that, an imminent negotiated solution. 

https://www.foreignaffairs.com/ukraine/containment-strategy-ukraine


There is a real danger that a fickle and distracted West will let Vladimir Putin get away 

with his conquests in Ukraine, with frightening implications for the credibility of the liberal democracies and the Nato security system in Europe.


Mr Bond has called for a suspension of the Maastricht deficit rules, allowing for wholesale rearmament and a partial “war economy” until Russia is defeated, and universally seen to be defeated.

Nothing of the sort is happening. Rules are rules. Brussels and Berlin insist that the machinery of fiscal contraction must come back into force in January. Any extra spending on defence must be offset by retrenchment elsewhere.

Ukraine is still waiting for F-16 fighter jets. The US and Germany are still withholding cruise missiles.

Mr Rachman said Mrs von der Leyen blundered badly in linking Ukraine aid to the EU budget, hoping to use the war as a rocket booster for other ambitions. Everything is instead crashing around her.

Ambrose Evans-Pritchard


Germany’s debt-brake drama is poison for Deutschland Inc and for Europe’s monetary union

The Scholz government must plug a fiscal hole of €128bn to comply with a ruling by the top court

Finance minister Christian Lindner on Thursday took the dramatic step of suspending the debt-brake for 2023 to cover part of the problem, invoking an emergency clause to justify raiding the Economic Stabilisation Fund for money to pay for Germany’s energy price cap.

“We put the expenditure for the price cap on a constitutionally secure basis,” he said.

It remains to be seen whether the judges at the Verfassungsgericht agree.

The fiscal drama in Germany makes Europe’s monetary union even less workable. It demolishes any last hope that Berlin will let the EU’s €800bn Recovery Fund evolve into a proto-EU treasury. 

There will be no joint debt issuance to underpin the euro, and no Hamiltonian fiscal union. The gaping hole in the construction of the single currency will remain. 

The debt ratios of Germany and France will diverge ever further, putting intolerable strain on the EU’s central axis.


Ambrose Evans-Pritchard 24 November 2023 The verdict /of Germany’s constitutional court /focused attention on the way Scholz has used a series of multibillion-euro off-budget funds to get round Germany’s strict curbs on new borrowing.

One such vehicle was the €200bn Economic Stabilisation Fund (WSF), which was set up during the pandemic but then used during last year’s energy crisis to subsidise gas and electricity prices.

The funds allowed Germany to circumvent a rule known as the “debt brake”,


 


Back Next - Book Home - Climate Change

2023-11-27

Röd öppning Red Opening 27 November 2023

  China’s Energy Revolution

Nations will be urged at COP28 to triple renewable energy capacity this decade. The world’s top polluter is already on track, propelled by President Xi Jinping’s strategy to use remote regions to host vast green projects.

It’s a campaign that promises an upheaval across the energy sector: curbing China’s demand for fossil fuels, trimming its reliance on energy imports and steering the world’s biggest polluter toward a feasible path to zero out its greenhouse gas emissions.

https://www.bloomberg.com/graphics/2023-china-solar-wind-power-cop28/


China’s carbon emissions have either peaked already or will do this winter,

 seven years ahead of schedule. They may plateau for a year or two but will then go into exponential decline for mechanical and unstoppable reasons.

The country’s target of net zero by 2060 is likely to be achieved a decade earlier than previously assumed, and perhaps earlier than in Europe. 

This is a remarkable turn of events.

Ambrose Evans-Pritchard

China’s CO2 emissions may be falling already, in a watershed moment for the world (telegraph.co.uk)


Global carbon emissions from energy use may peak next year. But...

Based on current trajectories those emissions will rise by more than 30% by 2050—putting the world’s climate goals out of reach.

First, clean-energy investment must rise from $1.8trn this year to around $4.5trn a year by the early 2030s. And crucially, heavy-emitting industries must begin to make their contributions. 

These sectors—materials, chemicals, heavy transportation—already generate almost one-third of global emissions. Based on current trajectories those emissions will rise by more than 30% by 2050—putting the world’s climate goals out of reach.

The challenges to decarbonising heavy-emitting industries are legion. These parts of the economy are both carbon-intensive and hard to electrify. 

Getting them to net zero requires building new low-carbon manufacturing facilities, developing sustainable fuels and green-hydrogen supply, and deploying small modular nuclear reactors and carbon-capture and storage capacity. Many of these technologies are nascent and all are uneconomic at small scale. 

Mark Carney

Back Next - Book Home - Climate Change
China Scrambles to Contain a Looming Zhongzhi Shadow-Bank Meltdown

Over the summer, Zhongrong International Trust, which is part of the group, defaulted on many of its high-yielding investment products and fueled fears of financial contagion from China’s worsening property downturn. 

In September, two large state-owned financial institutions stepped in to provide assistance to Zhongrong, which had around $108 billion of assets under management at the end of 2022.

https://www.wsj.com/finance/investing/china-scrambles-to-contain-a-looming-shadow-bank-meltdown-e7af1450


Turmoil at Zhongzhi sparks alarm over China’s $3tn shadow financing industry

https://englundmacro.blogspot.com/2023/08/can-rest-of-globe-expand-if-china-is.htmlInvestors See Interest-Rate Cuts Coming Soon, Recession or Not

Recent data has fueled bets that cuts could come under a variety of circumstances

many worried that yields were being driven higher by a surge in new Treasurys needed to fund a growing federal budget deficit, not just by a strong economy and bets on higher-for-longer rates.

Sam Goldfarb WSJ 

https://www.wsj.com/finance/investing/investors-see-interest-rate-cuts-coming-soon-recession-or-not-d30646c9


The Long-lasting Effects of 2021’s Zero Interest Rates

As we all know, the Fed hiked aggressively in 2022, and continued to do so for longer than most had expected this year. Higher interest rates should mean higher costs of servicing debt for companies. The problem, illustrated by Saravelos, is that big companies had enough time in 2020 and 2021 to negotiate very low fixed rates.

The debate revolves over how long rates stay at current levels. 

If they truly remain higher for longer, they’ll bite eventually. 

Monetary tightening hasn’t bitten at all yet. That doesn’t mean it never will.

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-11-27/wall-street-outlooks-for-2024-try-something-new-humility


European Commission Vice President Vera Jourova sees an effective anti-graft system emerging in Ukraine 

as the war-torn nation looks toward opening membership talks with the bloc.

“Ukraine is doing everything to strengthen the fight against corruption,” Jourova said during a press briefing in Kyiv after her meetings with the country’s prime minister, justice minister and chiefs of anti-graft institutions.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-27/eu-commission-s-jourova-praises-ukraine-s-anti-graft-effort

ECB officials may soon revisit their €1.7 trillion pandemic bond portfolio 

and reconsider how long they will replace maturing securities, President Christine Lagarde said.


“We have indicated that we would continue reinvesting until at least 2024,” 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-27/ecb-s-lagarde-sees-signs-of-softening-in-euro-area-labor-market


TILTRO and Target

https://englundmacro.blogspot.com/2023/10/jacques-de-larosiere-unless-new.html


APP och PEPP

https://englundmacro.blogspot.com/2022/09/raise-three-key-ecb-interest-rates-by.htmlThe Ridiculous Sideline Cash Myth

It is impossible for money to flow from cash into stocks or bonds because for every buyer of an asset there is a seller of that asset 

so the amount of cash on the sidelines never changes due to such transactions.

Individuals can differentiate where they hold cash moving it from a checking account to a money market fund that yields more interest, but that is the full extent of it.

Buying stocks, bonds, or even houses with cash does not impact the amount of sideline cash. It simply transfers the cash from one holder to another holder.

Mish

https://mishtalk.com/economics/the-wall-street-journal-perpetuates-the-ridiculous-sideline-cash-myth/


Svenska elpriser har normaliserats

Spotpris per månad i elområde 3 (Stockholm). Öre per kilowattimme.


https://www.dn.se/ekonomi/carl-johan-von-seth-sa-klarade-vi-energikrisen-trots-domedagsprofetiorna/


Audiobooks Just Got Cheaper 

Spotify’s new offering for eligible Premium users is changing the medium’s economics

https://www.wsj.com/tech/personal-tech/the-new-economics-of-buying-or-renting-audiobooks-cd5bfaaeRetorik - Rhetoric 

Invented by educators and philosophers in ancient Greece, the discipline of rhetoric — originally defined as the study of persuasion and now more commonly known as the art of public speaking — remained the cornerstone of education until the 1700s.

Across Western Europe, students from about the age of 12 onward learned logic, social skills, critical thinking and speech techniques as a single, integrated discipline by means of a 14-step verbal and cognitive curriculum known as the progymnasmata.

you’ve ever noticed that it’s not necessarily the most knowledgeable or pedigreed people who lead but the best communicator

https://www.nytimes.com/2023/11/27/opinion/disconnection-polarization-speech.html


Retorik är läran om talekonsten, såväl i teorin som i praktiken, och den utvecklades under antiken på 400-talet f.Kr.

Den mest välkända definitionen kommer från Aristoteles som beskrev retoriken som "konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga"

https://sv.wikipedia.org/wiki/Retorik


Retorik i tiden av Göran Hägg

Retorik i tiden är tänkt både som en underhållande historiebok och en användbar handbok. Exemplen börjar i antiken, med bland annat Ciceros försvar för en misstänkt giftmördare och Jesu Bergspredikan, och sträcker sig fram till kung Carl XVI Gustafs tsunamital och Barack Obamas accepterande av nomineringen till presidentkandidat

https://www.bokus.com/bok/9789113098722/retorik-i-tiden-23-historiska-recept-for-framgang/Back Next - Book Home - Climate Change2023-11-26

Röd öppning Red Opening 25-26 November 2023

German President Frank-Walter Steinmeier met with German-Palestinians who were evacuated

 from Gaza recently. At a reception in Berlin, they had the chance to share their stories. More than 200 German nationals have left Gaza through the Rafah border crossing to Egypt.

https://www.dw.com/en/germanys-president-meets-evacuated-german-palestinians/video-67549598


Ukraine: the new fissures in a society under strain

No one will quite say it, but the fear in Kyiv is that their war will be “forgotten” and the west’s supply of funds and arms will slow. Then there is the concern that Donald Trump will win re-election in the US and promptly do a deal with Putin to end the war. Is the clock ticking, I asked? “

This clock has been ticking for us since 2014,” said Shmyhal, referring to the year Putin annexed Crimea and irredentists seized a chunk of the eastern Donbas. 

(Visitors soon learn to refer to February 2022 not as “the invasion” but as the “full-scale invasion”.)Att ukrainarna kan fortsatta att överraska råder det inga tvivel om. Inte heller att de kan vinna.

Det är upp till oss i Europa och USA att ge dem förutsättningarna att göra det.

25/11

https://www.dn.se/ledare/ukrainarna-har-overraskat-tva-ganger-de-kan-gora-det-igen/


Medan Ukraina firade triumfer på slagfältet turnerade Zelenskyj som en rockstjärna över hela västvärlden. 

Han gjorde ett bejublat framträdande i amerikanska kongressen och fick stående ovationer över tretton gånger. 

Samtidigt får Zelenskyj kritik bland annat för att ha tryckt på att Ukraina måste återta Bachmut, en sönderbombad stad norr om Donetsk. En resultatlös symbolkamp som har lett till enorma förluster i människoliv. 

När de ukrainska truppernas överbefälhavare Valeryj Zaluzjnyj i en intervju till The Economist sade att motoffensiven har kört fast svarade Zelenskyj att något dödläge inte existerar. Att en president offentligt påstår att hans överbefälhavare har fel ger ett oprofessionellt intryck i krig.

26(11

https://www.dn.se/varlden/zelenskyjs-uppforsbacke-blir-bara-langre/Back Next - Book Home - Climate Change


Russia Suffers Heavy Drone Attack Including Strikes on Moscow

Excluding recent attacks on the Crimean peninsula annexed by Moscow in 2014, the overnight strikes were the heaviest targeted at Russia in at least two months. It was the first time Moscow was targeted since the summer.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-26/russia-suffers-heavy-drone-attack-including-strikes-on-moscow


A high court decision threw Germany’s budget into chaos

The judgment has put pressure on Scholz’s fractious coalition

The mood was grim when Economy Minister Robert Habeck appeared at a Green Party conference in Karlsruhe on Thursday.  

“We have become hostages of the FDP,” Klemens Griesehop, a delegate from Bremen, said about his Liberal Democrat partners, and referred to their policies as a “neo-liberal agenda.”

“How do we want to continue to govern with such a party without betraying our own ideals?” he said.Ordet ”skatteparadis” är ett ganska missvisande begrepp. Det får dig att associera till platser med bra väder. 

I själva verket har det ofta varit länder som Irland och Luxemburg som har varit viktigare för de som bygger skattesmitande internationella bolagsstrukturer.

(Att EU sedan inte vill klassificera sina egna medlemsländer som ”skatteparadis” är en annan sak).

4,8 biljoner dollar är hur som helst väldigt mycket pengar.

FN har röstat igenom en historisk resolution om internationella skatteregler. Men varför röstade Sverige emot?

Katrine Kielos-Marçal

Back Next - Book Home - Climate Change2023-11-24

Röd öppning Red Opening 24 November 2023

Tyskland -  Regeringen planerar att lägga fram ett förslag om nationellt nödläge – för att komma runt skuldregler i grundlagen.

https://www.di.se/live/tyskt-budgetkaos-nodlage-kan-utlosas/


“The stupid thing is now in the constitution and you can’t get rid of it.”

When Germany enshrined a “debt brake” in its constitution in 2009, it was celebrated as a victory for fiscal rectitude and a definitive break with the profligacy of the past.

https://englundmacro.blogspot.com/2023/11/rod-oppning-red-opening-23-november-2023.html


Redefining Success in Ukraine

A New Strategy Must Balance Means and Ends

circumstances necessitate a comprehensive reappraisal of the current strategy that Ukraine and its partners are pursuing.

Such a reassessment reveals an uncomfortable truth: namely, that Ukraine and the West are on an unsustainable trajectory, one characterized by a glaring mismatch between ends and the available means. 

Kyiv’s war aims—the expulsion of Russian forces from Ukrainian land and the full restoration of its territorial integrity, including Crimea—remain legally and politically unassailable. But strategically they are out of reach, certainly for the near future and quite possibly beyond.

Kyiv  would acknowledge that its near-term priorities need to shift from attempting to liberate more territory to defending and repairing the more than 80 percent of the country that is still under its control.

Richard Haass and Charles Kupchan  Foreign Affairs 17 November 2023


RICHARD HAASS is President Emeritus of the Council on Foreign Relations 

CHARLES KUPCHAN, a Senior Fellow at the Council on Foreign Relations and Professor of International Affairs at Georgetown University, served as Senior Director for European Affairs on the National Security Council during the Obama administration


Charles Kupchan haft mage att säga något som egentligen är tabu: 

Att den ukrainska sidan inte ser ut att klara av att besegra Ryssland och därmed kanske måste avstå delar av sitt territorium.There are clever, well-meaning liberals who would have Joe Biden and Kamala Harris run for re-election 

To prevent a second term of Donald Trump, Democrats must accept that what is going wrong is their basic proposition — an aged candidate, his unpopular running mate, the inflation he has overseen — not the framing or messaging of it.

Harris is about as good a politician as she will ever be, which mightn’t be quite good enough. That, given the actuarial odds that she will assume the highest office on Earth one day, is a fundamental problem

There is something of the Versailles court about the Democratic elite. 

The Democratic proposition — a man eight years older than US male life expectancy, with an unloved lieutenant — asks voters to accept too much risk.

Janan Ganesh associate editor for the FT.
Back Next - Book Home - Climate Change


Första AP-Fonden ger miljard till fastighetsbolag 

I WIllhems kvartalsrapport, som publicerades på fredagen, framgår att ägaren Första AP-Fonden kommer att göra ett ovillkorat aktieägartillskott på 1 miljard kronor under det fjärde kvartalet som ett led i att behålla kreditbetyget.

”Vårt absoluta fokus nu är att säkerställa att nyckeltalen framåt fortsatt står starka”, skriver Willhems vd Mariette Hilmersson i rapporten.

https://www.di.se/live/forsta-ap-fonden-ger-miljard-till-fastighetsbolag-ska-sakra-kreditbetyg/


Lägre miljardförlust än i fjol för Rutger Arnhults ägarbolag M2

Nettoresultat för det tredje kvartalet 2023 på -1,5 miljarder kronor (-4,3).

Back Next - Book Home - Climate Change2023-11-23

Argentine and the ECB

Big News: Argentine will abolish their currency and adopt the US Dollar.

Ha! That it was the countries witch adopted the Euro has done.

They gave up their printing press.

Röd öppning Red Opening 23 November 2023

 
Kronan tappar 7 öre mot euron,

Nordea beskriver i en snabbkommentar beskedet som duvaktigt.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv är i sin tur positiva till beskedet. Här är aktierna som lyfte mest på räntebeskedet

Aktiemarknaden jublade efter att en enig Rikbanksdirektion beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 4,00 procent. 

Fastighetsbolag 
Det var rätt beslut. 
Och även om räntebanan innehåller en varning om mer är det med största sannolikhet färdighöjt.

Viktor Munkhammar


Nationalekonomen Klas Eklund anser att Riksbanken gör klokt i att lämna räntan oförändrad. Samtidigt menar han att vi kan komma att se sänkningar av räntan redan 2024.

"Räntekänsliga hushåll kläms ju väldigt hårt eftersom de tidigare höjningarna inte har slagit igenom ännu på lånekostnaderna", säger Klas Eklund till Affärsvärlden.


Realräntan minus 2,6 procent i år

Enligt prognosen ligger styrräntan mest sannolikt kvar på dagens nivå på 4 procent i nästan två år till. Men givet Riksbankens inflationsprognos innebär det att den reala räntan skulle snitta 1,7 procent nästa år och 2,2 procent året därpå, jämfört med snittet på minus 2,6 procent i år.

Iingen av storbankerna tror på den ränteprognos som Riksbanken släppte på torsdagen. 
De tror istället att Riksbanken börjar sänka räntan flera gånger redan nästa år – följt av ännu fler sänkningar året därpå. 

Vid slutet av 2025 spår tre av fyra storbanker att Riksbanken har sänkt räntan från dagens 4 procent till 2,5 procent. Investerare på finansmarknaden gör en liknande prognos.

Johan Carlström


RE: Den unisona kören av bankekonomer och folk från finansmarknaden som skrikit i högan sky och avrått från en höjning, det har gjort detta fastän realräntan är negativ i dag.  Det är inte för att dom är dumma, utan beror väl på att de har betalt för att säga så.

För det kan väl inte vara så illa att vår ekonomi inte klarar sig ens med real noll-ränta?
När inflationsriskerna visar sig på riktigt gäller det att inte tveka att höja räntan

Friheten att kunna göra detta var ett av skälen att inte gå med i valutaunionen EMU.

Englund: När inflationsriskerna visar sig på riktigt gäller det att inte tveka att höja räntan (englundmacro.blogspot.com)


Nu tänds hoppet för kronan

Strax före beskedet kl 09.30 gick kronkursen i stället i starkare riktning på spekulationer om en räntehöjning.

Men torsdagens bakslag ska inte överdrivas. Den stora bilden är snarare den motsatta.

Detta trots att Riksbanken tar paus vid 4,0 procent – den lägsta styrräntenivån bland Sveriges viktigaste centralbanksgrannar Europeiska ECB, USA:s Fed, Norges Bank och Bank of England.

Om något visar kronan på torsdagen att den börjar nå lite fastare mark.

Nils ÅkessonScholz, Meloni Flag Progress on New EU Fiscal Rules by Year-End

German leader says no country to be ‘forced’ into austerity

“For us it’s clear that we want stability rules to play a role,” Scholz told reporters in Berlin alongside Meloni. “But at the same time, it’s also clear to us that no country will be forced into an austerity program.”

Meloni reinforced Italy’s position that the rules must protect investments,

Scholz reiterated that he’s carefully examining an Italian plan to build two asylum processing centers on Albanian territory.
“The stupid thing is now in the constitution and you can’t get rid of it.”

When Germany enshrined a “debt brake” in its constitution in 2009, it was celebrated as a victory for fiscal rectitude and a definitive break with the profligacy of the past.

Fourteen years later, with Olaf Scholz’s government in the throes of a burgeoning budget crisis, the strict curb on public deficits does not seem such a great idea after all.

“It was the biggest mistake in German economic policy in the last 20, 30 years,” said Jens Südekum, professor of international economics at Heinrich Heine University in Düsseldorf. 

“The stupid thing is now in the constitution and you can’t get rid of it.”The brake, which limits Germany’s budget deficit to just 0.35 per cent of GDP.

The CDU wants to return to the old fiscal rules as soon as possible, while many in the SPD, and some leading left-leaning economists, would like to see the brake reformed to allow bigger investments in public services.

How the euro was saved
In the French seaside resort of Cannes

To the astonishment of almost everyone in the room, Angela Merkel began to cry.
the man sitting next to her, French President Nicolas Sarkozy, and the other across the table, US President Barack ObamaBack Next - Book Home - Climate Change
Veteran anti-Islam populist leader Geert Wilders has won a dramatic victory in the Dutch general election 

After 25 years in parliament, his Freedom party (PVV) is set to win 37 seats, well ahead of his nearest rival, a left-wing alliance.

His win has shaken Dutch politics and it will send a shock across Europe too.

https://www.bbc.com/news/world-europe-67504272


Far-Right Won the Dutch Election: Here’s What You Need to Know

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-23/far-right-won-the-dutch-election-here-s-what-you-need-to-knowChinese shadow bank says it has ‘huge’ debt and can’t pay its bills

Zhongrong International Trust, a trust company partially owned by Zhongzhi Enterprise Group

reigniting fears that the country’s long-running real estate slump may be spilling over into the $3 trillion shadow banking sector.

said in the letter that the scale of its debt was “huge.” It pegged its total liabilities at up to 460 billion yuan ($65 billion), against assets of 200 billion yuan.

“Since the group’s assets are concentrated in debt and equity investments and have a long duration, collection is difficult, the expected recoverable amount is low, liquidity is exhausted, and asset impairment is serious,” 

https://edition.cnn.com/2023/11/23/business/zhongzhi-enterprise-group-china-insolvent-hnk-intl/index.html


China’s $138 Billion Shadow Bank

Turmoil at Zhongzhi sparks alarm over China’s $3tn shadow financing industry

https://englundmacro.blogspot.com/2023/08/can-rest-of-globe-expand-if-china-is.htmlBack Next - Book Home - Climate Change