Leta i den här bloggen

2023-11-06

Svenskt Näringsliv gör helt om, dock utan att göra en pudel

Svenskt Näringsliv skrev dessa anmärkningsvärda ord:

"Vi anser att aktiv stabiliseringspolitik inte skall bedrivas."

Nu är frågan om Urban Bäckström, Stefan Fölster och Svenskt Näringsliv står fast vid denna uppfattning eller om de skall göra en helomvändning medelst pudel för att inte längre framstå som extremistiska fundamentalister i en tid när världens alla regeringar gör allt de kan för att stimulera sina ekonomier.

Englund 2008-10-26

https://englundmacro.blogspot.com/2008/10/skall-urban-bckstrm-och-svenskt.html


Svenskt Näringsliv gör helt om, dock utan att göra en pudel

Svenskt Näringslivs verkställande direktör Urban Bäckström och chefsekonom Stefan Fölster har på DN Debatt 16/11 2008 på något icke angivet sätt kommit fram till att det nu finns ett utrymme för långsiktiga reformer med en årskostnad på 30 till 40 miljarder. "Utöver detta finns som vi ser det ytterligare ett utrymme på cirka 20 miljarder för tillfälliga åtgärder koncentrerade till den allra närmaste tiden."

 Artikeln är ändå intressant därför att den klart visar den skamlösa ointellektualism som utmärker många av EMU-jasidans ledande företrädare.

Urbans och Stefans artikel står nämligen i klar strid med vad Svenskt Näringsliv skrev i sitt officiella remissvar på SOU 2002:16, Stabiliseringspolitik i valutaunionen. Där skrev man att "Svenskt Näringsliv avstyrker det föreslagna finanspolitiska rådet. Det finns inget behov för ett sådant eftersom vi anser att aktiv stabiliseringspolitik inte skall bedrivas."

Varför intog Svenskt Näringsliv då denna absurda uppfattning?

Jo, därför att man inte ville ha den EMU-skatt som behövs om man går med i EMU och blir av med möjligheten att föra en egen räntepolitik och där man tvingas, i synnerhet om man är ett litet land, att underkasta sig Stabilitetspaktens regler.

Det är väl inget fel att ändra sig, i synnerhet om man har haft fel.

Men då får man erkänna att man ändrat sig, erkänna sina synder, rulla sig i stoftet och göra en pudel, det är ju så modernt.

De flesta som gör en pudel blir också, häpnadsväckande nog, omedelbart förlåtna.

Men Urban och Stefan gör ingen pudel. De bara byter uppfattning

Englund  2008-11-16

https://englundmacro.blogspot.com/2008/11/svenskt-nringsliv-gr-helt-om-dock-utan.html

 

Svenskt Näringsliv, organisationen, gör helt om och dömer ut överskottsmålet. 

Krisen i början av 1990-talet blev startskottet för en ny epok i den svenska finanspolitiken.

Sedan dess har finansministrarna – oavsett färg – hållit hårt i plånboken. Göran Persson (S) myntade uttrycket ”den som är satt i skuld är icke fri”. Anders Borg (M) införde sin krona för krona-princip och Magdalena Andersson (S) sparade i ladorna.

Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, anser att det är dags att vrida om den ekonomiska politiken i en ny riktning.

”Det finns inte något som helst värde längre i att fortsätta att pressa ned statsskulden mot noll. 

Englund: Röd öppning Red Opening 6 November 2023 (englundmacro.blogspot.com)


Inga kommentarer: