Inlägg

Visar inlägg från mars, 2015

Bildt, Dennis, Wibble, Tomas Fischer och The Central Banker Who Saved the Russian Economy From the Abyss

It was Dec. 16 -- the day Russian traders would later christen Black Tuesday -- and the ruble was in a freefall. “Intervene! Intervene!” a central bank official shouted. Governor Elvira Nabiullina watched the currency on her tablet screen react to her emergency rate increase. No, she said, not this time: Russia would no longer fight the market. Speculators needed a cold shower, she said. Full text at Bloomberg 25 March 2015 Det var annat det än i Sverige när det begav sig, då kronkursen, inte kronan, skulle försvaras av  Bildt , Dennis och Wibble med hjälp av Ingvar Carlsson och Mona Sahlin m fl. Men det gällde ju att rädda LO och Wallenberg undan förluster på deras utlandslån. Se även  Tomas Fischer: Med Bildt mot Poltava   Aftonbladet 22 december 1991 - repeat 1991.

Greece is expected to run out of cash as soon as April 9 - ECB höjer Emergency Liquidity Assistance till grekiska banker till €71.3bn, cirka 664 miljarder kr.

when a repayment on a bailout loan is due to the International Monetary Fund. Athens’ hope that it could allevia te a mounting cash crisis by seeking the return of €1.2bn in disputed funds from its bank rescue were dashed when the government was informed /by EU/ it had no legal claim on the money. Meanwhile, the ECB raised the threshold of emergency loans the Bank of Greece can provide to the country’s banks by €1.5bn, according to an Athens-based banker. The ECB upped the limit on Emergency Liquidity Assistance to €71.3bn following a conference call between the governing council of national central bank governors and top ECB officials on Wednesday. Financial Times 25 March 2015 Full text Missteps and miscalculations that could cost Greece the euro Mohamed El-Erian, Financial Times 25 March 2015 Despite having lots of the economic logic on their side, the newly-elected Greek government is slipping further behind in its goal of restoring economic dynamism, jobs and fi

The Austrian Black Swan Claims Its First Foreign Casualty: German Duesselhyp Collapses, To Be Bailed Out

Precisely one week ago in  "A Black Swan Lands In Southern Austria: The Ripple Effects Of "Mini-Greece Going Off In The Heartland Of Europe",  when analyzing the consequences of the collapse of Austria's bad bank,  we noted perhaps the biggest paradox of Europe's emergency preparedness response to the Greek collapse and imminent expulsion from the Eurozone:  namely that the biggest threat to German banks was no longer in some Mediterranean nation, but in its very own back yard. Tyler Durden on 03/15/2015   http://www.zerohedge.com/news/2015-03-15/austrian-black-swan-claims-its-first-foreign-casualty-german-duesselhyp-collapses-be It’s not quite Creditanstalt, the Austrian banking collapse that marked the beginning of the Great Depression, but...   http://www.internetional.se/doom071126.htm#worldbank

Sjunkande euro fördelar åtstramningen mer rättvist

Det finns två sätt att göra kostnadsanpassning på. 1. Åtstramning som ökar arbetslösheten vilket gör löntagarna mindre kaxiga och mer villiga att sänka sina löner. Det kallas intern devalvering. 2. Att på ett eller annat sätt låta växelkursen sjunka. Då stiger importpriserna för alla, vilket leder till, bland annat, att reallönerna sjunker.  Den första metoden drabbar i första hand dem som blir arbetslösa, och deras familjer. Den andra metoden drabbar hela befolkningen. Även de rika och de som har jobben kvar måste betala de högre priserna. Ergo, det är mer solidariskt mer växelkursanpassning. Det tråkiga för eurozonen är att de med stor exportindustri - export till länder utanför eurozonen, t ex Saudiarabien, t ex Tyskland, gynnas i förhållande till andra länder. Läs mer här http://www.nejtillemu.com/adalsmetoden.htm

Bostadsbubblor blir värre med tiden

Kanske det är sjävklart, men ändå. Om bostadspriserna stiger kraftigt år 1 för att sedan sjunka år 2 är det inte så många som har köpt under den tiden. Synd om dem, men ingen större systemskada skedd. Du förstår nog redan min tanke. Däremot om priserna först stiger i tio år och sedan priserna sjunker blir skadan stor. Därför är det bäst att priserna inte sjunker. Därav nollräntan.

Juncker, Bildt och Wallström vill ha en EU-armé

Det är väl inget fel om man vill att EU skall bli en stat och att Sverige skall bli en delstat Juncker vill ha en EU-armé EU behöver en egen armé för att kunna stå upp mot Ryssland och andra hot. Det säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i en intervju. http://www.svd.se/nyheter/utrikes/juncker-vill-ha-en-eu-arme_4392757.svd German Foreign Minister calls for European army under the Lisbon Treaty; "The EU Common Security and Defence Policy project will act as a motor for greater European integration" Open Europe/Auswärtiges Amt, 8 febr 2010 Uppenbarligen måste vi se över de olika fredsinstrument vi har - diplomatiska, ekonomiska och militära.  Skall vi vara en verklig fredsmakt måste vi också ha instrument som fullt ut svarar mot våra ambitioner  skriver utrikesminister Carl Bildt DN  2 januari 2008 https://www.dn.se/debatt/nu-maste-vi-gora-eu-till-en-militar-fredsmakt/ Med det nya Lissabonfördraget får EU en tydlig röst i utrikespolitiska frågor

Euron är ett fullskaleexperiment för att se om Hoover och Brüning och Bildt hade rätt, om en interndevalvering är möjlig och om åtstramning leder till stimulans

In most cases, the traditional IMF medicine counter-balances fiscal tightening with a devaluation of the exchange rate.  The idea is that as the fiscal tightening squeezes domestic demand and threatens to cause higher unemployment, then a more competitive currency encourages net exports. Essentially, exports fill the hole left by the retreating government But this was not possible in the Greek case because the country does not have its own currency – because it joined the euro. The only way of compensating for this absence was to allow domestic deflation of prices to produce an “internal devaluation”. What a laugh! We learned in the 1930s that this does not work. Deflation is extremely slow and painful and, even if it succeeded in improving competitiveness, it would worsen the debt ratio because it reduces the money value of GDP (the denominator of the ratio). The result is that Greece is on the road to misery, with no obvious escape. Why don’t the Germans understan