Inlägg

Visar inlägg från december, 2009

Gott Nytt År?

Det kommande året är väl då vårt land skall ta ett stort steg in den nya tidsåldern. Då vi går från industriproduktion (Saab Turbo) till tjänsteproduktion (servera Latte). Läs gärna mer om globaliseringsens tråkiga sida, det som på ekonomspråk kallas faktorprisutjämning . Ett annat tråkigt ord som ekonomerna kommer att använda nästa år är Deleveraging. Det är motsatsen till den tidigare processen när man ökar sitt leverage (köper aktier på lånta pengar och tjänar på värdestegringen eller när man höjer sitt huslån och köper en segelbåt). Nu skall vi göra det omvända, sänka vår belåning. Trist om man skulle behöva sälja segelbåten bara för att amortera på huslånet. Nej hu, det skjuter vi upp så länge vi kan. Deleveraging var ordet. Och så allt tjat om Finanskrisen. Är inte den över? Nä. Som Martin Wolf nyligen skrev i en av sina veckovisa lysande artiklar så har ekonomerna lyckats undvika den stora katastrofen. Patienten överlevde men ligger fortfarande med Life Support på intensiven. H

Hela mitt liv har jag klippt och sorterat i högar

När jag var fem år eller så satt jag vid mitt lilla bord och klippte ut saker ur tidningar, sorterade dem i högar. Så har mitt liv fortsatt. På Utredningsbyrån för Samhällsfrågor, Timbros föregångare, gjorde jag inte bara vanliga utredningar utan även många s.k. klipputredningar . Jag letade upp artiklar ur pressen i ett ämne och häftade ihop dem. Då fanns inte internet och jag har således ägnat en stor del av mitt yrkesverksamma liv åt att bläddra i tidningsbuntar, ofta förgäves. Sedan 1995 har jag övergått till att bläddra via internet, klippa ut (Copy and Paste), sortera och i stället för att kopiera med det som förr hette fotostatmaskin, lägga ut det på mina sajter. Till vilken nytta är då detta? Det är inte lätt att veta. Låt oss som exempel på hur det är tänkt ta nyheten om att Ben Bernanke av Time har utsetts till Årets Person / Person of the Year (formerly Man of the Yea r)/. Då lägger jag den nyheten på min sida för Ben Bernanke. Nyheten hittade ja

Lars Calmfors har rätt

Det fanns en tid när detta budskap kunde framföras: "Svenskt Näringsliv avstyrker det föreslagna finanspolitiska rådet. Det finns inget behov för ett sådant eftersom vi anser att aktiv stabiliseringspolitik inte skall bedrivas." Det framfördes som en del av Svenskt Näringslivs argumentation för EMU - om man inte har en egen valuta är det ju hart när omöjligt att bedriva för en stat att bedriva en egen stabiliseringspolitik - och då var det ju logiskt, ehuru absurt felaktigt, att driva linjen att någon aktiv stabiliseringspolitik inte skall bedrivas. När finanskrisen kom gjorde man en helomsvängning, dock utan att göra en pudel. Svenskt Näringsliv bytte bara uppfattning 180 grader utan att ändra en min. Stabiliseringspolitiken har två medel, räntan och statsutgifterna. Nu har man världen över sänkt räntan till nära noll. Det är bra för bankerna som därigenom kan tjäna stora pengar. Det är ju bankerna som har rätt att låna dessa billiga pengar hos centralbankerna

Får Karolina Ekholm priset för årets understatement?

- Mot bakgrund av den kraftigaste recessionen i världsekonomin sedan andra världskriget finns det anledning att se över om den politik som centralbanker bedriver kan utformas för att bättre kunna främja en balanserad ekonomisk utveckling. Vice riksbankschef Karolina Ekholm 2009-12-04

Englund's Q - How come that unemployment is rising when the recession is over?

It is the productivity, Stupid. For employment to rise GDP must increase more than Productivity (P), of course. deltaGDP/deltaP gives a nice Q. I have been thinking about this since I read Marian Radetzki in 1996. Of course it is obvious. But the important thing is to understand its importance. Read more here

Englund's Q How come that unemployment is rising when the recession is over?

It is the productivity, Stupid For employment to rise GDP must increase more than Productivity (P), of course deltaGDP/deltaP gives a nice Q Rolf Englund 4/12 2009 I have been thinking about this since I read Marian Radetzkis in 1996. Of course it is obvious. But the important thing is to understand its importance.

Wallenberg, Englund, Tobisson och löntagarfonderna

Danne Nordling, en tapper fondmoståndare, har skrivit om Lars Tobissons memoarbok Främling i folkhemmet som berör löntagarfondsfrågan. Det var ju faktiskt så, skriver Nordling, att prominenta företrädare för näringslivet och de borgerliga partierna hade stor förståelse för att företagens vinster skulle reduceras och tas om hand av fonder eller "stiftelser" som Adelsohn var inne på.  Jag höll på mycket med detta på sin tid och Sture Eskilsson, legendarisk ledare för den anti-socialistiska motoffensiven och skapare av bl a Timbro, har haft vänligheten att i det betyg jag fick från min tid på Timbro skriva detta om mina insatser i fondkampen. - I efterhand kan striden om löntagarfonderna te sig som ett tydligt upplinjerat slagfält - på ena sidan arbetarrörelsen, på den andra näringslivet och de borgerliga partierna. Så enkel var verkligheten inte på den tiden det begav sig. - Inom såväl näringslivet som de borgerliga partierna var m