Leta i den här bloggen

2009-12-04

Får Karolina Ekholm priset för årets understatement?

- Mot bakgrund av den kraftigaste recessionen i världsekonomin sedan andra världskriget finns det anledning att se över om den politik som centralbanker bedriver kan utformas för att bättre kunna främja en balanserad ekonomisk utveckling.

Vice riksbankschef Karolina Ekholm 2009-12-04

Inga kommentarer: