Leta i den här bloggen

2010-07-27

Hushållens lån dubbelt så mycket som statsskulden

Hushållens samlade lån 
uppgick vid utgången av juni till 2.428 miljarder kronor, 

varav den största delen, 1.625 miljarder kronor, bestod av lån kopplade till bostaden. 


Riksgälden meddelar samtidigt att: Den svenska statsskulden 

var 1 115 miljarder kronor den 30 juni 2010.


Hushållens lån är således dubbelt så stora som statsskulden.


Vad visar det?


Att det pratas mycket strunt om statsskulden.


Och att hushållens skuldsättning är stor, mycket stor, allltför stor.


Men det är ingen fara så länge bostadspriserna stiger.


Sedan blir det som det blev i USA när huspriserna började sjunka,
det som utlöste Finanskrisen.


Dessbättre, än så länge, sedan dessvärre, har bopriserna stigit mer i Sverige än vad de gjorde i USA före allt det här tråkiga med Subprime.

2010-07-25

Jag är i gott sällskap

En av de många bloggar jag länkar till är Pancho El-Villan som inte verkar ha något att göra med pensionärer.


Han, eller hon, förefaller tillbringar ännu fler timmar om dygnet än jag själv för att följa utvecklingen. Mängden inlägg och länkar är överväldigande.


Till min glädje finner jag en sida med länkar man inte klarar sig utan - "Liens indispensibles".


Där är jag, med min sida om dollarn, i mycket gott sällskap.

2010-07-24

Percy Barnevik, det är en fin människa

Percy Barnevik, det är en fin människa. Det förstår man när man läser Dagens Nyheters förhandspuff för Percy Barnevik som sommarpratare.


Att bli sommarpratare i Sverige är som att bli adlad i England.


Läs själv och se om det inte kommer en liten tår i ögonvrån, av någon anledning...


Läs mer här

Ingen fara säger Bank of Spain

EU:s test av bankerna utföll väl, vilket var avsikten.
Endast sju av 91 undersökta banker hade problem.
Fem av de sju var spanska sparbanker.

Den spanska centralbanken meddelade genast att åtgärder hade vidtagits för att förse bankerna med likviditet för att övertyga bankernas insättare och långivare att det inte fanns någon anledning att ta ut sina pengar ur dessa banker och starta en "run".

Väldigt få banker har gått omkull därför att styrelse och revisorer har kommit fram till att värdet av bankens fordringar har sjunkit.

Nästan alla banker som har gått omkull har gjort det därför att insättarna har köat utanför banken för att få ut sina pengar (senast Northern Rock) eller därför att bankens andra långivare (andra banker i huvudsak) har vägar att rulla lånen vid förfallodagen.

Nuvarande riksbankschefen Stenfan Ingves och Göran Lind har i en artikel i Ekonomisk Debatt nr 1/1998 berättat om vad som hände sommaren 1992:

"Enligt vår uppfattning stod det finansiella systemet i Sverige inför en kollaps den 24 september 1992."

- Utländska långivare till svenska banker reducerade eller drog bort sina "credit lines". Detta innebar dels att bankerna berövades nödvändig likviditet i utländsk valuta, dels att kronans ställning försvagades genom ett kontinuerligt valutautflöde.

Bankerna måste kompensera sig för förlusten av valuta genom att säga upp sina kundkrediter valuta eller genom att styra över dem till kronkrediter. Detta ledde till ytterligare kreditförluster genom att kunderna omedelbart måste täcka kursförlusten, något som de ofta saknade resurser att göra.

Bankernas brist på likviditet och deras sjunkande kapitaltäckning ökade risken för en drastisk kreditåtstramning, en s k "credit crunch", vilken skulle få svåra makroekonomiska effekter i en redan mycket svag konjunkturell situation.

Från september 1992 beslöt Finansdepartementet att behandla situationen som en systemkris.

Läs mer här

2010-07-22

Kosovo och Helsingforsavtalet

FN: Kosovo gjorde inte fel

Publicerad: 22 juli 2010, 17.43. Senast ändrad: 22 juli 2010, 17.53
Kosovo kränkte inte internationell rätt när det bröt sig loss från Serbien 2008, enligt FN:s högsta domstol. 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/fn-kosovo-gjorde-inte-fel_5024693.svd


22.07.2010 @ 17:48 CET EUOBSERVER / BRUSSELS 
- By a 10-4 majority, the judges of the International Court of Justice on Thursday ruled that the unilateral declaration of independence by the then-Serbian province of Kosovo did not violate international law.


Nu är det inte så att FN på något sätt backat upp terroriströrelser och så, men
generellt sett har man givit ett erkännande åt att mindre delar av existerande politiska och geografiska enheter har rätt att etablera en egen nation, säger Anders Hellner, senior rådgivare på Utrikespolitiska institutet, Katalaner, kurder och tibetaner, för att nämna några exempel

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3872372

Helsinki Accords  

http://en.wikipedia.org/wiki/Helsinki_Accords

Economomists Buttonwood och realräntan

Buttonwood, kolumnist i The Economist,  har noterat att man i England stoppat försäljningen av sparobligationer som skulle ge 1 (en) procents real avkastning.


Den sparformen blev för populär, tyckte man.


Bättre att vi lånar nominellt, tycker väl den engelska regeringen, då kan vi lura spararna när vi sedan sätter fart på inflationen, ett behändigt sätt att reducera skuldbördan för företag och hushåll.


Vad dom är säger så älskar villaägarna inflation.


Read more here

Economomists Buttonwood och realräntant

Buttonwood, kolumnist i The Economist,  har noterat att man i England stoppat försäljningen av sparobligationer som skulle ge 1 (en) procents real avkastning.


Den sparformen blev för populär, tyckte man.


Bättre att vi lånar nominellt, tycker väl den engelska regeringen, då kan vi lura spararna när vi sedan sätter fart på inflationen, ett behändigt sätt att reducera skuldbördan för företag och hushåll.


Vad dom är säger så älskar villaägarna inflation.


Read more here

2010-07-21

Domedagen II “If HRE is the only German bank that fails, that completely discredits the tests – not just for Germany but for the whole of Europe”.


Eurointelligence skriver i dag stresstesterna, det som gör att, som jag skrev i går, domedagen blir på fredag.- The FT got the first leaks from the stress tests, which seem to confirm the worst expectations: far fewer banks than expected have failed the test. German banks, including Landesbanken, indicated in private that they had passed the test, following similar indications in recent days from regulators and politicians in France and Italy. 


- The only German bank among the 14 tested that has so far failed the test is HRE, previously known as Hypo Real Estate. Investors and analysts say that unless there are a credible number of failures among the 91 institutions being stress tested, then the whole exercise risks backfiring. 


- One analyst said “If HRE is the only German bank that fails, that completely discredits the tests,  not just for Germany but for the whole of Europe”.  


Lex /FT/ put it to the point saying that the stress tests need to do more than confirm that an already failed German bank is a failed German bank.


Eurointelligence

2010-07-20

Domedagen blir på fredagDå lägger EU fram resultaten, utvalda resultat, av de stresstester de har utsatt de europeiska bankerna för. 


Marknadens dom avkunnas då utan dröjsmål.


BBC's business editor Robert Peston:
- Will taxpayers have to bail out their banks, when we have the results on 23 July of stress tests? Only a few weeks ago there was an initial billion dollar bailout of European banks. 
You may have missed it, because it wasn't called a bank rescue programme.


Read more here


Anatole Kaletsky skrev i The Times om sin "undemocratic survival plan for the euro":

- If Europe can avoid a financial breakdown at the end of this month, when its banks undergo stresstests to expose which are potentially insolvent, then the euro will almost certainly survive.


- Indeed, fortsatte han "this could be the year when the single currency mutates from being a morbid enterprise that is threatened by its internal contradictions into the project to create a United States of Europe that its architects always intended.


Göran Persson som under många år tänkt fram och tillbaka om EMU har konstaterat att "logiken i det hela rör sig i federativ riktning... 


- Sch! säger Kohl åt mig när jag tar upp det.


- Ett av de avgörande argumenten för mig /Göran Persson/ mot en federal utveckling är att jag tror inte att det kommer att gå att skapa ett europeiskt parlamentet som kommer att upplevas som legitimt som lagstiftare av folkflertalet i Europa.


Läs mer här


Den 9 maj är EU:s nationaldag. Den ska högtidlighållas i hela unionen som Europadagen till minne av Robert Schumans förklaring som inledde det europeiska integrationsprojektet.


Tanken hos federalisterna är att dagens kris kan utnyttjas för Det Stora Språnget Framåt.


Only a closer union can save the eurozone, säger man.


Wolfgang Münchau (som inte är federalist):


I am aware that, at a time of rising nationalism and regionalism throughout the EU, there is no consensus for such sweeping reforms


At some point the markets will realise that large parts of the German and French banking systems are insolvent, and that they are going to stay insolvent.


- You might think that Europe’s policy elites cannot be so stupid as to commit themselves to stress tests without a resolution strategy up their sleeves. But I am afraid they probably are. 


- Europe’s political leaders and their economic advisers are, for the most part, financially illiterate.


Read more here


Carl Bildt, som är lika humoristisk som EU-vänlig, suckade för en tid sedan:


"Inte vår bästa stund"


- Den europeiska situationen nu är inte alldeles bekväm.
- Den grekiska krisens drama går från den ena akten till den andra.
Carl Bildt, blog, 25 april 2010 


Allt fler inser nu det uppenbara, att EMU nog inte är en bra konstruktion. Men varför har då ledarna för Europas folk så envist hållit fast vid ett projekt som innebär att Tyskland och Grekland, och om Ja-sägarna får sin vilja fram,  Sverige och Portugal, skall ha samma valuta och därmed samma ränta?


Inte är det för att det är ekonomiskt bra. 


Den gemensamma valutan kan bara rationellt motiveras som en byggsten i byggandet av Europas Förenta Stater, vid sidan av andra en stats institutioner och symboler som flagga, parlament, domstol, försvar och passhandlingar.


(Du har väl sett att det står Europeiska Unionen överst på passet nuförtiden?)


Åter till Anatole Kaletsky i The Times och hans  "undemocratic survival plan for the euro":


- This could be the year when the single currency mutates from being a morbid enterprise that is threatened by its internal contradictions into the project to create a United States of Europe that its architects always intended.


Då är det bättre att det spricker nu.


Annars får vi en illegitim statsbildning, bildat utan folkligt mandat och utan folkligt stöd, som senare kommer att falla samman under former man helst inte vill tänka på.


Men det blir väl som när den tidigare ekonomiska, politiska och monetära unionen Jugoslavien föll samman, typ.


Men grabbarna på börsen kan väl också räkna ut att domedagen blir på fredag. Listiga som dom är kanske dom därför säljer redan på torsdag?

2010-07-19

Svante Nycander om vänsterdominansen inom DN och kultur

DN:s tidigare chefredaktör Svante Nycander har på DN Debatt en artikelserie om vänsterns dominans inom kulturen, universitetsvärlden och Dagens Nyheter, erkannerligen dess kultursida.

Det är ett ämne som länge har intresserat mig. År 1974 utgav jag den lilla skriften DN, mångsidig men ensidig.

Jag har samlat Nycanders inlägg tillsammans med några länkar här

2010-07-17

Burka

France's National Assembly, the country's parliament, voted 336-1 on Tuesday in favor of a law banning the wearing of the burqa, the niqab and other full face veils in the country.


Under the legislation, women who violate the law could be fined €150 ($190) or forced to take a French citizenship course. 


Any man caught forcing a woman to wear a veil could be subjected to a fine of €30,000 and sentenced to one year in prison.


Der Spiegel Online 14/7 

"EMU är ett gigantiskt experiment"

Hemma i min hall har jag en inramad affisch från folkomröstningen år 2003.

Den är från den borgerliga kampanjorganisationen "Medborgare mot EMU" som jag var med om att grunda.

Sex argument mot EMU, är rubriken.

Den sjätte och sista punkten lyder så här:

"Det är tryggare att vänta och se. EMU är ett gigantiskt experiment. Vi vet ännu inte vilka ekonomiska och politiska spänningar det kan skapa. När vi väl gått med i valutaunionen är det närmast omöjligt att ånga sig. Försiktighetsskäl talar för att "vänta och se". Ett ja till EMU är oåterkalleligt - ett nej kan ändras om vi så önskar i framtiden."


Vänta och se

Medborgare mot EMU

2010-07-14

I dag trodde jag den ekonomiska världen skulle gå under

Att jag trodde det beror på vad Martin Wolf skrev i dagens Financial Times:
As Raghuram Rajan of the University of Chicago Booth School of Business and former chief economist of the International Monetary Fund notes in a thought-provoking new book, the underlying “fault lines” are still with us.


His voice is worth listening to: in 2005, he presented a controversial, yet now acclaimed, paper at the annual Jackson Hole monetary conference entitled “Has Financial Development Made the World Riskier?”
 

His answer? Yes.

The crisis has revealed deep faults within western economies and the global economy as a whole. 


We may be unable to avoid further earthquakes.


Underligt nog går världens vidare som vanligt.


Folk vill väl inte ta till sig information som kräver ett förändrat beteende?


Eller så har jag, Martin Wolf och Raghuram Rajan med flera fel?


Men jag är inte alldeles ensam, även om det känns så ibland.

Sveriges arbetslöshet knappt lägre än i USA men högre än i Italien

Detta enligt OECD.

Se diagram i dagens New York Times 

2010-07-13

Tror Du på EMU och vill ha en ränta på 4.65%?

Om Du tror på EMU och vill ha en ränta på 4.65% kan Du investera i grekiska statsobligationer.

Det räknades som en framgång att den grekiska staten kunde sälja sådana papper.

Kruxet är givetvis att lånet bara är på sex månader. Så länge tror tydligen marknaden att Grekland klarar sig, och så får man ju en hygglig riskpremie.

Läs mer hos BBC

Om bara inte stödpaketet till Grekland spricker därför att Slovakien har vägrat skriva på.

De som inte köper dessa papper tror inte på EMU.

2010-07-12

Nils-Eric Sandberg, Rydenfelt och lånetaket

- Sommaren 1991 hälsade jag på min gamle gode vän Sven Rydenfelt. Vi talade om fastighetskrisen som då startat på allvar, och den tanklösa överbelåningen, berättade Nils-Eric Sandberg i en artikel i DN 1996-10-18.

- Ja, det är ju märkligt att människor inte tänker på vad som hände 1907, sa Rydenfelt, (som jag, Rolf, hade den oskattbara förmånen av att ha som lärare i nationalekonomi i Lund).

I en annan artikel, i DN 2000-05-02, för ganska exakt tio år sedan, skrev Nils-Eric Sandberg  att "stigande tillgångsvärden kan leda till ökad skuldsättning och därmed skapa finansiella obalanser i ekonomin".

- USA har haft en diskussion om huruvida centralbanken ska räkna även med förändringar i tillgångsvärden, alltså aktiekurser och fastighetspriser. Argumentet för en sådan expansion av prisindex är att stigande tillgångsvärden ökar hushårens förmögenhet; alltså kan de belåna aktier och fastigheter och öka sin konsumtion.

Ja och redan nu, bara tio år senare (OBS! ironi), hälsar finansminister Anders Borg med glädje Finansinspektionens nya regler om lånetak.

http://www.internetional.se/nesrydenfelt.htm

2010-07-11

Började Battle of Britain i Skottland?

Det vi i dagligt tal alltför ofta kallar England är i själva verket United Kingdom, UK.

Det är en ekonomisk, politisk och monetär union mellan England och Skottland. Än i dag utges sedlar av Bank of Scotland som är lika värda som ett pund utgivet av Bank of England. Ingen gemensam centralbank där inte.

Många skottar vill ha större, kanske total, självständighet, liksom katalanerna i Spanien.

I går firade man i England 70-årsdagen av inledningen av Battle of Britain.

I detta känsliga läge har det nu kommit en bok - Luftwaffe Over Scotland - där det hävdas att "a three-day attack in April, 1940, when Germany's Air Force targeted Royal Navy shipping off Orkney and in Scapa Flow, was the true beginning of the famous battle". 

Men engelsmännen, ja kanske även skottarna, är såå artiga och belevade.
Det blir bara en knappt märkbar höjning av ögonbrynen och svaret blir

James Holland, the author of bestseller The Battle of Britain, said he was sympathetic to Taylor's argument that the air battle began over Orkney:

"I don't completely disagree with him. It depends on what you call 'the Battle of Britain'.


Of course.

Läs mer här och betrakta den vackra bilden ur Gettys samlingar.

2010-07-10

Ronald Reagan är ingen tebjudning

In the years since Reagan left the White House, a vocal contingent of Republicans has sought to enforce current party orthodoxy—cut taxes at all costs; limit government spending (except defense); let the Bible be your guide—by insisting that Reagan was its source.

But while these concepts often shaped Reagan’s campaign rhetoric, they didn’t define how he governed once in office.

As a result, the Reagan that Republicans now revere—a mythical founder figure who always cut taxes, always rattled his saber, and always consulted Jesus—barely resembles the more pragmatic Reagan who actually ran the country.

In 1982, Reagan agreed to restore a third of the previous year’s massive cut.

It was the largest tax increase in U.S. history.

In 1983, he raised the gasoline tax by five cents a gallon and instituted a payroll-tax hike that helped fund Medicare and Social Security. In 1984, he eliminated loopholes worth $50 billion over three years. And in 1986, he supported the progressive Tax Reform Act, which hit businesses with a record-breaking $420 billion in new fees.

When it came to taxation, there were two Reagans: the pre-1982 version, who did more than any other president to lighten America’s tax burden, and his post-1982 doppelgänger, who was willing (if not always happy) to compensate for gaps in the government’s revenue stream by raising rates.


http://www.newsweek.com/2010/07/09/what-would-reagan-really-do.html

Den förste Reagan hade många beundrare även i Sverige.

- Efter decennier av skleros och Delorium har EU mycket att lära av den ekonomiska förnyelsen i USA, som tog sin början under Reagan-åren.

- Även statsministern bör ta sig tid att studera Prodi-programmets förslag till reformer. Perssons ekonomiska filosofi samman fattas numera i sentensen om sju feta år, följda av sju magra, den s k Mosesteorin.

Den stämmer inte på USA, som har upplevt en ekonomisk framgång av historiska mått över de senaste decennierna.

Bo Lundgren - Klas Eklund - Mats Johansson om Den Nya Ekonomin i USA

Men konjunkturen går fortfarande upp och ner, som Moses hävdade, och det var många som tog mise under det som nu kallas
The Great Moderation.

Inom nationalekonomin går utvecklingen fram och tillbaka med stormsteg.

2010-07-09

Martin Wolf om fastighetsskatten

I morse skrev jag ett bloginlägg om den onämnbara fastighetsskatten, fruktad av alla politiker och gillad av alla ekonomer.

Till min glädje såg jag någon timme senare att Martin Wolf, ledande skribent på Financial Times, i dagens tidning hade skrivit i samma ämne.

Som så ofta hade han formulerat mina tankar på ett långt mer kunnigt och elegant sätt än vad jag själv förmår:

- In 1984, I bought my London house. I estimate that the land on which it sits was worth £100,000 in today’s prices. Today, the value is perhaps ten times as great.

The people of the US, UK, Spain and Ireland became feverish speculators in land.

- Today, the toxic waste poisons the entire world economy.

Subprime lånen hade ju inte varit något problem om inte fastighetspriserna hade börjat sjunka, efter att ha stigit så mycke och så länge.

Nästan alla, även många av dem som har betalt för att veta bättre, utgick ifrån att bostadspriser bara kan gå uppåt.

Men, som Herbert Stein har skrivit:
If something cannot go on for ever it will stop.

Martin Wolfs slutsats:

- It is bad enough that the result has been expensive houses and inefficient taxes. But it is surely far worse that such insane speculative fevers have ended up destabilising the entire global economy. Even if few know it, it is time for a change.

Den onämnbara fastighesskatten

Häromdagen åkte jag Waxholmsbåt. Under färden noterar man att många av husen längs stränderna har blivit större sedan sist och båtarna som ligger vid bryggorna har även de vuxit och blivit fler.

Det är därvid lätt att bryta mot det budord som säger att man inte skall hava begärelse till sin nästas hus.

Hur har dom råd, undrar man.

Borttagande av fastighetsskatten är en viktigt förklaring, liksom den rekordlåga räntan.

Räddas den som räddas bör.

Fastighesskatten ersattes som vi alla vet med något som kallas avgift, fastän det är en skatt. Den avgiften likställer den största skärgårdsvillan med ett enkelt radhus i Falun.

Det är naturligtvis inte rättvist och det strider mot alla en ekonoms principer.

Men det går inte att prata med villaägare om fastighetsskatten och Göran Persson har sannolikt rätt i sin förklaring om att det var fastighetsskatten som avgjorde valet förra gången.

Det var ett utspel av de omoraliska kristdemokraterna, om jag minns rätt påhejat av P J Anders Linders Svenska Dagblad.

Men vare sig Mona eller den fd komunisten Lars Ohly vågar föreslå ett återinförande av fastighetsskatten.

Morgan Johansson, tidigare statsråd (s) och EMU-motståndare vågar inte heller ens nämna det förbjudna ordet "fastighetsskatten" när han på Newsmill 2010-07-08 visar att de "gamla" moderaternas politik innebar att den halva av befolkningen som tjänar mest skulle ha fått cirka 72 procent av de föreslagna skattesänkningarna.

De "nya" moderaternas politik har lett till att den rikaste halvan av befolkningen fått hela 80 procent av skattesänkningarna.

Nog hade det varit på sin plats att nämna att detta är en följd av fastighetsskatten.

2010-07-04

Bilden av vilden: Dansen fortsätter

"Bilden av vilden: Dansen fortsätter

Del 3 av 10. 

För Himbafolket i södra Afrika används dans och musik för att hålla ihop familjegrupper, lösa problem och överföra kunskap från en generation till en annan. 

När männen och kvinnorna uppnår trans kan de också hålla en dialog med förfädernas andar."

Jaha, jaha. Jag röstar på socialdemokraterna

Löntagarfonderna: De nya aktörerna på börsen, var titeln på en av mina böcker.

Den pryddes, på baksidan, av den i dagarna åter aktuella bilden.

Moderaterna snor Palmes valbudskap


 Fredrik Reinfeldt har stulit Olof Palmes valaffisch från 1985.

Du kan läsa  mer om boken här: