Leta i den här bloggen

2010-01-29

Kan en valseger vara värd fyra Saab-miljarder?


Det känns i magen (jag har inte följt frågan överdrivet noga) som om GM kan var nöjd.
Man sålde Saab och behövde inte lägga ner med all den dåliga PR det skulle ha givit.

Men det känns som varningslamporna lyser om att personerna bakom Spyker är skojare
som kommer att sno åt sig en del av de fyra EIB-miljarder som staten garanterat.

Det var pinsamt att höra Maud Olofsson berätta om vilka bra säkerheter som Spyker hade ställt gentemot staten. När det nya företaget går i konkurs kommer nog dessa säkerheter att visa sig värdelösa.

Spyker och GM utnyttjade att det är valår och det är omöjligt för en regering att då vägra att lämna stöd, även om de kanske på mer eller mindre goda grunder hoppas att EIB skall säga nej.

Så fungerar en demokrati och som jag brukar säga: "It's the price of freedom".

Eller som Churchill uttryckte det: "Democracy is the worst form of government except all the others".

Både när det gäller demokratin och andra saker kan det vara bra att minnas orden från filmen Den bästa sommaren:

"Man skall inte ha för stora förväntningar, då blir man bara besviken".

2010-01-26

Står USA inför en revolutionär situation?


Revolutionär situation?

Uttrycket kommer från den tid då många, däribland Klas Eklund och hon Ulvskog, tillhörde bokstavsvänstern.

Inte ännu i alla fall. Men om och när alltför många människor har varit arbetslösa alltför länge och få gå från hus och hem kan situationen bli allvarlig.

Gå från sitt hus är lättare i USA än i Sverige. I USA lämnar bara in nycklarna hos banken
och är sedan skuldfri. Bra för låntagarna, men inte för banken.

Det har förvånat många att inte fler låntagare har lämnat in sina nycklar till banken - jingle mail.

Men nu kan man läsa att

Research shows that bankruptcies and foreclosures are “contagious.” People are less likely to think it’s immoral to walk away from their home if they know others who have done so. And if enough people do it, the stigma begins to erode."
If enough people do it, the housing market collapses.

Det kan nog gå fort utför med betalningsviljan hos vanligt folk, som det heter, när dom samma dag på samma ställe kan läsa att:

Tishman Speyer and BlackRock walking away from Stuyvesant Town and Peter Cooper Village in Manhattan. Trying to refi $4.4 billion in debt on the 11,200-apartment property, to no avail.

Tishman and buddies walked away from the equivalent of 38 thousand mortgages
So now they're handing over the keys to the lenders.

One of the big investors in Stuyvesant Town and Peter Cooper Village is the California Public Employees Retirement System. They, I believe, hold an awful lot of regular folks' retirements.

Lägg därtill
China: 'Dubai times 1,000'?

Så är det en bra dag för oss i Kassandra-branschen. Och solen skiner just nu över Stockholm.

Men det är onekligen lite kyla i luften.
2010-01-25

Klassisk bildning om det grekiska dramat

Även den som har läst i Lund kan känna sig ha brister i sin bildning när man vandrar runt i Oxford eller läser engelska tidningar.

Jag drabbades av denna känsla häromdagen när jag läste en av mina favoriter, Wolfgang Münchau i Financial Times.

Han behandlade den ekonomiska krisen i Grekland som hotar att spräcka EMU.

- The management of the Greek economic crisis raises some disturbing parallels with the aftermath of the Peloponnesian war.

Absolut, tänker man. Eller man borde göra det i alla fall.

Atenarna fick stryk av Sparta som införde, läser jag, "the rule of the Thirty Tyrants".

Något liknande anser Münchau kan ske nu om Grekland av EU skall påtvingas åtstramningar för att inte behöva lämna EMU.

Detta är ett av fyra scenarios som han utvecklar.

Det han tror mest på är en fusklösning avsedd att lura tillräckligt många.

Grekland skall utställa stora löften, som skall lugna marknaden, men som sedan inte kommer att infrias.

Då vinner man tid.

Men det blir inte roligt i slutändan.

Eller som han elegant skriver: "Nemesis is postponed, for now."

Nemesis är, som vi alla vet, straffets och vedergällningens gudinna i grekisk mytologi.


Det slumpar sig dessutom så att jag började min karriär som redaktör för Nye Atenaren,2010-01-22

Obama: Never again will the American taxpayer be held hostage by banks that are too big to fail


- Banks have been run as old-fashioned professional partnerships or workers’ co-operatives, in which the interests of the workers come first and outside providers of capital are treated as an afterthought.

- Those readers old enough may recall a fad among economists in the 1960s to extol the virtues of Yugoslav workers’ co-operatives

"An awful lot of people are not managing their own money"

"In old-style 19th Century capitalism, I owned my company,
I made a mistake, I bore the consequences."The corporation is a wonderful institution. But it contains inherent drawbacks, at the core of which are conflicts of interest.

Control over the company's resources is vested in the hands of top managers who may rationally pursue their interests at the expense of all others.

Economists call this the "principal-agent" problem.
2010-01-19

Soros: En andra recession, 2010 eller 2011.

Människor vill gå tillbaka i de gamla gängorna och se 2008 års krasch som en ond dröm.

Tyvärr får vi vara beredda på att återhämtningen tappar fart och rent av kan följas av en andra recession, 2010 eller 2011.

De flesta har ännu inte insett att denna kris skiljer sig från tidigare – att vi befinner oss i slutet av en era.

Det globala finanssystem som trädde fram var dock i grunden instabilt därför att det vilade på den falska premissen att finansmarknader riskfritt kan lämnas att sköta sig själva.

Konstgjord andning, Om risken för en andra recession.

George Soros, kolumn DN 19/1 2010

Full text

-----

“This is not a normal crisis,” - “It is the end of an era.”

The “era of superleverage,”

George Soros, Davos, New York Times, January 24, 2008

Leverage and Deleveraging

2010-01-16

EMU - Bra för Sverige?

Det var en gång då SAF och Timbro-högern och de nuvarande allianspartierna gjorde käcka kampanjer på temat Bra för Sverige.

- Vi är övertygade om att ett fullvärdigt deltagande i valutasamarbetet är bra för Sveriges ekonomi, för företagsamheten och medborgarna, skrev t ex Gunnar Hökmark på DN Debatt 1997-10-29.

Nu är Ja-sägarna i EMU debatten inte längre säkra på att EMU är bra för Sverige.

Efter Calmfors i sak nedgörande artikel på DN Debatt går det inte längre att hävda att det skulle vara bra för Sverige att gå med i EMU.

Såsom tillhörande etablisemanget var Calmfors tvungen att finna andra än ekonomiska argument för ett EMU-medlemskap.

- Framför allt kan man se det som ett övergripande värde att ett svenskt deltagande i eurosamarbetet kan antas bidra till ökad politisk integration i Europa. Detta argument, skrev Calmfors, är det viktigaste och har lett mig till slutsatsen att Sverige bör införa euron.

Att argumentera för ett sådant synsätt är framför allt politikernas uppgift, replikerade DN på ledarplats 16/1 2010.

Som jag tidigare påpekat är Calmfors i denna fråga bara en vanlig medborgare, kanske till och med en ovanlig medborgare.

DN har redan tidigare varit inne på linjen att vi skall gå med i EMU av idealistiska skäl och inte därför att det är bra för Sverige.

- Fråga inte vad EU kan göra för dig. Det skrev dåvarande politiske redaktören Niklas Ekdal på DNs ledarsida 30/5 2005.


Och Carl Bildt verkar bry sig mer om EU än om Sveriges väl.
Ur Carl Bildts veckobrev om krisåren i början av 90-talet:

- Jag var statsminister under dessa år och fast övertygad om fördelarna med en hårdvalutapolitik. Det hade delvis att göra med de tidigare decenniernas erfarenhet av devalveringspolitik, men var delvis en konsekvens av att jag strävade efter att Sverige skulle gå in i det europeiska samarbetets kärna, också den ekonomiska och monetära unionen, och därmed vara med i den gemensamma europeiska valutan från dess första dag.


DN-ledaren den 16 januari visar tydligt att Ja-sägarna sätter EMU:s intressen före önskemålet om att det skall gå Bra för Sverige.

DN skriver att kronans fallande värde minskat trycket på våra exportföretag. Detta kan tyckas idealiskt. Vi gynnas både av att euron finns och av att vi själva inte infört den som valuta.

- Hållningen är amoralisk: Är euron bra för Europa bör vi inte bete oss som fripassagerare utan göra vår del av arbetet för att projektet ska förbli en framgång.

Nu är dock risken för ett sammnbrott för EMU större än någonsin.

Visst vore det fånigt att först ha väntat med att gå med och sedan gå med straxt innan EMU kollapsar?

DN har också fel vad avser nyttan av EMU under finanskrisen.

- Under finanskrisen har euron bidragit till stabilitet i Europa. Vi har sluppit den valutaoro och de spekulationsvågor som annars brukat destabilisera vår del av världen i samband med kriser. Det har även Sverige haft glädje av, skrev DN.

Men i en artikel i Financial Times skrev Martin Wolf under rubriken "The eurozone’s next decade will be tough".

What would have happened during the financial crisis if the euro had not existed? The short answer is that there would have been currency crises among its members. The currencies of Greece, Ireland, Italy, Portugal and Spain would surely have fallen sharply against the old D-Mark.

That is the outcome the creators of the eurozone wished to avoid.They have been successful.

But, if the exchange rate cannot adjust, something else must instead. That “something else” is the economies of peripheral eurozone member countries. They are locked into competitive disinflation against Germany, the world’s foremost exporter of very high-quality manufactures.


Jag lever fortfarande i föreställningen att det är svenska politikers uppgift och mandat att föra en politik som är bra för Sverige.

De politiker som inte gör det undergräver sin och hela systemets legitimitet.

Då kan man åka ur riksdagen.
2010-01-15

Ekonomen Calmfors säger nej till EMU, medan amatören Calmfors säger Ja

Lars Calmfors, vår meste EU-utredare och chef för Finanspolitiska Rådet, har på DN Debatt i dag 15/1 2010 lyckats komma fram till slutsatsen att Sverige nu bör gå med i EMU.

Någon annan slutsats är inte möjlig om man skall fortsätta att vara med i etablissemanget.

Det intressanta med hans artikel är att han i de ekonomiska resonemangen, vari han är en sakkunnig professor, övertygande visar att EMU inte skulle vara bra för Sverige.
Som han påpekar har det heller inte varit bra för Irland, Grekland eller Spanien.

Det viktigaste, egentligen helt avgörande, argumentet mot EMU handlar om att det är dumt att ha en gemensam ränta över ett så stort område med länder med så olika förutsättningar, asymetriargumentet.

Om det skriver Calmfors:
- De mest aktiva EMU-förespråkarna har närmast velat förlöjliga argumentet om asymmetriska störningar. Men argumentet måste uppenbarligen även fortsättningsvis tas på största allvar.

Hur skall nu ekonomiprofessorn Calmfors komma fram till att vi bör gå med i EMU?

Det gör han genom att ta av sig sin professorshatt och sätta på sig amatörhatten.

- Utifrån ett mer allmäneuropeiskt perspektiv är det berättigat att ställa frågan om det verkligen är önskvärt att Sverige, när alla drabbas av ekonomisk kris, ska vinna fördelar på andras bekostnad genom en svag valuta.

- Framför allt kan man se det som ett övergripande värde att ett svenskt deltagande i eurosamarbetet kan antas bidra till ökad politisk integration i Europa.

Detta argument, skriver Calmfors, är enligt min mening det viktigaste och har lett mig till slutsatsen att Sverige bör införa euron.

Om detta kan man olika uppfattning.

Man kan, som Calmfors, anse att Sverige skall ingå i EMU, trots att det är dåligt för Sverige, syfte att bidra till ökad politisk integration i Europa.

Men i detta ämne är Calmfors inte professor. I denna fråga är han bara en vanlig medborgare, kanske till och med en ovanlig medborgare.

De flesta medborgarna är inte för att säkert försvaga Sveriges ekonomi för att kanske bidra till ökad politisk integration, kodord för Unionen, den nya Europeiska Staten med flagga, hymn, armé, utrikesminister, parlament, en Domstol som vi alla lyder under och, som oundgänglig beståndsdel en gemensam valuta inom EMU.

Hade Calmfors varit lite modigare hade han skrivit rent ut, och inte bara implicit, att EMU inte är bra för Sverige.

Men det lönar sig föga att vara modig i Sverige.

Bättre då att uttala sig för ett europeiskt samarbete, att bli samarbetsman, eller kollaboratör, som det heter med ett finare ord.
2010-01-14

Ja-sidan för EMU och verkligheten

Tre av Allianspartiernas partiledare har skickat fram några underhuggare, Anna Kinberg Batra (M), Roger Tiefensee (C), Stefan Attefall (KD) för att på DN Debatt 14/1 2010 göra något slags markering om EMU.

Bakgrunden är det annalkande valet, där folkpartiet vill ha en ny folkomröstning redan under nästa mandatperiod, medan oppositionspartierna kommer att lova att det inte blir något EMU-anslutning under den tid det kommande valet avser.

De tre Ja-sägarns artikel bör hälsas som ett stort steg framåt i EMU-debatten.

- Ett svenskt euromedlemskap är inte en fråga om höger och vänster, skriver de.

Det är något som jag föreställer mig många inom den borgerliga Medborgare mot EMU mottager som en något senkommen ursäkt för mycket som tidigare har sagts.


- Vi är överens om att det är dags för en ny debatt när vi närmar oss tioårsdagen av folkomröstningen 2003. Den behöver starta genom att vi tar reda på hur verkligheten faktiskt ser ut, skriver de utan att verka inse vart det kan leda.

Verkligheten är att EMU är ett ekonomiskt feltänkt projekt som kommer att haverera.

Det enda som kan motivera EMU är att det är en nödvändig byggsten när man skall bygga en ny stat, kanske en supermakt som kan föra traditionerna från Rom (Rom-fördraget) och det Habsburgska väldet, en multinationell stat som efterlämnade bl a Jugoslavien och vars kejsare
startade det Första Världskriget, västerlandets största katastrof, genom att personligen underteckna anfallsordern mot Serbien.

Flaggan och EU-hymnen må ha tagits bort ur EU-fördraget för att blidka EU-skeptiker,
men 16 länder väljer att ändå deklarera sin trohet till dessa strukna symboler.
"Flaggan, hymnen, euron och den 9 maj fortsätter att vara symboler för en känsla av europeisk gemenskap", deklarerar därför idag 16 EU-länder.
Deklarationen bifogas till det fördrag som EUs stats- och regeringschefer skrivit under i Lissabon.

Det är bra att Ja-sidan nu börjar studera verkligheten i stället för att bara fortsätta med sina flummiga drömmar om Europas Enhet och hur bra det är för freden och miljön att ha en gemensam valuta.

2010-01-07

Basel-banken har kallat till möte i helgen

The Bank for International Settlements will gather top central bankers and financiers for a meeting in Basel this weekend amid rising concern about a resurgence of the “excessive risk-taking” that sparked the financial crisis.

“The concern here is that the prolonged assurance of very cheap and ample funding may encourage excessive risk-taking,” the BIS invitation note says.
Jag tycker det är skriande uppenbart att räntan världen över är för låg och att en större del av stimulanserna borde ske via finanspolitiken.


Strategin synes vara att det gäller att stabilisera, helst höja, villapriserna så att konsumenterna främst i USA skall återgå till att konsumera med lånta pengar, dvs just det som ledde fram till katastrofen.

Detta kan inte vara klokt.

Se även min sida om finanskrisen.


2010-01-06

Det räcker med att läsa Martin Wolf i FT

Varför skall vi vanliga dödliga småtyckare anstränga oss, läsa fundera och skriva?

Det räcker ju med att läsa Martin Wolf i Financial Times.

Inte för att han är originell. Utan att därför att han med pedagogisk skärpa förklarar sammanhangen med ett sakligt innehåll som det överväldigande antalet ekonomer världen över förmodligen instämmer i.

Det är få förunnat att som Martin Wolf skriva minst en lysande artikel varje vecka.

Nu senast har han förklarat varför länder som Spanien och Grekland och Irland står inför stora och som det förefaller i det närmaste olösliga problem, förorsakde av deras deltagande i EMU.

- Mass emigration would be a possibility, but surely not a recommendation, skriver han bl a.


Martin Wolfs närmaste motsvarighet i Sverige är Nils Lundgren.

Så här skrev Nils Lundgren redan i september 1994:
- I varje nation måste man också ta ställning till om man vill ha en myntunion som bygger på att det egna landets medborgare måste utvandra för långa perioder eller för alltid för att systemet skall fungera.
2010-01-05

The Economist:: Svenska huspriser övervärderade med 34,7 procent

USA:s huspriser övervärderade med 14,0 procent
Spanska huspriser övervärderde med 55,1 procent
Svenska huspriser övervärderade med 34,7 procent
Engelska huspriser övervärderade med 28,8 procent

Detta enligt
The Economist print December 30th 2009