Leta i den här bloggen

2014-05-23

Snart 6 juni, när den goda sidan landsteg för att befria "Festung Europa"Festung Europa leddes då av Tyskland med hjälp av franska medlöpare.

Det blev, som Rommel hade förutskickat, den längsta dagen.

Många av oss har sett filmen där en tapper amerikansk patrull räddar menige Ryan. I början av filmen var det hemska scener från den hemska stranden vid Omaha Beach. De invaderande befriarna kom under häftig beskjutning från en bunker som försvarade Festung Europa.

Det var nödvändigt att rensa bunkern.

Det var svårt, men det gick, med hjälp av några tappra män, några handgranater och en eldkastare.

Om detta skrev jag i juni 2001 i Nya Wermlands-Tidningen.

Läs här mer om Bunkergänget - Carl Bildt, Gunnar Hökmark, m fl 

The Economist: Enligt undersökningarna blir Ms Le Pens Front National största parti

Polls: 23%, against 21% for the centre-right UMP, med socialisterna på tredje plats

The biggest fallout from the European elections will come from the success of Marine Le Pen’s National Front.


The Economist print, daterad 24 May 2014

Frankrike

Vad är den sanna bilden om UKIP och jordbävningen i EU-valet?


SvD


                                                            Daily Telegraph

I de lokalval som hölls parallellt med det europeiska röstandet i går tycks i alla fall anti-EU-partiet UKIP ha blivit precis så starkt som det antogs på förhand.

With over a third of councils having declared, Ukip had gained nearly a hundred seats - already exceeding expectations of around 80 wins.

http://www.telegraph.co.uk/news/politics/local-elections/10851024/Ukip-earthquake-rocks-Labour-and-Tories-in-Elections-2014.html

Gunnar Hökmarks kandidat får underkänt av David Cameron, UK PM


David Cameron, Britain’s prime minister, is to launch a diplomatic offensive after this week’s European elections to try to stop the veteran federalist Jean-Claude Juncker from taking the top job in Brussels. 

Downing Street fears that Mr Juncker, a supporter of European integration, would represent “business as usual” in Brussels. 

Mr Juncker, a wily Brussels fixer, has the backing of the centre-right European People’s party. 

The British prime minister has told allies that the former Luxembourg prime minister, who is the lead candidate of Europe’s main centre-right parties for the post of European Commission 

president, would be “totally unacceptable”. 

Financial Times, 22 May 2014

2014-05-21

Kan det vara barkborren?


The Netherlands saw the deepest slump in the EU, with its economy contracting 1.4 per cent in the first three months. 

Finland recorded its eighth consecutive quarter without growth.

Nej-sidans argumentation blir alltmera besynnerlig.
Låt oss följa Finlands exempel den 14 september! 

Accelratorn Varför är den bortglömd. Det var Basics, vill jag minnas.

To have more or less full employment, we need sufficient spending to make use of the economy’s potential. 
But one important component of spending, investment, is subject to the accelerator effect: the demand for new capital depends on the economy’s rate of growth, rather than the current level of output. 
So if growth slows due to a falloff in population growth, investment demand falls — potentially pushing the economy into a semi-permanent slump.
Now, you could say that this should be easy to deal with; just reduce the interest rate sufficiently to sustain investment demand despite population slowdown. 
The problem is that the required real interest rate on safe assets may end up being negative, and is therefore achievable only if we have sufficient inflation — which runs into an ideological commitment to price stability.
Paul Krugman 19 May 2014
http://krugman.blogs.nytimes.com/2014/05/19/demography-and-the-bicycle-effect/?_php=true&_type=blogs&_r=0

Accelerator effect

From Wikipedia, 

Stabiliseringspolitik

EU-förordningen om frysta bankmedel blir direkt och automatiskt tillämplig i svensk nationell rätt

Jag frågade UD för några veckor sedan om vilket lagrum regeringen använder för att frysa enskilda ryska personers banktillgodohavanden mm därför att EU tycker att den ryska regeringen är dum.

Jag har nu fått svar från Sara Johannesson, Legal Counsellor,  Permanent Representation of Sweden to the EU,  som jag senare tillskrev, svaret kom inte från UD alltså, att EU-förordningen blir direkt tillämplig i svensk nationell rätt.

- EU:s ministerråd antar ett rådsbeslut. Sådana beslut innehåller detaljerade åtaganden att genomföra vissa sanktioner. De åtgärder som faller inom Europeiska unionens behörighet (till exempel handelsrestriktioner eller frysning av tillgångar för vissa individer eller företag) genomförs sedan i en EU-förordning som blir direkt tillämplig i svensk nationell rätt.

http://www.regeringen.se/sb/d/9230/a/107085

Tack Sara, för svaret.

EU:s beslut kommer till EU-nämnden och ankomststämplas.

Vad händer sedan? Skickas ärendet till Finansinspektionen och/eller Riksbanken? Och sedan?

Det behövs således ingen inblandning av Riksdagen, Regeringen eller Statsministern?

Med vänlig hälsning
RE

Sara har förtjänstfullt svarat och hänvisat till en länk där det framgår att Finansinspektionen, FI. mottar uppgifter om frysta medel på bankkonton.

Här finner man information om vilka sanktioner som finns och vilka svenska myndigheter som har utsetts att fullgöra olika uppgifter enligt EU:s förordningar om sanktioner.

- Svaret på din fråga hittar du under rubriken FN- och EU-sanktioner.

http://www.regeringen.se/sb/d/9230/a/107098

Jag brukar varna för att Sverige, liksom andra gamla länder som England, Tyskland, Italien, Frankrike och Rumänien, håller på att bli delstater inom det framväxande nya Romerska Riket.

Romerska, ha ha ha.

Kanske vi rentav blir en lydstat?

Federalism

Rome, Habsburg and the European Union

http://www.internetional.se/paxromana.htm

Under tiden ägnas EU-debatten varg-jakten och dylika ting.

2014-05-16

Under article 123 of the Treaty of Lisbon, the ECB is prevented from buying the government bonds of member states,

but it has nonetheless already promised to do so even though the threat was never carried out.
The ECB does not appear to find this rule wise and its members are not threatened with jail it it is broken.
Andrew Smithers FT 16 May 2014, click


2014-05-14

Ukraina och EU:s östliga och sydliga partnerskap
På tisdagen kom Ukrainas hela regering på besök till EU-kommissionen i Bryssel, och på torsdag gör deras kollegor i Moldavien detsamma.

Samtidigt genomför EU:s permanente ordförande Herman Van Rompuy en rundresa till Ukraina, Moldavien och Georgien.

Tanken är att få de tre ländernas ledare till Bryssel 26-27 juni för att underteckna olika associeringsavtal som det arbetats med under de senaste åren.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/3556604.svd

EU för även intensiva samtal med de övriga två forna Sovjetrepubliker, Georgien och Moldavien, som väntar på mer djupgående samarbetsavtal med EU.

Båda länderna får besök av Van Rompuy under veckan och i övermorgon kommer dessutom Moldaviens regering till Bryssel för samtal.

Avtalen med länderna är tänkta att skrivas under när EU:s stats- och regeringschefer håller toppmöte i Belgien i slutet av juni.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/eu-till-ukraina-lita-pa-oss_3554832.svd

Regeringsförklaringen 18 september 2012

- Vårt Europa är ett öppet Europa, också för nya medlemmar. Vi stöder bland annat Island och Turkiet i deras förhandlingar om medlemskap.

EU:s östra partnerskap är viktigt för att hjälpa reformprocessen i länderna i öst.

http://www.regeringen.se/sb/d/15779/a/199469

EU vill ingå stora samarbetsavtal med Georgien, Azerbajdzjan och Armenien.

Avtalen är en del av det östliga partnerskapet, som EU lanserade 2008 efter förslag från Polen och Sverige.

Anders Selnes, Europaportalen / 2009-09-18
http://www.nejtillemu.com/enlargement.htm#Azerbajdzjan

Det som på EU-språk kallas ”utvecklingen i det södra grannskapsområdet”,
vilket betyder Nordafrika och Libyen på vanlig svenska.

Annika Ström Melin, Signerat, DN-ledare 4/3 2011

http://www.internetional.se/romed.htm

Ukraina
http://www.internetional.se/greatgame2008.htm
Svarar UD före valet? Förfrågan lagrummet frysa enskilda personers banktillgodohavanden

Förfrågan lagrummet frysa enskilda personers banktillgodohavanden

Från Rolf Englund 14 maj  06:51  

till Erik Zsiga  

Hej Erik,
Jag kan inte se att jag har fått något svar på nedanstående fråga som Du sände vidare till någon handläggare.

Har jag missat det? Har det kanske hamnat i min skräppost?

Eller när kommer svaret?

Med vänlig hälsning

Rolf
------

till erik.zsiga, UD @regeringen.se 30 apr 2014

Från: Rolf Englund

Meddelande: Hej,

Vilket lagrum använder regeringen som stöd för att frysa enskilda personers  banktillgångar m.m. ?

Vänligen sänd mig ett sådant regeringsbeslut , eller handhas detta av EU-nämnden?

Med vänlig hälsning
---

Erik Zsiga 30 apr

Hej Rolf,

Jag överlämnar denna fråga till annan person på UD. Du kommer att få svar snart.

Mvh/Erik
Press Secretary to the Minister for Foreign Affairs Carl Bildt

2014-05-10

Bubblor i USA och Canada

Italian prime minister Matteo Renzi: , "For my children’s future I dream, think and work for the United States of Europe".

 Italian prime minister Matteo Renzi has made an "unprecedented speech" outlining his vision for Europe.

Speaking at the State of the Union in Florence, he was launching an appeal to convince European leaders to show "not in the cold language of technocracy, that a stronger and more cohesive Europe is the only solution to solve the problems of our time".

With that, he called for "courageous leaders" to work towards a United States of Europe, declaring, "For my children’s future I dream, think and work for the United States of Europe". 

EU Refenrendum 10 May 2014

http://eureferendum.com/blogview.aspx?blogno=84934

Italy
http://www.nejtillemu.com/italy.htm

"ever closer union" - The United States of Europe

EMU Vilka konsekvenser får det för Sverige att vi inte är med? Stefan Löfven: – Det går inte att peka på exakt. Det vet jag inte.

Vilka konsekvenser får det för Sverige att vi inte är med?
Stefan Löfven: – Det går inte att peka på exakt. Det vet jag inte.

Frågan i SvD-intervjun gällde i sanningens namn hans oro för hur euroländernas beslut – i rum dit Sverige inte har tillträde – påverkar de tio länder som står utanför valutasamarbetet.

På något vis lyckades han slippa den vidare och viktigare frågan om vårt "utanförskap" varit en fördel eller en nackdel.

- Under folkomröstningen 2003 hade Löfven rollen som biträdande förbundsordförande för IF Metall och agiterade då med kraft för ja-sidan, berättades det i artikeln.

Dock nämndes inte att Stefan Löfven inte bara lydde order utan även inför folkomröstningen 2003 var ordförande för "Fackliga röster för Europa", den EMU-positiva delen av LO.

Tjugo år framåt – har Sverige infört euron då? Stefan Löfven tror inte det.

– Jag kan inte se det under överskådlig tid. Vi fick ett tydligt folkomröstningsresultat. Skulle det återkomma till den frågan krävs en folkomröstning och det finns ju inte på dagordningen.

Vad ska EU vara: federation eller handelsunion? 

– För mig är det en för teknisk fråga, det går inte att ställa dem emot varandra.  

2014-05-08

Nils Karlsson, Ratio: Frågan vi bör ställa oss är om EU ska bejaka pluralism eller om EU ska utvecklas i centralistisk riktning


Frågan vi bör ställa oss är om EU ska bejaka pluralism, där integration och ekonomisk utveckling åstadkoms genom fri handel, fria marknader och fri rörlighet inom ramen för ett begränsat överstatligt, federalt system, med vertikal maktdelning och institutionell konkurrens mellan medlemsstaterna?

Eller om EU ska utvecklas i centralistisk riktning, med fler gemensamma lagar och regler, inom ramen för ett överstatligt, federalt system, utan given gräns för överstatligheten?
Nils Karlson, SvD 8 maj 2014

Nils Karlson är docent och vd för Ratio – Näringslivets forskningsinstitut, samt redaktör för forskarantologin ”Vilket EU vill vi ha?” (Ratio).

Full text


”Vilket EU vill vi ha?” (Ratio).

En som tänkt efter är Nils Karlson, rektor för det Timbro närstående Cityuniversitet, som Näringslivets Fond lägger ner vid årsskiftet. Han är också fil dr i statsvetenskap. Tillsammans med några med liknande bakgrund har han utgivit boken EU-skvadern, om den Europeiska Unionens konstitutionella framtid (City University Press).

Skall riksdagen följa grundlagen? Rolf Englund i EU-krönika i Nya Wermlands-Tidningen 2001-12-05


Om boken "En olaglig folkomröstning" /EMU/ av Joakim Nergelius

EU-skvadern Om den Europiska Unionens konstitutionella framtid
av Nils Karlsson, 2001

Federalism


Kan dom inte bättre - Anna Kinberg Batra och Gunnar Hökmark?

Deras artikel på DN.se Debatt 7 maj 2014 är pinsamt dålig.

Batra och Hökmark är inte vem som helst.

Anna Kinberg Batra (M) är gruppledare i riksdagen och ordförande för finansutskottet och Gunnar Hökmark (M) är  vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp EPP-gruppen och Moderaternas förstanamn vid årets EU-val.

De borde alltså veta vad de talar om.

- Europa har de senaste åren gått igenom den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talets depression. En kris som tvingat de länder som inte kunnat säkra ordning och reda i ekonomin till nedskärningar och ökad skuldsättning.

De blandar samman underskott i bytesbalansen med underskott i statsfinanserna.

- De länder som under krisen drabbats hårdast är de som genom ökade underskott till omvärlden låtit konkurrenskraften gå förlorad.

- Växande underskott möttes med än större underskott /i statsfinanserna/  som om det vore lösningen. Så skedde med de dåvarande socialdemokratiska regeringarna i Spanien, Portugal och Storbritannien. Det ledde till statsfinansiell instabilitet och förlorade jobb.

Nu är krisen över påstår de.

- De värst drabbade länderna har nu genom en ny politik långsamt börjat växa ut ur krisen.

Batra och Hökmark vill att nedskärningspolitiken skall fortsätta.

- De senaste årens utveckling visar tydligt att ansvarstagande för de offentliga finanserna är förutsättningen för ett långsiktigt jobbskapande. Därför måste de europeiska länderna fortsätta arbetet med att få ordning i sina ekonomier.

Med skulder avser de statsskulderna och bortser från privata skulder, som t ex bostadslån. De skiljer inte heller mellan EU-länderna och EMU-länderna.

- Skulderna i EU har i genomsnitt ökat med 50 procent sedan 2006 och i flera EU-länder är skulderna nu över 100 procent av BNP.

Full text här

Man fortsätter  att låtsas som om eurokrisen handlar om statsfinanserna. Det är också Tysklands och den svenska regeringens linje.

Men sedan länge anses det i den internationella debatten vara ett faktum att det är skuldländerns konkurrenskraft som är det stora hindret för att återställa balansen i ländernas ekonomi.

Det anses i seriösa kretsar även vara ett faktum att krisen beror på skuldländernas underskott i sin utrikeshandel, skrev jag på denna blogg 2012.

BBC strällde frågan: What went wrong with Spain?

Spain's story illustrates the fact that the eurozone's problems run far deeper than the issue of excessive borrowing by ill-disciplined governments.

Greece, Portugal and Italy all had way too much debt.

But the Spanish government's borrowing was under control - that is, it ran a balanced budget on average every year until the eve of the 2008 financial crisis.

And as Spain's economy grew rapidly before 2008, its debt-to-GDP ratio was falling. Germany's, by contrast, continued to rise.

After Spain joined the euro, the country experienced a long boom, underpinned by a housing bubble, financed by cheap loans to builders and homebuyers.


BBC

Varifrån kom dessa lån? Mycket kom från banker i Tyskland och Frankrike.


Spain’s fiscal difficulties are a consequence of the crisis, not a cause.

The country experienced huge rises in private debt after 1990, particularly among non-financial corporations
A sharp reduction in government borrowing is most unlikely to be offset by more private borrowing and spending.

Martin Wolf, FT 6 March 2012

Det är med Spanien som med Grekland.

- Den stora risken var att Grekland skulle utlösa en kris i italienska, franska och tyska banker.
Nu finns i praktiken en EU-garanti för de utestående grekiska statsobligationerna.

Anders Borg, TT, SvD papper 22 februari 2012

Hur kan det komma sig att Batra, de nya moderaternas gruppledare i riksdagen, tillika ordförande för finansutskottet och Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, de nya Moderaternas förstanamn vid årets EU-val, inte kan bättre än så?

Det beror inte bara på bristande kompetens hos personerna utan mer på att den sak de försvarar är så felaktig i sak.

Att de försvarar en felaktig sak trots att de borde veta bättre är kanske det allra allvarligaste.

Därför bör man inte rösta på dem eller deras parti som i sitt valmanifest skriver

"Vi är i grunden positiva till en gemensam valuta"
VI TROR PÅ EUROPA


Mer om EMU här2014-05-07

Stora journalistpriset bör tilldelas Johan Hellekant för avslöjandet av byggindustrins, mäklarnas, bankernas och de stora revisionsbolagens felaktiga bruk av progressiv avskrivning vid försäljning av bostadsrätter.

Den statliga Bokföringsnämnden förbjöd för en vecka sedan progressiv avskrivning på byggnader.

Men in i det sista har bland annat HSB och Riksbyggen fortsatt att sälja bostadsrätter med progressiv avskrivning,

Johan Hellekant har skrivit artikel på artikel om denna jätteskandal.

I övrigt är det häpnadsväckande tyst.

Häpnadsväckande kanske inte är ordet. Tystnaden är överhetens bästa och väl beprövade metod.

Att överheten försöker köra tystnad och inte ens vågar sig på att göra en pudel är talande.

Jag upprepar:

Stora journalistpriset bör tilldelas Johan Hellekant för avslöjandet av byggindustrins, mäklarnas, bankernas och de stora revisionsbolagens felaktiga bruk av progressiv avskrivning vid försäljning av bostadsrätter.

Läs mer här

http://www.internetional.se/houseprices.htm#tydligt

2014-05-04

Partiledarna, Lissabon och EU-parlamentets växande maktPå anklagelser om att EU lider av ett demokratiskt underskott reagerar tongivande Europaparlamentariker ryggmärgsmässigt med att hävda att mer inflytande borde ligga hos dem. Det är feltänkt. 
Försök att göra det stärker inte nödvändigtvis unionens legitimitet. En mer eller mindre direktvald kommissionsordförande innebär ett steg i federalistisk riktning.  
Posten blir tydligare partipolitisk. På vilket sätt det främjar EU-samarbetet är höljt i dimma.
Hur berömligt det än vore med större transparens kring vem som väljs att leda EU-kommissionen framstår parlamentets kuppartade manöver som överilad.
Statsminister Fredrik Reinfeldt tillhör dem som blivit irriterade över kampanjen. Därför säger han nej till Jean-Claude Juncker. På samma linje går hans brittiske kollega David Cameron.
DN-ledare 30 maj 2014


Fredrik Reinfeldt 

EU officials said there was a growing fear of a stand-off between Europe’s prime ministers, who are cooling on the candidacy of former Luxembourg premier Juncker and the newly elected European Parliament, which is insisting he be given the first shot at the job.
“This could still turn into an inter-institutional fight pitting the European Parliament against the council [of prime ministers],” said one senior EU official briefed on negotiations. The official added that both sides were fighting to set the precedent for how the candidate for the EU’s top job was chosen. “It’s not just the power game. It’s about the long-term implications of the power game.”Financial Times 28 May 2014Planerna på en egen EU-konstitution för att hantera en växande Union stupade 2005 på folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna.

Men 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft med förstärkt gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, utvidgade rättigheter för EU-parlamentet och fler omröstningar med kvalificerad majoritet.

Tomas Lundin, SvD 4 maj 2014

Partiledarna bör klargöra hur de ser på valet till EU-parlamentet. För första gången genomförs valet på grundval av det fördrag som trädde i kraft under Sveriges ordförandeskap i EU (2009)
.
Det brukar kallas Lissabonfördraget och innehåller en förstärkt koppling mellan valutgången och utnämningen av ny ordförande i EU-kommissionen.

Frågan till partiledarna är självklar: accepterar de fördragets öppning för ett förstärkt demokratiskt inflytande på europeisk nivå? Den kan besvaras med ett enkelt ja eller nej.

Rolf Gustavsson, SvD  3 maj 2014

Vid sitt framträdande hos SNS talade Göran Persson om Europaparlamentets växande maktambitioner.

- Man måste behandla dem artigt och med respekt, annars blir det låsningar, ungefär så sade Göran Persson, som uppskattat sina möte med de andra Stats- och regeringscheferna i Det Europeiska Rådet.

http://englundmacro.blogspot.se/2011/07/maktkamp-mellan-europaparlamentet-och.html

Ann-Marie Pålsson om Lissabon, Frankrike och EU-parlamentets växande makt
http://englundmacro.blogspot.se/2014/01/ann-marie-palsson-om-lissabon-frankrike.html

EUs grundlag - The Constitution
http://www.nejtillemu.com/konvent2007.htm
2014-05-03

Moderaterna inför EU-valet: "Vi är i grunden positiva till en gemensam valuta"

VI TROR PÅ EUROPADet är, kanske avsiktligt, inte lätt finna det. Men så här lyder texten:

EURON

Vi är i grunden positiva till en gemensam valuta. Samtidigt respekterar vi resultatet av folkomröstningen 2003. Det är för närvarande inte aktuellt att införa euron i Sverige.
Ett svenskt eurointräde kan bara bli aktuellt inom ramen för ett välskött eurosamarbete där länderna som delar valutan följer de finanspolitiska ramverken och bedriver en ansvarsfull ekonomisk politik.

Moderaterna och EMU