Partiledarna, Lissabon och EU-parlamentets växande maktPå anklagelser om att EU lider av ett demokratiskt underskott reagerar tongivande Europaparlamentariker ryggmärgsmässigt med att hävda att mer inflytande borde ligga hos dem. Det är feltänkt. 
Försök att göra det stärker inte nödvändigtvis unionens legitimitet. En mer eller mindre direktvald kommissionsordförande innebär ett steg i federalistisk riktning.  
Posten blir tydligare partipolitisk. På vilket sätt det främjar EU-samarbetet är höljt i dimma.
Hur berömligt det än vore med större transparens kring vem som väljs att leda EU-kommissionen framstår parlamentets kuppartade manöver som överilad.
Statsminister Fredrik Reinfeldt tillhör dem som blivit irriterade över kampanjen. Därför säger han nej till Jean-Claude Juncker. På samma linje går hans brittiske kollega David Cameron.
DN-ledare 30 maj 2014


Fredrik Reinfeldt 

EU officials said there was a growing fear of a stand-off between Europe’s prime ministers, who are cooling on the candidacy of former Luxembourg premier Juncker and the newly elected European Parliament, which is insisting he be given the first shot at the job.
“This could still turn into an inter-institutional fight pitting the European Parliament against the council [of prime ministers],” said one senior EU official briefed on negotiations. The official added that both sides were fighting to set the precedent for how the candidate for the EU’s top job was chosen. “It’s not just the power game. It’s about the long-term implications of the power game.”Financial Times 28 May 2014Planerna på en egen EU-konstitution för att hantera en växande Union stupade 2005 på folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna.

Men 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft med förstärkt gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, utvidgade rättigheter för EU-parlamentet och fler omröstningar med kvalificerad majoritet.

Tomas Lundin, SvD 4 maj 2014

Partiledarna bör klargöra hur de ser på valet till EU-parlamentet. För första gången genomförs valet på grundval av det fördrag som trädde i kraft under Sveriges ordförandeskap i EU (2009)
.
Det brukar kallas Lissabonfördraget och innehåller en förstärkt koppling mellan valutgången och utnämningen av ny ordförande i EU-kommissionen.

Frågan till partiledarna är självklar: accepterar de fördragets öppning för ett förstärkt demokratiskt inflytande på europeisk nivå? Den kan besvaras med ett enkelt ja eller nej.

Rolf Gustavsson, SvD  3 maj 2014

Vid sitt framträdande hos SNS talade Göran Persson om Europaparlamentets växande maktambitioner.

- Man måste behandla dem artigt och med respekt, annars blir det låsningar, ungefär så sade Göran Persson, som uppskattat sina möte med de andra Stats- och regeringscheferna i Det Europeiska Rådet.

http://englundmacro.blogspot.se/2011/07/maktkamp-mellan-europaparlamentet-och.html

Ann-Marie Pålsson om Lissabon, Frankrike och EU-parlamentets växande makt
http://englundmacro.blogspot.se/2014/01/ann-marie-palsson-om-lissabon-frankrike.html

EUs grundlag - The Constitution
http://www.nejtillemu.com/konvent2007.htm
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Sju chefsekonomer med delade meningar (2,5 eller 2,25)

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet