Leta i den här bloggen

2014-05-08

Kan dom inte bättre - Anna Kinberg Batra och Gunnar Hökmark?

Deras artikel på DN.se Debatt 7 maj 2014 är pinsamt dålig.

Batra och Hökmark är inte vem som helst.

Anna Kinberg Batra (M) är gruppledare i riksdagen och ordförande för finansutskottet och Gunnar Hökmark (M) är  vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp EPP-gruppen och Moderaternas förstanamn vid årets EU-val.

De borde alltså veta vad de talar om.

- Europa har de senaste åren gått igenom den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talets depression. En kris som tvingat de länder som inte kunnat säkra ordning och reda i ekonomin till nedskärningar och ökad skuldsättning.

De blandar samman underskott i bytesbalansen med underskott i statsfinanserna.

- De länder som under krisen drabbats hårdast är de som genom ökade underskott till omvärlden låtit konkurrenskraften gå förlorad.

- Växande underskott möttes med än större underskott /i statsfinanserna/  som om det vore lösningen. Så skedde med de dåvarande socialdemokratiska regeringarna i Spanien, Portugal och Storbritannien. Det ledde till statsfinansiell instabilitet och förlorade jobb.

Nu är krisen över påstår de.

- De värst drabbade länderna har nu genom en ny politik långsamt börjat växa ut ur krisen.

Batra och Hökmark vill att nedskärningspolitiken skall fortsätta.

- De senaste årens utveckling visar tydligt att ansvarstagande för de offentliga finanserna är förutsättningen för ett långsiktigt jobbskapande. Därför måste de europeiska länderna fortsätta arbetet med att få ordning i sina ekonomier.

Med skulder avser de statsskulderna och bortser från privata skulder, som t ex bostadslån. De skiljer inte heller mellan EU-länderna och EMU-länderna.

- Skulderna i EU har i genomsnitt ökat med 50 procent sedan 2006 och i flera EU-länder är skulderna nu över 100 procent av BNP.

Full text här

Man fortsätter  att låtsas som om eurokrisen handlar om statsfinanserna. Det är också Tysklands och den svenska regeringens linje.

Men sedan länge anses det i den internationella debatten vara ett faktum att det är skuldländerns konkurrenskraft som är det stora hindret för att återställa balansen i ländernas ekonomi.

Det anses i seriösa kretsar även vara ett faktum att krisen beror på skuldländernas underskott i sin utrikeshandel, skrev jag på denna blogg 2012.

BBC strällde frågan: What went wrong with Spain?

Spain's story illustrates the fact that the eurozone's problems run far deeper than the issue of excessive borrowing by ill-disciplined governments.

Greece, Portugal and Italy all had way too much debt.

But the Spanish government's borrowing was under control - that is, it ran a balanced budget on average every year until the eve of the 2008 financial crisis.

And as Spain's economy grew rapidly before 2008, its debt-to-GDP ratio was falling. Germany's, by contrast, continued to rise.

After Spain joined the euro, the country experienced a long boom, underpinned by a housing bubble, financed by cheap loans to builders and homebuyers.


BBC

Varifrån kom dessa lån? Mycket kom från banker i Tyskland och Frankrike.


Spain’s fiscal difficulties are a consequence of the crisis, not a cause.

The country experienced huge rises in private debt after 1990, particularly among non-financial corporations
A sharp reduction in government borrowing is most unlikely to be offset by more private borrowing and spending.

Martin Wolf, FT 6 March 2012

Det är med Spanien som med Grekland.

- Den stora risken var att Grekland skulle utlösa en kris i italienska, franska och tyska banker.
Nu finns i praktiken en EU-garanti för de utestående grekiska statsobligationerna.

Anders Borg, TT, SvD papper 22 februari 2012

Hur kan det komma sig att Batra, de nya moderaternas gruppledare i riksdagen, tillika ordförande för finansutskottet och Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, de nya Moderaternas förstanamn vid årets EU-val, inte kan bättre än så?

Det beror inte bara på bristande kompetens hos personerna utan mer på att den sak de försvarar är så felaktig i sak.

Att de försvarar en felaktig sak trots att de borde veta bättre är kanske det allra allvarligaste.

Därför bör man inte rösta på dem eller deras parti som i sitt valmanifest skriver

"Vi är i grunden positiva till en gemensam valuta"
VI TROR PÅ EUROPA


Mer om EMU härInga kommentarer: