Leta i den här bloggen

2014-05-14

Ukraina och EU:s östliga och sydliga partnerskap
På tisdagen kom Ukrainas hela regering på besök till EU-kommissionen i Bryssel, och på torsdag gör deras kollegor i Moldavien detsamma.

Samtidigt genomför EU:s permanente ordförande Herman Van Rompuy en rundresa till Ukraina, Moldavien och Georgien.

Tanken är att få de tre ländernas ledare till Bryssel 26-27 juni för att underteckna olika associeringsavtal som det arbetats med under de senaste åren.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/3556604.svd

EU för även intensiva samtal med de övriga två forna Sovjetrepubliker, Georgien och Moldavien, som väntar på mer djupgående samarbetsavtal med EU.

Båda länderna får besök av Van Rompuy under veckan och i övermorgon kommer dessutom Moldaviens regering till Bryssel för samtal.

Avtalen med länderna är tänkta att skrivas under när EU:s stats- och regeringschefer håller toppmöte i Belgien i slutet av juni.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/eu-till-ukraina-lita-pa-oss_3554832.svd

Regeringsförklaringen 18 september 2012

- Vårt Europa är ett öppet Europa, också för nya medlemmar. Vi stöder bland annat Island och Turkiet i deras förhandlingar om medlemskap.

EU:s östra partnerskap är viktigt för att hjälpa reformprocessen i länderna i öst.

http://www.regeringen.se/sb/d/15779/a/199469

EU vill ingå stora samarbetsavtal med Georgien, Azerbajdzjan och Armenien.

Avtalen är en del av det östliga partnerskapet, som EU lanserade 2008 efter förslag från Polen och Sverige.

Anders Selnes, Europaportalen / 2009-09-18
http://www.nejtillemu.com/enlargement.htm#Azerbajdzjan

Det som på EU-språk kallas ”utvecklingen i det södra grannskapsområdet”,
vilket betyder Nordafrika och Libyen på vanlig svenska.

Annika Ström Melin, Signerat, DN-ledare 4/3 2011

http://www.internetional.se/romed.htm

Ukraina
http://www.internetional.se/greatgame2008.htm
Inga kommentarer: