Inlägg

Visar inlägg från april, 2011

How close is peak oil? | Climate Spectator

How close is peak oil? | Climate Spectator
Bild

"something of event"

Jag hyser en hemlig kärlek till den engelska, eller om det är den brittiska, formen av understatement. Dessvärre har jag själv inte riktigt den förmågan utan använder alltför ofta overstatement i mina kommentarer. Det senaste exemplet på understatement är "Credit rating agencies should never be taken too seriously, but for Standard & Poor's to put the United States on "negative outlook" is none the less something of event". Jeremy Warner, Daily Telegraph, 18 April 2011

Varningsord för bankernas utlandsupplåning

Svenska banker har skulder i utländsk valuta motsvarande på 1,5 gånger Sveriges BNP Enligt Riksbankens senaste stabilitetsrapport är de svenska bankernas beroende av marknadsfinansiering bland de högsta i Europa. Och en allt större del av pengarna till kredittörstiga svenska hushåll hämtas utomlands. Andreas Cervenka, e24, 17 april 2011 Den som vill förstå hur det hänger ihop kan läsa en rapport från Riksgälden. Där konstateras att staten inte kan låta en bank gå i konkurs. Om en bank inte kan betala sina fordringsägare hamnar räkningen hos Anders Borg. De fyra storbankerna SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbankens samlade balansomslutning (skulder och tillgångar) var vid utgången av förra året 11284 miljarder. Det kan jämföras med Sveriges BNP på 3260 miljarder. Det räcker med att en av dessa banker hamnar i stora svårigheter för att Sverige kan pensionera pratet om tigerekonomi. I Europa är det bara Schweiz, Storbritannien och Nederländerna som har en större

FT.com / Comment / Hooray! The Yanks are going home

FT.com / Comment / Op-Ed Columnists - Hooray! The Yanks are going home I am not very happy about it.

A-10 Thunderbolt II

The Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II is an American single-seat, twin-engine, straight-wing jet aircraft developed by Fairchild-Republic in the early 1970s. The A-10 was designed for a United States Air Force requirement to provide close air support (CAS) for ground forces by attacking tanks, armored vehicles, and other ground targets with a limited air interdiction capability. Det är som gjort för att skydda civilbefolkningen... More at Wikipedia with a very nice pictur e Thunderbolt II  är uppkallat efter Thunderbolt I, eller P-47 Thunderbolt , som vi känner till sedan Biggles dagar.

"The Economic Consequences of the Peak"

I today, April 11th 2011, hereby declare to have invented the phrase The Economic Consequences of the Peak Or ECP fort short. Most of us have heard about the book by John Maynard Keynes " The Economic Consequences of the Peace (1919) ", even if we have not read it. In that book he warned of the consequences of The Treaty of Versailles which ended WW I and probably partly caused WW II. I googled the phrase and found from December 27, 2007 an article by Gregory Clark on the economic consequences of peak oil   I also found Economic Impact of Peak Oil , September 23, 2007 OK, that was very close. But not quite. Read more here

Äntligen har jag träffat en tvillingsjäl. Peak Oil and the Second Great Depression (2010-2030)

Så heter en ny bok av en Kenneth D Worth. Varför är jag så pessimistisk frågan han i introduktionen till sin bok och ger svaret. Det är två skäl. Det ena är "Peak Oil". Det andra är vad han kallar "Peak Debt". Äntligen har jag träffat en tvillingsjäl. Läs mer om boken här

FT.com / Comment / Opinion - Waiving the rules for Portugal

Waiving the rules for Portugal Testing

Apocalypse 2012

Apocalypse 2012

EMU bollar Gris med Europa

Som barn lekte vi då och då "Bolla Gris" - det fanns varianter med andra namn. Den som blev bränd blev först G, sedan GR osv och när man hade blivit GRIS var man ute. Något liknande pågår nu med PIGS-länderna inom EMU. I går åkte Portugal ut. Irland och Grekland är redan ute. Återstår S som i Spanien, det land som jag förutskickat kommer att bli det land som gör att EMU spricke r. Vad skall Ja-sägarna PJ Anders Linder på SvD och Peter Wolodarski på DN skriva nu? Förmodligen ingenting. De kommer nog att tiga. Det är kanske dags att döpa om Ja-sägarna till Ja-tigarna.

2011 is beginning to look very like 2008 before the collapse of Lehman Brothers

— except the numbers involved are much bigger this time around, according to Simon Derrick , the chief currency strategist at Bank of New York Mellon.

Meritokratin segrar - om 350 år

The descendants of today's England's elite families will stop having an in-built social advantage, and the descendants of poor families will lose their social handicap: there are no permanent social classes, and all groups are regressing to the social mean. That is the good news. The bad news is that it's likely to take about 350 years, and there's not much the government can do to speed the process up. Stephanie Flanders, the BBC's economics editor, 5 April 2011

Olika tolkas Riksbankens ord om Boprisbubblan

Sveriges bostadsägare lever farligt. Den slutsatsen går att dra utifrån den forskningsrapport som Riksbanken presenterade i dag. Hoten är många – räntorna stiger, utbudet av bostäder växer och olika regleringar ökar kostnaderna. För att dämpa riskerna finns många metoder. En av dem kan vara en ny konjunkturstyrd bolåneskatt Annika Creutzer, e24 5/4 2011 Riksbankens utredning om riskerna på den svenska bostadsmarknaden De höga svenska bostadspriserna kan i stor utsträckning förklaras av det man brukar kalla fundamentala faktorer, det vill säga att det finns naturliga ekonomiska förklaringar till den prisstegring som har skett DI 5/4 2011

(s) 1989: "Vi står inte i tjänst hos de aggressiva elementen inom NATO"

Hösten 1989 skrev Tiden (s) om östeuropa att vi i Sverige kan vara till bestående nytta för det nya samhälle som tar form i öst bara under förutsättning att vår neutralitetspolitik består. Genom den understryker vi, skrev Tiden, att vi inte står i tjänst hos de aggressiva elementen inom NATO , och i den har vi en talande symbol för den medelväg som vi även ideologiskt beträder. Enpartistatens sympatisanter Man måste vara vaksam så att inte en enpartistat förvandlas till något som inte är demokrati. Bengt Säve-Söderberg, statssekreterare hos biståndsminister Lena Hjelm-Wallén Jönköping den 22 mars 1990 - Det blir inga Europas förenta stater, det kan jag lova! utbrast Lena Hjelm-Wallén.  Dagens Nyheter