Leta i den här bloggen

2011-04-18

Varningsord för bankernas utlandsupplåning


Svenska banker har skulder i utländsk valuta motsvarande på 1,5 gånger Sveriges BNP
Enligt Riksbankens senaste stabilitetsrapport är de svenska bankernas beroende av marknadsfinansiering bland de högsta i Europa.
Och en allt större del av pengarna till kredittörstiga svenska hushåll hämtas utomlands.
Andreas Cervenka, e24, 17 april 2011Den som vill förstå hur det hänger ihop kan läsa en rapport från Riksgälden. Där konstateras att staten inte kan låta en bank gå i konkurs.

Om en bank inte kan betala sina fordringsägare hamnar räkningen hos Anders Borg.

De fyra storbankerna SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbankens samlade balansomslutning (skulder och tillgångar) var vid utgången av förra året 11284 miljarder. Det kan jämföras med Sveriges BNP på 3260 miljarder.

Det räcker med att en av dessa banker hamnar i stora svårigheter för att Sverige kan pensionera pratet om tigerekonomi.

I Europa är det bara Schweiz, Storbritannien och Nederländerna som har en större banksektor i förhållande till ekonomins storlek än Sverige, där siffran är drygt 400 procent av BNP.

Full text

Kommentar av Rolf Englund:
Vi har sett det förut.

- Krisen i banksystemet /1992/ utlöstes inte av en klassisk "bank run", utan av ett internationellt misstroende och finansieringssvårigheter på den internationella marknaden,
skrev Urban Bäckström i Ekonomisk Debatt nr 1/98.

Se även "Sverige i skuldfällan"
Låneskulden i utlandet 719 miljarder förra året
Rolf Englund, Svenska Dagbladet, Näringsliv, Ord mot Ord, 1991-05-30

Bopriser i Sverige

Anders Borg förstår detta.

Carl Bildt borde förstå det. Han har ju varit med om det en gång förut.

Det har förresten Anders Borg också. Han var när det begav sig väskbärare åt Carl Bildt, om jag minns rätt.


Inga kommentarer: