Leta i den här bloggen

2018-10-16

FDR’s attempts to revive the economy are viewed as a failure in light of the devastating second depression that occurred in 1937-38.

Instead, the Great Depression finally ended with the explosive growth of military expenditures starting in mid-1940. 

Capitalism in America: A History, by Alan Greenspan and Adrian Wooldridge


FT 16 October 2018

2018-10-14

Inflationsmålet. Inflation targeting.

Nackdelarna överväger dock. 

Bubblor riskerar att uppstå på tillgångsmarknaderna genom den rikliga tillgången på billiga pengar. Obalanser skapas i ekonomin. Den privata skulduppbyggnaden drivs på. Handlingsutrymmet vid en framtida kris krymper. 

Historien har lärt oss att finansiella kriser kan få förödande effekter på ett lands ekonomi.

Anders Palmér, tidigare prognoschef på finansdepartementet och chefstrateg på Första AP-fonden, SvD 14 oktober 2018


There is no time like the present to adopt a monetary target better suited to a world of low interest rates.

The Economist 11 October 2018


Ambrose, Wolf och Johan Schück om inflationsmålet

2018-10-10

Sverige kan inte räkna med någon hjälp alls nästa gång en kris slår till.

Krisen drabbade inte minst svenska banker som lånar det mesta av sina pengar på kreditmarknaden i stället för från vanliga sparare – pengar som de sedan lånar ut till exempelvis bolånetagare.

Varningen kommer från vice riksbankschef Cecilia Skingsley, SvD 10 oktober 2018


Cecilia Skingsley: Den 23 september 1992 blev läget akut.

2018-10-07

Lars Tobisson om Sverigdemokraterna


Taktiken att bekämpa SD genom att isolera dem har inte visat sig särskilt framgångsrik. Trots vad som avslöjats om SD:s ursprung har över en miljon väljare gett dem sina röster.

De har gjort det av en enda anledning. Beträffande invandrings- och integrationspolitiken hade de gamla partierna fel och SD rätt. 

Det visade sig helt enkelt inte möjligt för lilla Sverige att ta emot alla förföljda och nödlidande människor i världen. Invandringen måste regleras.

När de etablerade partierna försummade att lyssna på väljarna och deras – som det ansågs – inskränkta och främlingsfientliga åsikter på detta område, öppnades en möjlighet för ett populistiskt parti att ta sig in i riksdagen. 

De gamla partiernas försök att låtsas som om nykomlingen inte fanns där har snarast motverkat sitt syfte.

Det vore klädsamt om övriga partier erkände sin felbedömning och sin medverkan till att SD kommit in i riksdagen. Om det inte vore för invandringspolitiken, skulle de inte varit där i dag.  

Lars Tobisson.SvD 6 oktober 2018