Leta i den här bloggen

2023-06-04

På tisdag har det gått ett halvt årtusende sedan Gustav Vasa blev kung och började bygga nationalstaten Sverige.

Här  finns onekligen en medryckande berättelse om en hjälte som befriade Sverige från det danska oket. Dess­utom en dramatisk förhistoria om Stockholms blodbad, där danske Kristian II – i Sverige ökänd som Kristian Tyrann – lät avrätta upp­emot 100 borgare, biskopar och adelsmän, bland dem Gustav Vasas far.

Anders Q Björkman SvD 4 juni 2023

https://www.svd.se/a/nQX7v5/andersq-bjorkman-varfor-ar-vi-sa-daliga-pa-att-fira-sverige


Sten Sture avled 3 februari 1520 på Mälarens is på väg mot Stockholm. I november samma år utspelade sig efterspelet i Stockholm där Kristian blev krönt, en kröningsfest som ledde till Stockholms blodbad.

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna fick ta över styret av Sverige under en av landets mörkaste perioder. Hon var gift med den svenske riksföreståndaren Sten Sture d.y. När kriget kom och maken dog var det upp till henne att ta över ansvaret för rikets försvar. Kristina försökte avstyra Stockholms blodbad. Istället fängslades hon i Blå tornet

Som sagt. Unionens Kristian Tyranns Danmark innefattade även på den tiden Halland och dess adelssläkter, om ni förstår var jag menar.

https://englundmacro.blogspot.com/2022/06/vi-firar-som-vi-val-alla-vet.html


Efter nio månaders krig gjorde Kung Kristian II av Danmark sitt intåg i Stockholm den 7 september 1520. 

Stadens portar öppnades efter hårda förhandlingar, där han lovat full förlåtelse åt förlorarna, det antidanska Sturepartiet. Kristina Gyllenstierna, änka till den stupade svenske ledaren Sten Sture den yngre, hade lett motståndet. Hon och hennes krets fick nu amnesti för alla upprorsgärningar och ett högtidligt löfte att få behålla sina gods.

Hösten 1515 hade Sverige, Danmark och Norge varit ett rike i över hundra år. Unionen, stadfäst i Kalmar 1397, kom till för att stärka brödrafolken mot mäktiga grannar, som det nordtyska handelsmonopolet Hansan. 

Drottning Margarethe var dotter till Valdemar Atterdag, han som brandskattade Visby.

https://englundmacro.blogspot.com/2020/11/stockholms-blodbad-da-var-slakten-bildt.html
2023-06-03

effekten av penningpolitiken beror på de kanaler genom vilka nya pengar pumpas in i samhällsekonomin

Cantillon, en irländsk ekonom, bankir och börsspekulant på 1700-talet, var först med att poängtera att

effekten av penningpolitiken beror på de kanaler genom vilka nya pengar pumpas in i samhällsekonomin,

på vem som får pengarna och vad de används till.

Lars Jonung Kolumn DN 2009-12-17

https://www.internetional.se/stabiliseringspolitik.htm#somhayek


Kommentar av Rolf Englund:
Det är detta, tror jag, som är en av grundbultarna i tänkandet hos Hayek och de andra österrikarna.

Om man stimulerar ekonomin med sänkta räntor och borttagen fastighesskatt, då ökar efterfrågan på bankaktier, fastigheter, filipinska hembiträden, krogar och Porsche-bilar.

Om man stimulerar efterfrågan med högre barnbidrag, då ökar efterfrågan på helt andra saker.

Ganska självklart, egentligen.

-----

- Människors uppoffringar har givit resultat sade Göran Persson  i regeringsförklaringen i Riksdagen,  den 14 september 1999.

Denna politik som förlängde lågkonjukturen fördes med stöd av LO som skröt i sin verksamhetsberättelse för 1998 om att LOs kampanj "Jag/vi räddade Sverige"  inför valet 1998:

”Huvudpersonerna i kampanjen var Annika, handelsmedlem och ensamstående mamma, Anders, arbetslös byggnadsarbetare och Bibbi och Kenta, en lågavlönad barnfamilj.”

Läs mer här

https://www.internetional.se/loraddade.htm#urlo98

Hur kunde man tro att de ekonomiska försakelserna för en arbetslös byggnadsarbetare och en lågavlönad barnfamilj, drabbad av nedskärningarna, räddade Sverige?

https://englundmacro.blogspot.com/2008/12/har-anders-borg-rationella-frvntningar.html

Excessive debt isn’t quite an extinction event but it’s still a giant problem

 I’ve long been predicting a global debt crisis that will lead to a giant, worldwide restructuring. I call this the Great Reset. This crisis isn’t just inevitable; it is necessary. It’s what will allow us to do the unthinkable.

Here’s a chart I shared a few months ago in Deficits Forever. Using CBO data and some realistic (or even conservative) assumptions, we estimated federal debt will easily surpass $50 trillion in the early 2030s. The latest deal does nothing to help. 

And if interest rates don't come back down that total debt number will be higher. It won't be long before we will be paying $1 trillion just in interest every year. Ugh.

This is just the government debt. According to US Debt Clock, Americans have another $25 trillion in personal debt (mortgages, car loans, credit cards, etc). Not to mention untold trillions in debt issued by large and small businesses. We are living on borrowed money.

You can do the same exercise for almost every developed country and for many developing countries. The Great Reset will be a global phenomenon.

 I had a fascinating conversation with William White, former chief economist at the Bank for International Settlements and veteran central banker. Bill speaks far more openly than most of his peers, and also isn’t reluctant to criticize. That makes him my favorite central banker. We talked about the debt situation and how it will play out.

Yet the lesson central banks have learned in such a situation is to provide liquidity to markets, and they will keep doing that with each crisis until it no longer works. That leads to a sovereign debt crisis and higher inflation.

Bill said once we get past the initial stages, people will start questioning the institutional structures that let it all happen. That crisis of confidence in institutions and government, coupled with the economic chaos that it creates, will make the public want to “fix things.” 

That led nicely to our final panel where Bill reappeared alongside Neil Howe and Felix Zulauf.

John Mauldin 2 June 2023

https://www.mauldineconomics.com/frontlinethoughts/a-much-needed-crisis


Deficits Forever

https://www.mauldineconomics.com/frontlinethoughts/deficits-forever


The Great Reset
Staten är på god väg att bli skuldfri medan folket dignar under det privata skuldberget

Drygt hälften av alla hushåll i Sverige har bostadslån och vi är det tredje mest skuldsatta folket i EU. Som Nils Åkesson i Dagens industri påpekade handlar hushållens ömma punkt om en ”belåningsgrad i världsklass och utmärkande hög andel lån till rörlig ränta” (15/5).

Enligt Ekonomistyrningsverket väntas hushållens ränteutgifter öka med 74 procent i år, från 108 miljarder kronor 2022 till 189 miljarder kronor under 2023. Samtidigt som Riksbanken höjer räntorna offensivt kommer två tredjedelar av svenskarnas bundna lån förfalla i år. Hushållens köpkraft urholkas alltmer och det är den privata konsumtionen som tar stryk. 

Problemet är att hushållens höga skuldsättning är mycket farligare för Sveriges finansiella stabilitet än vad en högre gemensam statsskuld hade varit. Vi har låtit det farliga privata skuldberget växa och lagt all vår finanspolitiska kraft på att amortera av på en redan låg statsskuld. 

Bara förra året var statens överskott hisnande 165 miljarder kronor, pengar kunde använts till investeringar eller satsningar på en välfärdsstat med enorma rekryteringsproblem och kvalitetsbrister. 

Nu fortsätter tyvärr även högerregeringen spara i de statliga ladorna medan samhället och tillväxten vittrar sönder.

Daniel Suhonen och Enna Gerin, vid det fackliga idéinstitutet Katalys

DI 2 juni 2023

https://www.di.se/debatt/debatt-sverige-har-jumboplatsen-i-tillvaxtligan/


Sverige väntas gå sämst i EU: belåningsgrad i världsklass och utmärkande hög andel lån till rörlig ränta.

Nils Åkesson i Dagens industri 15/5 2023

https://www.di.se/analys/bnp-smallen-sverige-samst-i-eu/


Högt belånade svenska hushåll väntas de kommande åren vara det främsta sänket för hela ekonomin

Nils Åkesson DI 19 maj 2023

https://englundmacro.blogspot.com/2023/05/hogt-belanade-svenska-hushall-vantas-de.html


 ”Magdalena Andersson fick rätt. De stora satsningarna är möjliga för att vi har sparat i ladorna under de goda åren.” 

Sparat i ladorna? Hm. Var exakt står dessa lador? Och vad innehåller dom? Jo, jag förstår att det är bildlikt menat. Men det är ändå vilseledande och fel.

https://englundmacro.blogspot.com/2020/10/guldet-euron-och-budgetunderskottet.html

2023-06-02

Börsen v 22 2023


 


USA:s president Joe Biden snubblade och föll på scen...

 ... under en ceremoni vid flygvapenakademin i Colorado på torsdagen, rapporterar bland annat BBC.

Händelsen inträffade i samband med att 80-årige Biden talade inför cirka 900 nyexaminerade flygkadetter. Det var när presidenten delade ut diplom som han ramlade.

SvD 1 juni 2023

https://www.svd.se/a/wA9Gmd/senaste-nytt?pinnedEntry=14014


Critics have said Mr Biden is too old to run for a second term as president. 

Recent polls suggest a majority of US voters are concerned about his advanced age. He would be 82 at the start of a second term if he wins.

This fall, in addition to previous stumbles from his bicycle and on the way up the Air Force One stairs, could add to those concerns.

"I hope he wasn't hurt," said Mr Trump, 76,

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-65783589


The Fed Needs to Push Interest Rates Higher

 Should I stay or should I go? 

Fed is still holding trillions of dollars of longer-dated Treasuries and mortgage-backed securities that it purchased during the pandemic.

It will take a couple years to get the balance sheet down to a level where it is no longer adding accommodation. 

Bill Dudley Bloomberg 1 juni 2023 

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-06-01/the-fed-needs-to-push-interest-rates-higher


CPI still rising at about 5%

https://englundmacro.blogspot.com/2023/05/cpi-still-rising-at-about-5.html


Bill DudleyBytesbalansen visade ett överskott på 88,6 miljarder kronor under det första kvartalet

 DI 2 juni 2023

https://www.di.se/live/sveriges-overskott-i-bytesbalansen-okade-med-13-miljarder/


Alla gör plötsligt helt om och ansluter sig till Englunds linje om Överskottsmålet.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) vill inleda en översyn av överskottsmålet. Socialdemokraternas Mikael Damberg välkomnar beskedet. Svenskt Näringsliv har tagit ställning för en övergång till ett balansmål.

https://englundmacro.blogspot.com/2023/05/alla-gor-plotsligt-helt-om-och-ansluter.html


Jag tycker det är skriande uppenbart att räntan världen över är för låg och att en större del av stimulanserna borde ske via finanspolitiken.

Rolf Englund blogg 5 december 2009

https://englundmacro.blogspot.com/2014/08/skriande-uppenbart.html2023-06-01

Eurozone inflation fell from 5.6 per cent in April to 5.3 per cent in May

Eurozone rate-setters are particularly focused on core inflation, which strips out energy and food prices.

This measure fell from 5.6 per cent in April to 5.3 per cent in May,

which was more than expected but seemed unlikely to convince policymakers to stop raising rates at their next meeting on June 15.

Eurozone unemployment fell to a new record low of 6.5 per cent in April

FT 1 June 2023

Eurozone inflation falls to lowest level since Russia invaded Ukraine | Financial Times (ft.com)


ECB celebrated its 25th birthday this week

The ECB was tasked with keeping inflation within a percentage point of 2%; its main problem during the post-crisis 2010s was staying above 0%. Now, core inflation across the eurozone has topped 5%.

John Authers Bloomberg 2 juni 2023 

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-06-02/eurozone-5-inflation-ecb-s-25th-birthday-isn-t-a-celebration


Nyheten enligt SvD/TTInflationen i eurozonen faller mer än väntat | SvD


What Milton Friedman Wrote to Otmar Issing at Creation of ECB
Riksbanken om stabiliteten i det finansiella systemet

2023-06-01

https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2023/riskerna-i-det-finansiella-systemet-har-okat/


Finansinspektionen om stabiliteten i det finansiella systemet 

https://englundmacro.blogspot.com/2023/05/de-kommersiella-fastighetsforetagen-ar.html


Delat ansvar för finansiell stabilitet

Riksbanken delar ansvaret för den finansiella stabiliteten med Finansinspektionen, Riksgälden och regeringen genom Finansdepartementet. 

https://www.riksbank.se/sv/finansiell-stabilitet/riksbankens-ansvar-inom-finansiell-stabilitet/#:~:text=Delat%20ansvar%20f%C3%B6r%20finansiell%20stabilitet%20Riksbanken%20delar%20ansvaret,Finansdepartementet%20ansvarar%20f%C3%B6r%20regleringen%20av%20de%20finansiella%20f%C3%B6retagen.Peje Emilsson om de utopiska EMU-förespråkarnas visioner om ett Europa med gemensamt skattesystem, gemensam finanspolitik etc.

Jag delar Magnus /Nilssons/ kritik av de utopiska EMU-förespråkarnas visioner om ett Europa med gemensamt skattesystem, gemensam finanspolitik etc. 

En sådan politisk union vore skadlig för Europa.

Peje Emilsson i Svensk Linje 2-3/1997

https://www.internetional.se/emupeje.htm


Lower for longer

 Low Interest Rates Will Return — Again and Again

Forces that have been pushing borrowing costs down for as long as we can remember haven’t vanished. 

Central to the issue is whether estimates of “neutral,” the inflation adjusted short-term rate that neither brakes nor juices the economy, and the closely related “natural” level, a longer-run gauge, have changed appreciably in the past few years. 

By some reckoning, forces that drove rates consistently lower for three decades are still broadly in place. 

 “Real interest rates will not return to their level of three decades ago anytime soon,”  Maurice Obstfeld wrote

In a Bank of England staff paper published in 2020, Paul Schmelzing found that long-term real rates have been inching lower since the Middle Ages. 

Daniel Moss Bloomberg 30 maj 2023

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-05-30/interest-rates-they-will-return-to-lower-levels-again-and-again


Staff Working Paper No. 845 Paul Schmelzin

Eight centuries of global real interest rates, 

R-G, and the ‘suprasecular’ decline, 1311–2018

https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2020/eight-centuries-of-global-real-interest-rates-r-g-and-the-suprasecular-decline-1311-2018


“the financial stability interest rate” (which they call r**, not to be confused with r*, the neutral interest rate) — the threshold interest rate above which the central bank triggers a problem of financial stability.Englunds lag 3 (Inflation and the housing market)

Räntan (A) är vad som behövs för att stoppa inflationen.

Räntan (B) är den som gör att bostadsmarknaden kollapsar.

Om A är större än B har vi ett stort problem.


The interest rate (A) is what is needed to stop inflation.

The interest rate (B) is the one that causes the housing market to collapse.

If A is higher than B, we have a big problem.
2023-05-31

”Girig-Sverige”

 Sedan Andreas Cervenka skrev ”Vad är pengar?” för tio år sedan har priset på en trea i Stockholm fördubblats medan antalet svenska miljardärer fyrdubblats. 

I uppföljaren ”Girig-Sverige” visar han hur låneballonger, inflation och växande ojämlikhet hänger ihop. Lars Linder har läst en otålig uppdatering inför nästa finanskrasch.

Plötsligt var Stockholm översvämmat av sparkcyklar. De kom från ingenstans och låg i drivor på gator och torg, övergivet blinkande i ödsliga skogsdungar eller nonchalant slängda i vattnet. De förfulade stan och var i vägen, och ingen kunde eller ville göra något åt saken. De åksugnas lycka, allmänningens tragedi.

Det obegripligaste var ändå uträkningen bakom. Dessa ofantliga mängder material och teknik, all denna logistik för att samla in, reparera och återdistribuera. Hur kunde det rimligtvis vara lönsamt för någon?

Svaret är enkelt. Det var det inte. Elcykelföretagen tävlar nämligen i startupens speciella bubbelverksamhet. De förväntas inte ge någon som helst avkastning, åtminstone inte på länge. I stället ska de locka investerare som förväntar sig en blixtsnabb expansion och monopolliknande framtid, enligt modell från tech-industrin.

Gör det egentligen något? Är det ett problem att 81 svenska dollarmiljardärer har tillgångar motsvarande nästan hälften av landets BNP? 

Andreas Cervenka är ingen polemiker, ändå verkar han otåligare den här gången. Stilen är stramare och tonen bistrare. Det har gått för långt, förstår man, och säkert är det bara en tidsfråga innan nästa finanskris hemsöker oss; värre än den förra.

Det är ju globalt, och lika lite som världen undgår klimatkraschen genom att Sverige bygger en vindkraftpark till så lär vi undgå nästa finanskrasch för att Riksbanken höjer räntebanan.

DN 2022-04-18

https://www.dn.se/kultur/andreas-cervenka-far-en-att-baxna-infor-den-svenska-bubbelekonomin/


För att hitta börsens vinnare är rådet i stället att hålla sig till de 30 procent av bolagen som tjänar pengar ”och inte hela tiden är i behov av nytt kapital”


Med tanke på hur uppmärksammad den var i våras, är det märkligt hur totalt frånvarande Andreas Cervenkas bok ”Girig-Sverige” (Natur & Kultur) och dess tema om växande ekonomiska skillnader var i valrörelsen.

Frågan varför de ekonomiska skillnaderna växer är förvisso inte helt enkel. Att goda affärsidéer, starka investerare och växande möjligheter att nå globala marknader med nya och förbättrade produkter gjort att fler svenskar blivit miljardärer är knappast något problem. Tvärtom.

Men alla som haft tillgångar eller ägt sin bostad har också curlats av penningpolitiken sedan finanskrisen 2008, med extremlåga räntor över en hel konjunkturcykel som fått inflationen att skena på aktie- och bostadsmarknaden. 

Detta har slumpmässigt berikat de som är äldre och urbana – och fördyrat för yngre och familjer som velat köpa större eller flytta till städer där jobben finns. Med ränteavdrag har skuldsättning dessutom varit skattemässigt gynnat, medan arbete fortfarande är högt beskattat i Sverige.

Mattias Svensson SvD  2022-09-19

https://www.svd.se/a/76Kj19/antligen-granskas-penningpolitiken


”Girig-Sverige” (Natur & Kultur) 

https://www.bokus.com/bok/9789127176171/girig-sverige-sa-blev-folkhemmet-ett-paradis-for-de-superrika/


Martin Wolf “The Crisis of Democratic Capitalism” Årets viktigaste bok

https://englundmacro.blogspot.com/2023/02/martin-wolf-crisis-of-democratic.htmlÄr krisande SBB ett särfall eller kanariefågeln i gruvan?

 Om det svenska finanssystemet kraschar kommer fastighetsföretaget SBB att stå som krisens stora symbol.

Som Finansinspektionen skriver i sin stabilitetsrapport på tisdagen ”är de kommersiella fastighetsföretagen särskilt utsatta i den anpassning (till högre räntor) som nu sker. De har stora skulder och en hög räntekänslighet och dessutom stora behov av att refinansiera sina skulder”. Sammantaget är vi nu i ett läge där ”stabilitetsrisker och sårbarheter snabbt kan blottas”.

DN 31 maj 2023

https://www.dn.se/ledare/ar-krisande-sbb-ett-sarfall-eller-kanariefageln-i-gruvan/


De kommersiella fastighetsföretagen är särskilt utsatta med stora skulder

Stabiliteten i det finansiella systemet (2023:1)

https://englundmacro.blogspot.com/2023/05/de-kommersiella-fastighetsforetagen-ar.html


Trump or not, US meltdown could be inevitable

 Admittedly, some 56 per cent of the voters surveyed say they disapprove of Trump, but a similar proportion also disapprove of President Joe Biden.

This led Peter Turchin to the conclusion that there is a fundamental pattern: an elite grabs power, then over time tries to protect that by grabbing more and more resources. That inevitably ends up leaving poor people even poorer (“popular immiseration”) and spawning an “over-production of the elite” — too many elites chasing too few roles — which, in turn, leads to extreme frustration, anxiety and in-fighting.

The result is usually a social explosion and political disintegration, with Turchin’s models suggesting that such structural shifts typically occur about every 100 years in complex societies

His new book, The End Times: Elites, Counter-Elites and the Path of Political Disintegration

In plain English, this suggests that a figure such as Trump is a symptom, rather than the cause of the US’s turmoil.

Turchin is not the only contemporary Cassandra; even hedge-fund billionaire Ray Dalio, another believer in cyclical shifts, is warning that rising inequality could create social explosions.

Gillian Tett FT 31 May 2023

https://www.ft.com/content/b812c789-8347-46cd-b3f3-8d865ae829dcMartin Wolf “The Crisis of Democratic Capitalism” Årets viktigaste bok

Euro-Zone ränta och inflation

 


Europaparlamentet väntas rösta för att Ungern ska fråntas ordförandeskapet för EU under andra halvåret 2024

 Orsaken är att landet inte längre betecknas som en demokrati.

Det sade Gwendoline Delbos-Corfield, fransk miljöpartist, vid en presskonferens på onsdagen.

Hon är ansvarig för resolutionen, som stöds av fem stora partigrupper i Europaparlamentet: konservativa EPP (där svenska M och KD ingår), liberala Renew (L och C), socialdemokratiska S&D (S), de Gröna (MP) och vänstern (V).

DI 31 maj 2023

https://www.di.se/live/majoritet-i-eu-parlamentet-vill-franta-ungern-ordforandeskapet/


Patrik Engellau: Vad är det för fel med Ungern?

Det är insubordination, en sorts majestätsbrott, närapå det värsta en underlydande kan ta sig för i en byråkratisk organisation. Se hur svenska politiker bugar när de får komma till Bryssel!

Patrik Engellau Det goda Samhället 11 november 2022

https://englundmacro.blogspot.com/2022/11/patrik-engellau-vad-ar-det-for-fel-med.html


Vi förstod inte att östeuropéer skulle betrakta Bryssel som ett nytt Moskva.

Inte heller insåg vi att östeuropéerna redan hade ett projekt som de arbetat intensivt på i mer än ett sekel: den egna, suveräna nationalstaten.

Richard Swartz DN 6 oktober 2018

https://englundmacro.blogspot.com/2023/03/tva-stora-berattelser-om-europa.html


Göran Rosenberg: Att jag är för euron beror på att jag är för en federation

 Mitt ja baseras på tron att den politiska ordning för Europa som en gemensam valuta kräver är att föredra framför den politiska ordning som ett nej till euron kan bidra till att göra möjlig. Det är i varje fall det skäl som jag skulle önska att jasidan övertygat förde fram.

Något annat övertygande skäl att säga ja har jag nämligen svårt att se

Göran Rosenberg DN 4/12 2002

http://www.nejtillemu.com/rosenberg.htm#whyja


Some of New York’s real-estate developers are unloading their least viable office buildings at deep discounts

 Now that there aren’t any banks immediately and obviously on the brink of collapse any more, attention is shifting to commercial real estate, the doomed asset class du jour.

From the minutes of the Fed’s meeting in May:

The staff noted that the CRE sector remained vulnerable to large price declines. This possibility seemed particularly salient for office and downtown retail properties given the shift toward telework in many industries. 

The staff also noted analysis that found that while losses to CRE debt holders could be moderate in aggregate, some banks and the CMBS market could experience stress should prices of these properties decline significantly.

Robin Wigglesworth FT 30 May 2023

https://www.ft.com/content/94ecacff-218d-4f1c-b2bc-a9569eceefde


A $1.5 Trillion Wall of Debt is Looming for US Commercial Properties

https://englundmacro.blogspot.com/2023/04/a-15-trillion-wall-of-debt-is-looming.html


If Credit Suisse can suffer a run the same thing can happen to any other bank, anywhere, at any time

 What happened to Silicon Valley Bank — the most symbolic of this round of US bank failures — is well understood. It is a tale as old as banking. 

Borrow short, lend long, see you in hell. The only wonder is how sophisticated people let it happen. Silvergate, Signature and First Republic are variations on the theme, with added crypto.

Silicon Valley Bank did dumb stuff and its depositors were at risk. But if Credit Suisse can suffer a run even though it was liquid and well capitalised, then the same thing can happen to any other bank, anywhere, at any time.

Perhaps ultra-rich clients moving cash on their mobile phones helped to kill Credit Suisse, but this cannot be the whole story.

Ultimately, the question Credit Suisse raises is whether any amount of capital and liquidity can make a risk-taking bank safe, boosting the case for narrow banking or wider access to central bank money. 

The momentum of innovation is already in that direction and it truly would be a horror story for commercial banks. 

Robin Harding FT 30 May 2023

https://www.ft.com/content/93c737c6-771f-4348-83f3-8c902af7343e


The Only Way to Stop Bank Runs Is to Get Rid of Banks

https://englundmacro.blogspot.com/2023/04/the-only-way-to-stop-bank-runs-is-to.html
Rutger Arnhults fastighetsbolag Corem, stamaktierna backar, preferensaktien rasar tvåsiffrigt

Corem har i flera omgångar gjort ansträngningar för att förmå innehavare av preferensaktien att byta till stamaktier. Skälet till det är enkelt; en stamaktie räknas i sin helhet som eget kapital i ett bolag men en preferensaktie anses utgöra hälften eget kapital och hälften räntebärande skuld enligt ratinginstitutens regler

Redan för två år sedan, i samband med att Corem köpte Klövern, fanns ett liknande erbjudande, som den gången dock sköts i sank av bland annat Klöverns styrelse med hänvisning till att det skulle innebära en värdeöverföring från preferensaktieägarna till stamaktieägarna. 

Bedömningen var också att en konvertering skulle innebära ett försämrat skydd för preferensaktieägarna, även om D-aktien har samma utdelning på 20 kronor som preffen.

DI 31 maj 2023

https://www.di.se/nyheter/kraftigt-ras-for-sakra-corem-aktien-tva-dagar-i-rad/


Corem handlas till exempel till hiskeliga 73 procent rabatt mot senast rapporterat substansvärde 

https://englundmacro.blogspot.com/2023/05/olonsamma-bolag-som-inte-behover.html

 

IMF World Economic Outlook

 World Economic Outlook Shows Economies Facing High Uncertainty (imf.org)

2023-05-30

America's Faustian Pact with runaway debt

America’s net international investment position has gone from near balance a generation ago to minus 62pc of GDP. Retail sales look buoyant in nominal terms, but they have fallen by 3.2pc in real terms. American workers have suffered the biggest fall in real wages since the energy shock of the 1970s.


I still expect a recession. That said, the debt deal is nothing like the premature retrenchment imposed by Congress in 2011, which held back the post-Lehman recovery by slashing spending when the US economy was still in the doldrums.

The consequence of that policy error was the long slump of the 2010s, compounded by the even larger policy error of Europe’s Lost Decade. Mistimed and self-defeating austerity forced central banks to compensate with unhealthy levels of QE. 

Today's malaise across the Western democracies is rooted in that unhappy episode.

Ambrose Evans-Pritchard Telegraph 30 May 2023

America’s Faustian Pact with runaway debt is coming due (telegraph.co.uk)
Italien är EU:s tredje största ekonomi och eurons svagaste länk

Janerik Larsson SvD  30 april 2023CPI still rising at about 5%

 Services excluding energy, which are particularly sensitive to labor costs, are rising about 7%.

The president’s infrastructure, industrial polices and other initiatives have increased federal spending to $6.4 trillion this year from $4.5 trillion in 2019, when the U.S. economy was at full employment,

This creates more demand for goods and services than the economy can produce, and whatever is achieved through the debt-ceiling negotiations will not substantially reverse this huge jump.

Powell has said the Fed is committed to staying the course to get inflation down to 2%, but he also has repeatedly indicated he wants to accomplish a soft landing for the economy. Achieving both requires considerable navigational skills.

Consumers, businesses and the bond market evidently agree: To save the U.S. economy from a recession, Powell will accept considerably more annual inflation than 2%.

Peter Morici MarketWatch 30 May 2023

https://www.marketwatch.com/story/pausing-rate-hikes-would-saddle-americans-with-much-higher-inflation-than-the-feds-2-target-95812f46


The neutral interest rate is 6% - much higher than Fed policy makers admit

Peter Morici MarketWatch  30 November 2022 

https://englundmacro.blogspot.com/2022/11/the-neutral-interest-rate-is-6-much.html


Another relevant economics paper is Akinci et al. on “the financial stability interest rate” (which they call r**, not to be confused with r*, the neutral interest rate) — the threshold interest rate above which the central bank triggers a problem of financial stability.

Niall Ferguson Bloomberg 18 december 2022 

https://englundmacro.blogspot.com/2022/12/the-threshold-interest-rate-above-which.html
Olönsamma bolag som inte behöver pengarna en gång utan många år framåt,

För att hitta börsens vinnare är rådet i stället att hålla sig till de 30 procent av bolagen som tjänar pengar ”och inte hela tiden är i behov av nytt kapital”, menar George Bol.

”Jag går direkt till resultaträkningen. Jag kollar på balansräkningen och kassaflödet och ser över posterna. Jag ställer mig frågan om den slutliga vinsten är rimlig. Hur mycket har den påverkats av engångsposter och skatteeffekter eller aktiveringar. Vissa bolag redovisar en stor vinst men en stor del av själva vinsten kommer som en följd av aktiveringar och inte från omsättningen. Det ska man akta sig för.”

George Bol är grundare av analysplattformen Börsdata

DI 30 maj 2023

https://www.di.se/nyheter/nyckeltalskungen-domer-ut-70-procent-av-alla-borsbolag/


Räntekostnader äter upp allt mer av fastighetsbolagens vinster

Nästa steg blir att ta in pengar från aktieägarna.
Börsen sätter nu massiva substansrabatter på många av bolagen med låga räntetäckningsgrader och höga belåningsgrader, vilket på goda grunder implicerar att nyemissioner är sannolika. 

Corem handlas till exempel till hiskeliga 73 procent rabatt mot senast rapporterat substansvärde och John Mattson samt Klarabo till 61 procent. 

DI 29 maj 2023Rutger Arnhults ägarbolag M2 har 18,5 miljarder kronor i lån


I M2 finns en salig blandning med bolag där Castellum och Corem är dominerande.

Englund: Rutger Arnhults ägarbolag M2 har 18,5 miljarder kronor i lån (englundmacro.blogspot.com)


De kommersiella fastighetsföretagen är särskilt utsatta med stora skulder, hög räntekänslighet och ...

... stora behov av att refinansiera sina skulder.

 Samtidigt har hushållen fått sämre marginaler. Sannolikheten för högre kreditförluster i banksystemet har därför ökat. 

Men med en hög lönsamhet och tillfredställande buffertar har svenska banker en god motståndskraft.

Stabiliteten i det finansiella systemet (2023:1)

Stabiliteten i det finansiella systemet (2023:1) | Finansinspektionen
Svenska banker har lånat ut 1.880 miljarder kronor till kommersiella fastighetsbolagDe svenska hushållens bolåneskuld krympte mellan mars och april – från 4.109 miljarder kronor till 4.059 miljarder
Jämfört med tidigare kriser står de tre svenska storbankerna stadigt


Alice Bah Kuhnke och Kulturrevolutionen

När Alice Bah Kuhnke tillträdde som ny kultur- och demokratiminister 2014 valde hon att låta sig fotograferas under det broderade budskapet ”Visst behöver vi en kulturrevolution nu”. En historisk osmaklighet som endast kan försvaras med okunskap.

I detta fall högst troligt. Inte bara ministrar, utan de allra flesta svenskar, har en i bästa fall mycket ytlig förståelse av vad den kinesiska kulturrevolutionen som pågick mellan åren 1966 – 1976 egentligen handlade om. 

Björn Werner SvD 30 maj 2023”Varför säger många journalister på radio och tv ’Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina’

 i stället för "Rysslands invasion av Ukraina’? /

Jag kan svara på varför jag gör det:


Skälet för att säga ”den fullskaliga invasionen”
är att påminna sig själv och andra
att den ryska invasionen av Ukraina började redan 2014


Tove Lifvendahls tal på Måndagsmötet, Norrmalmstorg, 29 maj 2023.


Tove Lifvendahls tal på Måndagsmötet, Norrmalmstorg, 29 maj 2023 | SvD Ledare2023-05-29

Hans Wallmark om EMU 1995

Det går knappast längre att uppbringa en ledande nationalekonom som tror på EMU. Ekonomerna varnar i stället för följderna att snabbt införa en illa förberedd valutaunion. Vad händer om den europeiska enhetsvalutan skapar nya och ännu större spänningar inom EU

Går det att återskapa nationella valutor sedan de väl gått upp i EMU

Dessvärre lär oss historien att vid ekonomiska kriser, vare sig de är orsakade av för snabb folkökning, missväxt eller politiska "dårskaper", ligger ofreden nära till hands. Av denna anledning bör stora, riskfyllda och samhällsomvälvande projekt undvikas. EU är i mycket ett fredsprojekt. EMU är dessvärre ett projekt som kan skapa stora spänningar mellan olika nationaliteter och språkgrupper.

Ger inte Jugoslavien just en fingervisning om vad som händer om man försöker pressa samman skilda etniska grupper under ett centralt styre.

Margit Gennser och Hans Wallmark DN 30 oktober 1995

https://www.dn.se/arkiv/debatt/dn-rattar-hans-wallmark-som-tillsammans-med-riksdagsledamoten-margit-gennser-m-hade-undertecknat/


EU på väg att bli ett Gross-Jugoslawien 25 år efter inbördeskrigets början

https://englundmacro.blogspot.com/2016/07/eu-pa-vag-att-bli-ett-gross-jugoslawien.html

The core of nationhood is a collective project of selective forgetting and remembering

 Precisely because national storylines are so powerful, it matters hugely whether they are — for lack of a better word — healthy or unhealthy. 

Following the breakup of Yugoslavia (a state with weak narratives), its various communities went their separate ways, armed with new stories. Some chose to “remember” traumas and humiliations from centuries earlier to justify hatred in their own time. 

Leaders like Slobodan Milosevic harped on the Battle of Kosovo in 1389, in which Ottoman Muslims vanquished Serbian forces. Milosevic used that narrative to seek “vengeance” — that is, to commit atrocities — against Kosovar Albanians and others. 

China has its own variant of a revenge narrative, in which scholars espy a problematic mixture of inferiority and superiority complexes. It’s called the Century of Humiliation, and refers to the period between the First Opium War and the Maoist Revolution, when Britain and other Western powers corrupted and disgraced the Middle Kingdom. 

Andreas Kluth Bloomberg 21 maj 2023

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-05-21/what-all-nations-from-ukraine-to-russia-to-china-to-the-us-share


EU på väg att bli ett Gross-Jugoslawien 25 år efter inbördeskrigets början

https://englundmacro.blogspot.com/2016/07/eu-pa-vag-att-bli-ett-gross-jugoslawien.html


What Milton Friedman Wrote to Otmar Issing at Creation of ECB

 ‘Congratulations on an impossible job’ was his message

“I opened it, and Milton said: ‘Dear Otmar, congratulations on an impossible job. You know I am convinced the euro will fail, but’ – and then he added — ‘but because of you, collapse might be delayed by some years,’” Issing recalled.

The currency has survived arguably far longer than Friedman would have anticipated. But the inherent fragility he warned about has been a persistent headache, witnessed in the sovereign-debt crisis of the past decade and more recent bouts of turmoil. 

Issing spoke to Bloomberg Television just as ECB turns 25

One of the officials present at the ECB’s birth, and long seen as an archetypal monetary hawk, the 87-year-old Issing has plenty to reminisce about on the challenges of creating a central bank in a multi-country currency union from scratch. 

Here’s a selection of some of his comments. 

Issing, a career academic, was a board member of Germany’s Bundesbank, led at the time by Hans Tietmeyer, when he was tapped to become the country’s appointee to the ECB Executive Board with the responsibility of establishing and leading its economics and research efforts. But in Issing’s words, Chancellor Helmut Kohl needed some convincing.

“He asked Tietmeyer one day: ‘Has this professor ever said something positive on the euro?’ And Tietmeyer, as he told me later, said: ‘Probably not.’ But finally, Tietmeyer convinced the chancellor and the finance minister that nominating me would give much credibility to this position in the board.”

Oliver Crook and Craig Stirling 27 maj 2023 Bloomberg 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-27/what-milton-friedman-wrote-to-otmar-issing-at-creation-of-ecb


Otmar Issing är sannolikt, vid sidan av USA:s Volcker, världens mest respekterade centralbanksperson. 

https://englundmacro.blogspot.com/2022/04/euros-founding-father-otmar-issing.htmlDe svenska hushållens bolåneskuld krympte mellan mars och april – från 4.109 miljarder kronor till 4.059 miljarder

 Den genomsnittliga bundna räntan för nytecknade bolån i april uppgick till 4,07 procent. I april 2022 uppgick motsvarande snittränta till 2,31 procent.

Nils Åkesson DI 29 maj 2023

https://www.di.se/analys/iskalla-lan-ger-larmsignal-over-bomarknaden/


Bankernas utlandslån 8.000 miljarder kronor

Martin Wolf: in defence of democratic capitalism

 My father had been born in the Austro-Hungarian Empire in April 1910. Few could have then foreseen the catastrophes to befall Europe over the next 35 years. 

This history is not irrelevant. It must serve as a warning. It has made me aware throughout my life that political mistakes can combine with economic disasters to unleash destruction upon societies believed civilised.

I grew up during the cold war. The defence of liberal democracy was the political backdrop to my formative years.

Now, however, the health of democracy is in question. 

The most radical notion in democratic capitalism is that it seeks to separate political power from wealth.

Capitalism is cosmopolitan, while democracy is tied to a territorial jurisdiction. Capitalism means one pound one vote, while democracy means one citizen one vote. 

One danger, then, is that wealth buys power in the name of order, turning democracy into plutocracy. Another is that demagogues seize power in the name of the people, turning democracy into autocracy.

Today’s liberal democracies are the most successful societies in human history, in terms of prosperity, freedom and the welfare of their peoples. But they are also fragile. Resting on consent, they require legitimacy. Among the most important sources of legitimacy is widely shared prosperity.

FT 20 January 2023

https://www.ft.com/content/877d1a2d-67df-46a4-a3af-8e28198b944a


Martin Wolf “The Crisis of Democratic Capitalism” Årets viktigaste bok

https://englundmacro.blogspot.com/2023/02/martin-wolf-crisis-of-democratic.html


Martin Wolf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Wolf