IB

 


Den 4 januari 1974 dömdes Jan Guillou, Peter Bratt och Håkan Isacson till ett års fängelse vardera för att ha avslöjat en hemlig svensk underrättelseorganisation.

Formellt sett var Sverige neutralt, det vill säga inte Natomedlem, men i praktiken – utan att folk fick veta det – fungerade landet som medlem av västblocket. 

Svenska försvaret ägnade sig åt omfattande signalspaning mot Sovjetunionen, något som tidvis (som i fallet med Catalina-affären 1952) resulterade i allvarliga kriser. 

Verksamheten kom att inramas av den organisation som på 1960-talet antog fast form och fick namnet IB. 

Ingen vet vad termen syftade på: ett alternativ är Informationsbyrån, ett annat Inhämtning Birger, efter ledaren Birger Elmér.

Först förnekades allt. Försvarsminister Sven Andersson förklarade att den svenska regeringen varken höll sig med spioner i främmande land eller hemliga organisationer som ägnade sig åt åsiktsregistrering av egna medborgare. 

Eftersom bevisen var så många kapitulerade Andersson och erkände att Sverige – liksom nästan alla stater – hade organisationer som ägnade sig åt spionage.

Inget märkligt, egentligen. Det var dessutom fullt lagligt. Att sprida statshemligheter till allmänheten var emellertid strängeligen förbjudet.

Eftersom IB:s verksamhet inte längre var hemlig – och, som nämnts, inte stred mot lagen – omvandlades organisationen till en officiell del av försvarsstaben. 

Dick Harrison SvD 3 juli 2024

https://www.svd.se/a/dRlpGO/dick-harrison-sa-blev-ib-affaren-en-affar


RE: Därmed blev Birger Elmér statstjänsteman och kunde åläggas tystnadsplikt. Enligt vad jag minns har han förklarat sig villig att låta sig förhöras i riksdagen, om regeringen upphävde hans tystnadplikt.

Det har ingen regering gjort.


Jan Leijonhielm jobbade på topphemliga IB

– Jag gav tidningen vidare och Birger Elmér rusade upp med tidningen till försvarsminister Sven Andersson 

Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser av Mikael Holmström

https://englundmacro.blogspot.com/2023/07/jan-leijonhielm-jobbade-pa-topphemliga.html


Det grå brödraskapet. En berättelse om IB. SOU 2002:92

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2002/01/sou-200292/

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Sju chefsekonomer med delade meningar (2,5 eller 2,25)

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet