Leta i den här bloggen

2015-11-24

Demokratin är en vacker tanke. Partierna söker i val mandat från folket.

Men vad skall man göra när man sedan vill göra 180 grader om?

Om man t ex som en lojal gruppledare i moderaternas riksdagsgrupp under en partiledare som under valdebatten förespråkat att vi måste vara beredda att öppna våra hjärtan?

(Detsamma gäller givetvis andra partier, som t ex socialdemokraterna.)

Läroboken föreskriver väl att man då skall upplösa riksdagen, utlysa nyval och begära ett nytt mandat från folket.
2015-11-20

Björn TW: Riv inte tullhuset. Bygg inte Nobelmonstret

Ingves: Bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning ur ett centralbanksperspektiv

Ingves tal in extenso länkas till nedan.

Här ett utdrag

Mer troligt är istället att finansiella stabilitetsrisker uppkommer till följd av att bankernas finansiering försvåras. Svenska banker har en stor andel marknadsfinansiering, och ett viktigt inslag är säkerställda obligationer med bolån som säkerhet.

De här obligationerna finansierar utlåningen till bostadsändamål, och finns också på bankernas tillgångssida, eftersom de svenska bankerna till stor del äger varandras säkerställda obligationer. 

Obligationerna använder bankerna bland annat i sina likviditetsporföljer, i rollen som marknadsgaranter, som säkerheter i repor, med mera.

I Sverige är marknaden för säkerställda obligationer med bolån som säkerhet idag större än marknaden för svenska statsobligationer. Den utestående stocken motsvarar över hälften av Sveriges BNP. De säkerställda obligationerna är med andra ord en av grundbultarna i den svenska finansiella sektorn.

En stor andel av de säkerställda obligationerna innehas av utländska investerare (se diagram 9). De svenska bankerna är därmed beroende av att utländska investerare har förtroende för den svenska bolånemarknaden. 

Ett bostadsprisfall göra att bankernas finansiering försvåras – utländska investerare har visat sig vara ”lättflyktiga”, exempelvis i samband med den senaste finansiella krisen (se diagram 9). 

Sverige har ett stort banksystem, där bankernas tillgångar motsvarar nästan 4 gånger BNP. 

De potentiella effekterna på ekonomin blir därmed också större. 

2015-11-19

http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Tal/2015/Ingves-Bostadsmarknaden-och-hushallens-skuldsattning-ur-ett-centralbanksperspektiv/


Se även gårdagens inlägg
http://englundmacro.blogspot.se/2015/11/stefan-ingves-och-englunds-varningsord.html2015-11-19

Stefan Ingves och Englunds varningsord

– Vi har skapat ett finansiellt system där bostadsobligationer är grundbulten, delvis beror det på att vi har en låg statsskuld jämfört med många andra länder. Men det gör att riskerna kring svensk bostadsmarknad handlar om långt mer än hushållen och deras konsumtion. Riskerna rör själva kärnan i det finansiella systemet, säger Stefan Ingves.


I Ingves scenario fortsätter priserna på bostäder att öka tills dess att utländska investerare börjar förlora förtroendet för svenska bostadsobligationer. Bankerna får då svårare att finansiera sig och hushållens boräntor stiger. När färre utländska investerare vill köpa bostadsobligationer faller också kronan i värde och inflationen stiger. Riksbanken tvingas att höja reporäntan för att hantera inflationen.


SvD 18 november 2015


Det var det som hände hösten 1992.

De utländska bankerna ville inte rulla runt de svenska bankernas utlandslån.

Katastrofen hotade och staten garandetade, liksom senare Irland, samtliga bankers samtliga förbindelser.


Jag varnade för detta i SvD i maj 1991.


Jag hade redan i januari 1990 uttalat varningsord på Nationalekonomiska Föreningen
2015-11-09

Cervenka Turner: Det finns smartare sätt att spendera 200 miljarder på. Varför inte sätta in tjugotusen direkt på varje svensks bankkonto?

Det är inte bara Riksbanken som tillverkar nya pengar i rekordfart. De svenska bankerna har det senaste året lånat ut 217 nya miljarder till svenskarna, enligt SCB.

Merparten av pengarna har dock gått till att finansiera ägarbyten av redan befintliga bostäder som blivit ännu dyrare. Hur detta gör Sverige till en bättre plats att bo på är oklart.

http://www.svd.se/ekonomin-narmar-sig-stupet--sluta-filma-med-mobilen/om/riksbankens-minusranta

Stabiliseringspolitik

Helicopter Money

2015-11-06

Tove Lifvendahl: Men...

- Visst, det går att göra otaliga och välförtjänta poänger på att det som för ett år sedan hade renderat verbala spöstraff vid samhällsdebattens skampåle, nu förs fram i strid ström från dem som då villigt hade greppat piskan. Men ...

Det skriver Tove Lifvendahl den 6 november 2015

En lysande formulering.

- Det är svårt att tänka sig ett bättre exempel än den nuvarande flyktingsituationen på Kahnemans teori; att vårt intellekt är optimerat för en tillvaro som inte längre finns. På grund av detta begår vi ständigt misstag, är lättlurade och fattar snabba beslut som visar sig få dåliga följder eftersom de intuitiva bedömningarna som föregick dem var otillräckliga.

Vi?

Hon menar de som då villigt hade greppat piskan.

Med "vi" innesluter hon de politiskt ansvariga, i första hand Alliansregeringarna.

Förlåtelse är nog bra, men ansvarsutkrävande är också en viktig sak, sorgligt frånvarande i vårt lands politiska kultur.

Generalpreventionen avser att folk skall veta att om man är dum kommer man att få ett straff och denna insikt skall, hoppas man, avhålla folk från att göra dumma saker.


Tove Lifvendahl: Det snabba och långsamma

Kahneman

Tove Lifvendahl gör helt om och förespråkar fri invandring.
Är det någon som bryr sig?
Rolf Englund blog 25 oktober 2015
News at IntCom