Leta i den här bloggen

2012-04-29

Jag missade DNs största misstag om eurokrisen

I mitt senaste bloginlägg om Dagens Nyheter, Spanien och euron missade jag i hastigheten det största misstaget i Dagens Nyheters analys.

Häpnadsväckande nog låtsas DN fortfarande som om eurokrisen handlar om statsfinanserna. Det är också Tysklands och den svenska regeringens linje.

Jag förbisåg detta, kanske eftersom det sedan länge i den internationella debatten anses vara ett faktum att det är skuldländerns konkurrenskraft som är det stora hindret för att återställa balansen i ländernas ekonomi.

Det anses i seriösa kretsar även vara ett faktum att krisen beror på skuldländernas underskott i sin utrikeshandel.

DN nämner vare sig kostnadsläge eller bytesbalans.

DN låter partilojaliteten styra sin analys.

It is widely accepted that the balance of payments is fundamental to any understanding of the present crisis.
Martin Wolf, FT, April 10, 2012

Hur skall Portugal, Grekland och Spanien kunna pressa ned lönekostnaderna så att de kan konkurrera med tyska fabriker? Klarar de politiska systemen de påfrestningar som skapas när var fjärde person är arbetslös?
Jens Henriksson, kolumn SvD Näringsliv, 4 april 2012

Portugal, Italy, and Spain need an "internal devaluation" of around 20pc
to claw back competitiveness within EMU. This means draconian wage cuts for year after year.
Ambrose Evans-Pritchard, 5 April 2012

Läs mer här

Spanien. DN ifrågasätter EU:s klokskap. Kan EU ha fel? Är det inte populism?


Dagens Nyheters huvudledare den 27 april 2012 belyser tidningens eu-intellektuella sammanbrott.

DN börjar med en spansk lägesbeskrivning:

- Banksektorn är i akut nöd. Huspriserna har fallit med en fjärdedel och botten är inte nådd. De spanska bankernas dåliga lån blir allt större. En allt saftigare nota kan hamna hos staten, där kassakistan skramlar tomt. Arbetslösheten närmar sig 25 procent, BNP krymper med 2 procent i år. Den halvårsgamla borgerliga regeringen har mjukat upp arbetsmarknaden och skurit i allt från löner till sjukvård. Ändå har den svårt att klara löftena till EU-kommissionen om hur snabbt budgetunderskottet ska kapas.

DN anger orsaken till dagens kris:

- Spaniens synd var inte slarvigt skötta offentliga finanser.

- Kratern i statsbudgeten uppstod när den internationella krisen 2008 spräckte den väldiga bygg- och fastighetsbubblan.

Vad skall man göra i en sådan situation?

I ett vanligt land, med egen valuta, är ekonomernas lösning självklar. Den bortfallande efterfrågan från fastighets- och byggsektorn skulle ersättas av ökad efterfrågan från andra sektorer, i första hand av ökad export och minskad import. Det skulle uppnås genom devalvering av valutan eller, vid rörligt växelkurs, en fallande sådan.

Men nu är Spanien inte ett vanligt land med egen valuta utan ett euroland, en monetär delstat.
Om inte växelkursen kan sänkas så måste lönerna sänkas.

DN kan inte klart uttala att euron tvingar fram en intern devalvering, eftersom en extern devalvering är omöjlig inom EMU och att euron således är problemet.

För att lönerna skall kunna sänkas måste arbetslösheten vara hög. Den höga arbetslösheten i Spanien och andra euroländer är inget olycksfall i arbetet utan själva medlet för att få till stånd den lönesänkning som krävs för att återställa Spaniens konkurrenskraft.

Kritiker hävdar, skriver DN, att svältkuren stryper ekonomin. Spanien riskerar att hamna i en ond cirkel av åtstramningar, ökande utgifter för arbetslöshet och lägre skatteintäkter.

- Populister till höger och vänster sprider myter om att behovet att spara är ett påhitt av EU. På vänsterkanten dräller det av nykeynesianer som påstår att alla problems lösning är mer stat och ökade offentliga utgifter, skriver DN.

DN använder således Keynes som ett skällsord. Snart påstår väl DN och andra EU-positiva att Hoover nog hade rätt om att man skulle ha sparat sig ur Depressionen på 1930-talet och att Brüning, vars åtstramning banade väg för Hitler, var på rätt spår.

Logiken är att eftersom euron är rätt måste andra lösningar vara fel.

DN argumenterar typ å ena sidan och å andra sidan. DN accepterer "nödvändiga stimulanser mot härdsmältan efter Lehman-kraschen" men hävdar på oklara grunder att manöverutrymmet är betydligt mindre i dag.

- Utan tvivel finns det skäl i en djup lågkonjunktur att stötta privatkonsumtion eller höja statsbidrag till kommuner.

- Men att hålla emot nedgången är en annan sak än verklig tillväxt.

Vad är tanken?

- ECB och andra centralbanker bör föra en expansiv penningpolitik med låga räntor.

Lägre räntor och slopad fastighetsskatt är tillåtna medel att öka köpkraften, men höjda barnbidrag tillhör det mest förbjudna. Politiskt är det lätt att förstå varför, men var finns den ekonomiska teorin bakom?

Sedan övergår DN till förslag som för tanken till "populister och nykeynesianer":

Takten i budgetsaneringen kan diskuteras och Tyskland borde lätta på svångremmen och öka importen.

Sedan kommer den verkliga, om än halvhjärtade, saltomortalen.

DN skriver att "I länder som Spanien kan målen efter noggrann avvägning behöva justeras."

Åtstramningen bör alltså vara x procent i stället för y procent.

DN ifrågasätter således EU:s klokskap. Kan EU ha fel? Är det inte populism att antyda något sådant?

Och "noggrann avvägning" är väl fine-tuning i kvadrat?

Det kan väl vara bra med lite mindre neskärningar och lite mindre lågkonjuktur, men det löser inte problemet.

Dagens Nyheters ledare visar att eurons Ja-sägare står handfallna och tomhänta inför dagens kris.


Bland "nykeynesianerna på vänsterkanten" finns Danne Nordling, tidigare SAF-ekonom och chefsekonom på Skattebetalarns förening.

Han skriver att vi har två problem: 1) Att förhindra att skuldkrisen utvecklar sig till en katastrofal depression istället för en oväntad recession. 2) Att få igång en expansion istället för den onödiga recession som redan inträffat.

- Det akuta intresset hos Europas länder borde dock vara att förhindra att ekonomin ganska omedelbart går överstyr och in i en finanskris med banknedläggningar, kreditstopp och exploderande arbetslöshet i kombination med våldsamma produktionsminskningar. Höjd pensionsålder och infrastruktursatsningar mm måste få vänta. Utan ekonomi i den form vi nu känner den är sådana reformer ointressanta. Det landar på slutsatsen att vi borde motverka en åtstramning till döds

Hans text finns här.


Det var ett mycket allvarligt misstag att förespråka en svensk anslutning till EMU.
Alla som var för EMU i folkomröstningen har förbrukat sitt förtroende och bör avgå

Rolf Englund 2012-04-13

http://englundmacro.blogspot.se/2012/04/alla-som-var-for-emu-i-folkomrostningen.html

2012-04-25

Förstår Anders Borg ekonomi?

J. Bradford DeLong, professor vid universitetet Berkeley i USA
Anders Borg verkar inte alls förstå den ekonomiska situationen.

SvD/e24 25 april 2012

DeLongs diagram över kronan mot euron visar att det är bra att flyta i kristider.

Anders Borg som är en duktig ekonom förstår nog hur det är.


Men han är finansminister i en regering som dels är för euron, trots att folket inte är det, dels krampaktigt håller fast vid det man kallar arbetslinjen.

Den går ut på att öka arbetskraftsutbudet. Det hade varit rätt i den högkonjunktur i vilket Schlingman utformade valbudskapet.

Dessvärre blev det sedan den värsta lågkonjunkturen sedan 1930-talet.

Men Reinfeldt proklamerade god min i elakt spel och vidhöll arbetslinjen även om den förvärrade arbetslösheten, eftersom den ökar arbetskraftsutbudet.

Schlingmann förstod också att det var bättre att fortsätta med arbetslinjen i stället för att stimulera efterfrågan, eftersom socialdemokraterna har större trovärdighet vad det gäller konjunkturstimulans.

Tyvärr har socialdemokraterna lagt sig platt, likt de flesta andra politiker och ekonomer världen över.

Tänk att Hoover - och Brüning -  skulle vinna debatten, om än tillfälligt.Europe's political centre is starting to crumble, replicating the pattern of the early 1930s

Elected governments have already been swept away - or replaced by EU technocrats without a vote, indeed to prevent a vote - in every eurozone state where unemployment has reached double-digits: Spain, Greece, Portugal, Ireland and Slovakia .
 

The political carnage has been striking. Ireland's Fianna Foil, creator of the Irish free state, has lost every seat in Dublin. 

Greece's Panhellenic Socialist Movement (PASOK) - torch-bearers of Greek democracy since the Colonels - has fallen to 14pc in the polls and faces ruin next month.
 

The results are in: the hard-Left and hard-Right are on the rampage across Euroland.

We have not reached breaking point of July 1932 when Nazis and Communists won over the half the Reichstag seats. That tragedy was the fruit of the Brüning deflation, rigidly imposed to uphold the Gold Standard - the euro's trial-run.

We forget now, but Germany was heavily indebted to foreigners in 1930, like Spain today.
 

It was the refusal of the creditor powers (US and France) to reliquify the system and slow monetary contraction that pushed Germany over a cliff.
 

Ambrose Evans-Pritchard, 24 April 2012

Om ledarna ses som omedvetna om sunt förnuft, kommer de att lämna fältet öppet för sådana som herr Wilders.

The bankruptcy of universal austerity is political as well as economic.


The more clearly the eurozone’s favoured policy is failing, the less credible mainstream politicians – still too loyal to Germany’s demand for deficit cuts – will seem to voters.

If leaders are seen as oblivious to common sense, they will leave the field open for the likes of Mr Wilders.

Financial Times editorial 24 April 2012

2012-04-24

Sofia Arkelsten föreslås bli ny ordförande i riksdagens utrikesutskott.

 Tänker dom inte på Riksdagens anseende?


NYT Room for debate: Is this the end of austerity?

On Sunday, the French witnessed a narrow victory by the Socialist candidate, François Hollande, over the incumbent, Nicolas Sarkozy, in the first round of presidential elections.

The next day, the Dutch prime minister resigned and new data revealed that Spain is officially in a recession.

Is this the end of austerity?

What happens to Europe if the Germany-France alliance is broken?

Click here

SEB:s vinst oväntat hög

Bankkoncernen SEB redovisar en rörelsevinst på 3 709 miljoner kronor för första kvartalet 2012.

Klicka för nice pic

 

2012-04-23

Eurons betydelse för freden, exemplen Frankrike, Holland och Maria Ludvigsson

Freden
Le Pen stole the show by surging to 18.0 percent
Far-right voters may decide who becomes France's next president
Her breakthrough mirrored advances by anti-establishment Eurosceptical populists from Amsterdam and Vienna to Helsinki and Athens as anger over austerity, unemployment and bailout fatigue deepen due to the euro zone's grinding debt crisis.
CNBC 23 April 2012


The fiscal pact triggered the collapse of the coalition government in the Netherlands
Geert Wilders, the far-right leader, said he could not support the 16 bn euros of cuts needed to meet the 3 pc target.
Louise Armitstead, Telegraph 22 April 2012


Under valrörelsen inför folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap förekom på båda sidor argument av varierande kvalitet.
Ett av ja-sidans absolut starkaste bidrag i debatten var beskrivningen av EU:s historiska betydelse som fredsbevarande och relationsbyggande kraft.
SvD-ledare, signerad Maria Ludvigsson, 19 mars 2012

2012-04-22

Kjell-Olof Feldt och Lars Wohlin om 90-talskrisen

1985 avreglerade Feldt finansmarknaden
Det misstag vi gjorde var att inte släppa valutan samtidigt
Vi trodde dessutom att bankerna skulle vara redo för att leva i en fri marknadsmiljö, men det var de inte
Kjell-Olof Feldt intervjuad om sin nya bok "En kritisk betraktelse av social­demokratins seger och kris", Albert Bonniers förlag
Dagens Industri 21 april 2012

Den 21 november 1985 vid ett-tiden fick jag - som chef för Stadshypotek - meddelandet om att Riksbanken hade upphävt alla utlåningsrestriktioner.
Jag tittade på mina medarbetare och undrade om man på Riksbanken verkligen förstod vad man gjorde.
Lars Wohlin Ekonomisk Debatt nr 1/1998


2012-04-21

Timbros proletariat

- Birgitta Ohlsson (FP) ska ha en eloge för dagens debattartikel på SvD Opinion. Precis som ministern skriver vänder och vrider många svenskar på slantarna för att få vardagen att gå runt. Men förbud mot sms-lån och fler kommunala skuldrådgivare lär inte förändra situationen.

- Bristen på marginaler är ett ofrånkomlig konsekvens av ett högskattesamhälle där staten, inte medborgarna, håller i pengarna.

Philip Lerulf, Folkkapitalism, 16 april 2012


Årtionden med höga skatter har proletariserat den svenska medelklassen
Medelsvensson i ett av världens rikaste länder är fattig - bara var femte svensk har en förmögenhet över huvud taget om vi bortser från våra tillgångar i fastigheter.

Sofia Nerbrand, då chefredaktör på samhällsmagasinet Neo, på SvD ledarsida 25/9 2006

Fler nyheter om finans- och eurokrisen

440 miljarder kronor från EU:s skattebetalare till grekiska bankers aktieägare

I det andra stödpaketet för Grekland har omkring 50 miljarder euro öronmärkts för bankstöd.

Fotnot: 50 miljarder euro är drygt 440 miljarder kronor.

DNT/TT 20 april 2012

Borg, Rehn, Lagarde och Pakistans ledande Financial Daily

Går Tyskland med på att rekapitalisera spanska banker?
Den stora utestående frågan är kvaliteten på banksystemet.  Den måste hanteras och det är en nyckelfråga
Anders Borg, Ekot 21 april 2012

Anders Borg pekar alltså på ett återstående, som han anser, stort problem. Ingen vet riktigt hur stora brister det finns i bokföringarna hos banksystemen i storländerna Spanien och Italien. Den positiva utveckling som synts har brutits väldigt snabbt, säger Anders Borg. Ländernas räntor har börjat stiga igen.

Anders Borg anser, att de europeiska räddningsfonderna borde få ett förändrat uppdrag. Pengarna borde bland annat användas till att tillföra de sydeuropeiska bankerna mer kapital. Rekapitalisera dem, som det heter på ekonomspråk. Men det är en åtgärd som nog kommer att möta motstånd i flera euroländer.
Går Tyskland med på att rekapitalisera spanska banker?
– Det är ju den stora frågan. Men kombinationen  av de nya europeiska fonderna och det som ECB har gjort talar ju för att det är i den riktningen man på något sätt måste gå. Men det betyder också att det spanska banksystemet måste omstruktureras rätt hårdhänt, menar finansminister Anders Borg.

Full text

- There are no plans to use the euro zone's temporary or permanent bailout funds to recapitalize Spanish banks, EU Economic and Monetary Affairs Commissioner Olli Rehn told Reuters in an interview on Friday.

IMF head Christine Lagarde said Tuesday that Europe needs a dedicated institution that could help to recapitalize the teetering banks of the region.
Business Recorder, Pakistan's Premier Financial Daily, 18 April 2012

She said that the disparate regulatory regimes of euro area countries led to a "vicious cycle" of banks damaging government finances, and banks also being damaged by fiscally troubled governments.

"In the eurozone, a single financial market cannot rely on legal and institutional frameworks that operate on an asymmetric national basis," she said in a speech at the University of Maryland near Washington.

Full text

Fler nyheter om eurokrisen

Dollarn skvalpar, minst sagt

2012-04-20

FT Alphaville » Eurozone credit contagion, in 8 easy steps

Lätt som en plätt

FT Alphaville » Eurozone credit contagion, in 8 easy steps

Eurokrisen; Bankerna har räddats av skattebetalarna

Källa: The Economist

Who is running Germany? A remakable article by a remarkable journalist

Who is running Germany?

Is the Federal Chancellor in charge of the country’s foreign policy and strategic destiny, answering to the Bundestag?
 

Or is the Bundesbank answering to what it believes to be a higher master – the German constitution and the Basic Law – invoking the rulings of the Verfassungsgericht against the encroachments of EU treaty law ?
 

Who here is the legitimate defender of the German sovereign nation, built on the Grundgesetz?
 

Jens Weidmann, the current Buba chief, gave an ultra-hawkish interview to Reuters on Wednesday that borders on caricature. He seems to suggest that the fast-escalating crisis in Spain and Italy is not his responsibility in any way, that it has nothing to do with the Bundesbank or the European Central Bank.
 

It is a remarkable spectacle. You can certainly argue that Mr Weidmann is acting as the final defender of the German nation state, that he is in effect upholding the post-war dispensation that has been the anchor of German freedom and democracy for half a century. 

He is entirely right to fear that the mechanisms of EMU are subverting Germany’s system of government.
Yet, it is also clear that his attitude threatens to detonate a nuclear bomb.
Can Chancellor Merkel let the Bundesbank do this to monetary union?
 

Or is she the one overstepping constitutional bounds, betraying Germany democracy?
 

I suspect that the realities of the eurozone have reached a point where only two options exist:
 

1) The folding together of the eurozone states, with a debt pool, shared budgets, joint taxation, and fiscal union.
In other words, the nation states must abolish themselves (leaving only the shell), and Germany must cease to exist in any meaningful form. This was always the inherent logic of EMU. We are coming close to the moment when it must be decided.
 

2) The system blows apart. From a German point of view, Target2 means if the deed were done "twere better it were done quickly". Perhaps very quickly.
 

All else is Quatsch and wishful thinking.
 

Full text of a remakable article by a remarkable journalist.
"George Soros and the Bundesbank’s Patriotic Putsch", by  Ambrose Evans-Pritchard,
 

Daily Telegraph, April 19th, 2012

TysklandTyskland kunde sänka relativlöner

Tyskland kunde sänka relativlöner under

a) en global boom, 

b) mot andra EMU-stater som inflaterade 
C) och med räntor som var låga även under de svåra åren.

Ingen av dessa faktorer gäller Italien eller Spanien nu.


Läs mer här

2012-04-19

James Grant: Return-free risk

The investment question of our time is whether US Treasury bonds are in a bubble, offering what author Jim Grant dubbed “return-free risk”, not the risk-free return investors seek.

http://www.internetional.se/bondsnext.htm


Olivier Blanchard, chief economist IMF: One has the feeling that at any moment, things could get very bad again

Jeremy Warner, Telegraph 18 April 2012 är källa till citatet ovan.

Warner skriver också om Spanien. Dom, och det gäller inte bara dom, är inte smartare än så...

The /Spain/ government’s calculations are based on a simple extrapolation of the necessary fiscal adjustment from nominal GDP.

In an economy of roughly €1 trillion, the 3.2 percentage point targeted reduction in the deficit would, on the government’s thinking, therefore require a €32bn consolidation.

You hardly need to be an economist as accomplished as Prof Garicano to figure out that ripping 3.2pc of demand out of the economy will cause it to be smaller at the end than it was at the beginning.

Full text

 

2012-04-18

”EU-styret som Kinas politbyrå” | Bank och fastighet | SvD


”EU-styret som Kinas politbyrå”

I sin nya bok om makt och demokrati uttrycker Nordeas styrelseordförande Björn Wahlroos starkt kritik mot EU, och jämför unionens styre med den kinesiska politbyrån. "Vi tror att vi lever i en demokrati, men det finns ett enormt demokratiunderskott", säger han.
 
”EU-styret som Kinas politbyrå” |

Nya Moderaterna: ett problem är att premiepensionspengarna har växt så olika mycket beroende på hur människor valt att placera dem.

Den kritiserade premiepensionen i pensionssystemet ska ses över. Det finns stora brister i den, enligt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M).

Ulf Kristersson säger att ett problem att fundera över är att premiepensionspengarna har växt så olika mycket beroende på hur människor valt att placera dem.

De som varit aktiva och bytt fonder regelbundet har sett sina pensionspengar växa mycket mer än andra som inte valt alls.

Dagens Industri/TT  2012-04-17

Annat var det förr.


2012-04-13

Alla som var för EMU i folkomröstningen har förbrukat sitt förtroende och bör avgå

Det har nu visat sig att det här med EMU, det var nog ingen bra idé.

Inför folkomröstningen år 2003 förespråkade de flesta, dock inte alla, i vad de själva vill kalla den svenska politiska, mediala och ekonomiska eliten, att Sverige då, år 2003, borde gå med i EMU och införa euron.

Nu tiger dom flesta av dem skamset, med P J Anders Linder och Svenska Dagbladet i ledningen.

Även Peter Wolodarski och Dagens Nyheter har låtit det gå allt längre tid mellan Heja-euron-artiklarna.

Men det är inte nog.

Det var ett mycket allvarligt misstag att förespråka en svensk anslutning till EMU.

De bör ha förbrukat sitt förtroende och inte bara tiga utan även lämna sina förtroendeuppdrag, eftersom de inte längre rimligtvis kan åtnjuta något förtroende efter att ha gjort en så kapital felbedömning.

Först och främst bör givetvis Carl Bildt avgå.

Hans försvar för kronan 1992 var inget försvar för kronan utan för kronkursen.

Syftet med att försvara kronkursen var att underlätta en svensk anslutning till EMU.

Ur Carl Bildts veckobrev v1/2002
Jag var statsminister under dessa år och fast övertygad om fördelarna med en hårdvalutapolitik. Det hade delvis att göra med de tidigare decenniernas erfarenhet av devalveringspolitik, men var delvis en konsekvens av att jag strävade efter att Sverige skulle gå in i det europeiska samarbetets kärna, också den ekonomiska och monetära unionen, och därmed vara med i den gemensamma europeiska valutan från dess första dag.
Försvaret av kronan handlade om den viktiga kombinationen av ekonomisk politik och Europapolitik.
När vi under 1993 och 1994 förde förhandlingarna om medlemskap i EU var jag fast besluten att inte be om några undantagsklausuler. Vi skulle bli medlem helt och fullt, också när det gällde förverkligandet av de långtgående ambitioner som lagts fast i Maastricht-avtalet

http://www.internetional.se/emucab.html#kombi


Suddeutsche Zeitung, a paper that is liberal politically but hardline orthodox on economics, blames speculators

We are not relaying the story because it adds anything new to the debate. But it is a good example of the narratives German journalists are creating, which in turn influence the political debate.

Suddeutsche Zeitung, a paper that is liberal politically but hardline orthodox on economics, blames speculators for the most recent increase in peripheral yields.

 The article, which convolutes the usual “he-said, she-said” type news reporting  with commentary, says the best way to react to the increase in yields is to stay calm.


Our personal favourite is the discussion whether the rise in yields was the result of a speculative attack. The article concludes that it is probably a “power battle”, and some irrational exaggeration.

(With this type of news reporting one should not be surprised that policy makers act the way they do. Asking Angela Merkel to stay calm, however, is probably a first.)

Eurointelligence 13 April 2012

http://www.eurointelligence.com/

Europe can’t accept that the economics of the single currency condemn it to failure

Det skriver Jeremy Warner i Daily Telegraph 12 April 2012

By promising virtually unlimited liquidity, the ECB may have prevented a Lehman-style meltdown of the banking system. Yet it also accentuated the underlying problem.

/Spanish and Italian banks are trapped with large losses on sovereign bonds bought with ECB funds (LTRO). Ambrose/

Repeated rounds of self-defeating austerity have become the order of the day. Still others see the crisis as one of confidence, which can be addressed by setting up a rescue fund large enough to convince markets that they cannot undo the euro – a “big bazooka”. This, too, is just wishful thinking.

The real cause, as long argued by Sir Mervyn King, Governor of the Bank of England, and now accepted by most leading economists, is a simple, old-fashioned balance of payments crisis.

/It is widely accepted that the balance of payments is fundamental to any understanding of the present crisis. Martin Wolf/


The inadequate, piecemeal nature of Europe’s approach to the crisis stems from a wanton refusal to face up to its causes.

Europe can’t bring itself to accept that the economics of the single currency doom it to failure.

Full text of Jeremy Warner

Felet är att eurozonens ledare inte vill inse att allt var fel från början.

De vill inte inse att  tanken, att ha en gemensam valuta för Tyskland och Grekland, Finland och Cypern, var och är en felaktig tanke.

Allt var fel från början, precis som kommunismen. Englund blog 21 oktober 2011

News

2012-04-12

Krugman, IMF och sedelpressar

The “safe asset shortage” meme has been gathering force lately, and is now the theme of a report from the IMF (pdf).

The idea is that low long-term interest rates for the United States, the UK, and basically every country with its own currency that doesn’t have large foreign-currency debts reflect the desperate search of investors for something safe to buy.

Paul Krugman,  New York Times 12 April 2012

BBC: Greece does not have its own central bank that print money

Om man har en sedelpress går man inte i konkurs, skrev jag på denna blog den 4 november.

Columbi ägg om eurokrisen. Tyskland skall lämna euron.

If Germany were the one to leave, the euro would be the currency that fell in value, relative to Germany’s new national currency and also to the dollar.
 

The weaker European countries would get to keep the euro but still get the devaluation they need, which would reduce their labor costs far less painfully than through wage cuts.

Michael Sivy, TIME 12 April 2012

Jag är djupt generad över att jag har läst om detta förut, utan att polletten har trillat ner. 
Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi was born in Rangoon (now named Yangon).

She is the daughter of the country's independence hero, General Aung San.
Her father, Aung San, founded the modern Burmese army and negotiated Burma's independence from the British Empire in 1947; he was assassinated by his rivals in the same year.

1940 Went underground due to arrest warrant issued by the British government.

August 1940 Left for Burma and reached Amoy, China and later to Tokyo, Japan.

February 1941 Came back to Burma with offer of arms and money support from the Japanese for uprising.

1941 Arrived in Japan for military training together with the first batch of the Thirty Comrades.

December 1941 Founded Burmese Independence Army (BIA) in Bangkok, Thailand with the help of the Japanese and became chief-of-staff Major-General Aung San (a.k.a. Bo Teza).

Suu Kyi's mother, Khin Kyi, gained prominence as a political figure in the newly formed Burmese government. She was appointed Burmese ambassador to India and Nepal in 1960, and Aung San Suu Kyi followed her there, she studied in the Convent of Jesus and Mary School, New Delhi and graduated from Lady Shri Ram College in New Delhi with a degree in politics in 1964.

Suu Kyi continued her education at St Hugh's College, Oxford, obtaining a B.A. degree in Philosophy, Politics and Economics in 1969. After graduating, she lived in New York City with a family friend and worked at the UN for three years, primarily on budget matters, writing daily to her future husband, Dr. Michael Aris.

 In 1972, Aung San Suu Kyi married Aris, a scholar of Tibetan culture, living abroad in Bhutan.
She earned a PhD at the School of Oriental and African Studies, University of London in 1985.


Isobel Hadley-Kamptz petas som kolumnist på Expressens ledarsida

Enligt Resume 11 April 2012

Frilansande skribenten Isobel Hadley-Kamptz har skrivit på Expressens ledarsida sedan 2003. Men nu är det slut.

– Ledarsidan har meddelat att de inte längre vill ha mina tjänster. De vill ha ett nytt namn, säger Isobel Hadley-Kamptz.

Statsvetaren Jenny Madestam tar Isobel Hadley-Kamptz plats på Expressens ledarsida

Full text

Den folkpartistiske ordföranden i riksdagens EU-nämnd, Carl B Hamilton, skulle diskutera den pågående eurokrisen med författaren och debattören Johan Norberg. Rummet var fullt med ett hundratal borgerliga ledarskribenttyper.
De, de tänkta kärntrupperna, fnittrade nu lätt generat åt att nationalekonomiprofessor Hamilton inte tycktes ha några argument.
Isobel Hadley-Kamptz, Expressen 19 nov 2011

Det som får Jenny Madestam att nu reagera är dock inte mediernas förenklingar utan den Facebook-diskussion som startats där hennes analyser och hennes kompetens som statsvetare ifrågasätts:

”Det har nämligen startats en diskussion om ”Jenny Madestam-fenomenet”, initierad av Newsmills chefredaktör PM Nilsson på hans Facebook-konto, i vilken somliga menar att jag gör innehållslösa analyser och är överskattad som statsvetare. Det här är naturligtvis enormt kränkande och dessutom rätt elakt.”

Läs mer här

2012-04-11

So much for “the worst is over”

It was only a couple of weeks ago, when Wolfgang Schäuble and his subordinates brief journalists in Brussels that it was the calming financial markets made a big firewall unnecessary.

And remember all these statements, including from Mario Monti, according to which the worst of the financial crisis was behind us?

Complacency is the default mode of eurozone policy makers.

Källa: Eurointelligence

Complacency  = självgodhet

Inte vill man beskyllas för självgodhet, men det är inte alltid så lätt att undvika.

A. Gary Shilling: Will U.S. Avoid a Recession in 2012?

Will U.S. Avoid Recession in 2012? (Part 1)

 For several months, I’ve been forecasting a recession in the U.S. this year, arguing that weakened consumer spending -- the key to the economic outlook -- would tip the economy back into a downturn.

http://www.bloomberg.com/news/2012-04-09/will-u-s-avoid-recession-in-2012-part-1-.html

 

Will U.S. Avoid a Recession in 2012? (Part 2)

http://www.bloomberg.com/news/2012-04-10/will-u-s-avoid-a-recession-in-2012-part-2-.html

The Coming Collapse in Housing
By Gary Shilling 17/11 2006

http://www.internetional.se/houseprices.htm#shilling2006

2012-04-10

Det går utför för männen


Read more here

DN-ledare: Sverige urbaniseras nu snabbast i Europa. En tredjedel av storstädernas befolkningsökning beror på inflyttning från utlandet.

I påskhelgen kom ny statistik från Eurostat som visar att Sverige just nu urbaniseras snabbast i Europa.

Utvecklingen beror inte bara på inflyttning till städerna från landet. Sverige tillhör de länder i Europa som totalt växer snabbast och en stor del av befolkningstillväxten sker i storstäderna.

Stockholm, Göteborg och Malmö har en yngre befolkning, med fler i barnafödande ålder.

Immigrationen är också i hög grad koncentrerad till storstäderna med omnejd.

En tredjedel av storstädernas befolkningsökning beror på inflyttning från utlandet.

Full text

Nu när landsbygden utarmas borde förutsättningarna för Landsbygdspartiet Centern vara goda.

Dumt av dem att göra om sig till ett Stureplans-parti.


Centerpartiet under spärren

2012-04-09

Det är finanspolitiken, inte räntan, stupid

There is no central bank shortcut to the goal of full employment.

If one is really determined to boost demand, production and employment by pumping money into the economy, the clear preference should be for the fiscal pumps.

Dan Kervick, neweconomicperspectives, April 6, 2012

Jag tycker det är skriande uppenbart att räntan världen över är för låg och att en större del av stimulanserna borde ske via finanspolitiken.
Men väljarna och därmed deras medlöpande politiker är rädda för budgetunderskott och vill hellre att villaägarna skall låna än att staten skall göra det.


Rolf Englund blog 5 december 2009  
Se etikett skriande
 

2012-04-08

Ett fint exempel på statistik om eurokrisen

Vi har vår motsvarighet till ”jag körde kanonbåt”. En fras som yttras med samma högtravande märkvärdighet som någon ­amerikansk presidents uniformsminnen, Kielos

”Jag var med och sanerade statens finanser”, heter det på svenska. Vår politiska kulturs motsvarighet till att vara testad i strid. Och lika obligatorisk som någon patrullbåt.
Det skrev Katrine Kielos i en ledarkrönika (vad det nu är? Är det en ledare, vad det nu är i bloggosfärens tidevarv?) den 8 april 2012


- Göran Persson berättar hur han som nybliven finansminister åkte utomlands för att låna pengar. ”27-åriga finansvalpar i London, på Wall Street och i Paris” som skrattade åt Sverige. Den som är satt i skuld är inte fri och den socialdemokratiska regeringen begick heroisk sanering. Underskott vändes till överskott. Persson triumferade.


- Detta har blivit svensk politiks mot­svarighet till Winstons Churchills ”aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket”. 


Fast det handlade om att sänka statsobligationsräntan – inte tyska ­Heinkel 111:or.


 - Anders Borg kan föreläsa om saneringspolitiken trots att han själv inte kom mycket närmre den än att han var sakkunnig åt Carl Bildt vars regering förde landet till 500 procents ränta.


- Mona Sahlin försökte hösten 2008 skylla sin ovilja att ha med vänsterpartiet i ett rödgrönt samarbete på deras inställning till budgettaket. Detta skedde olyckligtvis samtidigt som regering efter regering lade stora stimulanspaket för att rädda den krisande världsekonomin. Just då lät de flesta nationalekonomer som Lars Ohly.


- Vad som sker just nu i Europa är något helt annat än vad Sverige genomförde på 1990-talet. Att skära ner i en liten ekonomi när resten av världen går bra (och dessutom bli belönad med lägre och lägre ränta) är en sak. Att alla länder ska skära ner samtidigt för att ett antal högerpolitiker tycker att det är ideologiskt viktigt att löntagarna betalar för en kris orsakad av finanssektorn – det är något helt annat.


I Sverige vågar dock nästan ingen säga det av rädsla för att stöta sig med våra modiga män och kvinnor på finansdepartementet. Vi är helt irrationella i den här frågan.


Så långt den duktiga Katrine Kielos.


Den hemska sanningen om John Hassler, Göran Persson och kronkursförsvaret skrev jag om på denna blog för någon månad sedan.


Göran Persson öppnade byråladan och tog fram de sparplaner som de duktiga tjänstemännen på finansdepartementet hade gjort åt finansminister Wibble och fortsatte med nedskärningarna.


För detta har Göran Persson blivit hyllad som en hjälte för att ha räddat Sverige ur krisen.


Inte minst hyllad är han i borgerliga kretsar som därmed kan säga att den väg de hade anvisat ur krisen, besparingar och nedskärningar, i alla fall hade varit den rätta.


Sanningen, den hemska sanningen, är att Göran Perssons nedskärningar förlängde krisen och var totalt missriktad och bara kan förklaras av att det är svårt att säga att A var fel när man redan har sagt både B och C.


Läs mer här


Utan genomgripande reformer driver Italien närmare ett grekiskt tillstånd. Det vore en katastrof för Italien och för Europa, Rolf Gustavsson

Det skriver Rolf Gustavsson, SvD 8 april 2012.

Det är mycket att ta itu med,  "den organiserade kriminaliteten, korruptionen och ett skattefusk som motsvarar minst åtta procent av BNP."

Det är, och har varit, en stor uppgift för varje regeringschef i Italien.

Det mest akuta problemet, skriver Rolf Gustavsson,  är reformerna på en arbetsmarknad "som utestänger ungdomar och kvinnor". Därmed avser han försöken att mot fackets motstånd göra det lättare att avskeda arbetskraft.

Allt detta skall, men det skriver inte Rolf Gustavsson, skall leda till att Italien återvinner sin konkurrenskraft. Och detta skall göras i ett läge med stor arbetslöshet.

Det är inte lätt att förstå hur detta försök till interndevalvering skall lyckas.


Bubblan i Shanghai ser ut som andra bubblor

2012-04-05

Eurokrisen, fisksoppan och elitens olidliga dumhet och varför en extern devalvering är bättre än en intern

Martin Sandbu, the economics leader writer for the Financial Times, skrev (FT 2 april 2012) en ledare som argumenterade emot att Grekland och andra länder borde lämna euron.

Han borde veta vad han pratar om. Hans meriter är inte dåliga."Sandbu has a B.A. in Philosophy, Politics and Economics from Balliol College, University of Oxford, and an A.M. and Ph.D. in Political Economy and Government from Harvard University".

OK. Vad har han att säga?

Först proklarmerar han nejsidans seger i den intellekturella kampen om EMU:

The battle to save the euro is still being fought. But the intellectual battle for the merits of monetary union has been conceded without a shot being fired in its defence.
The euro’s real tragedy is that it has been disowned by its own kin.

Han fortsätter:

It is now a badge of pragmatism to argue that dissolving the monetary union is the best way forward. What do the euro’s defenders respond? That if the euro fails, Europe fails. That letting the euro disintegrate would do more harm than good.

This is both true and important. But to say that we must stick with the euro now that we have come this far, or else all hell will break loose, is to admit that it would be better not to have set out on this route to begin with. When the heirs to the founders of monetary union defend it as making lemonade from lemons, they elevate to intellectual dominance the view that the euro caused the crisis.

Nuförtiden verkar fisksoppeargumentet, att det är lätt att göra fisksoppa av ett akvarium, men svårt att ångra sig och försöka göra ett akvarium av fisksoppan, ha bytt ut till liknelsen att det är lätt att göra citronsaft av citroner, men svårt att göra citroner av citronsaft.

Ekonomerna gör framsteg, vill jag lova.

Sandbu accepterar inte att euron är orsak till krisen och skyller på bankerna:

True, Athens and Berlin were once charged the same rate. But consider who else investors were throwing money to at the time. If they could lend to American housebuyers with no income, or Icelandic banks with no experience, why should they not have lent to European sovereigns – with the euro or without?

Sandbu verkar dock vara inne på samma tanke som jag hade när jag skrev (2011-11-04)
Om man har en sedelpress går man inte i konkurs

Han skriver:

It is not that the euro has made no difference to the nature of the crisis or solutions to it. The combination of national debts with supranational money does make it hard for euro members to follow the UK’s strategy of monetisation as a way to nip bond market panics in the bud.
In this sense, the euro was clearly not designed for today’s challenges.

Sandbu tycker euroskeptikerna är vaga i sin argumentering för extern, snarare än intern devalvering:

Sceptics complain that crisis-struck countries cannot devalue. They are vague on why they prefer external devaluation to the internal kind that peripheral euro members are already engaged in.

Mina argument är i huvudsak två.

En extern devalvering går fort, kanske på några minuter efter det att växelkursen släpps fri.

En intern devalvering är extremt osolidarisk och orättvis, utöver att den tar flera år.

Den interna devalvering går ut på att genom hög arbetslöshet, kanske nivån 20-25 procent, tvinga fram en sänkning, en nominell sänkning, av lönerna, som arbetsgivarna försökte i Ådalen.

De 75-80 procent av befolkningen som fortfarande har arbete, och inga arbetslösa barn, har det bra. Det får till och med kanske stigande reallöner när prisnivån i landet pressas ner.

Hela bördan läggs på de 20-25 procenten av befolkningen som är arbetslös.

Det är väl inte rättvist?

Nej, det är inte rättvist och det kastar in samhällena i konflikter som hotar att utlösa konvulsioner som drabbar de styrandes demokratiska legitimitet.

Det är inte bra, som Carl Bildt skulle säga, om han inte vore eurofanatiker.

Tidigare inlägg om Eurokrisen, fisksoppan och elitens olidliga dumhet, kan läsas här


Det här inlägget blev bra, tycker jag. Några av mina andra i eget tycke bra artiklar kan läsas här.

2012-04-04

German Ideology, EMU, and the Wolfson break-up Prize – Telegraph Blogs

Tyskarna är som Carl Bildt, eller om det är tvärtom.

Helmut Kohl var Carl Bildts mentor.

Så här skriver Ambrose:

Europe will remain in danger as long as Germany’s leadership class is packed with European true-believers. The Continent will be safe again only once Germany has rid itself of this ideological obsession and regained its rightful place as a proud, patriotic, sovereign state.

German Ideology, EMU, and the Wolfson break-up Prize – Telegraph Blogs

Tyskarna är som Carl Bildt, eller tvärtom. Ambrose:Europe will remain in danger as long as Germany’s leadership class is packed with European true-believers.

The Continent will be safe again only once Germany has rid itself of this ideological obsession and regained its rightful place as a proud, patriotic, sovereign state.

German Ideology, EMU, and the Wolfson break-up Prize – Telegraph Blogs

Interndevalvering i några få ord

Hur skall Portugal, Grekland och Spanien kunna pressa ned lönekostnaderna så att de kan konkurrera med tyska fabriker?

Förr gick det att devalvera sig till konkurrenskraft. Mer euron är den vägen stängd.

Hur högt måste då arbetslösheten stiga för att löner skall kunna omförhandlas?

Klarar de politiska systemen de påfrestningar som skapas när var fjärde person är arbetslös?

Jens Henriksson, kolumn SvD Näringsliv, 4 april 2012

Jens Henriksson född 1967, är sedan 2010 VD på Stockholmsbörsen.
 Henriksson har tidigare arbetat på Finansdepartementet, bland annat som statssekreterare 2002-2006

2012-04-03

Ambrose: If the purpose of monetary union is to tie down a "European Germany" with silken cords, the Kohl-Mitterrand legacy has gone horribly wrong.


Germany's glistening new capital on the Spree - capped by Sir Norman Foster's Reichstag dome - is the throbbing heart of a reborn First Reich, a secular and democratic variant of the Imperium Romanum Sacrum or Hohenstaufen Empire.
Ambrose Evans-Pritchard, 1 April 2012

This hegemony is as deeply troubling to the Germans themselves as it is to the rest of Europe. They too have been swept along by an EMU process that they do not fully understand, and that has left them with a string of awful choices. 

"This is not what we aspired to," said a senior official. "The German political class has no aspiration to be number one. It is not our reflex to stick out and lead policy. We have done extremely well by not being in the forefront."

Yet, for all the rhetoric, little has changed. The austerity strategy imposed by Berlin on Europe's `Arc of Depression' - against the better judgement of the European Commission, the OECD, International Monetary Fund, and informed economic opinion across the globe - has not been modified in the slightest even though economic contraction has proved deeper than expected in every single victim country.

Mr Schäuble talks of reducing debt in a "growth-friendly manner" but that is exactly what he forbids. He has embraced to the Puritan doctrine of "expansionary fiscal contraction" taught in German universities - but almost nowhere else in the world - which in its extreme form posits that a return to fiscal probity brings its own reward, even without the cushion of devaluation and monetary stimulus.

Germany went through its own austerity in the early part of the last decade while others were living high on the hog, and the memory understandably rankles. But as ex-Chancellor Gerhard Schroder says to deaf ears, he had to break the EU stability pact with deficits above 3pc of GDP at that time in order to cushion the pain of deep labour reform. Fiscal slippage was politically necessary, even in Germany.

Full text of excellent article

Eurokrisen i ett ord: 23.6

Den 17 mars skrev jag på denna blog att euron redan har kollapsat men att vi av någon konstig anledning inte märkt det.

Vi har förblindade undvikit att se det uppenbart orimliga i att flera länder i Europa har en arbetslöshet runt 20 procent, med ungdomsarbetslösheten 25-40 procent. Och ingen förbättring i sikte, tvärtom börjar nedskärningarna som kallas besparingar, nu att kännas på allvar... mer härUnemployment across countries that use the euro edged higher in February to 10.8%.

That's up from 10.7% in January and the highest level since the introduction of the single currency in 1999. 


Spain has the highest rate of 23.6%.

Källa: BBC 2 april

2012-04-02

Sweden and Switzerland, which kept their freely floating currencies in 1999 and continued to grow as before


Since the launch of the euro in January 1999, Germany and the Netherlands have experienced a growth slowdown and loss of wealth for their citizens that would not have happened had they never joined the euro.

We know this to be true, because we can compare the progress of these two Northern European economies with that of Sweden and Switzerland, which kept their freely floating currencies in 1999 and continued to grow as before.

Charles Dumas writes:
No wonder the Germans and Dutch are angry. But their anger should be directed at the governments that took them into the euro, not at the hapless citizens of Mediterranean Europe, who now are also suffering the effects of the common currency.

Read more  here

Burma låter sin valuta flyta, har kanske lärt av Carl Bildts misslyckande

Dom höll ut länge i sitt försvar för den fasta växelkursen.

In one of the biggest economic reforms that Burma has seen, the central bank has set the reference exchange rate for its currency.

818 kyat against the US dollar on Monday, the first business day since moving to a managed float.

The previous official exchange rate was 6.4 kyat.

Under a managed float system a currency's exchange rate is determined by the market.

However, the central bank publishes a daily reference exchange rate to influence the market.

Källa: BBC