Leta i den här bloggen

2012-04-04

Interndevalvering i några få ord

Hur skall Portugal, Grekland och Spanien kunna pressa ned lönekostnaderna så att de kan konkurrera med tyska fabriker?

Förr gick det att devalvera sig till konkurrenskraft. Mer euron är den vägen stängd.

Hur högt måste då arbetslösheten stiga för att löner skall kunna omförhandlas?

Klarar de politiska systemen de påfrestningar som skapas när var fjärde person är arbetslös?

Jens Henriksson, kolumn SvD Näringsliv, 4 april 2012

Jens Henriksson född 1967, är sedan 2010 VD på Stockholmsbörsen.
 Henriksson har tidigare arbetat på Finansdepartementet, bland annat som statssekreterare 2002-2006

Inga kommentarer: