Inlägg

Visar inlägg från 2008

Kan vi vägra bistånd till de största amerikanska bilföretagen - Yes, We Can!

Kan vi vägra bistånd till de största amerikanska bilföretagen  Yes, We Can!

Har Anders Borg rationella förväntningar?

Anders Borg förklarar i tidskriften Fokus varför han tycker förslagen till konjunkturstimulans från Svenskt Näringsliv är ansvarslösa.  - Det skulle leda till att människor inte kände något förtroende för de offentliga finanserna. Det privata sparandet skulle öka och i slutändan skulle den expansiva effekten utebli. Läs mer här Här börjar resonemanget likna det som fördes vid kronkursförsvaret hösten 1992, då Anders Borg var väskbärare åt dåvarande statsministern, numera utrikesministern, Carl Bildt. Bildt-regeringen, som innehöll dagsaktuella personer som Beatrice Ask och Mats Odell, inte bara vägrade att stimulera efterfrågan, regeringen gjorde till och med tvärtom. Mitt i den djupnande krisen lade man fram inte stimulans- utan nedskärnings- s.k. sparpaket. Det gjorde man med stöd av så skarpa tänkare inom socialdemokratin som Ingvar Carlsson och Mona Sahlin.  Läs mer här   - Budgetåtstramningar i dåliga tider kan få positiva effekter, skrev Olle Wästberg (sta

Ja-sägaren Heikensten

- Finanskrisen ger starkare skäl för Sverige att gå med i Euron. - Att ingå i ett större valutaområde ger mer stabilitet. Det säger Lars Heikensten, som i förtid lämnade posten som riksbankschef för en välavlönad tjänst i Bryssel. När man skall bedöma värdet av en utsaga från Lars Heikensten kan man betänka vad Peter Wolodarski skrev i DN 16/10 2008: - När det svenska banksystemet var nära att bryta samman i början av 1990-talet togs många ekonomer på sängen. Få förstod vad som komma skulle. Regeringens långtidsutredning från 1990, som leddes av Lars Heikensten, sedermera riksbankschef, räknade med högre BNP-tillväxt än under 1980-talet. Läs mer här  

Spagettin närmar sig kokpunkten

Häromdagen skrev jag om euron som spagettivaluta. Inlägget kan läsas här . Det mesta spagettilandet är nog, som sig bör, Italien, vars folk till alla vänsterintellektuellas fasa gång på gång röstar på Berlusconi i ställt för på kommunister och andra socialister. Både Tyskland och Italien, som även tidigare kämpat sida vid sida, har numera Euron som gemensam valuta. Båda länderna utger statsobligationer denominerade i landets valuta, dvs euron. Det intressanta är att marknaden prissätter dessa papper olika. En av mina vänner sände mig de senaste noteringarna, varav framgår att det är en s.k. spread mellan obligationer utgivna av Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Italien. 21:e november 2008. Slutkurser Wall Street:  Ränta italienska 10-års obligationer: 4,448% Ränta tyska 10-års obligationer: 3,384% Diff: 1,064% Ränta italienska 5-års obligationer: 3,987% Ränta tyska 5-års obligationer: 2,679% Diff: 1,308% Ränta italienska 2-års obligationer: 3,165% Ränta tyska 2-års obligatione

Hellre skvalpvaluta än spagettivaluta

Det meddelas i dag att ”den svenska kronan försvagas återigen kraftigt och nådde på torsdagsmorgonen sin hittills lägsta nivå mot euron, som kostade 10,25 kronor. En dollar kostade 8,18 kronor, vilket är den högsta kursen på tre år”. Eurons första kurs mot kronan var 9.39 - den 5 januari 1999. Om vi då hade gått med i euron hade kursen fortfarande varit 9,39. En dollar kostar i dag 0.7998 euro vilket i så fall skulle ha varit 7,51 kronor (0.7998 x 9,39)i stället för vad den är nu, dvs 8:18. Carl Bildts ord om kronan som en skvalpvaluta kommer väl att dammas av igen.  Då kan det vara bra att ha i åtanke om vad  Financial Times ledande ekonomiska kommentator, Martin Wolf skrev häromdagen: - Anledningen till att man har en flytande växelkurs är att den skall flyta. I en osäker värld behöver en ekonomi anpassningsmekanismer. Växelkursen är den starkaste mekanismen av detta slag. Till detta kan man, om man vill argumentera på Bildtsk nivå, tillägga att det är bättre att ha en skvalpvaluta ä

Svenskt Näringslivs svar på Mona om Tony Blair: "Få talare är så karismatiska som honom."

Det hör väl till åldern att ofta tycka att det var bättre förr. Men en sak som var bättre förr, tycker jag, var ordföranden för SAF, numera omdöpt till Svenskt Näringsliv. Förr, när det begav sig, när hoten var socialism och löntagarfonder, hette ordföranden Curt Nicolin. Sedan gick det utför. Nyligen hette ordföranden Michael Treschow .  För att uttrycka sig milt, mycket milt, gick han väl inte direkt hem i stugorna. Det insåg väl den duglige Janerik Larsson , en gång redaktör för SAF-Tidningen, numera vice VD Till ny ordförande i styrelsen på 78 personer utsågs Signhild Arnegård Hansen. Hon uppfyller de krav som mediaåldern och TV-soffan nu kräver. Hon är kvinna; hon har sex barn och två hundar; hon är lagom invandrarvänlig, har arbetat i det Skärholmen, som nu är en spegelbild av världen, en utveckling som Signhild Arnegård Hansen starkt bejakar.  Hon har i dagarna utgivit en bok där hon varnar för svenskarnas överdrivna trygghetslängtan.  "Hon har skrivit den själv." Hon

Svenskt Näringsliv gör helt om, dock utan att göra en pudel

Skall Urban Bäckström och Svenskt Näringsliv tvingas göra en pudel?  Den frågan ställde jag på denna blog för några veckor sedan Nu borde pudeln ha varit här. Likt ledarna för världens största länder, 19 stater + den blivande staten EU, har nu även Svenskt Näringsliv uttalat sig för stimulans av efterfrågan för att förhindra att finanskrisen framkallar en världsvid recession, för att inte nämna ordet som börjar på D. Svenskt Näringslivs verkställande direktör Urban Bäckström och chefsekonom Stefan Fölster har på DN Debatt 16/11 2008 på något icke angivet sätt kommit fram till att det nu finns ett utrymme för långsiktiga reformer med en årskostnad på 30 till 40 miljarder. "Utöver detta finns som vi ser det ytterligare ett utrymme på cirka 20 miljarder för tillfälliga åtgärder koncentrerade till den allra närmaste tiden." Urban och Stefan passar samtidigt som sig bör på att upprepa organisationens sedvanliga käpphästar om skatter och turordningsregler vid uppsäg

Obamas segermarginal mindre än hälften av Nej-sidans i EMU-omröstningen

EMU-omröstningen Nej 55,9 Ja  42.0 Segermarginal 13,9 procent   http://www.val.se/val/emu2003/resultat/slutresultat/index.html Obama  52,4 McCain 46,4 Segermarginal 6.0 procent http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/us_elections_2008/7697829.stm

Är Obama svart eller vit?

USA kan få sin förste svarte president, sägs det. Bara för att hans pappa var afrikan. Men hans mamma var en 17-årig vit flicka från Kansas som träffade afrikanen på en rysk språkkurs. Obama är alltså 50/50. Med samma rätt som man säger att han är svart skulle man kunna säga att han är vit (Caucasian). Enligt de ameriskanska raslagarna skall man själv ange om man är caucasian, afro-american eller Latino. Obama skulle kanske kunnat ange på blanketten att han var vit. Då skulle USA inte få någon svart president nästa vecka oavsett valutgången.

Anders Isaksson: Krisen är inte någon naturkatastrof

Man kan drabbas av en nauturkatastrof av typen tsunami. Men dagens finaskris är ingen naturkatastrof, den är skapad av människor. Därför avvisar Anders Isaksson i sin kolumn i DN i dag 31/10 2008 uppfattningen att det skulle vara mer ädelt att söka förklaringar än att peka ut syndabockar. En av dagens "usual suspects" Alan Greenspan har t ex använt förklaringen 'credit tsunami'. Det hänger naturligtvis ihop. Frågan om vilka felaktiga beslut som ledde till krisen leder ofrånkomligen och med rätta till frågan om vilka personer som fattade dessa felaktiga beslut.  Inte heller krisen 1992 var någon naturkatastrof. Assar Lindbeck har emellertid velat framställa saken som så.  Han skrev, häpnadsväckande, så här: "/att/ de ekonomiska problemen inte endast, eller ens i första hand, härrör från ekonomisk-politiska missgrepp, som hade kunnat undvikas med skickligare politiker, experter och ämbetsmän." Läs mer här om Anders Isaksson, Greenspan och Assar Lindbeck

Innan politikerna börjar göra om kapitalismen bör de undvika en global nedgång, anser Jeffrey Sachs

Jeffrey Sachs , legendarisk ekonom, nu bl a rådgivare åt FNs generalsekreterare, ger i Financial Times sitt bästa recept för hur vi skall undvika en global ekonomisk nedgång.  Han undviker D-ordet men konstaterar att en nedgång i USA inte kan undvikas, detta eftersom de amerikanska hushållen inte kan fortsätta med att konsumera för mer än sina inkomster.  Man erinrar sig Herbert Steins kloka ord: "If something cannot go on for ever, it will stop". Man kan då också tänka på den svenska bankinspektörens ord om att "det är svårt att vara olyckskorp när allt går som smort" . Några andra länder som också blåst upp sina huspriser kommer också att gå in i recession, Australien, Storbritannien, Irland och kanske, skriver Sachs, (säkert, tror jag) Spanien . Man skall försöka undvika att säga, vad var det jag sade, men jag kan inte undvika att hänvisa till min fråga "Kan man undvika recession i USA när man måste minska importen med 600 miljarder dollar?" på National

Skall Urban Bäckström och Svenskt Näringsliv tvingas göra en pudel?

- Nu är lågkonjunkturen här. Vad bör vi då göra? Öka statsutgifterna, naturligtvis. Det skriver Stefan de Vylder i dag på SvD Brännpunkt 26 oktober 2008 Du kan läsa hans artikel här Jag har följt Stefans skriverier sedan början på 1980-talet eftersom vi båda följde den dåvarande skuldkrisen för Mexiko, Argentina och många andra länder som då hade givits alltför stora lån av världens banker. Han är duktig, Stefan. Ett exempel på det är att han, faktiskt, skrämmande nog, är den förste i världen som kommit på ett avgörande, inbyggt och ofrånkomligt fel med valutaunioner typ EMU. Om det skrev han i en lysande artikel i Göteborgs-Posten 2002-10-22. Han hade nämligen kommit på följande enkla (i efterhand) sak: "Det faktum att den nominella räntan är gemensam i en valutaunion innebär automatiskt att realräntan blir lägst i de länder som har den högsta inflationen, det vill säga de som skulle behöva en hög ränta, och högst i de länder som skulle behöva stim

Den japanska yenen skvalpar - Börsen i Tokyo störtdyker

Valutarörelserna har den senaste tiden varit mycket stora. Hela världsekonomin stormar och alla valutor skvalpar. Dollarn stiger mot de flesta andra valutor, däribland mot Den Gemensamma Valutan, euron, som i sin tur stigit mot bl a den svenska kronan. Men den valuta som har stigit mest är den japanska yenen. Varpå börsen i Tokyo har närmast havererat. Det är svårt att överdriva betydelsen av dollarkursen för den svenska exportekonomin. Ingen på Volvo är ledsen över den stigande dollarkursen. Vad en svensk regering kan göra för åtstramning, stimulans eller AMS-insatser debatteras under stora åthävor men är i huvudsak av symbolisk betydelse i jämförelse med tsunamin från värlsekonomin. Läs mer här  - Finanskrisen har gjort kronan till en skvalpvaluta. Försvagningen av kronan är ett faktum, men orsakerna förblir höljda i dunkel, skrev Johan Schück i går.  - För tio år sedan talade Carl Bildt om kronan som en "skvalpvaluta". Nu får han rätt, oavsett hur det förhöll sig på d

Finanskrisen tilltar i styrka

Fastighetsprofessorn Hans Linds egna "sketna radhus i Farsta" har mer än tredubblades i värde från 800.000 kr för tio år sedan till 2,4 Mkr för en månad sedan. - "Det här kan bara inte fortsätta", tänkte fastighetsprofessorn, enligt Dagens Industris duktiga reporter Linda Öhrn, i dag 2008-10-22. Man borde fundera över att inte ens fastighetsprofessorn själv sålde i tid. Läs mer här http://www.internetional.se/hanslind.htm CNBC meddelar att 12 miljoner amerikanska husägare bor i hus som är belånade över marknadsvärdet. Vid slutet av förra året var siffran 6,6 miljoner. Det är det som Problemet och roten till allt ont på finansmarknaden säger Mark Zandi, chefsekonom hos Moody's Economy.com. http://www.cnbc.com/id/27316653 Fed har utlovat 540 miljarder dollar för att köpa upp kortfristiga fordringar från penningmarknadsfonder som drabbats av uttag från andelsägarna. Det är kanske bra att det görs, men nog är det alarmerande att det behövs. Read more about it here h

"en verktygslåda som står till medlemsländernas förfogande"

- Det ofta förlöjligade EU visade sig ha den verktygslåda som behövdes för att mota finansmarknadernas hotande härdsmälta, skrev den vanligtvis mycket kunniga Ingrid Hedström i DN 14/10 2008 . - Aldrig någonsin har jag sett Europa styras med en sådan intensitet, sade Eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker, premiärminister i Luxemburg, som arbetat med den europeiska integrationen sedan 80-talet. "Jean-Claude Juncker talade om räddningsplanen som "en verktygslåda som står till medlemsländernas förfogande". I söndagskvällens svenska partiledardebatt användes ordet "verktygslåda" också flera gånger av den svenska alliansregeringens partiledare" skrev Ingrid Hedström. Ja, dom är ju vana vid att likt papegojor upprepa vad som sägs i Bryssel utan att särskilt noga kolla sanningshalten. Nyckelmeningen, som det alltid är roligt att leta efter, var "en verktygslåda som står till medlemsländernas förfogande". Just precis. EU hade som union ingenting at

Carl Bildt, Bo Lundgren och Finanskrisen

Vårt lands stämma i världen, Carl Bildt, har i bland annat The Arab Times skrutit om sina insatser som regeringschef under den svenska krisen 1991–1994, skrev finansmannen  Tomas Fischer i nyhetsmagasinet Fokus nyligen - USA kan rida ut den finansiella stormen om man följer erfarenheterna från den svenska kreditkrisen (US can ride out financial turbulence if it follows lessons of Swedish crunch),  skrev Carl Bildt blygsamt. Läget var allvarligt i Sverige; Bildt erinrade om att "Five out of seven of Sweden’s largest banks, covering 90 percent of the market, were de facto insolvent" . Hans tilltro till USA är fortfarande pinsamt hög: "in its real economy the fundamentals are still very strong". Jag har tidigare på denna blog kommenterat att Carl Bildt försöker få ära för det misslyckade kronkursförsvaret Ja, kanske någon invänder, men det var kanske inte i första hand kronkursförsvaret, utan bankgarantin, som Bildt anser vara en förebild i dessa tider.  Men inte he

USAs helomvändning om banksocialisering

Den amerikanska regeringen, och alla andra, har gjort en häpnadsväckande helomvändning om sättet att rädda, eller snarare återuppväcka från det döda, det internationella finanssystemet. Vi kommer alla ihåg hur alla, nästan alla, fasade av chock och förakt över de medlemmar av det amerikanska representanthuset som röstade nej till förslaget från den amerikanska finansministern Paulson, understödd av president Bush och presidentkandidaterna Obama och Mccain. Förslaget var att han, Paulson skulle få fria händer att med 700 mrd dollar köpa upp, till ett pris han själv bestämde, bankernas dåliga krediter. Oj, oj, vad det ojades över att förslaget röstades ner. Nu visar det sig att det nya förslag som senare antogs innehöll den klausul som nu alla, nästan alla, hyllar som Den Enda Vägen, nämligen att gå in med aktiekapital i bankerna i stället för att köpa upp deras nödlidande fordringar. Det är en häpnadsväckande omsvängning som har skett. Det är många som hyllade Paulsons första förslag oc

Krisen är här - fastän recessionen ännu inte har börjat

Representanthuset sade nej till planen innebärande att de amerikanska skattebetalarna skulle köpa upp - en del - av bankernas dåliga lån för 700 miljarder dollar. Läs mer om det här  Om bankerna och deras direktörer får ta vinsterna och optionerna om det går bra, medan staten får ta förlusterna, uppmuntrar detta dåligt beteende. Tar staten inte förlusterna kan det bli Depression, och det är heller inte roligt. Problemet kallas Moral Hazard.  Läs mer om det här. Nyliberalerna tysta så det dånar. Det intellektuella civilkuraget hos den stora kader nyliberala ekonomer, som under årtionden hyllat USA:s ansvarslösa marknadsekonomi, imponerar inte, skrev Bo Rothstein på SvD Brännpunkt häromdagen. - Market freedom is not a “fundamentalist religion”. It is a mechanism, not an ideology,  skrev Financial Times. Läs mer om detta här Några ståndaktiga optimister pekar på att den reala ekonomin i alla fall tuffar på, om man bortser från Volvo och Saab. Men detta att krisen är här redan innan den an

USA gör världshistoriens största bank-bail-out

Enligt samstämmiga uppgifter kommer USA att på söndag - innan marknaden öppnar i Fjärran Östern - förstatliga Fannie Mae och Freddie Mac, de privatägda banker med implicit, och nu inom kort även explicit, statsgaranti, som lånat ut över fem triljoner (biljoner heter det visst på svenska) dollar, hälften av alla bostadslån i USA. Man erinrar sig då vad Mona Sahlin skrev om sitt samarbete med Carl Bildt för att "rädda kronan" (dvs förbereda ett avskaffande av kronan och övergång till EMU). I sin bok, Med mina ord, Rabén Prisma, 1996, berättade hon på sitt livfulla sätt om hur det gick till: " Sådan var stämningen den kvällen, och inte blev det bättre av att Anne Wibble hela tiden satt och sa: - Nu är det x timmar kvar tills marknaden öppnar, och vi måste vara klara. Så fort diskussionen hade pågått en stund begärde hon ordet och upprepade: - Nu är det bara x timmar kvar. Det höll på att reta oss alla till vansinne." I likhet med Carl Bildt har hon heller int

Nu vaknar Riksbanken - "Bankernas utlåning har höjt bopriserna

Ekot gör en jättebragd och avslöjar i dag, onsdagen den 27 augusti 2008, att "Bankernas utlåning har höjt bopriserna". Bankernas generösa utlåning är en viktig förklaring till den kraftiga prisökningen på bostäder den senaste tio åren. Det visar en studie från Riksbanken, som SR Ekot tagit del av. Det hade vi ingen aaaaning om, säger man väl nu på Riksbanken. - Bankerna har sett till att man kan låna till en högre andel av bostadens värde, SBAB till exempel har erbjudit 95 procent belåning, säger Karl Walentin, ansvarig utredare. Tidigare lånade bankerna ut upp till tre fjärdedelar av en bostads värde i ett så kallat bottenlån, men gränserna har successivt höjts och lett till att bostäder ökat i pris. Ekots "avslöjande" Huspriser

Martin Feldstein förklarar varför de amerikanska villägarna är ett hot mot världsekonomin

Allt fler villaägare i Sverige oroar sig för att de kan tvingas gå ifrån sitt hus och ändå ha en skuld kvar till banken. I USA är det ofta på ett annat sätt. Där blir villaägaren skuldfri när banken har tagit huset. Om huspriserna sjunker så blir det förr eller senare rationellt för villaägaren att bara lämna huset till banken och därmed bli av med sitt lån. I Sverige är det låntagaren som blir torsk. I USA blir det banken som blir torsk. Därav allvaret i krisen. Konstigare än så är det tydligen inte, om man får tro Martin Feldstein i Financial Times . Jag får väl erkänna att jag inte hade detta riktigt klart för mig. Å andra sidan har jag inte betalt för att känna till detta. Men många andra bankdirektörer, finansinspektioner och riksbanksledningar, runt om i världen, har betalt, bra betalt, för att ha vetat detta. Som jag brukar säga, inkompetensen är mycket större, och mycket mera utbredd, än man föreställer sig. Det är synd att dessa inkompetenta personer skall förorsaka så mycket

Banksocialisering i USA och roffarkapitalism i Ryssland och Kina - Så det kan bli

Det verkar hålla på att skapa konsensus på marknaden om att de amerikanska privatägda men statsgaranterade bankerna Fannie och Freddie kommer att förstatligas. Privata vinster (inklusive jättelika bonusar till de oansvariga ansvariga direktörerna) och socialiserade förluster stärker inte precis tilltron till marknadsekonomin och det enskilda ägandet. I alla fall inte vad det gäller banker. Och sådant skall man läsa i Financial Times. Man räknar med att aktieägarna, som sig bör, kommer att förlora hela sitt kapital, som straff för att de inte hållit ordning på de av dem tillsatta direktörerna. Jag tror faktiskt Sverige är det enda land i världen som har bailat ut även aktieägarna. Det var Nordeas aktieägare som av Bildt-regeringen klarade sig undan, detta eftersom Bildt & Co, som hade sålt Nordea, riskerade att bli stämda för att de hade haft ett undermånligt prospekt. Detta skrev jag om i Svenska Dagbladet i maj 1992 och föreslog en annan lösning. Några länkar: Fannie, Freddie Vi

Östeurpeiska Unionen EEU skapar fred

Det ryktas, obekräftat hittills, att planer finns att i östra östra Europa, av vissa tidigare delar av den tidigare Sovjetiska Unionen, däribland Georgien, Stalins födelseland, skapa en ny östeuropeisk union Eastern European Union - EEU. Eftersom det är allmänt känt att fred skapas genom unioner med en gemensam valuta måste detta hälsas med stor glädje av alla fredsälskande människor. - Det är den enda vägen att klara av uppgift fred, kan man anta att Carl Bildt kommer att säga. - Det kommer att bli som ett Förenta Nationerna Light - FNL, säger väl Mona Sahlin drömmande om en för länge sedan svunnen ungdom, då man (alltför många) fortfarande, ehuru felaktigt, drömde om att införa socialism. Freden CIAs karta över Georgien med mera För tidigare försök (1940-talet) att tränga fram öster om Stalingrad se karta

Riksbankschefernas Krig

Den tidigare Riksbankschefen Urban Bäckström och den nuvarande Riksbankschefen Stefan Ingves har de senaste dagarna framfört sina åsikter om penningpolitiken, ett finare ord för räntepolitiken. Vi är inte så vana vid debatt om detta i Sverige, ett litet konformistiskt land. Den som började var Ingemar Bengtssson, akademiker från Lund, som på SvD Brännpunkt påpekat skillnaden mellan inflationstakt och en höjning av prisnivån: "Det kan till exempel vara så att alla priser stigit 4 procent, och då är allt väl och vårt inflationsmått mäter det vi vill mäta. Men det kan också vara så att en eller några få priser stigit våldsamt, medan övriga priser legat still. Det här är inte samma sak. I första fallet är det inflation, i andra fallet är det relativprisförändringar" Dagen därpå kom en replik från självaste Riksbankschefen Ingves, understödd av vice Riksbankschfen Irma Rosenberg. Någon större ära för en författare av debattartiklar än att riksbankschefen själv omedelbart repliker

Var löntagarfonderna bisarra?

- 1970-talet var ett stort undantag. Då hade socialdemokratin tröttnat på pragmatism och ville ha revolution, eller i alla fall nästan, och samhället politiserades snabbt och på bred front. - Klimax var de bisarra förslagen om löntagarfonder, då LO/SAP tillsammans kom med förslag som skulle ha förvandlat Sverige till fackföreningsstyrd planekonomi (OBS ingen överdrift). Det skrev PJ Anders Linder på sin blog, SvD 13/7 2008 Måhända kan det, så här i efterhand, när socialismen är avförd från dagordningen, förefalla som om förslag som skulle leda till socialism, var bisarra. Men så var det inte då. Min sida om löntagarfonderna finns här http://www.internetional.se/fondmny.htm Det blev inte fondsocialism. Det vet vi nu. Men det hade kunnat bli det, i den tidsanda som då rådde. Borgerlighetens stridsmoral var i botten: - Jag tycker att vi kan vara Rudolf Meidner tacksamma för att han på ett så effektivt och provocerande sätt har satt fart på denna debatt i Sverige, sade Erland Walde

Windows Vista har havererat

Tur att jag hade installerat Linux. Jag återkommer inom kort med mer info om den annalkande syndafloden. http://www.internetional.se/hedgefunds.htm

Europadagen - överhetens stora dag

Den 9 maj är det Europadagen. Europadagen är en av EU:s officiella symboler. Övriga symboler är Flaggan, Hymnen, för att inte tala om Försvaret, Presidenten, Utrikesministern, Domstolen, Den Gemensamma Valutan och Passet. Det är alla en stats symboler. Och Den Europeiska GPS-satelliten, passande nog döpt efter en person, Gallileo, som kommit på sanningen, men som förnekade den för att vinna personliga fördelar. Man kan kanske förlåta Gallileo, det gällde faktiskt hans liv. Det är svårare att förlåta Hökmark, Unckel och alla de andra där det mest gäller karriär och pengar. Den svenska överheten firar i dag Europadagen. För ändamålet har de en särskild website. http://www.europadagen.se/ Gå dit och se vilka de är. Lär mer om sybolerna och särskilt om Flaggan, den ultimata statssybolen och dess behandling inför Det Nya Fördraget. http://www.nejtillemu.com/symboler.htm

Carl Bildt försöker få ära för det misslyckade kronkursförsvaret

I internationella media finns nu mer eller mindre beundrande beskrivningar av den svenska modellen. Carl Bildt noterade häromdagen på sin wordpress-blog att hanteringen av finanskrisen omfattades av denna beundran. - För oss som var mitt uppe i turbulensen då såg allt inte så enkelt ut - men att det nu internationellt ses som en stor framgång finns ju anledning att notera, noterade Carl Bildt förtjust. Men, Carl Bildt var ju inte den som löste krisen, utan han var den som framkallade krisen. Det är stor skillnad. Då, som nu, var dollarkursen svag och det var när dollarn sjunkit från 9:40 till 5:30 som Carl Bildt m fl till varje pris ville försvara kronkursen. Det var kronkursen som skulle försvaras, inte kronan. Kronan skulle tvärtom uppges och ersättas med euron, det var Bildts strategi, vilka offer det än skulle medföra för folket. I sitt veckobrev v1/2002 skrev Carl Bildt: Jag var statsminister under dessa år och fast övertygad om fördelarna med en hårdvalutapolitik. Det hade delvis

1968 - Tänk om dom fått igenom sina förslag

- Vänstern har fallit ihop intellektuellt och moraliskt, skriver Danne Nordling i anledning av att tidskriften Axess nr 3/2008 behandlar vad som hände för 40 år sedan. - Fortfarande finns det människor som kallar sig socialister, men ingenstans i världen finns det någon seriös politisk rörelse som tror att man kan förbättra samhället genom att förstatliga ekonomin, heter det i en av artiklarna. Många 68-or försöker skratta bort sina felsteg. Alla har väl varit unga och radikala, ha, ha, ha. I Kambodja skrattar man inte åt sådana skämt. Inte heller i Kina, där man upplevt Kulturrevolutionen. Inte heller i Östeuropa. Men i TV-soffan skrattas det lite generat och programledaren ler förstående. För att förnya debatten om vad som hände 1968 och några år därefter borde vi seriöst ställa frågan: Vad hade hänt om dom hade fått igenom sina förslag? Många inom det socialdemokratiska partiet verkar hata Göran Persson. Den urgamla formuleringen i det socialdemokratiska partiprogramm

Riksbanken får beröm för att dom ljög

IMF har berömt den svenska riksbanken i sin rapport om bostadspriserna och penningpolitiken. "The Changing Housing Cycle and the Implications for Monetary Policy, chapter 3, IMF World Economic Outlook, April 2008" Wolfgang Münchau har i Financial Times (April 6 2008) uppmärksammat att IMF nu, sent omsider kan man tycka, inte längre skall ignorera vad som händer med bostadspriserna när de bestämmer räntepolitiken. De flesta tycks nu vara överens om att den nuvarande finanskrisen i världen beror på att alltför många belånat sina bostäder alltför högt i förhoppning om att de stigande bostadspriserna skall fortsätta att stiga för evigt. Men "If something cannot go on for ever it will stop" Problemet, anser Münchau är att bostadspriserna inte ingår i centralbankernas ekonomiska modeller. IMF antyder att centralbankerna kan tolka sina mandat lite bredare än det var tänkt, eller ljuga, som Münchau brutalt uttrycker det. Det är detta som Riksbanken har gjort och som den nu

naked capitalism: Five Year TIPS Yields Below Zero

naked capitalism: Real interest rates at IntCom

Fidel Castro och Palme sida vid sida

Bild
Bilden är från Olof Palmes besök på Kuba 1975. Sida vid sida åker de jeep och hyllas av folket. Bilden är från SIDA. Jag hittade den i deras bildarkiv och satte in den i min bok "Till vänster om marknaden - Bistånd med slagsida", Timbro 1991 . 1975 var också det år som Nordvietnamesiska trupper med ryskbyggda stridsvagnar intog Saigon och då Rudolf Meidner och Anna Hedborg lade fram sitt förslag om löntagarfonder . - Porsche has decided to select HCM City as the place to enter Vietnam. Read it here För en yngre generation kanske man skall uttyda HCM. Det är en förkortning av namnet på kommunistledaren Ho Chi Minh. Men flygplatsen i Saigon har fortfarande förkortningen SGN.

Sverige släpar inte längre efter?

Bild
Sverige har tagit ett rejält kliv uppåt i OECD:s så kallade välståndsliga. På ett år har vi klättrat från fjortonde plats till en delad niondeplacering 2007. - Finansminister Anders Borg har hittills inte gått ut med denna fördelaktiga nyhet. Gillar regeringen inte att skryta? Inte heller har några glädjerop hörts från Svenskt Näringsliv. Det skrev Johan Schück i DN 15/2 2008. Mer info om det här Varför är dom inte glada? Danne Nordling har en kommentar 15/2 - Sverige har förbättrat sin position i den s k köpkraftsligan från 14:e till 9:e plats 2007. Det rapporterade OECD häromdagen (pdf), (med länk till OECD). Danne kommer fram till att svaret på Schücks fråga sannolikt är: kommunikativ inkompetens. Det tror inte jag är huvudförklaringen. Skälet till att jag så häftigt och ofta kritiserar talet om eftersläpningen är att det är fel. Varför för man fram felaktiga argument? Det tror jag hänger samman med kronkursförsvaret - det största ekonomiskt-politiska misslyckandet i vårt lands his

Till Jonungs försvar

Häromdagen uppmärksammade jag Lars Jonungs kolumn i DN 8/2 om att "Perssons påstående att han tog Sverige ur krisen är inget annat än en myt." Nu har de första replikerna från Bunkergänget börjat inflyta i pressen. Där sparas det inte på krutet, om man därmed menar tonläget. - "en fräck, nära nog skamlös, kolumn", skriver Henrik Bredberg signerat i Sydsvenskan. - Sänkta barnbidrag och minskad ersättning i sjuk- och föräldraförsäkringen var några av många impopulära åtgärder. Men besluten drevs igenom inte minst därför att Göran Persson, flankerad av främst centerledaren Olof Johansson, var fast besluten att förhindra att svensk välfärd skulle ligga i händerna på ”flinande 25-åriga börsmäklare” i New York . - Jonung är inte vem som helst. Han var statsminister Carl Bildts (m) ekonomiska rådgivare 1992–94, påpekar Henrik Bredberg. Men kronkursförsvaret och den missriktade åtstramningspolitiken hade stöd av hela Bungergänget, inklusive s-delen, numera ledd av Mona Sa

Moderaterna: -Vi har det som i dag är EU att tacka för att militärdiktaturer har ersatts av demokratier, att Berlinmuren fallit,

-Vi har det som i dag är EU att tacka för att militärdiktaturer har ersatts av demokratier, att Berlinmuren fallit, och att kommunism och planekonomi ersatts av frihet och marknadsekonomi. Detta snarast osannolika prov på den moderata omdömesförmågan vad gäller EU kan man läsa i "Rapport inför valet till Europaparlamentet", Nya Moderaterna, februari 2008, Sid 17. Författaren till rapporten är ingen mindre än EU-nämndens ordförande, Anna Kinberg Batra, hon som är från Stockholm. Man kan dock glädja sig åt att rapporten bara ägnar tre meningar år den europeiska valutan, enligt huvudledaren i DN 11/2.

Lars Jonung, sanningen och kronkursförsvaret

Jonung skriver i en kolumn i DN, i dag 8/2 2008, sanningen om den bank- och finanskris som ledde fram till att orsaken till krisen, den fasta växelkursen, bröt samman.  Jonung låtsas tro att det är först nu som den nationalekonomiska forskningen har kommit på sanningen. - Det tog mer än 30 år för nationalekonomerna i USA att komma fram till en klar bild av den ekonomiska kris som började kring 1930, skriver han. - Hur många år tar det innan forskningen ger oss en korrekt tolkning av den svenska krisen på 1990-talet, frågan han oskuldsfullt.  Men sanningen är redan känd, åtminstone från det att Ekonomisk Debatt nr 1 utkom år 1998. - Den 21 november 1985 vid ett-tiden fick jag - som chef för Stadshypotek - meddelandet om att Riksbanken hade upphävt alla utlåningsrestriktioner. Jag tittade på mina medarbetare och undrade om man på Riksbanken verkligen förstod vad man gjorde, skrev Lars Wohlin i ett av flera tunga inlägg. http://www.internetional.se/wohlinkris.htm   Men det var känt lån