Leta i den här bloggen

2008-08-19

Östeurpeiska Unionen EEU skapar fred

Det ryktas, obekräftat hittills, att planer finns att i östra östra Europa, av vissa tidigare delar av den tidigare Sovjetiska Unionen, däribland Georgien, Stalins födelseland, skapa en ny östeuropeisk union Eastern European Union - EEU.

Eftersom det är allmänt känt att fred skapas genom unioner med en gemensam valuta måste detta hälsas med stor glädje av alla fredsälskande människor.

- Det är den enda vägen att klara av uppgift fred, kan man anta att Carl Bildt kommer att säga.

- Det kommer att bli som ett Förenta Nationerna Light - FNL, säger väl Mona Sahlin drömmande om en för länge sedan svunnen ungdom, då man (alltför många) fortfarande, ehuru felaktigt, drömde om att införa socialism.

Freden

CIAs karta över Georgien med mera

För tidigare försök (1940-talet) att tränga fram öster om Stalingrad se karta

Inga kommentarer: