Leta i den här bloggen

2011-11-30

Annika Ström Melin på Parisbesök

Utmärkande för Annika Ström Melin, numera på DN:s ledarsida, är dels att hon är mycket kunnig,  dels att hon är mycket för det här med EU.

Denna kombination har den senaste tiden lett till problem för henne.
 
Hon rapporterar den 30 november 2011 från ett besök i Paris.
 
- Överallt sprids känslan av att undergången närmar sig.
 
- ”Överlever euron julen?” undrade tidningen Le Journal du Dimanche i en jätterubrik på förstasidan i söndags.
 
- Samtidigt presenteras ny statistik om arbetslösheten som stiger till nya dystra rekord och tv visar bilder på köer utanför nyöppnade soppkök. Aldrig förr har jag sett så många tiggare på gatorna i Paris.
 
- Eurokrisen får Frankrike att gunga åt alla håll. Vad som kan hända om den förvärras ytterligare och valutasamarbetet kollapsar vågar jag inte ens tänka på.
 
- Måtte Europas politiker lyckas ta sig samman före jul, slutar hon.
 
Ta sig samman?
 
Om vaddå?
 
Om inte ens Annika Ström Melin har en lösning till  hands är det bekymmersamt.
 
Och Svenska Dagbladet tiger som vanligt.

1000 miljarder euro är väl mycket pengar?

Det är drygt 9 000 miljarder SEK. Det är svårt att förstå hur mycket det är, men det är nog väldigt mycket.


Den av mig och många andra högt beundrade Martin Wolf skrev i  Financial Times den  29 November 2011


- One possibility would be to guarantee financing of rollover of public debts and fiscal deficits for Italy, Spain and Belgium for 2012 and 2013. That would cost up to €1,000 bn

Det jag inte förstår är hur Martin Wolf och andra kan överväga sådana saker utan att omedelbart inse att det är omöjligt. 

Hur skulle t ex Italy, Spain and Belgium kunna återbetala dessa lån?
Och dessa lån skulle bara täcka behovet för 2012 och 2013.

Skälet att förslagsställarna inte har en spärr för så orealistiska förslag är nog helt enkelt att de inte vill inse att spelet är förlorat.

Allt var fel från början. EMU var en dum tanke.


RE; Det finns ingen lösning, bra eller dålig, på eurokrisen 

2011-10-21

 

 

2011-11-29

BBC: Greece does not have its own central bank that print money

Om man har en sedelpress går man inte i konkurs, skrev jag på denna blog den 4 november.

BBC har en motsvarande beskrivning på engelska, daterad den 7 november, lustigt nog samma dag som jag lagt ut en engelsk version av mitt inlägg, efter att inte ha fått in det i Financial Times.
Jag skrev:

If you have a printing press you don´t go bankrupt
When a country enters a monetary union, like EMU, all debts become foreign debt in the meaning that the central bank in the country cannot print money... Read more here


BBC skrev:

When it was created in 1999, there was a fatal flaw. While governments shared a single currency, they continued to have their own separate bond markets.
 

It was an accident waiting to happen.
 

Normally, a government is the master of its own currency. It can order its central bank - the currency's guardian - to print as much money as is needed to repay its debts.
 

Now consider the euro.
 

Unlike the UK, Greece does not have its own central bank that it can rely on to print money and buy its debts. So many investors have sold Greek bonds. But they could not sell the drachma. There is no drachma to sell.
 

Instead they could freely move their cash into safer government bonds - German government bonds.
 

And that made the value of Greece's bonds plummet.
 

BBC Full textFrån Europeiska Unionen, EU till Stabilitetsunionen, SU

Den tyske finansministern Wolfgang Schäuble bekräftade under måndagen uppgifterna om att Tyskland och Frankrike kommer att lägga fram ett förslag till snabba fördragsändringar på EU-toppmötet om drygt en vecka, för att skapa vad tyskarna nu kallar för en stabilitetsunion.

Ekot, 28 november 2011Stabilitesunionen förkortas lämpligen SU, precis som Sovjetunioen, ha, ha, ha.


SUs föregångare, Stabilitetspakten

Riksbanken: Svenska storbanker är väl kapitaliserade och har god tillgång till marknadsfinansiering, men ...

Svenska storbanker står väl rustade att möta en sämre ekonomisk utveckling. De är väl kapitaliserade och har god tillgång till marknadsfinansiering, men osäkerheten om utvecklingen i euroområdet är stor och bankerna bör bibehålla eller öka sina kapitalrelationer från dagens nivå.


Det framgår av Riksbanken stabilitetsrapport som publicerades på tisdagen.

Men den ljusa bilden har sina fläckar. Riksbanken anser att bankerna fortfarande har för små likviditetsreserver. Om de svenska bankerna drabbas av oväntade kassautflöden är de fortfarande mer sårbara än många europeiska banker, visar Riksbankens stresstester.


Dagens Industri 29 november 20111

När avgår Carl Bildt?

Det är svårt att tro att Statsministern och Utrikesministern längre har samma syn på EU och eurokrisen.Detta sade statsminister Fredrik Reinfeldt vid en föga uppmärksamad presskonferens förra tisdagen efter att ha träffat EU-ordföranden Herman Van Rompuy, enligt SvD nyhetsplats, 22 november 2011:


- Skuldkrisen är i första hand en ekonomisk kris. Därför bör inte EU springa iväg med stora, komplicerade ändringar av regler, institutioner eller av EU-fördraget.

- Inte heller är euroobligationer eller utvidgade möjligheter för ECB att ge finansiellt stöd en lösning.


Statsministern går därmed emot planerna inom EU, vilket borde vara omöjligt för Utrikesminister Carl Bildt att acceptera.


Carl Bildt kommer därför att inom kort lämna regeringen, tror jag. 


Å andra sidan gillar han ju att flyga runt på olika möten, så han kanske sitter kvar i alla fall.


Vi får se.


SvD nyhetsplats, 22 november 2011

2011-11-28

Eurokrisen, fisksoppan och elitens olidliga dumhet

Man läser dagligen, för att inte säga stundligen, nya artiklar om riskerna för att euron skall kollapsa och att ett antal länder skall återgå till sin egen valuta. 

Alla, vare sig de önskar eller icke önskar en sådan utveckling är 
ense om att svårigheterna är stora.
 

Man kommer då osökt att tänka på att hur lätt det är att göra fisksoppa av ett akvarium, men hur mycket svårare det är att göra ett akvarium av en fisksoppa.
 

Nu har de, som tror sig vara Europas elit, bildat euron och sitter nu där med sin fisksoppa.

Redan i dag hör bildandet av euron till de största misstag som har gjorts. Historiens dom över de ansvariga, de oansvariga är ett bättre ord, kommer att bli mycket hård.
 

Väljarnas förtroende för de styrande, basen för maktens legitimitet, kommer, dessvärre på goda grunder, att ytterligare undergrävas. Inte bra, om och när välståndet och sysselsättningen sviktar.
 

Det fanns dom som varnade.
 

- Varför ta en stor risk för misslyckande när vinsterna är små?
 

- Vad händer om EMU misslyckas - hur återställer man kronan, pundet, D-marken?
 

- Problemet liknar att återskapa fisken från fisksoppan.
 

Det sades i riksdagen onsdagen den 11 oktober 1995, ja, 1995, av Margit Gennser, sedermera ordförande i Medborgare mot EMU, den borgerliga kampanjorganisationen inför folkomröstningen är 2003.
 

Hon sade i samma anförande bland annt följande:

- Merparten av världens framstående ekonomer tror inte på EMU. Den gemensamma valutan är ett politiskt projekt, som bottnar i gamla motsättningar, rädslor och rivaliteter mellan Europas större stater. Sprängkraften är stor. Tyskarna vill ha sin D-mark och sin Bundesbank. Tyskar och fransmän ser med skepsis på den anglosachsiska finansiella marknadstraditionen.
 

- En gemensam valuta kräver en gemensam penning- och finanspolitik. Risken är stor att många grupper kommer att betrakta sig som "överkörda minoriteter", och då kan man frukta att den mörka sidan av Europas historia upprepas i ny variant. Den folkliga legitimiteten för projektet är svag.
 

- Vad händer om EMU misslyckas - hur återställer man kronan, pundet, D-marken?
 

Det är bara att nu tillägga:  Hur kunde dom vara så dumma och oansvariga?2011-11-27

Krugman om Eurons skapare: Dom är inte teknokrater. Dom är romantiker.

De människor som mobbade EU till att anta en gemensam valuta,
de människor som är mobbade både Europa och USA till åtstramning är inte teknokrater.
De är istället djupt opraktiska romantiker.

Så varför drev dessa "teknokrater" på så hårt för euron, och bortsåg från många varningar från ekonomer?
Delvis var det drömmen om ett enat Europa, som kontinenten elit fann så lockande att de viftade undan praktiska invändningar.

Paul Krugman, New York Times, 20 November, 2011


Översättning av Google och Rolf Englund

De saker som de kräver för sina romantiska visioner är ofta grymma, med stora uppoffringar från vanliga arbetare och familjer.
Men faktum kvarstår att dessa visioner drivs av drömmar om hur saker ska vara snarare än av en kall bedömning av hur saker och ting verkligen är.


För att rädda världsekonomin måste vi störta dessa farliga romantiker från sina piedestaler.

Sanningen är att Europas marsch mot en gemensam valuta var från början ett tvivelaktigt projekt enligt varje objektiv ekonomisk analys.
 

Kontinentens ekonomier var alltför olika för att fungera smidigt med en-storlek-passar-alla penningpolitik, alltför benägna att uppleva "asymmetriska chocker" där vissa länder sjönk medan andra blomstrat. Och till skillnad från amerikanska delstater, ingår inte europeiska länder i en enda nation med en enhetlig budget och en arbetsmarknad binds samman av ett gemensamt språk.

Låt mig peka ut särskilt Europeiska centralbanken (ECB), som är tänkt att vara den ultimata teknokratisk institution, och som har varit särskilt anmärkningsvärd för att ta sin tillflykt till fantasier medan saker går fel. 

Förra året till exempel, bekräftade banken sin övertygelse om "the confidence fairy" - det vill säga tron att budgetnedskärningar i en deprimerad ekonomi faktiskt kommer att främja en exåansion genom att öka företagens och konsumenternas förtroende. Konstigt att säga, har det inte hänt någonstans.

Så är jag mot teknokrater? Inte alls. Jag gillar teknokrater - teknokrater är vänner till mig. Och vi behöver teknisk kompetens för att hantera våra ekonomiska problem.

Men vår diskurs snedvrids av ideologer och önsketänkande tänkare - tråkiga, grymma romantiker - som låtsas vara teknokrater.

Läs den engelska texten här

2011-11-26

Back to 1693


Martin Hutchinson,  November 22, 2011

The euro-zone crisis, which could have been defused initially by allowing Greece to depart the euro, has now taken on a much more serious aspect. 


If, as seems possible, Italy, Spain and even France lose the confidence of the international debt markets and are forced to write down debt, then government debt of prime countries will no longer be considered a risk-free asset.
 

That will take markets back beyond the traumas of the 20th century, beyond the relatively serene 19th century, beyond even the institution-forming 18th century. It will undo the 1751 triumph of the forgotten financier Samson Gideon in forming the immortal Consols, will undo the sterling if self-serving 1721 work of Sir Robert Walpole in preventing the South Sea crash from destroying the British government bond market as the Mississippi crash did the French one, and will even undo the 1694 foundation of British credit, the formation of the Bank of England.
 

Life for government bond dealers will revert to a primitive Hobbesian state of nature, nasty, brutish and short.
 

The level of market panic about Italian and Spanish debt indicates that the comforting parameters of 19th and 20th century sovereign debt finance no longer hold.
 

The principal reason for this is the determination by the eurozone authorities to break the rules by which debt markets have traditionally been governed. Instead of allowing Greece to default or rescuing it completely, they arranged an inadequate debt-financed bailout that simply postponed Greece’s inevitable exit from the euro and increased its debt.
 

Then they arranged a “voluntary” writedown of Greek private sector debt, which was subordinated in repayment to the monstrous institutional and government debt created by the bailout.
 

Full text

Kan en riktig karl se filmen med Meryl Streep som Lady Thatcher?

Friends of Lady Thatcher tend to deplore The Iron Lady, the new film about her starring Meryl Streep.

But friends are often the last people to understand how things look in a wider setting. I am convinced that they will be moved by the human story. 

They will also absorb a most powerful piece of propaganda for conservatism 


In 1987, Mrs Thatcher flew to Moscow to meet the Soviet leader Mikhail Gorbachev.

The credit crunch has made many feel that bourgeois democracy is indeed “designed to fool people about who really controlled the levers of power”. 

The long boom created an apparently virtuous circle. You borrowed all the money needed for the price of a house.


In the case of the eurozone, something even more painful has happened. 

The zone’s general population, impoverished by the errors of their policymakers, are then told, by those policymakers, that they must pay to keep entire countries afloat. 

If they protest, as they did in Greece and Italy, they find new governments imposed upon them, run by people whom they have not elected. And who are those people? The same policymakers! 

As I argued in a couple of columns three months ago, it is not surprising if, when people now hear words like globalisation or capitalism or technocrat or “ever-closer union”, they feel slightly sick


The one thing all the Sarkozys and Merkels and Draghis and Barrosos cannot contemplate is the one thing most conspicuously bleeding obvious to those outside the euro. It does not work, and the more you try to make it work the worse it gets. 

Even David Cameron, though suffering no illusions about the basic construction flaw, seems mesmerised by fear of collapse.

By Charles Moore, Daily Telegraph,  25 Nov 2011


Norman Tebbit: 'This is not the Margaret Thatcher I knew'

A new film, The Iron Lady, explores the career of Margaret Thatcher. But it'll take more than the talents of Meryl Streep to capture the essence of this political giant. 

 

 Horst Reichenbach

We’re not occupiers, says Greek task force
 
Horst Reichenbach, who was appointed leader of the task force in September, acknowledged in an interview he had underestimated how much his German nationality would inflame local sensitivities and complicate his mission, skriver Financial Times November 25, 2011


“When I said yes to the offer, I was very much aware that the situation of German popularity was already very difficult,” said Mr Reichenbach, alluding to the mutual resentment that has developed between many Greeks and the country that has provided the biggest share of its bail-out.

“But nevertheless, I was surprised at the degree to which being German was a factor.”

 “Fiscal union” advocates will also need, when the time comes, to send out the eurozone riot-police.
Voters get angry, and sometimes violent, when their own politicians let them down.
But when they feel controlled and humiliated by foreigners, they become totally enraged.
That, I’m afraid, is the undeniable lesson of history.
Liam Halligan, DT, 19 Nov 2011

Ni minns väl pratet om att "Men en gemensam valuta är i alla fall bra för freden"

Read more here

2011-11-25

Eurogeddon är ordet för dagen


Läs mer här

 Armageddon syftar på den slutliga striden mellan gott och ont.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Armageddon

2011-11-24

Wolfgang Münchau: War es wirklich die Inflation der frühen zwanziger Jahre, die, anstelle der Deflation der frühen dreißiger Jahre, Hitler an die Macht brachte?

Det var inte inflationen som förde Hitler till makten, som Fokus och många andra tror, det var arbetslösheten, skrev jag senast på denna blog den  13/11 2011

Eine Kolumne von Wolfgang Münchau,  Der Spielgel 23/11 2011

Das Hauptproblem: Die Regierungen der Euro-Zone sitzen alten deutschen Lügen auf.

Ich nenne es die Fiskal-Lüge, die Reduzierung aller Ursachen auf eine unverantwortliche Haushaltspolitik.

Die zweite Lüge ist die Inflationslüge, wonach Deutschland aufgrund seiner historischen Erfahrungen mit der Inflation mehr als andere Staaten auf dem Prinzip der Preisstabilität beharrt. Diese Lüge wird momentan angeführt, um zu verhindern, dass die Europäische Zentralbank in großem Maße Anleihen aufkauft.
Angeblich würde das die Inflation ankurbeln.
Ob es in den jetzigen Zeiten tatsächlich zu einer Inflation käme, sei einmal dahingestellt.

Interessanter ist die Lüge an sich, denn die deutschen wirtschaftshistorischen Erfahrungen sind gar nicht einmal so fundamental anders als die anderer Länder.

In Deutschland blendet man gerne die dreißiger Jahre aus - nicht nur die mittleren und späteren, auch die früheren. War es wirklich die Inflation der frühen zwanziger Jahre, die, anstelle der Deflation der frühen dreißiger Jahre, Hitler an die Macht brachte? Teile des deutschen Bürgertums waren durch die Inflation traumatisierter als durch die Ereignisse danach.

Aber ist das wirklich eine Geschichtsinterpretation, die man unkritisch übernehmen sollte?

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit und die Deflation der dreißiger Jahre verursachten Massenelend in Deutschland, sehr ähnlich dem in Großbritannien und den USA. Der Unterschied zwischen Deutschland und den USA in der heutigen Wahrnehmung dieser Ereignisse besteht in Deutschlands selektivem Gedächtnis.

Man hat die Deflation einfach verdrängt.

Full text


More by Wolfgang Münchau


Bra Böckers Världshistoria, Band 13, sid 156-157 anför härom:

Inrikespolitiskt lyckades man /i Tyskland/ stabilisera ekonomin genom att införa ett nytt penningsystem 1923-24. Inflationssedlarna växlades in till en kurs av en ny mark mot en biljon gamla. Inflationsprocessen hade verkat som en storstilad skuldsanering och därmed hade staten på nytt blivit solvent. Slutet av tjugotalet präglades i Tyskland av ekonomisk framgång och med den följde också en viss politisk stabilisering... 1928 bildades en ny majoritetsregering med socialdemokraten Herman Müller som kansler och den konservative Gustav Stresemann som utrikesminister...
 
I valet 1928 placerade sig /Hitlers parti/ NSDAP - Nationalsocialistiska Tyska Arbetareartiet / i raden av de många småpartierna och fick 2,6 procent av rösterna...

Världskrisen ledde till att regeringen sprack i mars 1930. Den avlöstes av en borgerlig minoritetsregering under ledning av det katolska centrumpartiets Heinrich Brüning....

Brüning, som var ekonom av facket, mötte som så många andra länders statsmän krisen med en deflationspolitik, och han gjorde det mer konsekvent och energiskt än de flesta. Enligt hans mening gällde det att anpassa hela ekonomin till de sjunkande priserna. Lönerna och helst också skatterna måste reduceras, och framförallt måste den offentliga budgeten balanseras för att man skulle undgå en inflation. Resultatet blev en kraftig nedskärning av köpkraften på hemmamarknaden, något som gjorde det onda värre. Många företag gick i konkurs. Den tunga industrin och byggnadsindustrin lamslogs nästan helt, och 1932 registrerades nästan 6 miljoner arbetslösa. Till dessa bör man troligen lägga ännu en miljon långtidslediga som helt hade glidit ur det sociala systemet.

Med sjunkande privata inkomster följde minskade offentliga skatteinkomster, och 1932 måste kommuner, städer och till och med en delstat gå i konkurs och ställa sig under riksadministration...

Då Brünings sparsamhetsiver till slut också riktades mot statsbidragen till godsägarna öster om Elbe, tröt /president/ Hindenburgs tålamod, och den 30 maj 1932 tillträdde en ny regering under ledning ytterst konservative tidigare centrumpolitikern Franz von Papen.

Hans regering hade praktiskt taget inget parlamentariskt stöd och förbluffade samtiden genom att majoriteten av ministrarna var adliga.

Socialdemokraterna fällde regeringen. Därefter utlystes nyval.  

.

2011-11-23

Visst var det så att Kjell-Olof Feldt fick något pris som Europas bästa finansminister

Jag hittar det inte på nätet, för det var innan nätet fanns, någon gång i slutet av 1980-talet, vill jag minnas.

Om Du har info om detta, skriv en kommentar.

Lars Jonung skrev om Kjell-Olof Feldt i en fotnot:

- Socialdemokraterna utsåg 1994 den före detta finansministern Kjell-Olof Feldt till ordförande för riksbanksfullmäktige (det beslutande organet före lagändringen 1999).

- Den högste ansvarige för stabiliseringspolitiken under 1980-talet fortsatte alltså att vara högste ansvarige under 1990-talet, om än på en annan post.
Lars Jonung i boken "Makroekonomi", 2 uppl., fotnot på s. 287.

Läs mer här

Feldt ställde upp för Ja-sidan i folkomröstningen om EMU år 2003, trots att han långt tidigare hade skrivit följande text, som känns fräsch i dag:


Såvitt jag förstår går detta rakt emot den utveckling som man under årtionden sökt åstadkomma, nämligen att bygga ut antalet medel i den ekonomiska politiken och göra dem till så precisa instrument som möjligt. Det har framkallats av insikten att den höga ambitionsnivån och de smala marginalerna i det expanderande fullsysselsättningssamhället kräver punktinsatser som till sin art och tidsdimension växlar inte bara mellan länder utan också mellan regioner, branscher och företag.

En europeisk stormarknad skulle i ännu högre grad än dagens nationella marknader ha behov av sådana variationer i den ekonomiska politiken.

Teoretiskt sett skulle det finnas en lösning på detta problem. Det är att beslutsbefogenheterna flyttas över till starka och välutrustade centrala organ - ett europeiskt finansdepartement och en europeisk centralbank - som har möjlighet att spela med alla ekonomisk-politiska medel för att få tillräckliga variationer och nyanser

Men det lär inte behövas någon längre utläggning för att visa det mardrömslika i denna konstruktion.

Att av en halv kontinent, omfattande 10-12 länder och med omkring 300 miljoner invånare, göra en enda stat reser demokratiska, politiska och administrativa problem av enorma mått.

Det man har skapat är en federativ statsbildning, där federationen har alltför få och alltför trubbiga instrument och där delstaterna ur samordningssynpunkt är alltför starka men ändå berövats möjligheterna att bedriva en självständig politik.

Det finns faktiska exempel i vår värld på sådana federativa statsbildningar som varken är tillräckligt centraliserade eller tillräckligt decentraliserade för att kunna föra en effektiv ekonomisk politik.

Han åsyftade förmodligen Sovjetunionen (SU) och den ekonomiska, politiska och monetära unionen Jugoslavien...Anders Borg är duktig, men tänk om de goda tiderna beror på bostadsbubblan, som på Irland

Tidningen Financial Times har utsett Anders Borg (M) till Europas bäste finansminister, meddelar DI/TT 2011-11-23


"Som häxmästare bakom en av Europas bäst presterande ekonomier har han vunnit extra tyngd i Bryssel och hemma har han hjälpt till att ta sitt höger-mitten, liberalkonservativa, parti till en exempellös andra mandatperiod", skriver tidningen i sin motivering.

- Kanske är vi i Sverige blinda för att vi befinner oss i en irländsk/spansk situation med lånefest och, än så länge, stigande bostadspriser, skrev jag på denna blog senast 2010-12-04

I dag har hushållen lån på mer än en och en halv gånger årsinkomsten. 
Det är mer än en fördubbling jämfört med hur lånen såg ut 1970.
I en jämförelse mellan 17 OECD-länder, inklusive USA och Australien, ligger Sverige i topp.
SvT Rapport 20 november 2011


Läs mer här 

2011-11-22

President Giorgio Napolitano, an ex-communist who once praised the Soviet Union for crushing the 1956 reformist movement in Hungary.

Italy’s new government, headed by former European Union Commissioner Mario Monti, has an unlikely supporter in  President Giorgio Napolitano, an ex-communist who once praised the Soviet Union for crushing the 1956 reformist movement in Hungary.

Bloomberg  Nov 22, 2011

Och sådant skall man läsa i Wall Street Journal!

After almost two years in which the focal point of the euro-zone debt crisis has shifted from one European capital to another, it has finally arrived where it belongs:  in the bloc's headquarters in Brussels.

Simon Nixon, Wall Street Journal,  22 November 2011

The crisis has only ever been partly about the sustainability of the sovereign debts of Greece, Ireland, Portugal, Italy and Spain.

More crucially, it has always been a political crisis, an institutional crisis, a crisis of governance. It has been about the failure of the euro zone to develop the necessary mechanisms to ensure financial discipline among its member states and to come to the aid of countries when they ran into financial trouble, thereby ensuring that a debt problem in one of its smallest members should become an existential threat to the currency itself.

There can be no solution to the euro-zone crisis that doesn't first address this governance crisis.

Two myths have until now sustained the hopes of those betting the euro zone could exit the crisis.

The first was the belief that rising government bond yields simply reflected the loss of credibility by some governments — for which the solution was an even-greater commitment to austerity and structural reform and, if necessary, its replacement by technocrats.

The second myth was the view that if the survival of the euro zone were threatened, the European Central Bank would ride to the rescue of cash-strapped governments, deploying its all-powerful "bazooka" to prevent a collapse into chaos.

Read more here

2011-11-19

DN-ledare: ECB kan trycka obegränsat med pengar

Oavsett hur man åker bär ändå alla vägar till ECB.

Centralbanken skulle kunna ställa ut en garanti för alla statsobligationer, eftersom den kan trycka obegränsat med pengar. Amerikanska Fed och den brittiska centralbanken använder sedelpressen på liknande sätt. Litar finansmarknaderna på garantin behöver kanske inte ens några obligationer köpas.

ECB håller euroområdets banker med obegränsad likviditet, men inte länderna.

Statsobligationer för 190 miljarder euro har visserligen köpts på andrahandsmarknaden för att dämpa räntorna. Problemet är att alla vet att ECB gör det ytterst motvilligt och att Tyskland helst vill skrota den strategin.

Därmed hamnar ECB på mellanhand. Inflationsbekämpning är livsuppgiften, även när Europa sjunker.

För det första förbjuder EU:s fördrag och ECB:s regler finansiering av ländernas statsbudgetar.

Redan med nödlånen till Grekland, Portugal och Irland tummade man på reglerna.

Men medan ECB helt klart inte får köpa obligationer direkt av en stat, står det inget i artikel 123 om andrahandsmarknaden. Formalism är inte den bästa idén i en akut kris.

Tysk vän av ordning undrar ändå vilken lag som bryts härnäst.

Full text

The gathering storm in Italy has a growing number of policy makers calling on the ECB
to use its most powerful tool—its printing press—to shore up debt markets by buying unlimited amounts of euro-zone bonds, becoming the lender of last resort.

So far, the bank has resisted, arguing this wouldn't be legal under European law.

Wall Street Journal, 18 November 2011
The ECB and their Printing Press

A Reuters poll conducted yesterday indicated an even-money chance that the ECB will print money sooner rather than later, though, that’s not likely if the inflation-wary Germans have their way. 

Due largely to their little Weimar experience of 90 years ago, the Germans are about the only ones on the planet who still fear something might go terribly wrong down the road if the central bank was given a free hand in solving Europe’s debt troubles.

Tim Iacono, November 18, 2011

2011-11-18

Krugman om Rubicon och The Printing Press Mystery

Jag tycker jag får mer vatten på min kvarn gällande min kanske uppfinna-hjulet-på-nytt-insikt om att "Om man har en sedelpress går man inte i konkurs"

 John Plender at the FT seems mystified by something that has become obvious lately:

Bond vigilantes are only going after countries that no longer have their own currencies.

Part of the answer is that countries on the euro are stuck with a severe competitiveness problem that can only be resolved with grinding deflation, making their debt problems worse.

 On top of that, however, is the proposition that countries without a printing press are subject to self-fulfilling crises in a way that nations that still have a currency of their own are not.

The point is that fears of default, by driving up interest costs, can themselves trigger default

Read more here

Legal Issues Involving the ECB as Sovereign Lender of Last Resort

2011-11-17

Junilistan har vaknat till liv igen

De har en ny hemsida under uppbyggnad

Junilistans partiledare Birgitta Swedenborg har skrivit hos SvT
"EU skyr demokrati – därför faller Europa"  8 november  2011

Inför folkomröstningen år 2003 var Birgitta Swedenborg aktiv inom Medborgare mot EMU.


Financial Times: Italien har ingen sedelpress

Jag tycker jag får vatten på min kvarn gällande min kanske uppfinna-hjulet-på-nytt-insikt om att "Om man har en sedelpress går man inte i konkurs" (denna blog 2011-11-04)

- Det tråkiga för länder som är med i EMU, som t ex Grekland, Spanien, Italien, Irland och Portugal är att hela deras statsskuld, liksom alla privata skulder, är i euros, vilket för dem är en utländsk valuta, i meningen att landets centralbank inte kan framställa mer av den med viljekraft.

Jag läser i dag i Financial Times:

One banker involved in the funding for one of the world’s largest lenders suggests a further parallel between eurozone countries and the financial crisis of 2008.

Three years ago, a number of banks, from Lehman Brothers and Bear Stearns to Northern Rock and HBOS, collapsed or fell into trouble because of difficulties with their wholesale funding model. Put simply, they had become too dependent on markets for their funding and rolling over their debt on maturity.

So, what happens if you think of Italy and other eurozone countries as an institution that relies on wholesale funding?

Just like the banks in 2008, Italy cannot print money to alleviate its problems and it has a large stock of debt.

In fact, it is almost completely reliant at present on capital markets to refinance its debt, with at least €350bn coming due next year alone.Vad säger vår EU-minister? Hon heter Birgitta Ohlsson.


2011-11-16

Eurostaten och Kapitalet

Kapitalets nästa offer blir Spanien, katastrof väntar politiska vänstern.

Det skrev Olle Svenning, en kunnig och sympatisk vänstergråsosse, om uttrycket tillåts, i en ledare i Aftonbladet 2011-11-12.

Sin vana trogen lastar han eländet på Kapitalet. Helt utan grund är det väl inte heller.

Men så här illa hade det inte gått om inte Spanien hade varit med i EMU.

Byggboomen blåstes upp av de då sjunkande räntorna och krisen är i dag ett faktum underblåst av de nu stigande räntorna.

Spanien är som ett brinnande hus utan nödutgångar.

Det är ju det man gör när man går med i EMU, man låser nödutgången och kastar bort nyckeln.

Inte bra, borde även Carl Bildt säga.


Minns ni Ja-sidans prat om att EMU skulle ge lägre ränta? Nu lånar Sverige billigare än Tyskland

På onsdagen sålde riksgälden, som sköter statens upplåning, 30-åriga statspapper för 1 miljard kronor till den rekordlåga räntan 2,16 procent. Det är mindre än vad exempelvis Tyskland betalar för samma löptid.

Givet att Riksbanken uppfyller sitt mål om 2 procent inflation blir den reala avkastningen 0,16 procent per år.

Riksgälden sålde samtidigt tioåriga obligationer till räntan 1,65 procent.
Också det är en lägre ränta än den tyska på motsvarande löptid.

Källa: Dagens Industri 16 november

The eurozone is now subject to a generalised and full-blown run on its bond market,

EU Roman Empire, Lundgren, Wolf och Englund

The Roman empire divided irretrievably. Yet the dream of reunification never died.
It was apparent in the claims of popes and “holy Roman emperors”. It was carried by Napoleon’s eagles.
It is the aspiration embedded in the European Union.
Martin Wolf, Financial Times, November 15, 2011

De första provinsguvernörerna har redan installerats i Grekland och Italien.
Rolf Englund blog 14 november 2011

EU; 25 lydstater under ett fransktyskt protektorat
Nils Lundgren 5 november 2011

2011-11-15

BBC hardtalk Kyle Bass is a hedge fund founder who saw the financial crisis coming and made a fortune from it - first from America's sub-prime mortgage crisis and then from betting that Greece would default.

Kyle Bass is a hedge fund founder who saw the financial crisis coming and made a fortune from it - first from America's sub-prime mortgage crisis and then from betting that Greece would default.

Mr Bass told Sarah Montague that Germany cannot be expected to bail out the PIIGS countries - Portugal, Ireland, Italy, Greece and Spain, and that only a massive write-down in those countries' debts will solve the crisis.
You can watch the full interview on BBC World News on Tuesday, 15 November at 0930, 1530 and 2130 GMT and on BBC News Channel on Tuesday, 15th November 2011 at 0430 GMT and on Wednesday, 16th November 2011 at 0030 GMT.

10.53 Italian yield passing 7pc

Allt skulle ju bli så bra bara dom blev av med Göran Persson och Berlusconi.


2011-11-14

Merkel ändrar grundlagen för att lättare flytta makt till Bryssel

Germany's constitution is highly respected, but it also obstructs the transfer of power from Berlin to Brussels -- a fact that has hindered the rescue of Europe's common currency.

At the CDU's party conference this week, Angela Merkel may push for an overhaul of the Basic Law in order to hasten euro bailout efforts.

Der Spiegel 14 november 2011

German Constitutional Court

Det är ju det man har haft på känn hela tiden - "The challenge of our generation is to finish what we started in Europe, and that is to bring about, step by step, a political union," Merkel told the party congress in the east German city of Leipzig

Hur kan dom vara så dumma att dom inför en gemensam valuta. Det kommer ju inte att gå, frågade jag mig för länge sedan. Svaret var inte så svårt att komma fram till.

Den gemensamma valutan kan bara försvaras som en nödvändig byggsten i bygget som skall leda fram till ett nytt romerskt rike har jag skrivit på denna blog och annorstädes många gånger.

En stat har ju flagga, parlament, domstol, försvar och så vidare. Läs mer här om EU:s symboler.

Läs mer här om Habsburg och det romerska riket

De första provinsguvernörerna har redan installerats i Grekland och Italien.

Allt detta skulle man enligt Monnets tanke göra i smyg, utan att i onödan fråga folken.

Läs mer om Angela Merkels historiska tal här.

Enligt FT sade hon så här:
“It is time for a breakthrough to a new Europe,” she told the annual party conference of the Christian Democratic Union in Leipzig.

“The task of our generation is to complete economic and monetary union, and build political union in Europe, step-by-step.

Vill vi ha ett enat Europa under tysk ledning?

Inte ens tyskarna ville det. Det var den franske presidenten Mitterrand, dekorerad av marskalk Petain, som tvingade tyskarna i Mastricht.

Skam och vanära över Carl Bildt, och alla andra som bidragit till denna katastrofala utveckling.

Heder åt det svenska folkets flertal som i folkomröstningen år 2003 sade nej.


Roubini och Gavyn Davies om Eurobonds och Italien

Eurobonds are out of the question as Germany is against them and
they would require a change in treaties that would take years to approve.

Nouriel Roubini, FT 10 November 2011

Italy’s labour cost competitiveness against Germany has deteriorated by around 50 per cent since the mid-1990s.
How can this conceivably be reversed in a low inflation environment within EMU?
Gavyn Davies, FT November 13, 2011 

Eurokrisen och Den enda vägen

Den enda vägen ledde på sin tid till katastrofen Kronkursförsvaret.


Nu är det Euroförsvaret som har nått stadiet tal om Den enda vägen.


The only way to save the eurozone from collapse
The eurozone may be only weeks away from a financial collapse.
Through a combination of short-sightedness and financial illiteracy, the European Council has now put itself in a position where it desperately needs Eurobond
 

Wolfgang Münchau, FT 13 November 2011

Eurobonds are the only answer to Europe’s crisis;
Mario Monti, Financial Times, July 20, 2011


Rolf Englund blog 13 november 2011


Kommer man att kunna använda euron för julinköp?


 

2011-11-13

Eurobonds are the only answer to Europe’s crisis; Mario Monti, Financial Times, July 20, 2011

Eurozone leaders face a fundamental choice when they meet on Thursday.

Either they declare, once again, that they stand ready to do “whatever is necessary” to overcome the eurozone crisis, or they actually do it.

In the first case, markets are likely to step up to the next stage of their challenge to the European authorities.

They will target larger countries, such as Italy and Spain, thus making the “whatever necessary” ever more costly and ever less credible.

There is growing consensus that it would be difficult to find a lasting solution to the eurozone crisis without the use of eurobonds.

Full text

Eurobonds

Det var inte inflationen som förde Hitler till makten, som Fokus och många andra tror, det var arbetslösheten

- Det finns en sak som mer än något annat skrämmer slag på tyskar och det är inflation. Det skrev Martin Ahlquist i Fokus, den 11 november 2011 under rubriken "Hitler och skuldkrisen".

Den  verklighetsuppfattningen är vida spridd, inte bara i Sverige.

Det är en seglivad myt. Men det var inte inflationen utan arbetslösheten som förde Hitler till makten.

Bra Böckers Världshistoria, Band 13, sid 156-157 anför härom:

"Inrikespolitiskt lyckades man /i Tyskland/ stabilisera ekonomin genom att införa ett nytt penningsystem 1923-24. Inflationssedlarna växlades in till en kurs av en ny mark mot en biljon gamla. Inflationsprocessen hade verkat som en storstilad skuldsanering och därmed hade staten på nytt blivit solvent.

- Slutet av tjugotalet präglades i Tyskland av ekonomisk framgång och med den följde också en viss politisk stabilisering... 1928 bildades en ny majoritetsregering med socialdemokraten Herman Müller som kansler och den konservative Gustav Stresemann som utrikesminister... I valet 1928 placerade sig /Hitlers parti/ NSDAP - Nationalsocialistiska Tyska Arbetareartiet / i raden av de många småpartierna och fick 2,6 procent av rösterna"

Läs mer här

2011-11-10

Milton Friedman om EMU, Italien och politiska problem

- Den enda anledningen till att man starade projektet är politik. Det här är inte ekonomi.
Det var en del av Mitterrands och Kohls strävan efter Europas förenta stater och de kunde inte få med sig de andra politikerna eftersom ingen av dessa var beredda att tulla på sin makt.

Det enda man kunde komma överens om var den ekonomiska delen.

Jag tror dock att EMU kommer att leda till politiska problem.

Den penningpolitik som förs kommer att vara bra för ett land men dåligt för ett annat.Det som är rätt penningpolitik för Italien kommer att vara fel penningpolitik för Irland och Frankrike. Och när detta händer kommer politiska konflikter att uppstå.

Det sade Milton Friedman, Intervjuad av Erik Lakomaa  i  Nyliberalen nr 1, 2002

Läs mer här


Erik Lakomaa var  kampanjledare för Medborgare mot EMU inför folkomröstningen år 2003.

- I think it would be very desirable for some systematic thought to be given to devising some way to get out of the straitjacket of the euro after 2002. The least Italy should do is to keep intact the plates which are used to produce lira.

Milton Friedman , 1999

Före EMU kunde USAs president säga som president Nixon: "I don´t give a damn about the Lira".  Read more here

Nyheter om EMU och finanskrisen

2011-11-08

Greklands interndevalvering och Ådalshändelserna

- Även om man, på något sätt, skulle kunna ta hand om medlemsländernas skulder så återstår arbetslöshet och stagnation förorsakat av felaktigt kostnadsläge. Att klara det genom nominella lönesänkningar, Ådals-metoden, är inte praktikabelt, skrev jag för en tid sedan på denna blog.

Den metoden kallas på fint språk för Interndevalvering.

I dag skrev Nils Lundgren på Newsmill att "Grekland står sannolikt inför en nationell kollaps".

- Den europeiska makteliten har fastslagit att vägen till ekonomisk balans i de sydeuropeiska eurokrisländerna är s k interndevalvering.

Han utvecklar i sin artikel varför det inte kommer att fungera.

När jag lade in en länk till hans artikel slog det mig att det kan vara många som i dag inte fattar det här med Ådalen.

Jag lade därför till en länk om "Ådalshändelserna", som det heter på Wikipedia, som utspelades 1931, dvs för 80 år sedan.


För en 30-åring är det femtio år före hans födelse.

För en som är född 1941 är det som hände femtio år före födelsen det som skedde år 1891.


Läs mer här2011-11-07

Wolodarski, politisk chefredaktör på DN, diskuterar 90-talskrisen utan att nämna orden fast växelkurs

Danne Nordling har tagit upp Peter Wolodarskis söndagskrönika i ett utmärkt inlägg.

- För Sveriges del handlade det om en kombination av flera händelser under 1980-talet, som tillsammans skapade en farlig mix av överhettning och lånekonsumtion: den så kallade superdevalveringen av kronan 1982, avregleringen av kredit- och valutamarknaderna några år senare, frånvaron av en finanspolitik som kylde ner den svenska ekonomin, skrev Wolodarski, född 1978.

Han var således bara 14 år när kronkursförsvaret ägde rum 1992, men har torde därefter ha haft rikliga tillfällen att läsa in frågan. Jag har därför svårt att tro att det är av okunnighet som han utelämnar förklaringen fast växelkurs.

Wolodarski hör, numera, till de tappraste Ja-sägarna om EMU.

Men det anstår väl inte en chefredaktör på Dagens Nyheter att skriva en artikel om krisen på 90-talet utan att nämna orden fast växelkurs.

Det som inte tror mig kan gå till artikeln, klicka Ctrl+F och skriva in fast växelkurs.

Peter Wolodarski vill inte förstå. Om han förstod skulle han behöva överge sitt stöd för EMU.

Han är ungefär som PJ Anders Linder i denna fråga.

*
- Den 21 november 1985 vid ett-tiden fick jag - som chef för Stadshypotek - meddelandet om att Riksbanken hade upphävt alla utlåningsrestriktioner. Jag tittade på mina medarbetare och undrade om man på Riksbanken verkligen förstod vad man gjorde.
Lars Wohlin i Ekonomisk Debatt nr 1/98

2011-11-04

Om man har en sedelpress går man inte i konkurs

Ett vanligt land, som Sverige, som inte är med i någon valutaunion, har skulder, privata och offentliga.

En del skulder är i kronor, andra är i utländsk valuta.

En viktig skillnad är att den del av statsskulden som är denominerad, som det heter, i svenska kronor alltid kan betalas.

Nuförtiden behövs det inte ens en sedelpress. Det räcker med att någon på riksbanken skriver in ett belopp och trycker på enter.

Värre är det med skulder i utländsk valuta. De lån som är denominerade i euro måste betalas med euros.

Riksbanken kan inte klicka fram euros, inte ens om Riksbanken efter ett EMU-inträde blir en underavdelning av ECB.

Det tråkiga för länder som är med i EMU, som t ex Grekland, Spanien, Italien, Irland och Portugal är att hela deras statsskuld, liksom alla privata skulder, är i euros, vilket för dem är en utländsk valuta, i meningen att landets centralbank inte kan framställa mer av den med viljekraft.

Elementärt, min käre Watson, kan man tycka.

Men detta faktum verkar ställa till mer besvär än de flesta nog hade tänkt sig.

2011-11-01

What will happen to the euro? (2002)


The Stability Pact – intended to make EMU governments run prudent budgets – is losing its credibility.

This essay asks the question: what will happen if national debts start to rise again and some governments then have difficulty borrowing? 

It suggests that there will be calls for bailout, that the EU’s political structures will not cope well with the resulting arguments
over which countries will pay,

and that the eventual and painful result will be the re-establishment of national currencies.

Bernard Connolly and John Whittaker, 3 October 2002, revised 6 November 2002

"Men EMU är ju bra för freden"

(Reuters) - Greeks protesting at austerity measures demanded by foreign lenders blocked a major national parade on Friday to commemorate Greek resistance in World War Two, shouting "traitors" at President Karolos Papoulias and other officials.

The annual military parade in the northern city is one of the most symbolic events in Greece's political calendar and commemorates the rejection of Italy's ultimatum to surrender in 1940.

It was the first time it had been canceled.

We must unite to overcome this crisis," Papoulias said, adding that he had fought the Germans as a 15-year-old boy. "So who is a traitor? 2011-10-28

Greek protesters call president "traitor" 28.10.2011
Youtube

Rolf Englund:
Läs mer här hur bra det är för freden att ha en gemensam valuta

Grekland frågar folket. Alla är väldigt upprörda över det.

EU är ett demokratiskt problem. Maktens legitimitet and all that.

Tidskriften /The Economist/ hävdar att byråkraternas och teknokraternas välde i EU har kommit till vägs ände.
Att den metod som Jean Monnet uppfann på 1950-talet, och som allt sedan dess har använts för att skapa det som i fördragen kallas ”en allt fastare sammanslutning” av unionens medlemsländer, inte längre fungerar.


Annika Ström Melin, DN 9 September 2011

PJ Anders Linder, politisk chefredaktör på SvD, m fl,, borde kunna medge att det var bra att det blev Nej till EMU i folkomröstningen

Det finns olika uppfattningar, underligt nog, om Sverige bör gå med i EMU.


Dock borde det i dag råda allmän enighet om att det har varit, och är, bra att Sverige nu inte är med i det projekt som går från kris till kris.


Både Reinfeldt och Borg har gjort uttalanden av den innebörden.


PJ Anders Linder var under folkomröstningskampanjen något av en Ja-general i sin dåvarande egenskap av informationschef på Svenskt Näringsliv. 


För att visa att han inte är en dogmatisk fundamentalist om EMU, eller bunden av ett anställningskontrakt, borde han nu skriva att han medger att det är bra att Sverige nu inte är med i EMU och att det således var bra att nejsidan segrade i folkomröstningen om EMU.


Folkomröstningen 2003


SvD om EMU