Eurokrisen, fisksoppan och elitens olidliga dumhet

Man läser dagligen, för att inte säga stundligen, nya artiklar om riskerna för att euron skall kollapsa och att ett antal länder skall återgå till sin egen valuta. 

Alla, vare sig de önskar eller icke önskar en sådan utveckling är 
ense om att svårigheterna är stora.
 

Man kommer då osökt att tänka på att hur lätt det är att göra fisksoppa av ett akvarium, men hur mycket svårare det är att göra ett akvarium av en fisksoppa.
 

Nu har de, som tror sig vara Europas elit, bildat euron och sitter nu där med sin fisksoppa.

Redan i dag hör bildandet av euron till de största misstag som har gjorts. Historiens dom över de ansvariga, de oansvariga är ett bättre ord, kommer att bli mycket hård.
 

Väljarnas förtroende för de styrande, basen för maktens legitimitet, kommer, dessvärre på goda grunder, att ytterligare undergrävas. Inte bra, om och när välståndet och sysselsättningen sviktar.
 

Det fanns dom som varnade.
 

- Varför ta en stor risk för misslyckande när vinsterna är små?
 

- Vad händer om EMU misslyckas - hur återställer man kronan, pundet, D-marken?
 

- Problemet liknar att återskapa fisken från fisksoppan.
 

Det sades i riksdagen onsdagen den 11 oktober 1995, ja, 1995, av Margit Gennser, sedermera ordförande i Medborgare mot EMU, den borgerliga kampanjorganisationen inför folkomröstningen är 2003.
 

Hon sade i samma anförande bland annt följande:

- Merparten av världens framstående ekonomer tror inte på EMU. Den gemensamma valutan är ett politiskt projekt, som bottnar i gamla motsättningar, rädslor och rivaliteter mellan Europas större stater. Sprängkraften är stor. Tyskarna vill ha sin D-mark och sin Bundesbank. Tyskar och fransmän ser med skepsis på den anglosachsiska finansiella marknadstraditionen.
 

- En gemensam valuta kräver en gemensam penning- och finanspolitik. Risken är stor att många grupper kommer att betrakta sig som "överkörda minoriteter", och då kan man frukta att den mörka sidan av Europas historia upprepas i ny variant. Den folkliga legitimiteten för projektet är svag.
 

- Vad händer om EMU misslyckas - hur återställer man kronan, pundet, D-marken?
 

Det är bara att nu tillägga:  Hur kunde dom vara så dumma och oansvariga?



Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Swedbank: Svagare krona krävs för att nå inflationsmålet