Inlägg

Visar inlägg från april, 2010

Från ECB till EBC

Eurointelligence, en utmärkt källa till kunskap, ställer i dag frågan om Greklandskrisen kommer att utvecklas till en European Banking Crisis, som lämpligen kan förkortas EBC. Det brukar sägas att om Du är skyldig banken en miljon så har Du ett problem. Men om Du är skyldig banken en miljard har banken ett problem. Om Grekland är skyldiga bankerna 300 miljarder har många banker problem. Det är ju inte så att de pengar som Euroland och IMF skall bistå Grekland med skall gå till löner till lärare eller andra onödiga offentliga utgifter. Pengarna skall användas till att lösa in lån och obligationer som förfaller den 19 maj, tror jag det var. Läs mer hos Eurointelligence PS Jag ser följande i DN: Före den 19 maj behöver Grekland krediter på 45 miljarder euro. Det har dessutom   spekulerats i att Grekland behöver fortsatta krediter på sammanlagt 135 miljarder de närmaste tre åren. Lär mer hos DN Hm. 135 miljarder euro. Det är omkring 1.296 miljarder svenska kronor. Det är

Bryssel, Belgien och fullskaleexperimentet EMU

Bryssel är huvudstad för både Belgien och EU.  Belgien är, som Annika Ström Melin skrev i DN 25/4 2010, en konstruktion från 1830 som aldrig har blivt en harmonisk enhet. Den politiska viljan att hålla ihop landet verkar svagare än på länge.  Det bådar inte gott – vare sig för Belgien eller för Europa. Belgien är ett misslyckat försök i liten skala att skapa en ekonomisk och monetär union. EMU är som Sverker Gustavsson skrev på SvD Brännpunkt 2000-01-05, (för mer än tio år sedan, således) Ett illa genomtänkt fullskaleexperiment.  Själv skrev jag i Nya Wermlands-Tidningen 2001 -08-30: Skall man göra ett fullskaleexperiment på 300 miljoner människor bör man tänka sig för. Det är därför tillrådligt att Sverige håller sig utanför EMU, åtminstone till dess att konstruktionen prövats under en hel konjunkturcykel. Här ett av de mest besynnerliga inslagen i EMU-debatten: - Två tidigare försök att få till stånd ett intimare monetärt samarbete mellan Europas stater - med

Tysklands nota för Grekland 77 miljarder kronor

Tysklands nota för den nu aktuella insatsen för  Grekland beräknas bli 77 miljarder kronor. Det är ett bekymmer för Angela Merkels regeringen som den 9 maj skall möta väljarna i en viktig delstat. Read more here Det är mycket troligt att den tyska författningsdomstolen  Verfassungsgericht - kan finna att ett sådant stöd strider mot den tyska författningen. Read more here   Dessutom kommer denna räddningsaktion bara skjuta problemet framför sig eftersom den grekiska skulden som måste rullas runt är omkring 300 miljarder euros, varav runt 120 miljarder euros skulder till tyska och franska banker. Det är som vanligt bankerna som skall räddas av skattebetalarna. Frankrike och Tyskland hjälper inte grekerna för deras blåa ögons skull. Read more here Vad säger Birgitta Ohlsson, DN och Svenska Dagbladet? Om det nu är någon som bryr sig om vad de eventuellt kan tänkas tycka i denna fråga.

However, Greece had to pay 430 basis points above German rates to borrow one-year money.

However, Greece had to pay 4.85pc or 430 basis points above German rates to borrow one-year money.  Ambrose Evans-Pritchard, 13 Apr 2010 Och Svenska Dagbladet tiger fortfarande på ledarplats. Men det kanske inte gör något? Tidningarnas ledarskribenter kanske i dag inte är mycket mer än en vanliga bloggare? Annat var det förr. Då ansågs det vara viktigt vad DN och SvD skrev. Ledarskribenterna får vara glada så länge de anses blogga. Bloggar den ene, så twittrar den andre.

US Economy - Bad News

Since the start of the Great Recession in December 2007, the U.S. economy has shed 8.4 million jobs  and failed to create another 2.7 million required by an ever-larger pool of potential workers. Robert Reich 12/4 2010 The trade deficit in the U.S. widened in February increased 7.4 percent to USD 39.7 billion Bloomberg April 13 2010 Vad hände med den Nya Eran?

Varför frågar ingen Birgitta Ohlsson om Grekland och EMU?

Krisen för EMU i form av Grekland tilldrar sig stort intresse. Läs om det här Vad tycker Birgitta Ohlsson, som på Facebook beskriver sig själv som EU-minister, feminist och folkpartist, om detta? Är det inga journalister som frågar henne? Läs om henne hos regeringen. Varför frågar ingen journalist henne om vad hon, och därmed regeringen, anser om Grekland och EMU? Vad sysslar hon med istället? Jag hittade ingenting aktuellt om henne om Grekland eller EMU på Google News och gick vidare till regeringens site och fann där vad hon skall göra den kommande veckan . I dag måndag skall hon närvara, inte mer än närvara, vid " African Cinderella, Askungen från Västafrika" en uppsättning av Riksteatern i Norsborg. Jaha, jaha.

DN är optimister om Grekland, EU och EMU

Vad rör sig huvet på en Ja-sägare om EMU? Den frågan ställde jag på denna blog i gär . Det är, påpekade jag, väldigt tyst bland de ledande Ja-sägarna, främst ledarsidorna på DN och Svenska Dagbladet. - Dock har Dagens Nyheters ledarsida i alla fall slutat eller gjort uppehåll i sina EMU-kramande skriverier. Det visade sig att det var bara ett uppehåll. I en ledare, som sannolikt kommer att bli herostratiskt ryktbar, skriver DN i dag 10/4 2010 , att "det finns ändå anledning till viss optimism". Marknadens aktörer låter sig inte övertygas av det EU gjort hittills. - Men för alla som anser att EU behövs finns det egentligen bara en slutsats. Den grekiska krisen måste och kan lösas, eftersom den i grunden handlar om EU-samarbetets framtid. Tankarna går därvid till Martin Ljungs budskap: Vi ska klara av det, men den urgamla hand..... Tankarna går också till Anne Wibble, Carl Bildts finansminister. På Nationalekonomiska Föreningens möte i januari 1992 hade jag fråg

Vad rör sig huvet på en Ja-sägare om EMU?

Strömmen av dåliga nyheter för det grekiska folket och alla EMU-kramande Ja-sägare är strid i de flesta media. Det är dock väldigt tyst bland de ledande Ja-sägarna, främst ledarsidorna på DN och Svenska Dagbladet. Dock har Dagens Nyheters ledarsida i alla fall slutat eller gjort uppehåll i sina EMU-kramande skriverier. Vi på den EU-skeptiska sidan, som vann folkomröstningen med bl a budskapet: "Ett ja är för evigt, ett nej kan man ändra", är inte lika förvånade över vad som hänt i Grekland, och vad som kan väntas i andra EMU-länder. Men man undrar vad som rör sig, om något, i Ja-sägarnas huvuden. Den första reaktionen i chocktillstånd brukar vara förnekelse. Det är inte sant. Det kan inte vara sant. Om man bara blundar och tiger så går det över och vi kan återgå till ett lojalt EMU-kramande. Men så är det inte. Det är sant att Grekland har problem. Och med dem hela EMU-projektet, kanske hela EU-projektet om "ett ständigt fastare förbund" - "ever clo

Reinfeldt gör sig dummare än vad han är om EMU

Finanskrisens härjningar. Kronans svängningar. Greklands ekonomiska kaos. Plötsligt har euron blivit het inför valet. Sydsvenskan har talat med alla de fyra borgerliga partiledarna. De är djupt oeniga i fråga om folkomröstning. Det kunde man läsa i Sydsvenskan den 3 april 2010 Fredrik Reinfeldt anger två villkor för att han ska lova en folkomröstning. För det första ska det finnas en stadig folkopinion för euron. Hans andra villkor är att ”hela den presumtiva ja sidan står enad”, det vill säga att även Socialdemokraterna vill folkomrösta. Han får frågan om hur finanskrisen och Greklands kris har påverkat argumenten för eller emot euron. Greklands kris förbigår han med tystnad. Han menar att kronans fall i början av krisen gjorde honom än mer övertygad om nackdelarna med en liten ”skvalpvaluta”. – Att vara en liten valuta i närheten av en stor är inget problem i soligt väder. Men när det blåser storm ökar trycket på den mindre valutan. Det var det som skedde i inledn