Leta i den här bloggen

2010-04-04

Reinfeldt gör sig dummare än vad han är om EMU

Finanskrisens härjningar. Kronans svängningar. Greklands ekonomiska kaos.
Plötsligt har euron blivit het inför valet.
Sydsvenskan har talat med alla de fyra borgerliga partiledarna.
De är djupt oeniga i fråga om folkomröstning.

Det kunde man läsa i Sydsvenskan den 3 april 2010

Fredrik Reinfeldt anger två villkor för att han ska lova en folkomröstning.

För det första ska det finnas en stadig folkopinion för euron.

Hans andra villkor är att ”hela den presumtiva ja sidan står enad”, det vill säga att även Socialdemokraterna vill folkomrösta.

Han får frågan om hur finanskrisen och Greklands kris har påverkat argumenten för eller emot euron.

Greklands kris förbigår han med tystnad.

Han menar att kronans fall i början av krisen gjorde honom än mer övertygad om nackdelarna med en liten ”skvalpvaluta”.

– Att vara en liten valuta i närheten av en stor är inget problem i soligt väder. Men när det blåser storm ökar trycket på den mindre valutan. Det var det som skedde i inledningen av finanskrisen.

Reinfeldt är väl inte dummare än att han förstår att, när finanskrisen rasar och stora delar av den svenska industrin, främst hela fordonsindustrin med Volvo, Saab, Scania och Volvo lastvagnar, står inför sammanbrott, att det då är en fördel, inte en nackdel, att kronans försvagas och euron fördyras.

Hade han inte förstått det själv hade han ju kunnat fråga sin finansminister Anders Borg.

Men han förstår det nog själv. Ända talar han mot bättre vetande.

Han gör sig visserligen löjlig, men det bedömer han som ett mindre ont än att medge att det är bra för Sverige att inte vara med i EMU.

Reinfeldt intar i stället ståndpunkten att det hade varit bättre att Sverige, som Portugal, Irland, Grekland och Spanien hade varit med i EMU.

Han gör sig visserligen löjlig, men vad skall säga, han som hållit så många tal om hur bra EMU är och hur mycket bättre EU vore om Turkiet också kom med,

Det förefaller visserligen som hans villkor för att lova en ny folkomröstning under den kommande mandatperioden gör det omöjligt att avge ett sådant löfte.

Men han skall inte lova en folkomröstning.

Han skall utesluta en folkomröstning under den kommande mandarperioden.

- Många av mina bästa vänner är Ja-sägare, eftersom jag tillbringat nästan hela mitt yrkesverksamma liv som löntagare inom moderat/SAF/Timbro-sfären, skrev jag på denna blog.

Rolf, Du kan vara lugn. Det blir inget EMU var temat i deras svar.

Men jag blir inte lugn innan Allianspartierna, liksom dom till vänster, avger ett vallöfte om att det inte kommer att bli någon folkomröstning, eller EMU-anslutning utan folkomröstning, Gud förbjude, under den kommande mandatperioden.

Man behöver nog heller inte heta Schligmann för att inse att detta även vore en fördel inför valet, som det nu ser ut.

DN skriver EMU-kramande ledare, SvD tiger nästan varje dag och Reinfeldt väljer att göra sig löjlig.

Det är inget uppbyggligt skådespel.

Och allt detta för att man tidigare fått för sig att föra in Sverige bland EMU-stater som Grekland, Irland och Spanien och nu inte förmår sig att svänga.

Det är svårt att svänga. Har man sagt A, måste man säga B och har man sagt B är det svårt att säga att A var fel.

Men det är bättre att svänga än att köra in i en bergvägg.

1 kommentar:

/lasse sa...

Förmodar att Reinfeldt med kronans relativa depricering i början av finanskrisen avser vad som hände i slutet av 2008. Sänker Riksbanken räntan under den "normala" relationen till EMU räntan är det väl inte helt oväntat att kronan sjunker. Finanskrisen verkade komma som en fullständig överraskning för både Riksbanken och EMU som toppade sina räntor i mitten av 2008 när krisen blev ett faktum, sen verkade det nästan som en paniksänkning av RB när exportsiffrorna för fjärde kvartalet kom. Inte heller var exportfallet något speciellt svenskt fenomen utan ett globalt fenomen. Det är väl främst råvaruexport som haft nytta av depriceringen medan effekten blir mer blygsam i bilproduktion som har ett mycket högt importinnehåll.