Leta i den här bloggen

2010-04-29

Bryssel, Belgien och fullskaleexperimentet EMU

Bryssel är huvudstad för både Belgien och EU. 


Belgien är, som Annika Ström Melin skrev i DN 25/4 2010, en konstruktion från 1830 som aldrig har blivt en harmonisk enhet. Den politiska viljan att hålla ihop landet verkar svagare än på länge. 
Det bådar inte gott – vare sig för Belgien eller för Europa.


Belgien är ett misslyckat försök i liten skala att skapa en ekonomisk och monetär union.


EMU är som Sverker Gustavsson skrev på SvD Brännpunkt 2000-01-05, (för mer än tio år sedan, således) Ett illa genomtänkt fullskaleexperiment. 


Själv skrev jag i Nya Wermlands-Tidningen 2001-08-30:


Skall man göra ett fullskaleexperiment på 300 miljoner människor bör man tänka sig för. Det är därför tillrådligt att Sverige håller sig utanför EMU, åtminstone till dess att konstruktionen prövats under en hel konjunkturcykel.


Här ett av de mest besynnerliga inslagen i EMU-debatten:


- Två tidigare försök att få till stånd ett intimare monetärt samarbete mellan Europas stater - med Werner-planen 1971 och EMS (det europeiska monetära samarbetet) 1979 - har båda misslyckats. Sannolikheten för ännu ett, större, misslyckande har inte minskat: inga egentliga säkerhetsventiler har skapats.
Trots detta tror jag att EMU är bra för Europa.
Magnus Blomström, Handelshögskolan med mera, i DN 1998-02-02


Inte vidare vetenskapligt eller intellektuellt.


Men det är så man får jobba kvar på Handelshögskolan.

Inga kommentarer: