Leta i den här bloggen

2010-04-30

Från ECB till EBC

Eurointelligence, en utmärkt källa till kunskap, ställer i dag frågan om Greklandskrisen kommer att utvecklas till en European Banking Crisis, som lämpligen kan förkortas EBC.


Det brukar sägas att om Du är skyldig banken en miljon så har Du ett problem. Men om Du är skyldig banken en miljard har banken ett problem.


Om Grekland är skyldiga bankerna 300 miljarder har många banker problem.


Det är ju inte så att de pengar som Euroland och IMF skall bistå Grekland med skall gå till löner till lärare eller andra onödiga offentliga utgifter. Pengarna skall användas till att lösa in lån och obligationer som förfaller den 19 maj, tror jag det var.


Läs mer hos Eurointelligence

PS Jag ser följande i DN:Före den 19 maj behöver Grekland krediter på 45 miljarder euro.
Det har dessutom spekulerats i att Grekland behöver fortsatta krediter på sammanlagt 135 miljarder de närmaste tre åren.
Hm. 135 miljarder euro. Det är omkring 1.296 miljarder svenska kronor.
Det är mycket.
Greklandskrisen är en bankkris.
Som dom har ställt till det.
Och Svenska Dagbladet tiger fortfarande på ledarplats. DS
Inga kommentarer: