Inlägg

Visar inlägg från december, 2008

Kan vi vägra bistånd till de största amerikanska bilföretagen - Yes, We Can!

Kan vi vägra bistånd till de största amerikanska bilföretagen  Yes, We Can!

Har Anders Borg rationella förväntningar?

Anders Borg förklarar i tidskriften Fokus varför han tycker förslagen till konjunkturstimulans från Svenskt Näringsliv är ansvarslösa.  - Det skulle leda till att människor inte kände något förtroende för de offentliga finanserna. Det privata sparandet skulle öka och i slutändan skulle den expansiva effekten utebli. Läs mer här Här börjar resonemanget likna det som fördes vid kronkursförsvaret hösten 1992, då Anders Borg var väskbärare åt dåvarande statsministern, numera utrikesministern, Carl Bildt. Bildt-regeringen, som innehöll dagsaktuella personer som Beatrice Ask och Mats Odell, inte bara vägrade att stimulera efterfrågan, regeringen gjorde till och med tvärtom. Mitt i den djupnande krisen lade man fram inte stimulans- utan nedskärnings- s.k. sparpaket. Det gjorde man med stöd av så skarpa tänkare inom socialdemokratin som Ingvar Carlsson och Mona Sahlin.  Läs mer här   - Budgetåtstramningar i dåliga tider kan få positiva effekter, skrev Olle Wästberg (sta