Leta i den här bloggen

2017-08-23

Mr Draghi gave a brutally honest account of central bank failings before the Lehman crisis,

admitting that the orthodoxies of the day bore little relation to reality on the ground.

There was too much trust in the dogma of “rational expectations” and a chronic neglect of how capital markets really work.Ambrose Evans-Pritchard, Telegraph  23 August 2017

2017-08-16

The risk-weighted Basel capital adequacy regime is fundamentally flawed.

Sovereign debt enjoys excessively favourable treatment so eurozone banks stuff their balance sheets with the IOUs of seriously over-indebted governments.

A parallel problem in the English speaking countries is the excessively favourable treatment of mortgage debt, which encourages asset price bubbles and puts home ownership out of reach for young people.

John Plender, FT 6 August 2017

August 9 2007 was the day when BNP Paribas, the French bank, froze three investment funds.

The FT marks the anniversary witha chart-rich series on what the crisis did to the global economy

Martin Sandbu, FT 9 August 2017

2017-08-07

Target 2

Target2, the euro’s real-time gross settlement system, has emerged as the eurozone’s mechanism for financing the emergence of widening structural balance-of-payments gaps, whereby capital flows out of southern Europe into Germany.

For Greece, Italy, Portugal, and Spain, public-sector debt must now also include the central bank’s sharply rising debts.

Carmen Reinhart, Project Syndicate 1 August 2017


Target 2 at IntCom

2017-08-03

Vädret. Förklaringen står att finna i jetströmmar

I juli i år uppmättes ingen temperatur högre än 27,2 grader i Sverige, vilket är den lägsta toppnoteringen sedan 1979. Samtidigt har kontinentala Europa uppmätt höga temperaturer. 

Förklaringen står att finna i jetströmmar – kraftiga, storskaliga vindar på mycket hög höjd.

SvT 3 augusti 2017


Orsaken till de stora kontrasterna i Europa denna sommar är en ovanligt stark jetström som rört sig på en ganska sydlig bana för att vara sommar
https://www.svt.se/vader/fragor_och_svar/jetstrommen-sommaren-2017

What is the jet stream and how does it work?
BBC och Englund om Jet Stream och vädret
2017-07-31

2017-07-29

Germany ran a current-account surplus of 8.3 per cent of GDP in 2016 while China’s fell to 1.7 per cent of GDP.

The US had a current-account deficit of $ 451.7bn, or 2.4 per cent of GDP.

FT 28 July 2017


Requirement to bail in creditors will revolutionise European economic and political relations beyond imagination.

If eurozone leaders had fully realised what they were signing up to, they would probably have lost their nerve.

Martin Sandbu, FT 25 July 2017

‘whatever it takes’ 5 years later

Policymakers pushed the deposit rate to minus 0.4 per cent, 

eurozone banks received more than €1tn of liquidity via Long Term Refinancing Operations, 

and the ECB has purchased over €2tn of government and corporate bonds in a programme which accumulates another €60bn every month.


FT 25 July 2017

2017-07-26

Varför talade inte Ygeman och Maud Olofsson med statsministern? Eller gjorde de det?


Fredrik Reinfeldt betonade tidigare att fiaskoaffären Nuon var Maud Olofssons ansvar.

Nu förtydligar Olofsson:
– Jag förankrade det naturligtvis med regeringen, säger hon till Ekot.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16265271.ab

Maud Olofssons roll i Nuon-affärens kölvatten har kommit tatt handla om en enda fråga: I vilken utsträckning informerade hon övriga partiledare om Vattenfalls planer på att göra ett förvärv för närmare 100 miljarder kronor?

I en intervju med Sveriges Radio, har hon själv uttryckt det i klartext: ”Jag förankrade det med de som sitter i regeringen”, sa Olofsson.

Men den information som senare framkom under Konstitutionsutskottets utfrågningar med Anders Borg och Fredrik Reinfeldt gav dock en helt annan bild: Ingen av dem påstod sig ha haft kännedom om affären förrän uppgörelsen offentliggjordes av media.

Mot den bakgrunden var även Olofsson kallad till KU. Men Olofsson avböjde. 

”Då detta tilldrog sig för ca fem år sedan så känns det svårt för mig att kunna komma till KU och svara på alla frågor, så många år efteråt”, skrev Olofsson i ett skriftligt svar. 

Detta trots att hon själv nyligen utkommit med en memoarbok, med bitvis detaljerade skildringar ur hennes politiska karriär.

https://www.svd.se/svds-granskning-av-nuon-affaren-7dWV

2017-07-23

Skatteverkets sparkade generaldirektör är fortfarande Skatteverkets generaldirektör

Den 6 april 2016 avslöjar SVT:s Uppdrag granskning att dåvarande överdirektör Helena Dyrssen ringt till sin före detta kollega på regeringskansliet, tidigare /Carl Bildts/ kabinettssekreterare Frank Belfrage, för att varna honom om att Uppdrag granskning begärt ut uppgifter om honom för ett reportage om svenskar som haft obeskattade tillgångar utomlands. 

Samtalet sker med generaldirektör Ingemar Hanssons vetskap.

Den 23 februari 2017 finansminister Magdalena Andersson kallar Hansson till en möte på finansdepartementet.  Vid en presskonferens efteråt meddelas att Ingemar Hansson blir av med sitt uppdrag som generaldirektör och omplaceras till finansdepartementet.

Detta meddelar SvT under rubriken Skatteverkets generaldirektör får sparken.

Men han fick ju inte sparken. Han omplaceras till Finansdepartementet.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/skatteverkets-generaldirektor-i-blasvader-detta-har-hant

Jag har letat men inte funnit någon ny chef för Skatteverket.

Tvärtom. På Skatteverkets website är Ingemar Hansson fortfarande fem månader senare Generaldirektör.

https://www.skatteverket.se/omoss/organisation/verksledningen.4.76a43be412206334b89800052657.html

- Vi har en väldigt dålig ansvarskultur i svensk politik.
Det mest flagranta exemplet är kronfallet i november 1992. Och så kallade man detta ett misslyckande och alla satt kvar. 

Det menar jag var ett stort moraliskt haveri

Barbro Hedvall i Filosofiska Rummet, 29/10 2006
http://www.internetional.se/bildtwibblehedvall.htm

2017-07-06

Keep Eye on Sovereign Debt for Next Minsky Moment

The recent turmoil in bonds offers a good example of what's to come as the global economy recovers and central bankers curb stimulus.

Alberto Gallo, Bloomberg 5 juli 2017

Den tyska hyperinflationen. "De eldade med pengar – sen kom Hitler." Fel, fel, fel.

Hyperinflationen under mellankrigsåren är en mardröm som ska prägla tyskarna länge. I detta trauma bottnar Bundesbanks inflationsskräck, Maastrichtavtalets stränga stabilitetskriterier och vad som ibland har upplevts som en hård och obarmhärtig attityd i eurokrisen.

Tomas Lundin, SvD 3 juli 2017

I oktober 1924 ersätts Rentenmark av Reichsmark. Denna stöds av de allierade som nu vill skapa ett skapa ett stabilt och ekonomiskt starkt Tyskland i stället för kaos. Men då är det redan för sent. Den 30 januari 1933 utses Adolf Hitler till rikskansler.

Full text

Den uppmärksamme läsaren noterar hoppet på nio år från 1924 till 1933.

Vad hände då?

The Nazis only won 32 Reichstag seats in the election of May 1924, and just 12 in 1928. The Nazi party did not become a popular political force until long after the hyperinflation period ended. The Economist, November 15th 2013

It is sometimes said that German attitudes to the economy and the current crisis are instructed by experience of Weimar inflation Yet it wasn't hyperinflation that brought Hitler to power, but rather the depression of the early 1930s, which in Germany's case was greatly exaggerated by the pro-cyclical austerity the government of the time insisted on applying to the problem.
Jeremy Warner, February 17th, 2012

Det var inte inflationen som förde Hitler till makten, som Fokus och många andra tror, det var arbetslösheten
Bra Böckers Världshistoria, Band 13, sid 156-157 anför härom:

"Inrikespolitiskt lyckades man /i Tyskland/ stabilisera ekonomin genom att införa ett nytt penningsystem 1923-24. Inflationssedlarna växlades in till en kurs av en ny mark mot en biljon gamla. Inflationsprocessen hade verkat som en storstilad skuldsanering och därmed hade staten på nytt blivit solvent. 

- Slutet av tjugotalet präglades i Tyskland av ekonomisk framgång och med den följde också en viss politisk stabilisering... 1928 bildades en ny majoritetsregering med socialdemokraten Herman Müller som kansler och den konservative Gustav Stresemann som utrikesminister... I valet 1928 placerade sig /Hitlers parti/ NSDAP - Nationalsocialistiska Tyska Arbetareartiet / i raden av de många småpartierna och fick 2,6 procent av rösterna"2017-06-29

The second half of 2017 just got a lot more interesting for bond investors

For investors scrambling to keep pace with a hawkish shift in the world’s biggest central banks, the second half of 2017 just got a lot more interesting.

Bloomberg 29 June 2017


 Friday global sell off in the bond market spread to equities amid fears that the post-crisis era of easy money was coming to an end.

FT 30 June 2017
2017-06-26

Ambrose BIS. The global economy is caught in a permanent trap of boom-bust financial cycles.

 
This deformed structure is becoming ever more corrosive and dangerous as debt ratios rise to vertiginous levels, BIS has warned.

Ambrose Evans-Pritchard, 25 June 2017

2017-06-21

Greek economic tragedy, much of the European view continues to defy economic logic – and for a simple reason

European politicians worry about the domestic political consequences of granting Greece debt relief, especially ahead of Germany’s federal election in September.

Mohamed A. El-Erian, Project Syndicate 21 June 2017

Greece “extend and pretend” - The latest deal on debt won’t work, and everybody knows it.


This protracted game of “extend and pretend” serves nobody’s long-term interests:

not those of the Greek government, the International Monetary Fund or, most of all, the people of Greece.

The Editors, Bloomberg 21 June 2017

2017-06-20

ECB rule book for giving emergency loans. Greek banks are still using 44 bn euro of ELA help.

ECB-sanctioned “emergency liquidity assistance” was a lifeline for a clutch of banks that were cut off from normal financing channels during the crisis.

FT 19 June 2017

2017-06-18

“Minsky moment,” the point at which excess debt sparks a financial crisis.

The late Hyman Minsky said that such moments arise naturally when a long period of stability and complacency eventually leads to the buildup of excess debt and overleveraging. 

At some point the branch breaks, and gravity takes over. It can happen quickly, too.


Minsky came to mind because in the past week I saw yet more signs that financial markets are overvalued and investors excessively optimistic. Yet I still haven’t seen many references to Minsky. 

That’s a little surprising.


John Mauldin, 17 June 2017

2017-06-16

Can We See A Bubble If We're Inside The Bubble?

Greece Compromise deal, IMF join the rescue, but delay providing any money

Under the compromise deal, the IMF is set to formally join the rescue programme, 

but delay providing any money to Athens until the eurozone provides more clarity on what debt relief it is prepared to offer.

FT 15 June 2017

2017-06-15

Räddningslånen till Grekland kan inte summeras. Greece bailouts does not add up.

In 2010, when the Greek debt crisis started, Greece received €110bn in bailout money.

And in 2012, the country received a second bailout of €130bn.

In August 2015, the eurozone countries agreed to give Greece a third bailout, of up to €86bn 

The next tranche of that bailout, which Greece needs in order to honour repayments due in July, is being discussed at the eurozone finance ministers' meeting on Thursday.

BBC 15 June 2017

Kommentar av Rolf Englund:

Observera att man inte kan addera dessa summor, eftersom nästan hela de nya lånen används för att lösa in tidigare lån från EU och IMF.

Ja, de första pengarna gick förstås till de tyska och franska banker som gärna lånat ut pengar till Grekland och nu hotades av konkurs.

EU räddade inte Grekland. EU räddade bankerna.

EU did not save Greece. EU saved the banks.
2017-06-08

Albert Edwards' Scariest Charts

"Investors Should Be Petrified" Of The Coming Ice Age

The big Ice Age call was that the tight positive correlation between equity yields and bond yields that market participants had enjoyed since 1982, driven by ever-lower inflation, would break down.

zerohedge 7 June 2017

2017-06-05

The new “safe asset” proposed by Brussels doesn’t solve the euro zone’s problem.

Crucially, however, the proposed new securities wouldn’t be jointly guaranteed by the euro-zone governments.

Without the joint guarantee, the new instrument is largely pointless.

The innovation would have symbolic value, always much prized in EU affairs. 

And it could serve as a prelude to deeper forms of integration.


"I am sure the euro will oblige us to introduce a new set of economic policy instruments.

It is politically impossible to propose that now. But some day there will be a crisis and new instruments will be created."

Romano Prodi, EU Commission President. Financial Times, 4 December 2001

Plender: Would-be homeowners confront a horrendous problem of affordability.

When politicians promise to make homes more affordable they are being utterly disingenuous because the requisite drop in house prices might lead to their being thrown out by the large pool of owners whose houses would be worth less.

They prefer instead to bolster demand by offering financial support to first-time buyers via schemes such as the perverse Help to Buy initiative that until recently provided guarantees for mortgages that required only a 5 per cent deposit.

John Plender, FT 14 May 2017

2017-06-02

Nigel Lawson: The EU exists only to become a superstate. Britain has no place in it.


On the European mainland it has always been well understood that the whole purpose of European integration was political, and that economic integration was simply a means to a political end.

Nigel Lawson, Telegraph 2 May 2016

The European Financial Stability Facility and the European Stability Mechanism will raise 600 miljarder kr this year

The European Financial Stability Facility and
the European Stability Mechanism will raise a combined €61.5bn (600 miljarder kr) 

in financing this year.


FT 1 June 2017

Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Vicenza and Veneto Banca

For all the finance ministry’s ebullience over the MPS agreement, 
it will find it much harder to win approval from Brussels for a state bailout of Banca Popolare di Vicenza and Veneto Banca. 


FT 1 June 2017

2017-06-01

ECB’s Coeure calls for clarity on Greece debt relief before QE inclusion

Christine Lagarde said that eurozone creditors must provide considerably more detail on debt relief for Greece before the fund will take a decision to join the country’s bailout programme.

“There cannot be a specific case for any particular country.”


Read more here

2017-05-31

Consumers surplus förklarar lägre produktivitet ?

Många oroar sig för den sjunkande produktiviteten i OECD-länderna.

Men tänk om det bara är ett räknefel?

Om jag fattat det rätt mäter man produktivitet som produktion per mantimme (ursäkta) till marknadspris.

Låt oss ta wifi-utrustning som exempel. Den har blivit mycket billigare, eftersom den, liksom de mesta andra varor, produceras allt billigare i Asien.

Skillnaden mellan vad vi konsumenter är villiga att betala för wifi, The Sky is the Limit, och vad de faktiskt kostar att köpa hos Kjell, är mycket stor.

Min enkla, förhoppningsvis geniala, tanke är att det som framstår som lägre produktivitet i själva verket är en ökning av Consumers Surplus.

Kommentarer välkomnas.

,

Production is valued at the prices we pay for goods. Take beer. 
Count the number of bottles sold, multiply by the price per bottle, and we have the value of beer produced, by the standard definition. That does not, however, indicate the value to consumers of all that beer. 

To get value to consumers, we need an immeasurable concept called “consumer surplus.”


2017-05-27

Central banks response to the crisis almost a decade ago is still the key driver of markets

The steady expansion of central bank balance sheets via quantitative easing is still keeping the now-familiar show of equities at record levels and negligible risk premiums firmly on the road.

FT 26 May 2017


ZIRP and QE were terrible mistakes2017-05-26

ECB faces impossible choice between German overheating or Italian debt storm Ambrose

When ECB runs out of plausible justifications for why it is still covering Italy's entire budget deficit and rolling over its existing €2.2 trillion of public debt.


Ambrose, 25 May 2017

2017-05-24

Riksbanken: Nödvändigt att Riksbanken har en tillräckligt stor valutareserv om det uppstår likviditetsbehov i utländsk valuta som inte bankerna själva kan hantera

Hushållens höga och stigande skuldsättning utgör ett allvarligt hot mot den finansiella och den makroekonomiska stabiliteten. 

Det finns även sårbarheter i det svenska banksystemet och dess motståndskraft behöver därför stärkas.  Det gäller såväl bankernas förmåga att hantera likviditetsrisker som deras kapitalnivåer. 


Riksbanken Finansiell Stabilitet 24 maj 2017


De svenska storbankerna lånar in korta pengar och lånar ut långa – det klassiska receptet för allvarliga finanskriser.

Tidigare hanterades bolånen av särskilda bolåneinstitut. De gav ut bostadsobligationer med mycket långa löptider, som svarade mot låntagarnas amorteringstider. 


2017-05-23

Canada household debt has risen to 167 percent of disposable income

As buyers stretch to afford homes, household debt has risen to 167 percent of disposable income -- the highest among the Group of Seven industrialized nations. 

Bloomberg 23 May 2017

Will a Smaller Fiscal Deficit Cause the Trade Deficit to Decline or Unemployment to Rise?

However, accounting identities do not tell us the direction in which causality flows, and so all identity-based arguments must implicitly make assumptions about which of the variables drive the other.

That is the nub of the claim Shultz and Feldstein make. They argue that if we cut the U.S. fiscal deficit, the U.S. trade deficit must automatically decline.

Michael Pettis, The Carnegie Endowment for International Peace 22 May 2017

Greece and its European creditors failed on Monday to agree on the next batch of bailout loans

After more than eight hours of talks in Brussels, finance ministers from the single currency bloc and the International Monetary Fund (IMF) were unable to secure an agreement on the sort of debt relief measures the Athens government can expect when its current bailout program ends next year.

Greece could default on its debts in July if it can't repay some 7.3 billion euros

Monte dei Paschi rescue deal now close

Since the start of 2017, MPS, the Italian government, the European Commission and the European Central Bank’s regulatory arm, the Single Supervisory Mechanism, have been locked in talks about the design of a rescue.


FT 22 May 2017

2017-05-21

Münchau: The eurobonds would dismantle the toxic nexus between banks and governments.

The no-bailout rule would suddenly make sense. 

This is an environment in which states can default.


Wolfgang Münchau, FT 21 May 2017

The End of Theory: Financial Crises, the Failure of Economics and the Sweep of Human Interaction Richard Bookstaber Lucas

As Queen ELIZABETH II famously once pointed out, most economists failed to predict the crisis of 2007-08.

In a lecture to the American Economic Association in 2003, Robert Lucas argued that macroeconomics had succeeded in so far as the “central problem of depression prevention has been solved, for all practical purposes”.


Yet within five years the world faced its worst crisis since the 1930s.

The Economist Print 18 May 2017


When the Queen asked asked an academic at the LSE why the economics profession had failed to predict the credit crunch, she raised a topic which continues to resonate. 

Although many answers have been given to Her Majesty’s question, I suspect that none of them has really settled the issue. Her question is disarmingly simple, but the answer is not.

Gavyn Davies blog, February 10, 2011


2017-05-19

Tett: a sudden recession would create a nasty shock.

The key point is this: 

with so much growth already baked into financiers’ forecasts a sudden recession would create a nasty shock.

Gillian Tett, FT 18 May 2017

2017-05-15

The Economist: How the 2007-08 crisis unfolded

Take the cash, hide it in the mattress and wait for the next/coming stock market storm to pass.

I Sverige drömmer knappt någon om euron längre, utom möjligtvis Liberalerna – och debattören och författaren Per Wirtén.

Joseph Stiglitz, före detta chefekonom på Världsbanken och rådgivare till amerikanska regeringar, tvingas i sin nya bok Euro – hur en gemensam valuta hotar Europas framtid, konstatera att en fullständig ”brist på empati” präglar eurons politiska förespråkare.

Per Wirtén drömmer om ett enat, federalt Europa, ett Europas förenta stater. Kärnan i den drömmen är just den euro som Stiglitz sågar med fotknölarna.

Känslan är stark av att Wirtén inte greppat vidden och djupet av den katastrof som eurosystemet faktiskt ställt till med. Och hans lösning är att göra EU:s institutioner mäktigare.

Mr Stiglitz presents the euro story as mostly tragedy: 

“It was created with the best of intentions by visionary leaders whose visions were clouded by an imperfect understanding of what a monetary union entailed.” 


2017-05-14

In 2016, Germany ran a current-account surplus of roughly $ 297 billion, or 8.6% of GDP

Changing the exchange rate would not diminish the incentive for Germans to save.

In the current European environment of near-zero interest rates, there’s little risk that additional public investment will crowd out private investment. 


Barry Eichengreen, Project Syndicate 14 May 2017

2017-05-12

Beleaguered pessimists of the eurozone, searching for the next threat on the horizon, have settled on Italy

have settled on Italy as the likeliest source of doom, or at least disorder.

Weaker banks struggle with consequences of a long recession and loose lending


FT 11 May 2017

A bird flu called H7N9

Across China, the virus that could spark the next pandemic is already circulating. It's a bird flu called H7N9.

What H7N9 can't do-yet-is spread easily from person to person, but experts know that could change. 

The longer the virus spends in humans, the better the chance that it might mutate to become more contagious-and once that happens, it's only a matter of time before it hops a plane out of China and onto foreign soil, where it could spread through the air like wildfire.

The World Is Not Ready for the Next Pandemic
Time Magazine, 4 May 2017

2017-05-07

Assar Lindbeck om 90-talet: En fråga värd att diskutera är om det var rätt att hålla investeringar inom utgiftstaket

– En fråga värd att diskutera är om det var rätt att hålla investeringar inom utgiftstaket eller om vissa skulle kunna lyftas ut.

– Man kunde ha lyft ut infrastruktur. Det skulle innebära svåra avgränsningar, men det är inte heller bra att underhållet av järnvägen blivit såpass eftersatt.

- Vi förlorade idén om att påverka konjunkturutvecklingen med finanspolitiska medel. Under en lågkonjunktur ska man enligt normala spelregler öka offentliga utgifter.

Assar Lindbeck, SvD 28 april 2017


Vi menade då /i Ekonomikommissionens rapport (SOU 1993:16)/, liksom nu, att de ekonomiska problemen inte endast, eller ens i första hand, härrör från ekonomisk-politiska missgrepp, som hade kunnat undvikas med skickligare politiker, experter och ämbetsmän.

Problemens rötter sitter i institutioner och regelsystem i den svenska varianten av representativ demokrati och parlamentarism.Göran Persson om 90-talet: 
Vi gjorde mycket fel, naturligtvis. Kanske borde vi ha sparat lite mindre.

Göran Persson om 90-talet: Vi gjorde mycket fel, naturligtvis. Kanske borde vi ha sparat lite mindre.


SvD 7 maj 2017

Den hemska sanningen om John Hassler, Göran Persson och kronkursförsvaretLO-Kampanjen "Jag räddade Sverige.

Huvudpersonerna i kampanjen var Annika, handelsmedlem och ensamstående mamma, Anders, arbetslös byggnadsarbetare och Bibbi och Kenta, en lågavlönad barnfamilj.

Kommentar av Rolf Englund:
Kampanjens syfte från LOs sida synes ha varit att övertyga sina medlemmar, som hade fått lida av Göran Perssons åtstramningspolitik, om att deras lidande inte hade varit i onödan. 


Dessvärre var det nog ändå så att det var i onödan. Göran Perssons hade tydligen köpt den Bildt/Wibbleska problemformuleringen utan att inse att de dåliga offentliga finanserna berodde på krisen, och inte tvärtom. 

Det kanske kan förklaras av Göran Perssons traumatiska möte med "de flinande 25-åringarna" på Wall Street.

Ur LOs verksamhetsberättelse för 1998, sid 76
2017-05-03

Only one-third of American home values have recovered pre-recession peaks

What Nassim Taleb Can Teach Us

“I am as orthodox neoclassical economist as they make them, not a fringe heterodox or something. 

I just do not like unreliable models that use some math like regression and miss a layer of stochasticity, and get wrong results, and I hate sloppy mechanistic reliance on bad statistical methods. 


I do not like models that fragilize. I do not like models that work on someone's computer but not in reality. This is standard economics.”


Zerohedge 3 May 2017, Authored by Jeff Deist via The Mises Institute

2017-05-02

PM Nilsson: Syftet med den europeiska gemensamma valutan var inte bara att minska transaktionskostnaderna utan också att framtvinga en europeisk överstat.

Statsbygget tog också stora kliv åren före och efter millennieskiftet och 2005 kände sig EU mogen för en stats symboliska födelse: en konstitution.

Den förhandlades, skrevs och skickades ut för folkomröstning.

Det blev ett rungande nej i de två länder som var först ut, Frankrike och Nederländerna. Särskilt unga sa nej. Folkomröstningsturnén ställdes in, liksom planerna på en europeisk konstitution.

Här kom den stora stjärnsmällen för EU. Brexit är egentligen en tillspetsad konsekvens av den.

En europeisk överstat kräver en överstatlig europeisk demokrati men den vill de europeiska folken inte ha. De anser att den nationella demokratin ska ha företräde eftersom dess legitimitet är större.

Sedan dess hankar sig EU fram och väcker måttlig entusiasm.

Överstaten, eller federationen, är tills vidare död som idé.

2017-04-30

Mr Macron has proposed a common fiscal policy, a joint finance minister, a eurozone debt instrument, and completion of the banking union.

He owes his voters an answer to the question of what he would do if, as is likely, Germany replies to his four proposals with: nein, nein, nein and nein.

Wolfgang Münchau, FT 30 April 2017


Mr Macron is the opposite of a souverainiste: he wants a fiscal and political union for the eurozone because he recognises that the only nation state that benefits from the current political arrangements in Europe is Germany, not France.

In that sense, he is the polar opposite of Marine Le Pen, leader of the rightwing National Front. 


Mr Macron wants to make the eurozone work; 
Ms Le Pen wants to destroy it.


Wolfgang Münchau, FT 1 January 2017


Ms Merkel does not say “no” to eurozone bonds. 
She says: “Not without treaty change.” 
The German constitutional court in Karlsruhe would never allow Germany’s sovereign guarantee to be given to its eurozone partners 
without them submitting to effective and centrally budgeted discipline.


Financial Times 31 May 2012Climateer Investing: How Maritime Insurance Built Ancient Rome

Climateer Investing: How Maritime Insurance Built Ancient Rome: Yes, insurance, that's wot done it. Pre-coffeehouse insurance mart From Priceonomics, Mar. 18, 2016: In Ancient Rome, shipping...

Cecilia Skingsley: Den 23 september 1992 blev läget akut.

När var det som värst?
– För mig var det i september 1992. Allra värst var onsdagen och torsdagen den 23 och 24 september. Då var misstron mot Sverige total, vi hade länge syndat i så många avseenden.
I slutet av september hade den borgerliga regeringen och Socialdemokraterna just enats om ett första krispaket. Men bankernas finansieringskostnader skenade och boräntorna steg. På onsdagen hade all handel med svenska bostadsobligationer upphört.
Tidigare under krisen hade både Gotabanken och Nordbanken räddats med statligt stöd. Samtidigt hade en generell bankgaranti förberetts på Finansdepartementet. 
Den 23 september blev läget akut.
Stefan Ingves: "Enligt vår uppfattning stod det finansiella systemet i Sverige inför en kollaps den 24 september 1992."
Läs mer här


"Stålbadet i skuldfällan"
Rolf Englund på DN Debatt 26/8 1992


Tomas Fischer: Med Bildt mot Poltava 
Aftonbladet 22 december 1991
2017-04-28

Why would business leaders invest rather than buying back some of their companies’ own shares?

Why would business leaders invest in an uncertain world, rather than paying dividends to demanding (but generally risk-averse) investors, or buying back some of their companies’ own shares (thereby improving the price/earnings ratio and, better yet, increasing their own remuneration)? 

Jim O'Neill,  former chairman of Goldman Sachs Asset Management and former Commercial Secretary to the UK Treasury,

Project Syndicate 26 April 20172017-04-22

- Members of the single currency are forced to issue obligations in a currency none of them can print. Why not just call for a global gold standard?

If you like the euro, why not just call for a global gold standard?

Argentina and Korea at least had the option of breaking their pegs to the dollar and printing money to support their banks. Similarly, countries bound by the gold standard always had the option of de-linking and re-pegging. 

There is no comparably straightforward way to exit the strictures of the euro.

So, for those who believe the euro was a good idea at the time and remains a good idea for prospective members, why would you oppose restoring the classical gold standard? Why should the benefits of integration and price stability be limited to Europe?


Om man har en sedelpress går man inte i konkurs, skrev jag den  4 november 2011

2017-04-19

IMF Global Financial Stability Report April 2017

prolonged low-growth, low-interest rate environment can fundamentally change the nature of financial intermediation. 

Combined with low credit demand, this would lower bank earnings, particularly for smaller, deposit-funded, and less diversified institutions, and 

presenting long-lasting challenges for life insurers and defined-benefit pension funds.

Read more here


About Banks at IntCom