Inlägg

Visar inlägg från maj, 2023

”Girig-Sverige”

 Sedan Andreas Cervenka skrev ”Vad är pengar?” för tio år sedan har priset på en trea i Stockholm fördubblats medan antalet svenska miljardärer fyrdubblats.  I uppföljaren ”Girig-Sverige” visar han hur låneballonger, inflation och växande ojämlikhet hänger ihop. Lars Linder har läst en otålig uppdatering inför nästa finanskrasch. Plötsligt var Stockholm översvämmat av sparkcyklar. De kom från ingenstans och låg i drivor på gator och torg, övergivet blinkande i ödsliga skogsdungar eller nonchalant slängda i vattnet. De förfulade stan och var i vägen, och ingen kunde eller ville göra något åt saken. De åksugnas lycka, allmänningens tragedi. Det obegripligaste var ändå uträkningen bakom. Dessa ofantliga mängder material och teknik, all denna logistik för att samla in, reparera och återdistribuera. Hur kunde det rimligtvis vara lönsamt för någon? Svaret är enkelt. Det var det inte. Elcykelföretagen tävlar nämligen i startupens speciella bubbelverksamhet. De förväntas inte ge någon som hels

Är krisande SBB ett särfall eller kanariefågeln i gruvan?

 Om det svenska finanssystemet kraschar kommer fastighetsföretaget SBB att stå som krisens stora symbol. Som Finansinspektionen skriver i sin stabilitetsrapport på tisdagen ”är de kommersiella fastighetsföretagen särskilt utsatta i den anpassning (till högre räntor) som nu sker. De har stora skulder och en hög räntekänslighet och dessutom stora behov av att refinansiera sina skulder”. Sammantaget är vi nu i ett läge där ”stabilitetsrisker och sårbarheter snabbt kan blottas”. DN 31 maj 2023 https://www.dn.se/ledare/ar-krisande-sbb-ett-sarfall-eller-kanariefageln-i-gruvan/ De kommersiella fastighetsföretagen är särskilt utsatta med stora skulder Stabiliteten i det finansiella systemet (2023:1) https://englundmacro.blogspot.com/2023/05/de-kommersiella-fastighetsforetagen-ar.html

Trump or not, US meltdown could be inevitable

 Admittedly, some 56 per cent of the voters surveyed say they disapprove of Trump, but a similar proportion also disapprove of President Joe Biden. This led Peter Turchin to the conclusion that there is a fundamental pattern: an elite grabs power, then over time tries to protect that by grabbing more and more resources. That inevitably ends up leaving poor people even poorer (“popular immiseration”) and spawning an “over-production of the elite” — too many elites chasing too few roles — which, in turn, leads to extreme frustration, anxiety and in-fighting. The result is usually a social explosion and political disintegration, with Turchin’s models suggesting that such structural shifts typically occur about every 100 years in complex societies His new book, The End Times: Elites, Counter-Elites and the Path of Political Disintegration In plain English, this suggests that a figure such as Trump is a symptom, rather than the cause of the US’s turmoil. Turchin is not the only contemporary

Euro-Zone ränta och inflation

Bild
 

Europaparlamentet väntas rösta för att Ungern ska fråntas ordförandeskapet för EU under andra halvåret 2024

 Orsaken är att landet inte längre betecknas som en demokrati. Det sade Gwendoline Delbos-Corfield, fransk miljöpartist, vid en presskonferens på onsdagen. Hon är ansvarig för resolutionen, som stöds av fem stora partigrupper i Europaparlamentet: konservativa EPP (där svenska M och KD ingår), liberala Renew (L och C), socialdemokratiska S&D (S), de Gröna (MP) och vänstern (V). DI 31 maj 2023 https://www.di.se/live/majoritet-i-eu-parlamentet-vill-franta-ungern-ordforandeskapet/ The European Commission is preparing to release billions of euros in EU funds to Hungary currently frozen because of rule of law concerns, in a move that could secure Budapest’s support for an increase to the bloc’s budget and significant financial assistance to Ukraine. Releasing the funds, which have been frozen since last December, would mark a victory for prime minister Viktor Orbán, who has vowed not to agree to any increase in the EU budget until Hungary’s access to it is restored. FT 3 October 2023 htt

Göran Rosenberg: Att jag är för euron beror på att jag är för en federation

 Mitt ja baseras på tron att den politiska ordning för Europa som en gemensam valuta kräver är att föredra framför den politiska ordning som ett nej till euron kan bidra till att göra möjlig. Det är i varje fall det skäl som jag skulle önska att jasidan övertygat förde fram. Något annat övertygande skäl att säga ja har jag nämligen svårt att se Göran Rosenberg DN 4/12 2002 http://www.nejtillemu.com/rosenberg.htm#whyja

Some of New York’s real-estate developers are unloading their least viable office buildings at deep discounts

 Now that there aren’t any banks immediately and obviously on the brink of collapse any more, attention is shifting to commercial real estate, the doomed asset class du jour. From the minutes of the Fed’s meeting in May: The staff noted that the CRE sector remained vulnerable to large price declines. This possibility seemed particularly salient for office and downtown retail properties given the shift toward telework in many industries.  The staff also noted analysis that found that while losses to CRE debt holders could be moderate in aggregate, some banks and the CMBS market could experience stress should prices of these properties decline significantly. Robin Wigglesworth FT 30 May 2023 https://www.ft.com/content/94ecacff-218d-4f1c-b2bc-a9569eceefde A $1.5 Trillion Wall of Debt is Looming for US Commercial Properties https://englundmacro.blogspot.com/2023/04/a-15-trillion-wall-of-debt-is-looming.html

If Credit Suisse can suffer a run the same thing can happen to any other bank, anywhere, at any time

 What happened to Silicon Valley Bank — the most symbolic of this round of US bank failures — is well understood. It is a tale as old as banking.  Borrow short, lend long, see you in hell. The only wonder is how sophisticated people let it happen. Silvergate, Signature and First Republic are variations on the theme, with added crypto. Silicon Valley Bank did dumb stuff and its depositors were at risk. But if Credit Suisse can suffer a run even though it was liquid and well capitalised, then the same thing can happen to any other bank, anywhere, at any time. Perhaps ultra-rich clients moving cash on their mobile phones helped to kill Credit Suisse, but this cannot be the whole story. Ultimately, the question Credit Suisse raises is whether any amount of capital and liquidity can make a risk-taking bank safe, boosting the case for narrow banking or wider access to central bank money.  The momentum of innovation is already in that direction and it truly would be a horror story for commerc

Rutger Arnhults fastighetsbolag Corem, stamaktierna backar, preferensaktien rasar tvåsiffrigt

Corem har i flera omgångar gjort ansträngningar för att förmå innehavare av preferensaktien att byta till stamaktier. Skälet till det är enkelt; en stamaktie räknas i sin helhet som eget kapital i ett bolag men en preferensaktie anses utgöra hälften eget kapital och hälften räntebärande skuld enligt ratinginstitutens regler Redan för två år sedan, i samband med att Corem köpte Klövern, fanns ett liknande erbjudande, som den gången dock sköts i sank av bland annat Klöverns styrelse med hänvisning till att det skulle innebära en värdeöverföring från preferensaktieägarna till stamaktieägarna.  Bedömningen var också att en konvertering skulle innebära ett försämrat skydd för preferensaktieägarna, även om D-aktien har samma utdelning på 20 kronor som preffen. DI 31 maj 2023 https://www.di.se/nyheter/kraftigt-ras-for-sakra-corem-aktien-tva-dagar-i-rad/ Corem handlas till exempel till hiskeliga 73 procent rabatt mot senast rapporterat substansvärde  https://englundmacro.blogspot.com/2023/05/o

IMF World Economic Outlook

  World Economic Outlook Shows Economies Facing High Uncertainty (imf.org)

America's Faustian Pact with runaway debt

Bild
America’s net international investment position has gone from near balance a generation ago to minus 62pc of GDP.  Retail sales look buoyant in nominal terms, but they have fallen by 3.2pc in real terms. American workers have suffered the biggest fall in real wages since the energy shock of the 1970s. I still expect a recession. That said, the debt deal is nothing like the premature retrenchment imposed by Congress in 2011, which held back the post-Lehman recovery by slashing spending when the US economy was still in the doldrums. The consequence of that policy error was the long slump of the 2010s, compounded by the even larger policy error of Europe’s Lost Decade. Mistimed and self-defeating austerity forced central banks to compensate with unhealthy levels of QE.  Today's malaise across the Western democracies is rooted in that unhappy episode. Ambrose Evans-Pritchard Telegraph 30 May 2023 America’s Faustian Pact with runaway debt is coming due (telegraph.co.uk) Italien är EU:s

CPI still rising at about 5%

 Services excluding energy, which are particularly sensitive to labor costs, are rising about 7%. The president’s infrastructure, industrial polices and other initiatives have increased federal spending to $6.4 trillion this year from $4.5 trillion in 2019, when the U.S. economy was at full employment, This creates more demand for goods and services than the economy can produce, and whatever is achieved through the debt-ceiling negotiations will not substantially reverse this huge jump. Powell has said the Fed is committed to staying the course to get inflation down to 2%, but he also has repeatedly indicated he wants to accomplish a soft landing for the economy. Achieving both requires considerable navigational skills. Consumers, businesses and the bond market evidently agree: To save the U.S. economy from a recession, Powell will accept considerably more annual inflation than 2%. Peter Morici MarketWatch 30 May 2023 https://www.marketwatch.com/story/pausing-rate-hikes-would-saddle-am

Olönsamma bolag som inte behöver pengarna en gång utan många år framåt,

För att hitta börsens vinnare är rådet i stället att hålla sig till de 30 procent av bolagen som tjänar pengar ”och inte hela tiden är i behov av nytt kapital”, menar George Bol. ”Jag går direkt till resultaträkningen. Jag kollar på balansräkningen och kassaflödet och ser över posterna. Jag ställer mig frågan om den slutliga vinsten är rimlig. Hur mycket har den påverkats av engångsposter och skatteeffekter eller aktiveringar. Vissa bolag redovisar en stor vinst men en stor del av själva vinsten kommer som en följd av aktiveringar och inte från omsättningen. Det ska man akta sig för.” George Bol är grundare av analysplattformen Börsdata DI 30 maj 2023 https://www.di.se/nyheter/nyckeltalskungen-domer-ut-70-procent-av-alla-borsbolag/ Räntekostnader äter upp allt mer av fastighetsbolagens vinster Nästa steg blir att ta in pengar från aktieägarna. Börsen sätter nu massiva substansrabatter på många av bolagen med låga räntetäckningsgrader och höga belåningsgrader, vilket på goda grunder imp

De kommersiella fastighetsföretagen är särskilt utsatta med stora skulder, hög räntekänslighet och ...

Bild
... stora behov av att refinansiera sina skulder.  Samtidigt har hushållen fått sämre marginaler. Sannolikheten för högre kreditförluster i banksystemet har därför ökat.  Men med en hög lönsamhet och tillfredställande buffertar har svenska banker en god motståndskraft. Stabiliteten i det finansiella systemet (2023:1) Stabiliteten i det finansiella systemet (2023:1) | Finansinspektionen Svenska banker har lånat ut 1.880 miljarder kronor till kommersiella fastighetsbolag Englund: Svenska banker har lånat ut 1.880 miljarder kronor till kommersiella fastighetsbolag (englundmacro.blogspot.com) De svenska hushållens bolåneskuld krympte mellan mars och april – från 4.109 miljarder kronor till 4.059 miljarder Englund: De svenska hushållens bolåneskuld krympte mellan mars och april – från 4.109 miljarder kronor till 4.059 miljarder (englundmacro.blogspot.com) Jämfört med tidigare kriser står de tre svenska storbankerna stadigt Englund: Jämfört med tidigare kriser står de tre svenska storbankern

Alice Bah Kuhnke och Kulturrevolutionen

N är Alice Bah Kuhnke tillträdde som ny kultur- och demokratiminister 2014 valde hon att låta sig fotograferas under det broderade budskapet ”Visst behöver vi en kulturrevolution nu”. En historisk osmaklighet som endast kan försvaras med okunskap. I detta fall högst troligt. Inte bara ministrar, utan de allra flesta svenskar, har en i bästa fall mycket ytlig förståelse av vad den kinesiska kulturrevolutionen som pågick mellan åren 1966 – 1976   egentligen handlade om.  Björn Werner SvD 30 maj 2023 Recension: Rött minne: att minnas och glömma Kinas kulturrevolution - Tania Branigan | SvD

”Varför säger många journalister på radio och tv ’Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina’

  i stället för "Rysslands invasion av Ukraina’? / Jag kan svara på varför jag gör det: Skälet för att säga ”den fullskaliga invasionen” är att påminna sig själv och andra att den ryska invasionen av Ukraina började redan 2014 Tove Lifvendahls tal på Måndagsmötet, Norrmalmstorg, 29 maj 2023. Tove Lifvendahls tal på Måndagsmötet, Norrmalmstorg, 29 maj 2023 | SvD Ledare

Hans Wallmark om EMU 1995

Det går knappast längre att uppbringa en ledande nationalekonom som tror på EMU. Ekonomerna varnar i stället för följderna att snabbt införa en illa förberedd valutaunion. Vad händer om den europeiska enhetsvalutan skapar nya och ännu större spänningar inom EU Går det att återskapa nationella valutor sedan de väl gått upp i EMU Dessvärre lär oss historien att vid ekonomiska kriser, vare sig de är orsakade av för snabb folkökning, missväxt eller politiska "dårskaper", ligger ofreden nära till hands. Av denna anledning bör stora, riskfyllda och samhällsomvälvande projekt undvikas. EU är i mycket ett fredsprojekt. EMU är dessvärre ett projekt som kan skapa stora spänningar mellan olika nationaliteter och språkgrupper. Ger inte Jugoslavien just en fingervisning om vad som händer om man försöker pressa samman skilda etniska grupper under ett centralt styre. Margit Gennser och Hans Wallmark DN 30 oktober 1995 https://www.dn.se/arkiv/debatt/dn-rattar-hans-wallmark-som-tillsammans-me

The core of nationhood is a collective project of selective forgetting and remembering

 Precisely because national storylines are so powerful, it matters hugely whether they are — for lack of a better word — healthy or unhealthy.  Following the breakup of Yugoslavia (a state with weak narratives), its various communities went their separate ways, armed with new stories. Some chose to “remember” traumas and humiliations from centuries earlier to justify hatred in their own time.  Leaders like Slobodan Milosevic harped on the Battle of Kosovo in 1389, in which Ottoman Muslims vanquished Serbian forces. Milosevic used that narrative to seek “vengeance” — that is, to commit atrocities — against Kosovar Albanians and others.  China has its own variant of a revenge narrative, in which scholars espy a problematic mixture of inferiority and superiority complexes. It’s called the Century of Humiliation, and refers to the period between the First Opium War and the Maoist Revolution, when Britain and other Western powers corrupted and disgraced the Middle Kingdom.  Andreas Kluth Bl

What Milton Friedman Wrote to Otmar Issing at Creation of ECB

 ‘Congratulations on an impossible job’ was his message “I opened it, and Milton said: ‘Dear Otmar, congratulations on an impossible job. You know I am convinced the euro will fail, but’ – and then he added — ‘but because of you, collapse might be delayed by some years,’” Issing recalled. The currency has survived arguably far longer than Friedman would have anticipated. But the inherent fragility he warned about has been a persistent headache, witnessed in the sovereign-debt crisis of the past decade and more recent bouts of turmoil.  Issing spoke to Bloomberg Television just as ECB turns 25 One of the officials present at the ECB’s birth, and long seen as an archetypal monetary hawk, the 87-year-old Issing has plenty to reminisce about on the challenges of creating a central bank in a multi-country currency union from scratch.  Here’s a selection of some of his comments.  Issing, a career academic, was a board member of Germany’s Bundesbank, led at the time by Hans Tietmeyer, when he

De svenska hushållens bolåneskuld krympte mellan mars och april – från 4.109 miljarder kronor till 4.059 miljarder

 Den genomsnittliga bundna räntan för nytecknade bolån i april uppgick till 4,07 procent. I april 2022 uppgick motsvarande snittränta till 2,31 procent. Nils Åkesson DI 29 maj 2023 https://www.di.se/analys/iskalla-lan-ger-larmsignal-over-bomarknaden/ Bankernas utlandslån 8.000 miljarder kronor Englund: Svenska banker har lånat ut 1.880 miljarder kronor till kommersiella fastighetsbolag (englundmacro.blogspot.com)

Martin Wolf: in defence of democratic capitalism

 My father had been born in the Austro-Hungarian Empire in April 1910. Few could have then foreseen the catastrophes to befall Europe over the next 35 years.  This history is not irrelevant. It must serve as a warning. It has made me aware throughout my life that political mistakes can combine with economic disasters to unleash destruction upon societies believed civilised. I grew up during the cold war. The defence of liberal democracy was the political backdrop to my formative years. Now, however, the health of democracy is in question.  The most radical notion in democratic capitalism is that it seeks to separate political power from wealth. Capitalism is cosmopolitan, while democracy is tied to a territorial jurisdiction. Capitalism means one pound one vote, while democracy means one citizen one vote.  One danger, then, is that wealth buys power in the name of order, turning democracy into plutocracy. Another is that demagogues seize power in the name of the people, turning democra

Heimstaden Sveriges största hyresbostadsbolag borde känna till att det är bruksvärdet som gäller

 Heimstaden har de senaste åren i hög takt köpt bostadsfastigheter i Sverige och Europa. Bolaget är nu Sveriges största hyresbostadsbolag och Europas näst största. I Malmö har bolaget efter en färsk rekordhöjning av hyran med 5 procent krävt förhandling om ytterligare 2 procents hyreshöjning med hänvisning till ökade räntekostnader.  Mikael Wikén bor i en tvårummare på 50 kvadrat i en av Heimstadens fastigheter i Råcksta i Stockholm. Hyran är på 9800.  I ett mejl skriver bolaget att ”Vi har en solid finansiell och likviditetsmässig position och fortsätter att leverera goda resultat” men ”med stigande räntor är det rimligt att även hyresgästerna bidrar till en del av kostnadsökningen”. SvT 28 maj 2023 https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/tiotusentals-boende-riskerar-hyreschock

Jämfört med tidigare kriser står de tre svenska storbankerna stadigt

Svenska banker har gått igenom två stora kriser; fastighetskrisen 1990 och finanskrisen som utlöstes av Lehman Brothers konkurs hösten 2008.  Även under sistnämnda spelade fastighetslån en stor roll, framför allt i Baltikum.  Kraschen på 1990-talet föregicks av kreditavreglering, fastighetspriser som stigit extremt i värde och belåningsgrader på uppemot 100 procent. Bankerna lade ingen större vikt vid betalningsförmågan, så länge värdet på fastigheterna steg rullade det på.  Åren 1990-1993 föll i stället priserna för kommersiella fastigheter runt två tredjedelar Bara Handelsbanken och SEB klarade sig utan statligt stöd den gången, dock gjorde de varsin nyemission. Innan dess hade aktierna fallit 85 respektive 95 procent, och värderades till 0,2 respektive 0,1 gånger det egna kapitalet. Bolag som tog hand om fastighetslånen med tillhörande panter, där Nordbankens Securum var störst med 50 miljarder kronor i dåliga lån. Planen lyckades och Securum avvecklades 1997.  Tio år senare hade eu

I Frankrike är en av de vanligaste Google-sökningarna om klimatförändringar var någonstans i landet man bör bo

  Den senaste tidens  nyheter om extrem torka  i det spanska medelhavsområdet, framför allt i Katalonien, avskräcker onekligen. ”Det här området kommer att överges, om tio år kommer ingen vilja jobba här”, säger en jordbrukare.  Jag kommer att tänka på författaren Maja Lundes obehagliga, dystopiska roman ”Blå”, där sydeuropéer flyr norrut, mot ”vattenländerna”. Lisa Irenius SvD 28 maj 2023 Förlorarna finns på Solkusten och Rivieran | Lisa Irenius | SvD

Home values always go up except for one time in the last 70 years

Bild
 through the last nine recessions up, both during and after. John Mauldin 26 May 2023 https://www.mauldineconomics.com/frontlinethoughts/sic-mix

A 50% decline would certainly count as extreme but

 may be necessary to flush out the extreme market overvaluations. Swiss money manager Felix Zulauf. Unfortunately, he thinks a slowdown is coming that will hit markets hard. Here’s a (too short) excerpt from the 14-page transcript of Felix’s interview with Ed D’Agostino. I do believe that such a recession will be short, not long. It could be deep because I think the Fed and other central banks are overtightening. They drive forward by looking into the rearview mirror because inflation is a lagging indicator, and monetary policy is a leading indicator. “So, I think they overtighten, and it could be a sharp or deeper recession, but much shorter because once it’s here and once it’s recognized, the Fed and other central banks will come in and turn around and go from tightening to easing relatively quickly. So, we’ll have a second cycle of rising inflation into ’26, maybe even ’27, and that will bring on higher interest rates, higher bond yields, and a tightening again by central banks from

Letter from the editor on generative AI and the FT

Generative AI is the most significant new technology since the advent of the internet.  It is developing at breakneck speed and its applications, and implications, are still emerging.  Generative AI models learn from huge amounts of published data, including books, publications, Wikipedia and social media sites, to predict the most likely next word in a sentence.  Every technology opens exciting new frontiers that must be responsibly explored. But as recent history has shown, the excitement must be accompanied by caution over the risk of misinformation and the corruption of the truth. The FT will remain committed to its fundamental mission and will keep readers informed as generative AI itself and our thinking on it evolve.  FT 26 May 2023 https://www.ft.com/content/18337836-7c5f-42bd-a57a-24cdbd06ec51

Börsen v 21 2023

Bild
 

Business leaders fear that South Africa risks becoming a failed state

 Those talks led to an unwritten deal. The anc would drop its pledge to nationalise big companies. Business would embrace affirmative action and enrich a black elite including, most notably, Mr Ramaphosa. In other respects the basic structure of the South African economy changed little.  Already in 2023, blackouts by Eskom, the electricity utility, have surpassed those of 2022, hitherto the worst year on record (see chart). Businesses are planning for the total collapse of the grid. ceos have all but given up on Mr Ramaphosa fixing the problem himself. So firms are sending staff to government departments, including his office: a very South African solution. https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2023/05/22/business-leaders-fear-that-south-africa-risks-becoming-a-failed-state

U.S. Consumer Spending Jumped in April and Inflation Accelerated

  Federal Reserve’s preferred gauge of consumer prices increased 4.4% in April from a year earlier, up from March Adjusted for inflation, consumer spending rose 0.5% last month. In addition to wage gains, households still have excess savings from during the pandemic, when the government pumped money into the economy in response to Covid-19’s economic disruptions.  A recent report from the San Francisco Fed estimated that around $500 billion in such excess savings remains in the overall economy.  “We expect the aggregate stock of excess savings will continue to support consumer spending at least into the fourth quarter of 2023,” the report said. U.S. Consumer Spending Jumped in April and Inflation Accelerated - WSJ

A bipartisan bill wants to double capital-gains exclusion for home sellers

 Existing legislation only allows single filers to exclude $250,000 in capital gains and joint filers to exclude $500,000 when they sell their home MarketWatch 25 May 2023  https://www.marketwatch.com/story/its-a-pretty-simple-fix-a-bipartisan-bill-wants-to-double-capital-gains-exclusion-for-home-sellers-afd6bfe9

Det är lätt att hånle åt Republikanernas rädsla för Statsskulden

Det driver det för en supermakt generande skådespel om skuldtaket som nu pågår i USA. Den som har en sedelpress går inte i konkurs, allraminst om sedelpressen trycker dollar. Nu håller den svenska motsvarigheten, Överskottsmålet, på att förpassas till de sälla jaktmarkerna. Men det skall ersättas av ett balansmål. Statsskulden får inte öka, annat än när det är nödvändigt, ett kryphål kommer säkert att finnas. Men varför skall man vara rädd för statsskulden om man har en sedelpress, vilket man har om man har en egen valuta? De som inte är rädda är anhängare av MMT. The euro is in essence a foreign currency for a crisis-hit eurozone member Englund: The euro is in essence a foreign currency for a crisis-hit eurozone member (englundmac Om man har en sedelpress går man inte i konkurs Ett vanligt land, som Sverige, som inte är med i någon valutaunion, har skulder, privata och offentliga. En del skulder är i kronor, andra är i utländsk valuta. En viktig skillnad är att den del av statsskulden

Häromveckan satte Svenskt Näringsliv med chefsekonomen Sven-Olov Daunfeldt ned foten – överskottsmålet ska skrotas.

 Det gläder mig. LO-ekonomerna har påtalat behovet att överge överskottsmålet redan länge. I själva verket ansluter sig Svenskt Näringsliv sig till en växande skara bedömare som inser det orimliga med att ta strama offentliga finanser som symbol för ansvarsfull ekonomisk politik. Svenskt Näringsliv efterlyser ett balansmål. Vi menar att det finns goda skäl att gå längre än så och för en tid framöver tillåta ett underskott i den offentliga sektorns finanser som andel av BNP.   Laura Hartman, chefsekonom LO, DI 26 maj 2023 https://www.di.se/debatt/debatt-ratt-att-skrota-overskottsmalen/ Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, menar att det är hög tid att överge överskottsmålet och i stället övergå till ett balansmål.  Det grundläggande skälet är att det inte längre finns något värde av att pressa ned statsskulden mot noll. – Vi har en av Europas absolut lägsta statsskulder. Den så kallade Maastrichtskulden som inkluderar hela den offentliga sektorn ligger i dag på 33 proc

Ex-FDIC Chair Sheila Bair: What Bank Depositors Really Need From Regulators

 As a moderate Republican woman from Kansas who happens to be an expert on our banking system, Sheila Bair is pretty much a category of one. And while this hasn’t necessarily won her an abundance of popularity contests, it very much makes her worth listening to.   Especially now, when questions are swirling about the safety of banks—in particular, how they are regulated and what role should be played by the Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC), which Bair chaired in those oh-so momentous years between 2006 and 2011. “Uninsured deposits are not stable, they run,” she says. “We saw this during the Great Financial Crisis. We’re seeing it today. There are tools that can be used to manage that, [such as to] provide a temporary backstop on transaction accounts [ones businesses use for payroll and expenses],” which were implemented from 2008 through 2012.   Now, Bair says, “I think there’s a case for providing a permanent guarantee [for business accounts]. They do that in Japan. The require

Bostadsbyggandet rasar, klagar byggnadsindustrin

Bild
Men från en hög nivå. Det kallas flerbostadshus, men var väl mest bostadsrätter för 8-10 mkr som inte kan säljas om det inte är nollränta. Antalet påbörjade nya bostäder i Sverige halverades under årets första kvartal, och rasade ännu brantare i Stockholmsregionen. Byggbromsen sätter käppar i hjulen för hela ekonomin. Analys: Byggandet av nya bostäder rasar (di.se)

Air Conditioning Can't Stop Climate Migration

 Humans are being pushed out of our temperature comfort zone. An additional 1 billion cooling units are expected to be installed by the end of the decade. It’s one of the main ways in which humans are adapting to more frequent and intense heatwaves.  New research sheds light on the fact that, just like other animals, humans are still tied to a climate niche. Going back millennia, this niche is the mean annual temperature (MAT) associated with the best conditions for humans to flourish. An analysis of global population density gives us a peak MAT of about 13C The dip in the middle corresponds with drier climates that aren’t as suitable for us, our livestock or our crops; therefore, it has lower population densities, such as parts of the Middle East.  The study, published in Nature, As things stand, current policies and action put us on track for 2.7C of warming above pre-industrial temperatures by 2100. This would leave a staggering 2 billion people – 22% of the projected end-of-century

Kronkollapsen fortsätter – på svagaste nivån mot euron sedan 2009

 Under onsdagsmorgonen försvagas den svenska kronan med drygt 5 öre mot euron till nivån 11,49 kronor per euro.  Mot den amerikanska dollarn försvagas kronan i sin tur med 3,3 öre till nivån 10,66 kronor per dollar. Sedan årsskiftet har kronan nu försvagats med 2,4 procent mot dollarn.  ”Vi räknar fortfarande med en påtaglig förstärkning närmare 10 mot euron och 8,50 för dollarn fram till slutet av 2025, när konjunkturosäkerhet och ränteskillnader mellan länder normaliserats. Dock medvetna om kronans historia att ständigt gäcka prognoser om förstärkning”, skriver Handelsbanken.  DI 24 maj 2023 https://www.di.se/live/kronkollapsen-fortsatter-pa-svagaste-nivan-mot-euron-sedan-2009/ 1992 var dollarn svag och läget därför illa för den svenska exportindustrin som fick typ 5 kr för varje dollar de fick in på sin försäljning Men Bildt var envis. Kronkursen skulle försvaras. Vilket misslyckades. Kronan läts flyta och sjönk. Men kort därefter började dollarn stiga igen till höga höjder. Härliga

The median price for an existing home fell by 1.7% from last April to $388,800 this year.

  U.S. house prices experience the largest yearly decline since January 2012 The drop is the largest since January 2012, when home prices fell 2%.  MarketWatch 21 May 2023 https://www.marketwatch.com/story/u-s-housing-market-recovery-is-being-held-back-by-limited-listings-and-fluctuating-mortgage-rates-c03c8f82 Diagram här

Handelsbanken. Närmast väntar en sista höjning av styrräntan till 3,75 procent.

 ”Ljuset vid horisonten är att inflationen så småningom kommer att avta och vi förutspår en global konjunkturvändning nästa år och en starkare återhämtning 2025”, säger chefsekonomen Christina Nyman i ett pressmeddelande. SvD/TT 24 maj 2023 https://www.svd.se/a/rlXdae/handelsbanken-inga-rantesankningar-forran-2024 En vanlig svensk familj får 9 000 kronor mindre i månaden att röra sig med på grund av ökande kostnader och sjunkande reallöner. Det dröjer till slutet av 2020-talet innan köpkraften är återställd, spår Christina Nyman, Handelsbankens chefsekonom. https://www.dn.se/ekonomi/handelsbanken-svensk-familj-far-9-000-kronor-mindre/ Konjunkturprognos | Ha ndelsbanken

The 30-year mortgage rate above 7%. That means 5 pc real rate if Fed goal reached.

  Englund: US Home buyers will now be able to put down as little as 1% on their home, Rocket Mortgage says (englundmacro.blogspot.com)

Yield-Curve Pioneer Campbell Harvey Says This Recession Warning Is Real

 In 1986, he published his findings in his doctoral dissertation at the University of Chicago. At that point, an inverted yield curve had preceded four of four recessions dating to the late 1960s, Harvey said. On Monday, 10-year Treasurys were yielding 3.715%, with three-month Treasury yields at 5.253%. The yield curve has been inverted for about seven months. After Harvey’s dissertation, the yield curve inverted in 1989, 1999, 2006 and 2019 ahead of recessions.  Powell reiterated the Fed’s commitment to cutting inflation down to its 2% goal. “Failure to get inflation down would not only prolong the pain but also increase, ultimately, the social costs of getting back price stability, causing even greater harm for families and businesses,” he said. WSJ 23 May 2023 https://www.wsj.com/articles/pro-take-yield-curve-pioneer-says-this-inversion-warning-is-real-ac0b606  “The Goldilocks scenario is that the Fed slows the economy enough to reduce inflation from the current 8.6%, 40 year-high l

Bernanke and Blanchard conclude that because inflation today reflects a too-hot labor market, the solution is to cool it off.

 To bring inflation back to the Fed’s target, they estimate unemployment would have to rise above 4.3% from its current 3.4% assuming vacancies remain difficult to fill. But, they say, inflation could drop without a significant increase in unemployment if the ease of hiring returns to prepandemic norms. The good news: There are tentative signs that is happening. Greg Ip  WSJ 23 May 2023 https://www.wsj.com/articles/why-inflation-erupted-two-top-economists-have-the-answer-6919042c

Hassler, Finanspolitiska rådet och Rolf Englund om rollfördelningen mellan finans- och penningpolitik

Samspel för stabilitet – en ESO-rapport om rollfördelningen mellan finans- och penningpolitik  2022:3 Under våren och sommaren 2022 har läget i ekonomin förändrats snabbt. Stigande inflation och ökande räntor väcker fler frågor om hur stabiliseringspolitiken ska utformas – och av vem.  Eftersom den allmänna efterfrågan i ekonomin påverkas både av finans- och penningpolitiken är samspelet mellan dem centralt för en effektiv stabiliseringspolitik. Det är också något som gäller oavsett ekonomisk situation. I den här rapporten till ESO analyseras rollfördelningen mellan finans- och penningpolitiken i Sverige. Rapporten innehåller en sammanfattning av kunskapsläget och ger både en teoretisk och empirisk genomgång av finans- och penningpolitikens effekter.  Författarna diskuterar även lämplig rollfördelning mellan finans- och penningpolitik under nya ekonomiska förhållanden och efterlyser i det avseendet tydliga riktlinjer för finanspolitikens roll för att stabilisera konjunkturen. Lars Calm