Häromveckan satte Svenskt Näringsliv med chefsekonomen Sven-Olov Daunfeldt ned foten – överskottsmålet ska skrotas.

 Det gläder mig. LO-ekonomerna har påtalat behovet att överge överskottsmålet redan länge. I själva verket ansluter sig Svenskt Näringsliv sig till en växande skara bedömare som inser det orimliga med att ta strama offentliga finanser som symbol för ansvarsfull ekonomisk politik.

Svenskt Näringsliv efterlyser ett balansmål. Vi menar att det finns goda skäl att gå längre än så och för en tid framöver tillåta ett underskott i den offentliga sektorns finanser som andel av BNP.  

Laura Hartman, chefsekonom LO, DI 26 maj 2023

https://www.di.se/debatt/debatt-ratt-att-skrota-overskottsmalen/


Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, menar att det är hög tid att överge överskottsmålet och i stället övergå till ett balansmål. 

Det grundläggande skälet är att det inte längre finns något värde av att pressa ned statsskulden mot noll.

– Vi har en av Europas absolut lägsta statsskulder. Den så kallade Maastrichtskulden som inkluderar hela den offentliga sektorn ligger i dag på 33 procent av BNP, vilket är långt under vad EU kräver. Våra konkurrentländer har betydligt högre statsskulder och skuldsättning på offentlig nivå, säger han och fortsätter.

– Är det verkligen värt att beta av statsskulden ännu mer i det här läget jämfört med att göra investeringar som bygger Sverige starkare? Jag är övertygad om att rätt sorts investeringar ger mycket större avkastning än att betala räntor på en väldigt låg statsskuld. Det är kärnan i resonemanget, säger han.

Tidningen näringslivet 15 maj 2023

https://www.tn.se/naringsliv/28695/toppekonomer-har-ar-reformerna-som-far-fart-pa-sverige-igen/


Alla gör plötsligt helt om och ansluter sig till Englunds linje om Överskottsmålet

https://englundmacro.blogspot.com/2023/05/alla-gor-plotsligt-helt-om-och-ansluter.htmlKommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Tickande bomben i Heimstaden AB