Alla gör plötsligt helt om och ansluter sig till Englunds linje om Överskottsmålet

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) vill inleda en översyn av överskottsmålet 

Senast överskottsmålet ändrades var 2019, då det sänktes från 1 procent till 0,33 procent av BNP.

Socialdemokraternas Mikael Damberg välkomnar beskedet 

Svenskt Näringsliv har tagit ställning för en övergång till ett balansmål.

Även Centerpartiet, som tidigare avvisat alla planer på att ändra överskottsmålet, är nu redo att diskutera ett nytt mål.

Tidigare har planen varit att en ny översyn av det finanspolitiska ramverket ska inledas 2025 och att eventuella förändringar ska ske två år senare, 2027.

DI 11 maj 2023

https://www.di.se/nyheter/svantesson-vill-utreda-overskottsmalet/


Till och med ramverkets vakthund, Finanspolitiska rådet, 

anser att det är motiverat av regeringen att tillfälligt strunta i överskottsmålet och det så kallade skuldankaret, som säger att den svenska statsskulden bör ligga runt 35 procent.

https://englundmacro.blogspot.com/2020/08/ar-det-finanspolitiska-ramverket-om.html


Ingen – inte heller stramhetens överstepräster i det Finanspolitiska rådet – tycker att det är fel att staten nu lånar massor av pengar för att möta coronakrisen. 

Men man gör olika bedömningar av vad det betyder för framtiden. 

Efter ett kvartssekel med närmast buddhistisk självkontroll, med anpassning till överskottsmål och utgiftstak, är allting plötsligt annorlunda. Nu gäller snabba cash och ”the sky is the limit” på finansdepartementet.

Vi sitter i köket hemma hos nationalekonomen Torsten Persson som var med i den så kallade Lindbeckkommissionen, expertgruppen som 1992 blixtinkallades av regeringen Bildt för att rädda den störtblödande svenska ekonomin.

Göran Ericsson SvD Näringsliv 19/9 2020

https://www.svd.se/a/86w641/corona-utmanar-regler-som-gallt-i-ett-kvartssekel


Assar Lindbeck kommer förmodligen att bli beryktad för vad han senare skrev om kronkursförsvaret:

 - De ekonomiska problemen härrör inte endast, eller ens i första hand, från ekonomisk-politiska missgrepp, som hade kunnat undvikas med skickligare politiker, experter och ämbetsmän.

 Problemens rötter sitter i institutioner och regelsystem i den svenska varianten av representativ demokrati och parlamentarism.

Ekonomirådets Rapport 2000, Politisk makt med oklart ansvar, SNS, sid. 15.

https://englundmacro.blogspot.com/2012/09/assar-lindbeck-vilseleder-kanske-till.html


 ”Magdalena Andersson fick rätt. De stora satsningarna är möjliga för att vi har sparat i ladorna under de goda åren.” 

Sparat i ladorna? Hm. Var exakt står dessa lador? Och vad innehåller dom? Jo, jag förstår att det är bildlikt menat. Men det är ändå vilseledande och fel.

https://englundmacro.blogspot.com/2020/10/guldet-euron-och-budgetunderskottet.html


Hur blev det så att I Sverige är hård budgetdisciplin, ända sedan 1990-talskrisen, närmast en statsreligion?

https://englundmacro.blogspot.com/2021/09/hur-blev-det-sa-att-i-sverige-ar-hard.html


Plötsligt händer det. Nu tycks partierna vara öppna för att ändra överskottsmålet, 

kanske den mest omtalade delen av det finanspolitiska ramverket. 

Moderaterna, som länge varit ovilliga att diskutera saken, vill ha blocköverskridande överläggningar om detta.

När överskottsmålet infördes låg det på 2 procent av BNP över en konjunkturcykel, men sedan några år gäller 0,33 procent. 

Det är rätt tid att börja ta fram ett nytt mål, politikerna har några år på sig eftersom det just nu ändå finns en uppenbar restriktion för finanspolitiken – inflationen. 

Men ett balansmål kommer inte att åstadkomma en stor förändring. Till att börja med är ett balansmål inte väsensskilt från ett överskottsmål. 

Det är en sänkning av en procentsats från 0,33 till 0. 

Ledare:Tobias Wikström DI 12 maj 2023

https://www.di.se/ledare/balansmal-inte-enda-reformen-som-behovs/


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Tickande bomben i Heimstaden AB