Leta i den här bloggen

2021-09-20

Hur blev det så att I Sverige är hård budgetdisciplin, ända sedan 1990-talskrisen, närmast en statsreligion?

I Sverige är  hård budgetdisciplin, ända sedan 1990-talskrisen, närmast en statsreligion. Även om de flesta etablerade ekonomer också i USA skakar på huvudet – och varnar för inflation – har modern monetary theory en annan status i amerikansk ekonomisk debatt än i den svenska. New York Times berättade nyligen att John Yarmuth från Kentucky, ordförande i kongressens budgetkommitté, har ”blivit fullständigt MMT”.

Huvudpoängen som MMT-skolan gör är att ett lands ekonomi inte ska jämföras med ett hushålls.  

Göran Eriksson, SvD 19 september 2021

https://www.svd.se/usa-tipset-den-som-ar-satt-i-skuld-ar-fri

Kommentar RE:

Budgetdisciplinen blev statsreligion sedan den tidigare statsreligionen, den fasta växelkursen, hade havererat. De ansvariga ville inte erkänna att krisen berott på den fasta växelkursen utan odlade myten om att krisen berott på underskottet i statsfinanserna, därav enigheten om sparpaketen. 

John Hassler, professor och då vice ordförande i Finanspolitiska Rådet, en av statsreligionens överstepräster, sade bland annat att det var viktigt, när man skulle genomföra åtstramningar och strukturreformer i krisländerna /i Euroland/  att "man hade en story som folket köpte, liksom vid den svenska statsskuldkrisen i början på 1990-talet".

Den hemska sanningen om John Hassler, Göran Persson och kronkursförsvaret

https://englundmacro.blogspot.com/2012/03/den-hemska-sanningen-om-john-hassler.html

Lars Jonung, även han tidigare ordförande för Finanspolitiska rådet, en annan av statsreligionens överstepräster, gjorde nyligen denna historieskrivning:

Den fasta kronkursen övergavs. Kronan deprecierades kraftigt. Statsfinanserna ställdes i ordning och ett finans­politiskt ramverk etablerades. 

En högkonjunktur kräver nu en stram stabiliserings­politik 

Lars Jonung SvD 8 september 2021. 

https://englundmacro.blogspot.com/2021/09/jonung-2021-den-tredje-perioden-i.html

- En felaktig analys låg i botten på den första uppgörelsen mellan oss och regeringen", menade Allan Larsson [i Visby på söndagen]. Man trodde att det var de dåliga statsfinanserna som rubbat tilltron och orsakat valutaspekulationen. I verkligheten var det finanskrisen, anser Allan Larsson i dag.

DN-ledare 1993-07-19

---

Efter avregleringen av kreditmarknaden 1985 hade bankerna bedrivit en ansvarslös långivning och 1992 var de nära en kollaps. Den 23 september 1992 var en härdsmälta i det svenska banksystemet omedelbart förestående. Enda sättet att undvika en total kollaps var att staten trädde in med en garanti för att trygga stabiliteten i systemet. 

Skulle den uppgiften klaras återstod emellertid mindre än tolv timmar att utforma en av de mest långtgående finanspolitiska åtgärder som vidtagits. Det förutsatte dessutom att regeringen under dessa tolv timmar kunde träffa en blocköverskridande politisk överenskommelse och säkra en bred politisk majoritet för en bankgaranti.

Allan Larsson bok 2014

https://www.bokus.com/bok/9789198149104/bryta-ny-mark/

Han var ledamot i styrelsen för Sveriges riksbank 1991–1994. 

Åren 1967–1969 arbetade han i Statsrådsberedningen och ingick i Tage Erlanders stab av politiska medarbetare. 1971 återgick han till Svenska metallindustriarbetareförbundet som utredningschef. Han författade där en av de motioner till LO-kongressen år 1971 som ledde fram till förslaget om löntagarfonder år 1974.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Allan_Larsson

RE: De flinande finansvalparna i New York brydde sig inte om hur många karensdagar vi hade i sjukförsäkringen.
Inga kommentarer: