Leta i den här bloggen

2021-09-09

ECB-rådet: storleken på PEPP-programmet lämnas oförändrad på 1.850 miljarder euro

och genomförandetiden uppges fortsatt vara till åtminstone slutet av mars 2022. 

https://www.di.se/live/ecb-lamnar-rantan-oforandrad-drar-ned-takten-pa-stodkopen/

---

ECB is buying €165 billion of Italian bonds in the first eleven months of 2020, bringing its total holdings to €529 billion. 

https://englundmacro.blogspot.com/2021/01/ecb-is-buying-even-more-italian-bonds.html

 

Inga kommentarer: