Leta i den här bloggen

2020-05-31

Rutger Bregman - Humankind

His new book, Humankind,  displays his gift for synthesising libraries full of academic research into spellbinding reads.

Generally, the more you’re paid, the dumber your audience. 

The cleverest audiences are students and, of course, old people. 

If you speak in a care home, they’ve always read your book and they undress you with good questions. But a 25-minute keynote at some hip congress — nothing happens, man.

Simon Kuper FT 29 May 2020

2020-05-29

Nice try Ursula, but the €750bn bailout is too little, too late

It does the minimum needed to avert a North-South political crisis and to head off a funding crisis for the "Club Med" bloc in 2021, but it does not in itself put monetary union on a viable footing.

It does not pool the legacy debts of all the states in a joint sinking fund. The financing is linked to the Commission’s seven-year budget and is not joint and several liability.  

It is therefore not the start of eurobonds, which would be a breach of the German Grundgesetz. 

France’s Emmanuel Macron is going along with the scheme because he hopes it will lead step by step to debt mutualisation by the Monnet Method of incremental facts on the ground.

Ambrose Evans-Pritchard Telegraph 28 May 2020 By the Fifties, Monnet realised that their dream could not be realised overnight. 

It should, therefore, be assembled stealthily, bit by bit, without for a long time declaring its real goal.

And they should begin by pretending that it was just an economic arrangement, a “Common Market”

Här skall jag försöka förklara teorin om optimala valutaområden för Lydia Wålsten

Här skall jag försöka förklara teorin om optimala valutaområden för Lydia Wålsten, tidigare  kommunikationschef på Timbro, nu ledarskribent på SvD.

Stödpaketet från EU-länderna skall rädda euron. Det är samma länder som skall räddas nu som räddades förra gången som euron hotade att kollapsa. 

Då var det en finanskris, nu är det ett virus, men orsaken är den fasta växelkursen som man får när man inför euron.

SvD Ledarredaktion diskuterade häromdagen EU-kommissionens nya stödpaket under ledning av  Lydia Wålsten under rubriken Sverige öppnar nog plånkan för EU.

https://englundmacro.blogspot.com/2020/05/sverige-oppnar-nog-plankan-for-eu.html


De nämnde inte federalism och heller inte, det är jag ganska säker på, optimala valutaområden.

Götaland, Svealand och Norrland har samma valuta fastän områdena är ganska olika. Det fungerar, någorlunda, eftersom det över statsbudgeten sker stora transfereringar även, men inte bara, genom skatteutjämningsbidragen.  

Göran Persson:
Man kan å andra sidan ställa sig frågan om Europa verkligen är ett optimalt valutaområde.

I ett sådant rör sig människor och kapital fritt och utjämnar svängningar i efterfrågan mellan de olika delarna av valutaområdet.

Men den finska skogsindustrin ligger inte i samma konjunkturfas som den tyska bilindustrin eller den spanska vinproduktionen. Det kan uppstå väldiga spänningar inom en Europa-union som inte har medel att utjämna dessa skillnader. 

Jag brukar säga att när en arbetslös finsk skogsarbetare lätt och villigt rör sig till en spansk vingård för att ta ett nytt jobb, då har man den rörlighet på arbetsmarknaden som krävs för att införa en gemensam valuta.

Överstatlighet är kärnfrågan.

Men EMU är en större fråga än en diskussion om konvergenskriterier och valutaväxling. Det handlar i själva verket om vilken typ av Europaunion som nu kommer att växa fram.

Det skrev Göran Persson om EMU och federalismen i boken "Den som är satt i skuld är icke fri"  s. 178-182.

https://www.nejtillemu.com/goranpfederalismskuld.htm

Nils Lundgren:
I kort sammanfattning kan sägas att ett optimalt valutaområde måste ha god geografisk arbetskraftsrörlighet inom området eller möjlighet till kraftfulla fördelnings- och regionalpolitiska åtgärder för att motverka tendenser till regional obalans eller god flexibilitet nominella löner och priser uppåt och nedåt.

Rent teoretiskt kan endera av dessa tre räcka för att det skall vara möjligt att utan alltför stora problem ha en gemensam valuta. I praktiken vet vi att normalt inget av kriterierna är tillräckligt väl uppfyllt för att i dag existerande valutaområden skall fungera riktigt bra.

De båda första kriterierna uppfylls bäst i nationalstater, där språklig och kulturell gemenskap underlättar geografisk rörlighet och där en kombination av nationell solidaritet och en stor offentlig sektor med välutbyggda transfereringsystem möjliggör omfattande regionalpolitiska insatser.

http://www.nejtillemu.com/nilslundgren.htm#helsinki

Lars Calmfors skrev så här om optimala valutaområden redan i SOU 1996:158. Leif Widén gjorde en utmärkt sammanfattning år 2003 . 

Utredningen skev: "Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att de stabiliseringspolitiska kostnaderna av att låta samtliga EU-länder ingå i en monetär union kan vara stora, eftersom störningar som är specifika för ett land eller en mindre grupp av länder förekommer i betydande omfattning. En del talar dock för att det finns en liten kärngrupp av EU-länder som är tillräckligt lika för att de stabiliseringspolitiska invändningarna mot att ingå i en monetär union ska vara ganska svaga. Det mesta tyder emellertid på att Sverige, i likhet med Finland, inte tillhör denna grupp."

http://www.nejtillemu.com/medborgare/calmforswiden.htm


P-O Edin, tidigare chefsekonom på LO 
Affärsvärlden, nr 12, 2002-03-20

Det stora beslutet var bildandet av EMU. Det är en dum konstruktion - skulle vi rösta om huruvida EMU skulle vara kvar eller inte så skulle jag tveklöst rösta nej.

Felet är naturligtvis att Europa är inte ett optimalt valutaområde. 

Det finns så stora skillnader internt.

Men om samarbetet skulle spricka på grund av jättehög arbetslöshet i vissa regioner? Då kommer någon regering eller något parti att säga att de helt enkelt kliver ur EMU. Det enda som /annars/ kan göras är att resten av Europa skickar väldigt mycket pengar till dem.

P-O Edin, tidigare chefsekonom på LO Affärsvärlden, nr 12, 2002-03-20

http://www.nejtillemu.com/edin.htm#dumt


- It is politically impossible to propose that now. But some day there will be a crisis and new instruments will be created.

Romano Prodi, EU Commission President. FT 4 December 2001

Prodi, Göran Persson och federalismen


2020-05-28

Sverige öppnar nog plånkan för EU - Plånkan SvD

SvD Ledarredaktion diskuterar EU-kommissionens nya stödpaket under ledning av  Lydia Wålsten  

https://www.svd.se/sverige-oppnar-nog-plankan-for-eu

Lydia Wålsten har varit kommunikationschef på Timbro


Dom är så gulliga allihopa med dom lyckas så vitt jag kan höra undvika ordet federalism.

Prodi, Göran Persson och federalismen


It is politically impossible to propose that now. But some day there will be a crisis and new instruments will be created.

Romano Prodi, EU Commission President. FT 4 December 2001

Klick


- Jag vill inte ha en federativ utveckling. Svenska folket har inte gått med i en federation.

 - Logiken i det hela rör sig i federativ riktning... Sch! säger Kohl åt mig när jag tar upp det

Göran PerssonIf you want to save the euro permanently, the judges are saying, write new rules into the European treaties and explain them to your voters.

Klick


Federalism


Federalism

2020-05-27

CoCo Bond Investors Face a Covid-19 Reckoning

Lloyds Banking Group Plc, a large British lender, has just become the third European bank this year to do what was once unthinkable and decline to redeem an outstanding “CoCo” bond at its first call date. 

Bloomberg 27 May 2020


The problem with cocos more broadly is that nobody knows if they work. 

FT 21 March 2017Varför har inte coronakrisen stoppat börsrallyt?Peter Malmqvist 


– Jag är otroligt överraskad över börsutvecklingen, säger han. Om man jämför med bottenläget under förra finanskrisen så låg börsen på botten i ett par månader innan det vände upp. Nu har det vänt upp otroligt fort, trots att det är väsentligt mycket värre än vid förra finanskrisen. Så jag kan bara sälla mig till de andra som ser ut som en fågelholk.

Fokus 20 maj 2020

2020-05-26

The Pandemic Is Exposing the Limits of Science

Will the coronavirus do the same for medicine?

Consider masks, for example: The World Health Organization said early on that there was no point in encouraging healthy people to use them, but now most doctors agree that widespread mask-wearing is a good idea. 

The pandemic has reminded us that science — and medicine in particular — has limits. In a way, the last few months have resembled what occurred in the 2008 crisis, as economists fought over the right response to the crash. 

The academic community split between those who said the U.S. government should save all large banks and those who said it should let Lehman Brothers go bust. 

Ferdinando Giugliano Bloomberg 25 May 2020

2020-05-25

Annika Ström Melin: EU kommer inte att bli ett europeiskt USA den här gången heller

Den nya återhämtningsfonden skulle förändra unionens karaktär, men både kritiker och anhängare överdriver dess betydelse.

EU skulle börja ”häva sig upp” till det sjätte steget på den ”integrationstrappa” som statsvetaren Sverker Gustavsson har beskrivit så väl. Annika Ström Melin, det har jag skrivit många gånger, är en av vårt lands kunnigaste skribenter om EU. Och Sverige har väl haft avsevärt sämre utrikesministrar än Carl Bildt.

Men dom förefaller ha en svaghet gemensamt. 
Båda är utopister.Annika Ström Melin
Desillusionerade Europaanhängare längtar efter en djupare mening med den gemensamma valutanBostadspriserna faller med 20 procent "från en relativt hög nivå"

– Mycket är högst osäkert, men i ett scenario där arbetslösheten stiger upp emot 15 procent räknar vi med att bostadspriserna skulle falla med 20 procent, säger Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, samtidigt som hon poängterar att fallet sker från en relativt hög nivå.

SvD/TT 25 maj 2020


2020-05-24

If adopted, the proposal might be remembered as the moment when Europe became a genuine political federation.


Creating any EU recovery plan will require unanimous support from the EU’s 27 member countries – and this will involve unseemly late-night squabbles between the self-styled “Frugal Four” northern governments (the Netherlands, Austria, Finland, and Sweden), which have vehemently opposed funding for Mediterranean EU members 

Anatole Kaletsky Project Syndicate 21 May 2020


Europe’s ‘Jefferson Moment’ is a defeat for the federalist dreamThe European Union Is on the Brink of Historic Change

The Commission’s $825 billion rescue fund would break many taboos, possibly paving the way for EU taxes and an EU treasury. 

Bloomberg 27 May 2020


2020-05-23

Martin Wolf’s fantasy dinner party

David Hume, philosopher, historian and pioneering monetary economist, his friend Adam Smith, author of The Theory of Moral Sentiments and The Wealth of Nations and John Maynard Keynes, founder of macroeconomics.

The dinner will take place in the Reform Club’s library. The Reform, where I have been a member since 1982, is modelled on an Italian Renaissance palace.

Martin Wolf FT 22 May 2020


The Reform Club

2020-05-22

The Great Moderation - Satyajit Das

"The period commencing in the 1990s became known as the Great Moderation, an era of strong economic growth, high production and employment, low inflation, reduced volatility in the business cycle, and self-adulation amongst politicians, central bankers and academic economists." 

(from "The Age of Stagnation" by Satyajit Das)

https://www.internetional.se/hedgefunds.htm#dasfebr2015


https://www.internetional.se/nosuchthing.htm#greatmoderation


Satyajit Das Bloomberg Opinion Columnist


2020-05-21

Europe’s ‘Jefferson Moment’ is a defeat for the federalist dream

The Rubicon has not been crossed. The €500bn Merkel-Macron plan is not fiscal union. It is not the start of eurobonds or joint and several debt issuance.

It is not a great leap forward in the constitutional structure of the EU that many wish it to be. Nor does it rectify the structural failings of monetary union, nor restore the post-Covid solvency of Italy and Club Med states facing a debt-deflation trap. 

The money will not start flowing until next March. 

Ambrose Evans-Pritchard Telegraph 20 May 2020 


If you have common bonds, is that not a fiscal union of sorts? 

The key problem with the euro since its founding in 1999 has been that it was — and is — a currency without a fiscal union. 

Austria, Denmark, Sweden and the Netherlands are fundamentally against the idea of mutualising debts. 

Netherlands is the key country to watch.

FT 21 May 2020Politicians and analysts say the plan could mark a turning point in the history of the EU. 

Ms Merkel, the idea of Europe”, she said. “The national state alone has no future.” 

It was the sort of thing Mr Macron says.

FT 22 May 2020

Germany’s shift isn’t a “U-turn” and certainly not the “Hamiltonian moment” that would turn the EU from a bloc of sovereign states into a United States of Europe. 

Merkel is still Merkel, which means she will inch forward in the smallest possible increments.

Andreas Kluth Bloomberg 20 May 2020DN: Med det fransktyska förslaget om en ”återuppbyggnadsfond” mot coronakrisen hoppas EU:s federalister nu att ett stort steg

Angela Merkel har gjort en plötslig helomvändning, kanske för att hon är på väg ut och inte har fler val att ställa upp i.

Merkel har kapitulerat för Macrons överstatliga böjelser. Båda hoppas slingra sig undan besvärliga fördragsändringar. 

Eftersom efterfrågan på ett federalt EU är begränsad är folkomröstningar en risk.

DN-ledare 21 maj 2020


2020-05-20

Why the coronavirus is merely ‘the final kick into the abyss’ for the U.S. economy

For the exact opposite, however, keep reading for the latest downer from Charles Hugh Smith.

The man behind the OfTwoMinds.com, which was recognized by CNBC as one of the best alternative financial blogs on the internet, has been calling for the implosion of the U.S. empire for years now, and the coronavirus pandemic has him believing that time has finally come.

Nice chart

MarketWatch 19 May 2020https://www.oftwominds.com/

Om man vill göra EU till en federation bör man först fråga folket


Magdalena Andersson, Sweden’s finance minister, said on Tuesday 20200519 : “We will be constructive partners in this discussion as well, but at the same time we will co-operate with the ‘frugal four’. There are big question marks when it comes to borrow for spend and whether it is allowed with EU treaties.” 

Olaf Scholz, Germany's finance minister, said the EU was approaching its "Hamilton moment” - in reference to the first US Treasury Secretary who in 1790 turned the US into a fiscal union by converting state debt to federal debt.

His French counterpart Bruno Le Maire called the deal a “historic step for France and Germany and also a historic step for the whole European Union”.

But some northern European states are digging their heels in. Austrian chancellor Sebastian Kurz said that he and his counterparts in the Netherlands, Denmark and Sweden would only accept a rescue fund that dished out loans.

FT  19 May 2020

 Tyskland har motsatt sig att den sortens ekonomiska makt flyttas till Bryssel. Men Frankrike har kampanjat för och vinner nu gehör. Det är historiskt.

 Det handlar inte, som tidigare, om nödkrediter utan riktiga bidrag till drabbade medlemsländer och branscher. Merkel och Macron betonar att satsningarna ska vara klimatvänliga.

Vad skulle en mäklarannons inte avslöja om läget i bostadsrättsföreningen EU? Att renoveringsbehovet växer. Medlemmarna är i kris. Grannsämjan håller på att vändas i bitterhet.

Att fortsätta som förr kanske inte är hållbart.

Carl Johan von Seth DN-ledare 19 maj 2020

If you want to save the euro permanently, the judges are saying, write new rules into the European treaties and explain them to your voters.

Andreas Kluth Bloomberg 6 maj 2020 


Jag vill inte ha en federativ utveckling. Svenska folket har inte gått med i en federation.

Logiken i det hela rör sig i federativ riktning...
Sch! säger Kohl åt mig när jag tar upp det

Göran Persson

2020-05-19

Why inflation might follow the pandemic

Does this mean the question of whether this long debt cycle must end in inflation has to be answered in the affirmative? No, but this is possible

Broad measures of money supply had grown slowly since the 2008 crisis.

But this time it really is different.

 If one is a monetarist, like Tim Congdon, the combination of constrained output with rapid monetary growth forecasts a jump in inflation. But it is possible that the pandemic has lowered the velocity of circulation

Martin Wolf FT 19 May 2020


The inflation hawks may be right, but when 30-year bonds are trading at 1.35 per cent interest rates, the collective wisdom of the market is making a huge bet in the other direction. 

FT 19 May 20202020-05-18

The EU must retreat to survive

It is open to Berlin to try to amend the German constitution or the EU treaties, to make it absolutely explicit that the ECB’s actions are legal. If Berlin cannot win that argument at home — or in the wider EU context — then Germany may have to consider leaving the European single currency.

Anybody who has worked in Brussels will be familiar with the bicycle theory of European integration. The idea is that unless the EU keeps moving forward, it will fall over and crash.

But the bicycle theory is dangerously out of date. To survive, the EU actually needs to find a brake and a reverse gear.

Gideon Rachman, ledande EU-kramare på FT. 18 maj 2020

Som jag skrev i Nya Wermlands-Tidningen 2002-03-01:

- Det är som att cykla, skrev Percy Barnevik om EU i Financial Times i juni förra året. Det går inte att stå stilla, antingen rör man sig framåt eller så faller man, hette det i artikeln, förmodligen skriven av någon av Wallenbergsfärens välbetalda PR-konsulter.

- Men varje 5-åring vet ju att det är mycket lätt att få stopp på cykeln utan att ramla. Man bromsar och sätter ner foten. Likadant är det med EU. Man skall bromsa och sätta ned foten.

Slut citat.

Om några veckor fyller mitt barnbarn Meya fem år. Hon vet hur man gör.

This really would be crossing the Rubicon for member states

“The delivery of this recovery plan will be the moment of truth for this European Commission — the moment when it will determine its fate,” says Pascal Lamy, a former head of the World Trade Organization who was cabinet chief to Jacques Delors when he led the commission from 1985 to 1995.

Paolo Gentiloni, EU economics commissioner: “The commission is asked to make a proposal capable of bridging different positions and to reach a consensus — which is easy to say but is not very easy to achieve.”

FT 18 May 2020

One precedent they have is Hamilton’s move in 1790 to transfer the revolutionary war debts accrued by the states to the federal government. By letting President George Washington levy taxes to repay those obligations and issue treasury securities, Hamilton laid the foundations for the U.S.’s federal system.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-19/merkel-and-macron-conjure-hamilton-moment-to-fight-euro-break-up
– Vi vet alla nu, och vi visste alla då, att Grekland fuskade med sin statistik berättar Pascal Lamy, WTO-chefen som på nittiotalet var EU-kommissionens ordförande Jacques Delors högra hand.

SvD 29 februari 2012 

2020-05-17

Expressens Ylva Nilsson underkänner den tyska Förfanningsdomstolen

-  EU-domstolen har sista ordet om alla EU-beslut. Hur skulle det annars se ut?

https://www.expressen.se/ledare/ylva-nilsson/de-roda-rockarna-kan-valta-hela-eu/

Jodå, ECB måste följa EU-domstolens beslut.

Men Bundesbank måste följa den tyska författningsdomstolen beslut.


Germany last week sought to re-establish that Berlin, not Brussels, holds supreme power within its own borders.

A major clash is underway between the German constitutional court and the ECB and ECJ which could threaten the future of the EU

The European Court (ECJ) has acquired the habit of claiming powers that are not rooted in any Treaty text, advancing Monnet federalism by an odd mixture of bravado and stealth.

The EU assumed it could get away with this because the German policy class has been broadly complicit 

Ambrose Evans-Pritchard Telegraph 17 May 2020 The unsustainable cannot last - The Euro

The eurozone would be in a better place today if the prime ministers of the south had told the leaders of the north during the eurozone crisis that the unsustainable cannot last.

By truth to power, I mean constructive criticism from friends. Europeans are not good at that. We are either pro or anti.

Wolfgang Münchau  FT 17 May 20202020-05-16

2020-05-15

In a replay of 2008, toxic subprime loans could worsen this financial crisis

To enhance investor returns, CLOs have introduced higher levels of leverage and complex risk. 

While banks are required to hold capital of up to 16% against their loan exposure, CLOs, which are not regulated, hold significantly less. This increases leverage, generating potentially higher returns for shareholders.

Satyajit Das MarketWatch May 14, 2020 Min dagliga vandring2020-05-14

The enduring legacy of John Maynard Keynes

He first made his name by raging against the terms of the Versailles peace treaty; his economic views were shaped by the experience of Britain in the 1920s, which was marked by deflation and high unemployment. Then came the Great Depression

For a while, as the profession moved away from his ideas, it looked as if Keynes might become one of the “defunct economists” he once quipped about. 

But the 21st century has restored his reputation.

The Economist 7 May 2020

2020-05-13

CLOs: ground zero for the next stage of the financial crisis?

One of Wall Street’s least known but most important debt machines: collateralised loan obligations.

The close cousin of collateralised debt obligations that became notorious during the subprime mortgage meltdown over a decade ago 

FT 13 May 2020


C.L.O.’s are nothing more than a package of risky corporate loans made to companies with less than stellar credit. 


2020-05-12

Business cannot simply awake from this coma and carry on

Rich countries supported their small and medium-sized enterprises with grants or wage subsidies, and their large companies with cheap loans. While expensive, the logic went, it would only be for a short while.

This view may be overly optimistic. Business reopening looks likely to be long drawn out

Raghuram Rajan FT 11 May 2020


Raghuram Rajan, one of the few economists to see the financial crisis coming, wins the Financial Times and Goldman Sachs Business Book of the Year award


FT 28/10/2010German court - Future historians may mark this as the decisive turning point in Europe’s history towards disintegration

An attack on basic economics, the central bank’s integrity, its independence and the legal order of the EU.

The court’s instruction puts the Bundesbank into a conflict of laws.

Martin Wolf FT 12 May 2020


Germany last week sought to re-establish that Berlin, not Brussels, holds supreme power within its own borders.


2020-05-10

Man skulle kunna tro att staten måste amortera mer i framtiden, och att det med nödvändighet skulle kräva högre framtida skatter eller lägre utgifter

Konstigt nog är detta resonemang felaktigt. Med skaplig tillväxt, normal inflation och någorlunda låga räntor i framtiden kan staten rulla över skulden i all framtid utan åtstramningar.

 Med tillväxt och inflation kommer statsskulden att krympa som andel av BNP även utan amorteringar. Faktum är att det var så vi blev av med skuldberget som uppstod under 90-talet, inte genom att amortera utan genom tillväxt.

John Hassler Expressen 8 maj 2020

Den hemska sanningen om John Hassler, Göran Persson och kronkursförsvaret


Göran Persson om 90-talet: Vi gjorde mycket fel, naturligtvis. Kanske borde vi ha sparat lite mindre.

How Austrian Economists Fought the War of IdeasJanek Wasserman’s The Marginal Revolutionaries

A general history of the Austrian School from its beginnings to the present day. The title refers both to the later marginalization of the Austrian economists and to the original insight of its founding father, Carl Menger.

New York Review of Books 14 May 2020


Den österrikiska skolan

Flaggan och hymnen är faktiskt inte officiella EU-symboler

När fransmän och holländare hade röstat nej till det som skulle bli en Konstitution enligt amerikansk förebild slopades flaggan och hymnen i det som i panik gjordes om till ett fördrag i Nice.

Läs mer här


Germany last week sought to re-establish that Berlin, not Brussels, holds supreme power within its own borders.

The ECB’s massive bond buying is no longer about controlling inflation, but amounts to explicit, treaty-busting bailouts, the German court has ruled.

The euro was supposed to generate stability and harmony. It has instead driven instability, division and deepening political tensions, both within and between nation states – as more productive northern economies have benefited from a relatively low currency, while southern members struggle with a currency which for them is far too high.

None of this is surprising to anyone who has objectively studied currency unions.

Liam Halligan Telegraph 9 May 2020


An independent court has attacked the legality of a ruling by another independent  (and, with respect to EU law, superior) court, for the latter’s supposed failure to police an independent central bank. 

The age-old question, “Who governs the governors?” (quis custodiet ipsos custodes?), has never been more relevant.

The EU is not a federal state; it relies on powers that member states delegate to it, more so in some domains than in others. 

Viewed in the most favorable light, the German court is arguing that the CJEU’s failure to police the ECB left it with no choice but to ignore the CJEU’s exclusive powers to interpret EU treaty law and instead provide its own interpretation.

Katharina Pistor, Professor of Comparative Law at Columbia Law School

Project Syndicate 8 May 2020


2020-05-09

DN: Trots alla brister har unionen gjort oss rikare, starkare och gladare.

Om ett webbsänt seminarium från Studieförbundet näringsliv och samhälle. 

Deltagarna, EU-ambassadör Lars Danielsson och DN:s ledarkolumnist Annika Ström Melin, gjorde inga försök att dölja problemen men gav också en tydlig motbild.

Se det här

Bild: Robert Schuman presenterar sina unionsplaner i franska Nationalförsamlingen den 9 maj 1950.

DN 9 maj 2020

Robert Schuman 

Freden

2020-05-08

1706 a slump bigger than the one that now threatens the country

The economy was at the mercy of the weather. 

Three years after the slump of 1706, the country was in trouble again due to the Great Frost of 1709. 

It helped trigger a 14% drop in activity – a much more severe setback than the pricking of the South Sea Bubble in 1720.

The Guardian 7 May 2020


South Sea Bubble"Dow jumps more than 300 points even after record job losses as investors bet the worst has passed

CNBC 8 May 2020


Later that day. Dow ends week 455 points higher, shaking off the worst U.S. unemployment rate since the Great Depression

MarketWatch 


The market v the real economy
We’ve now had nearly 30 years of inflation targeting.

This has delivered price stability, and a semblance of full employment, but it’s also helped drive a boom in asset prices together with a world awash with debt, which has in turn been used as a lazy substitute for the lack of productivity led growth in real wages. 

Capital has unsustainably gained at the expense of labour.

We may have to get used to rather higher levels of inflation

Jeremy Warner Telegraph 8 Maj 2020

Riktiga karlar är inte rädda för lite inflation


Riksbankens mål om 2,0 procents inflation tillkom i all hast för litet mer än 20 år sedan
Inflationsmålet skulle inte ha funnits där, om Sverige hade klarat att hålla fast växelkurs.

Johan Schück, DN 2015-05-08

Did inflation targeting fail? 
How can it have gone so wrong?

Martin Wolf, Financial Times, May 5 2009Germany’s highest court ruled that the ECB’s public sector bond purchases may be ultra vires, or unconstitutional

Germany’s highest court on Tuesday sent shockwaves through Europe’s legal and political system when it ruled that the ECB’s public sector bond purchases may be ultra vires, or unconstitutional.

“The judges made clear that the mission of the ECB and the jurisdiction of the ECJ have their limits, which are set by the constitution.”

FT 8 May 2020


Charles Michel, European Council president, said the rule of law implied “respecting the fundamental principle of the hierarchy of norms and the primacy of European law”.

FT 8 May 2020

2020-05-07

If Germany were suddenly to say “nein” to PSPP one or more eurozone countries could be forced to crash out of the monetary union.

Indeed, the German court openly questions the CJEU’s ( Court of Justice of the European Union) legal competence, explaining that it will respect CJEU decisions, “as long as the CJEU applies recognized methodological principles and the decision it renders is not arbitrary from an objective perspective.”

The implication, of course, is that the CJEU has not satisfied this basic criterion.

If Germany were suddenly to say “nein” to the Public sector purchase programme (PSPP), one or more eurozone countries could be forced to crash out of the monetary union.

Willem Buiter Project Syndicate 6 May 2020


DN kallar tyska författningsdomstolen paragrafryttare när de värnar grundlagen


DN kallar tyska författningsdomstolen paragrafryttare när de värnar grundlagen

Varning för tyska paragrafryttare i EU, är rubriken på DN-ledaren.

DN kan dock inte helt förneka verkligheten och skriver att "Europas makthavare, som skyr besvärliga folkomröstningar och därför slutat ändra i EU-fördragen, har fått en varning."

DN 6 maj 2020


Don’t blame German judges if they say No to ECB asset purchases

There may be solid technical reasons to disagree with such a ruling, but the underlying problem is the law itself.  Everybody involved in eurozone policy knows that the monetary union owes its survival to successful rule-bending. 

It was a masterpiece of legal engineering in the last crisis to set fire to a no-bailout clause in European treaties, and then create a bailout umbrella on its ashes."I am sure the euro will oblige us to introduce a new set of economic policy instruments.

It is politically impossible to propose that now. But some day there will be a crisis and new instruments will be created."