Det har varit lätt för bankerna att finansiera den svenska bolånefesten genom att låna på de internationella kapitalmarknaderna. Bankerna lånar själva pengar genom att paketera kundernas säkerheter, pantbrev, i bostäderna.
Paketet med panter lämnas sedan som säkerhet till bankernas egna långivare, svenska och internationella institutioner, i utbyte mot lån. De svenska bankerna har lånat cirka 2000 miljarder kronor med hjälp av så kallade säkerställda obligationer eller bostadsobligationer. Det är en ökning med 500 miljarder kronor på knappt 2,5 år.
Allt fler lån tas också upp utanför Sverige. Sedan början av 2011 har lånen i euro och dollar fördubblats från 500 miljarder till 1000.