Inlägg

Visar inlägg från maj, 2010

Hoppet är ute för EMU - Euron kollapsar i Spanien

Det är i folkpartiet inte bara Carl B Hamilton som, med Peter Wolodarskis ord, är "så förälskade i EMU-projektet att de i princip är beredda att offra vad som helst och argumentera hur som helst för att Sverige ska bli medlem". Jan Björklund intervjuades för någon tid sedan i TV och sade att euron inte är orsaken till krisen utan är en del av lösningen. I hans fall är det väl mindre kärlek och mer en fråga om konsultproducerad partitaktik. Men det leder i alla fall till att han är beredd att argumentera hur som helst för att Sverige ska bli medlem. Jan Björklunds uttalande av innebörd att euron inte är orsaken till krisen utan är en del av lösningen tangerar lögnen. Lögn är ett hårt ord. Det betyder att Jan Björklund vet att euron är en orsak till krisen och att den försvårar krisens lösning. Det är inte lätt att veta vad som är mest bekymmersamt för vår demokratis sätt att fungera, att Björklund medvetet talar mot bättre vetande eller att han inte vet hur det förhåll

How Low Can the Euro Go — and Does It Matter?

How Low Can the Euro Go — and Does It Matter?

Parkinsons lag och ECBs nya skyskrapa, forts.

Jag skrev tidigare om Parkinsons lag och ECBs nya skyskrapa ECB har vackra bilde r på de stolta för att inte säga storvulna planerna på något som för tankarna till Totalitarian Architecture En artikel i dagens Financial Times behandlar den kommande skyskrapan - den nuvarande är inte dålig den heller - på ett mer lättsamt sätt och drar paralleller till professor Parkinsson. Författaren av artikeln, Graham Allison, är ingen vanlig lustigkurre. Han är director of the Belfer Center for Science and International Affairs at Harvard University’s John F. Kennedy School of Government - A decade in the planning, the building will consist of two towers – one 41 floors, the other 44 – linked by a vast conference centre. Symbolising a reliable, stable storehouse of value, the taller tower is said by some to represent the euro’s emergence as a second global reserve currency. - Parkinson’s closest analogy to the new ECB headquarters may be New Delhi, where British architects envisaged

Grekland, Spanien och grunderna i macro

BNP är C + I + G +/- X Skall det vara så svårt att förstå för microhjärnorna? Det frågade jag på denna blog i februari. GDP = C + I + G + (Net Exports) Which is to say, that Gross Domestic Product in a country is equal to total Consumption (personal and business) plus Investments plus Government Spending. Det skrev John Mauldin häromdagen . Det är ingenting genialt vi har kommit på. Det är grunderna i macro-delen av den nationalekonomiska  vetenskapen,  i den mån nationalekonomin är en vetenskap. - This equation is known as an identity equation. It is true for all countries and times.  If you play with the variables a little bit you find that you get the following equation. Domestic Private Sector Financial Balance + Governmental Fiscal Balance – the Current Account Balance (or Trade Deficit/Surplus) = 0 This equation was introduced to you a few months ago in an Outside the Box written by Rob Parenteau. We are going to review this briefly, as it is VERY important.

SNS, Pagrotsky och Greklands återhämtning

I dag var jag på seminarium hos SNS om Greklandskrisen . SNS tillhör ju Ja-sägarna och känslan i salen påminde, antar jag, om hur det kändes när Kronkrigarna från valutafronten firade årsmöte med Poltavaföreningen. Carl A Hamiltons referat därav är fortfarande rolig läsning . - EMU-medlemskapet skapade en illusion att det fanns hur mycket som helst att låna, enligt huvudtalaren Sardelis. Referat i DI reporter Nils Åkesson 2010-05-2 8 Hushållens och företagens skuldsättning exploderade från motsvarande 50 procent av BNP år 2000 till omkring 120 procent 2009. Utlåningen till hushåll växte med 20 till 40 procent per år. Greklands statsskuld låg på omkring 100 procent av BNP från mitten av 1990-talet fram till 2008 då den snabbt rusade upp till dagens omkring 120 procent. Nu till framtiden. Greklands BNP krympte med 2 procent i fjol. I år och nästa år och väntas BNP minska med 4 respektive 2,6 procent. Sedan kommer vändningen, i Sardelius diagram. - Men vad är det som får

Olof Palme, Klas Eklund och Rosornas Krig

Olof Palme regerade Sverige 1969–1976 och 1982–1986. I biografen Klas Eklunds ögon var han de ständiga misslyckandenas politiker. Val förloras. Sveriges ekonomi försämras. Rosornas krig bryter så småningom ut. Det skriver Ulrika Kärnborg, Aftonbladet Kultur, 2010-05-21 En bok som får kritik av Ulrika Kärnborg på Aftonbladets kultursida är säkert läsvärd. Jag skall med särskilt intresse läsa avsnittet om Rosornas Krig , som jag skrev en bok om med just den titeln. I boken berättar jag några saker som de  som föddes vid den tiden i dag nog inte känner till. Till exempel att LO-styrelsen den 7 juli 1975 i anledning av förslaget om medbestämmandelagen skrev att: "En jämställdhet mellan arbete och kapital kan inte vara slutmålet för den ekonomiska demokratin." Det skulle innebära att ett fåtal kapitalägare gavs samma rätt till inflytande som miljoner löntagare, och att kapital och arbete betraktas som jämbördiga produktionsfaktorer. Fackföreningsrörelsen avvisar en

Dagens Ja-sägare: Birgitta Ohlsson vill tillhöra EU:s absoluta kärna, makt och framtid

Birgitta Ohlsson vill tillhöra EU:s absoluta kärna, makt och framtid. Därför kan man inte stå utanför eurosamarbetet Det skriver hon i Corren 21 maj - Greklands kris är inte eurons kris, påstår hon. 2011 blir Estland medlem av euron. 2014 beräknas Polen, Lettland och Litauen bli euromedlemmar. Före utgången av nästa mandatperiod kan Sverige vara det enda EU-land i Östersjöregionen som inte har euron som valuta. - Det vore olyckligt, tycker Birgitta Ohlsson (fp). -  Vi får inte fastna på fel sida av historien, utropar hon. Kommunister och andra delar Marx uppfattning om historiens lagar eller som det stod i en broschyr jag fick när jag besökte Östtyskland. - Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit. Men om man påstår sig vara liberal bör man inte dela den östtyska frihetssynen. Den sk Marknaden förefaller heller inte helt säker på att EMU är en del av Historiens slut. Carl Bildts Den Enda Vägen fick också ett tråkigt slut hösten 1992. - Försvaret av kronan hand

Sophie's Choice: What Professor Dani Rodrik of Harvard University calls the "policy trilemma".

Det kan vara så att det europeiska drama, som tidigare kallades för det grekiska dramat, är en förelöpare för än större frågeställningar. Edmund Conway har i Daily Telegraph 19 May 2010 hänvisat till "the policy trilemma". Pofessor Dani Rodrik vid Harvard University har en teori som enligt Conway kan sammanfattas så här: The rule of thumb here is as follows: of the three aims we have been striving towards in recent history – democracy, national sovereignty and global free trade – you cannot have any more than two at any one time. Want to run your country as an independent state, open to the whims and volatility of the free markets? The voters will punish you at the ballot box. Insist that your nation has full control of its own affairs? Then you have to jettison any plans to play a full part in the global economy. Want democracy and globalisation? Then you have to suborn your sovereignty. Har Rodrik rätt är det bekymmersamt. Läs mer om det här - En hel

Göran Persson, Sveriges ledande EMU-skeptiker?

Jag har en gång röstat på Göran Persson. Jag tror det var 1994. Han kommer inte att ta in oss i EMU och inte stänga några kärnkraftverk, trodde jag. Naiv som jag är. Nåja, han tog oss inte i EMU heller, eftersom han och Bildt och de andra förlorade folkomröstningen. Han hade tidigare, med sin allmänt erkända vältalighet, bättre än de flesta formulerat sin tveksamhet inför EMU:s fel och brister. Nu har han återvänt till det EMU-skeptiska lägret. Själv ser han faror som är långt farligare än Greklandskrisen. – Jag trodde en gång i tiden att stabilitetspakten var lösningen på den här knuten, men det visar sig att den inte var det. Så då får man väl hitta en annan konstruktion. Det är klart att jag vill se hur den ser ut innan Sverige kan gå med. – Svenska folket har sagt nej till ett euromedlemskap med tydlig majoritet. Vi ska inte aktualisera en ny folkomröstning förrän vi har ett riktigt folkligt krav på det. Och det har vi inte idag Göran Persson. e24 2010-05-19

Dagens Ja-sägare - Ny serie

Jag skall inte säga vad-var-det jag-sa om EMU. Jag har i stället inlett en ny serie inlägg på temat vad-var-det-dom-sa. Gunnar Hökmark får bli först. Dagens Ja-sägare Farlig demonisering av euron Trots att regeringen konstaterat att den gemensamma valutan är bra för Europa och för Sverige har den politiska processen för ett svenskt deltagande i euron stagnerat. Gunnar Hökmark på SvD Brännpunkt

Stefan Ingves, skuldsättningen och ekonomernas flockbeteende

Rksbankschefen Stefan Ingves är oroad över de svenska hushållens höga skulder. Det sa han när han talade inför nationalekonomiska föreningen enligt Ekot 18/5 2010 – Vi vet att man lånar för mycket i en rad andra länder och att allt sedan går åt fel håll. Det blir stora bekymmer när man gör förluster och då får man problem med dåliga lån och det är inte bra. Riksbankens direktion har för några månader sedan beslutat att tillsätta en utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden . - Economics may be dismal, but it is not a science - The failures of economics in the recent crisis are most evident in two areas: The inadequacies of the efficient market hypothesis, the bedrock of modern financial economics, and The irrelevance of recent macroeconomic theory. John Kay, FT April 13 2010 Det är så dags nu för riksbankschefen att börja oroa sig för hushållens skuldsättning. Det ingår - eller borde i alla fall ingå - i hans arbetsuppgifter att förhindra detta i tid. Me

The political foundations for union were never laid. Governments kept building higher and higher regardless.

The political foundations for union were never laid. Governments kept building higher and higher regardless.  History and ordinary prudence dictated that the union might be broad and shallow (a free-trade area) or else narrow and deep (an evolving political union, confined to countries willing to be led there. Of the two, I always believed that the first was better.  But the architects did not even have the brains to choose the second. They recognized no limits to their ambitions.  They set about creating a union that was both broad and deep. A federal constitution, a parliament, a powerful central executive, one central bank, one currency - all with no binding sense of European identity.  As for scale, well, the bigger the better. Today Greece, tomorrow Turkey. And why stop there? Madness. Clive Crook, a senior editor of The Atlantic, a columnist for National Journal, and a commentator for the Financial Times. He worked at The Economist for nearly 20 years, including

Guldpriset, Riksbanken och Tomas Fischer

Häromdagen var guldpriset uppe vid som högst 1.249:40 , den hittills högsta noteringen. På riksbanken är nog inte glädjen över detta så stor, trots guldet i valutareserven. Mängden guld har nämligen minskat genom att riksbanken sålt gult, något som Tomas Fischer kritiserade redan i januari 2007 . Man skall inte ha en överdriven uppfattning om kompetensen hos världens centralbanker.

Trichet, Krugman och Birgitta Ohlsson

ECB-chefen Trichet säger att Europa befinner sig i den värsta situationen sedan andra världskriget, kanske till och med sedan första världskrige t. Krugman gär en jämförelse mellan USA och Grekland och konstaterar att USA har en väg ut, medan Grekland är fångat i en fälla : - Both nations have lately been running large budget deficits, roughly comparable as a percentage of G.D.P. Greece is caught in a trap. Having your own currency, it seems, makes a big difference. I en sådan situation vore det naturligt att vårt lands journalister söker vägledning hos vår EU-minister. Är det någon som sett en intervju med vår EU-minister i press eller etermedia den senaste tiden? Som en upplysning kan nämnas att vår EU-minister heter Birgitta Ohlsson. Gör man sig besväret att uppsöka hennes hemsida  kan man se vad hon sysslar med i dessa dagar. "EU-minister Birgitta Ohlsson medverkar i HBT-festivalen i Göteborg , lördag 15 maj och söndag 16 maj."

Federalisterna, Jugoslavien, Annika Ström Melin och Göran Persson

Häromdagen skrev Annika Ström Melin åter en lysande artikel. Hennes tes var att eurokrisen handlar om EU:s överlevnad och framtid. Hon satte in eurokrisen i ett större historiskt sammanhang. - Den 9 maj 2010, nästan på klockslaget sextio år efter den allra första Europadagen, samlades EU:s finansministrar till ännu ett krismöte i Bryssel. Den 9 maj 1950 läste Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman upp en deklaration som låg till grund för det som blev EU. Hennes arikel finns här Om Robert Schuman och EU:s symboler kan man läsa mer om här. Annika Ström Melin, vårt lands mest kunniga journalist i detta ämne, ställer EMU-frågan på sin spets, skrev jag tidigare på min blog . Den fråga det gäller om EU skall vara mer som EEC, vilket jag skrev en bok om redan år 1971 med titeln "Vår framtid i Europa" . Federaliserna vill gå längre. Det vill ha ett Europas Förenta Stater. Det vill inte Europas folk. Därför tror sig federalisterna, som Schumann och Monnet,

IMFs dödsdom över Grekland och EU:s räddningspaket

IMF skriver i en rapport citerad i Dagens Industri att givet att Grekland ingår i eurosamarbetet är en devalvering inte en möjlig utväg för landet. Dagens Industri artikel byggde på en artikel i dagens Washington Post som kan läsas här "Dann haben wir andere metoden" Tjänstemännen bedömer i rapporten att Greklands "effektiva växelkurs", inom eurosamarbetet, är övervärderad med upp till 30 procent och att denna övervärdering måste pressas ut ur den grekiska ekonomin i en "lång och smärtsam process". Att sänka kostnadsläget med 30 procent utan växelkursförändring innebär att lönerna måste sänkas, nominellt, med uppemot 30 procent. Det skall göras samtidigt som antalet löntagare blir färre genom det sparpaket som regeringen har lovat Bryssel att genomföra. Financial Times kommentator Martin Wolf (l äs om honom här )  har i dag en artikel där han kommer fram till att Grekland kommer att misslyckas: The story of the eurozone economy has, in conse

Väderkartan är konstig (inte som den var förr)

- Ett lågtryck över de brittiska öarna rör sig mot nordost och väntas under morgondagen ge regn i Götaland (företrädesvis i Göteborg). Ungefär så har det alltid låtit och sett ut på väderkartan så länge jag kan minnas. Men nu tycker jag väderkartan ser annorlunda ut. Vindarna kommer från nord, och från öst och från sydväst, hur som helst. Och under lång tid har det varit så, säger jag utan att veta. Klimatförändringar kan vara av olika slag. Ni som vet mera får gärna kommentera detta.

Fredrik Reinfeldt om folkets nej till EMU: vi respekterar det till annat meddelas

Moderatledaren Fredrik Reinfeldt har i ekot yttrat något som svårt att förstå innebören i: "Det /EMU/ är ett viktigt ekonomiskt politiskt projekt som svenska folket äger makten att påverka om vi ska vara med eller inte i och beslutet har varit att vi ska stå utanför. Då respekterar vi det till annat meddelas eller tills det att svenska folket ändrar sig." Respektera beslutet till annat meddelas? Statsministern verkar säga att han en dag kan komma att meddela att folkets nej i folkomröstningen 2003 inte längre skall respekteras? Handlingsfrihet är naturligtvis bra (för statsministern) men demokrati är bättre. Varje journalist har här chansen att pressa statsministern och vinna stora journalistpriset. Statsministern bör omedelbart göra en dubbel pudel, eller "ett förtydligande", som det brukar heta när man backar.

Grekpaketet handlar om bankstöd och imperiebyggande

– Så här i efterhand kan man säga att det var en fördel att det inte uppfattades som så allvarligt som det faktiskt var, sade finansminister Anders Borg Man var tvungen att i Bryssel komma fram till ett beslut innan marknaderna öppnade i Tokyo.  Det påminner om vad Mona Sahlin har berättat om den all annat än underbara natten när Bildt och Wibble, Mona och Ingvar Carlsson skulle försvara kronkursen: - Sådan var stämningen den kvällen, och inte blev det bättre av att Anne Wibble hela tiden satt och sa: - Nu är det x timmar kvar tills marknaden öppnar, och vi måste vara klara. Så fort diskussionen hade pågått en stund begärde hon ordet och upprepade: - Nu är det bara x timmar kvar. Det höll på att reta oss alla till vansinne. EU står redo med ytterligare ett gigantiskt krispaket för att rädda euroländer i nöd. Med bidrag från Internationella valutafonden (IMF) är paketet värt minst 720 miljarder euro. eller typ SEK 7.000 miljarder.  Om EU satsar så mycket måste de ha vari

SvD vacklar om Euron

Grekland står på randen av statsbankrutt, kunde man i dag läsa på SvDs ledarsida. EU:s valutaunion har visat att den inte håller måttet. Att EU:s valutaunion spricker är inte realistiskt, men att det ”otänkbara” faktiskt diskuteras säger åtskilligt om allvaret. I riskbilden skymtar en ny finanskris med tvärstopp för den pågående ekonomiska återhämtningen  – om Grekland smittar till länder som Portugal och Spanien. Det finns inte någon garanti för att Grekland kommer att lyckas. Inställda betalningar, skuldavskrivning och eventuellt utträde ur valutaunionen kan mycket väl lura bakom hörnet om den grekiska regeringen inte klarar av det dubbla tricket att genom nedskärningar få bukt med den akuta krisen och samtidigt genom reformer dämpa fallet i ekonomin. Läs mer av SvD-artikeln här . Sådant brukar man inte läsa i Svenska Dagbladet sedan Mats Johansson bytte tidningens uppfattning dag ett av sin tid som politisk redaktör. Trots alla dessa kritiska ord om EMU återstår det f

DN har skådat ljuset: "Ländernas konkurrenskraft har också betydelse för valutans stabilitet."

På DNs ledarsida har man läst ett intressant inlägg från tankesmedjan Bruegel i Bryssel. Där har DN inhämtat att det finns stora och viktiga skillnader mellan de krisdrabbade ekonomierna Grekland och Spanien. Spanjorerna har inte fuskat kan man tydligen utläsa av rapporten. - Bakom Spaniens nuvarande kris ligger i stället en långvarig och successsiv urholkning av konkurrenskraften och växande underskott i bytesbalansen. Efter att ha läst rapporten drar DN slutsatsen är att det behövs grundligare kontroller och analyser av både euroländernas statsbudgetar och ekonomier. Det var förödande att de politiska ledarna vid 2000-talets mitt luckrade upp stabilitetspaktens regler, men ländernas konkurrenskraft har också betydelse för valutans stabilitet. Det var en lika riktig som viktig som elemenär slutsats. "Ländernas konkurrenskraft har betydelse för valutans stabilitet". Tänk om DN hade förstått det när man 1992 förespråkade nedskärningar i statsbudgeten för att för

The reason why the Eurozone does not work is not asymmetric shocks but asymmetric trends

Ekonomerna har länge varnat för att EMU kan utsättas för problem genom vad som kallas ssymetriska chocker. Paul Krugman skrev nyligen härom: - As I’ve tried to point out in a number of posts, Spain’s troubles are not, despite what you may have read, the result of fiscal irresponsibility. Instead, they reflect “asymmetric shocks” within the eurozone, which were always known to be a problem, but have turned out to be an even worse problem than the euroskeptics feared. There’s a kind of classic simplicity about the story — it’s almost like a textbook example. Unfortunately, millions of people are suffering the consequences. Read more here Nu har Gilles Saint-Paul (Toulouse School of Economics and  Scientific Advisor to the Economic Studies Directorate at the French Ministry of the Environment. CEPR Research Fellow) tänkt till och kommit på något: The reason why the Eurozone does not work is not asymmetric shocks but asymmetric trends . Good point. EMU skulle leda till konv

EMU, tre döda och DN manar: Kör hårt

Vägen till det nya Romar-riket via EMU har i Aten skördat sina första dödsoffer . SvD:s ledareavdelning tige r förstås, som dom brukar.  Dagens Nyheters ledareavdelning skriver utan en tillstymmelse till självprövning: - Om Greklands ekonomiska kris inte ska övergå i en kris för demokratin, måste EU:s ledare lägga sin nationella prestige åt sidan under eurotoppmötet på fredag och helhjärtat se till att räddningspaket för Aten blir verklighet. Marknadens misstro mot Aten har växt i takt med nålsticken från framför allt Tyskland. Tidningens linje har sedan länge varit "ett förenat Europa med en regering, ett parlament, en beskattning, ett försvar och medlemsländerna som delstater med delstatsregeringar och -parlament. ett mål att sträva mot"  DN-ledare 9/12 2002 - Det är ett fredligt och framgångsrikt Europa, ett mål att sträva mot. Men vi har lång väg kvar. Dagens EU-maktspel utspelar sig i en annan verklighet. Där är den nationella arenan grunden för politisk

Spanien och Portugal skall hjälpa Grekland, men

Grekland skall få låna typ 1000 miljarder av de andra EMU-medlemmarna. Men Portugal, P som i Pigs, är också illa ute på marknaden och Wall Street Journal Brysselblog rapporterar att räntan som Portugal måste betala nu har stigit så mycket att de andra länder måste bidra till Portugal. Portugal skall "bara" låna ut två miljarder euro - typ 20 miljarder kronor - till Grekland så bidraget blir begränsat med de mått som används i skuldkrisbranschen. Men som WSJ-bloggaren påpekar, det verkligt roliga början om den spanska räntan stiger iväg. Detta eftersom Spanien skall låna Grekland runt tio miljarder euro, typ 100 miljarder kronor. Vore det inte så allvarligt med Euro-krisen så vore detta lustigt. Men som Harry Schein har påpekat: Risken med att vara rolig är att folk tror att man skämtar. Read more here

Bra film av Johan Norberg om finanskrisen, men utan svar

I går var jag på Galapremiär på mingelbiografen Skandia med röd matta och små smörgåsar till läske-drinken för att se filmen "Överdos - en film om nästa finanskris" Läs om filmen på Facebook Johan Norberg är världsberömd i hela världen för sin bok " Till väldskapitalismens försvar ". Han är en mycket duktig pojke. Filmens övertygande och suggestiva budskap var att det kommer att gå åt helvete, som jag har skrivit i 10-20 år . Filmen hade två teman. Dels att det är farligt att, som Greenspan, Bernanke och många fler, hålla räntan för låg under för lång tid . Villaägarna blir först övermodiga . Sedan får de gå från hus och hem . Men att försöken i USA att förverkliga Ägardemokratin och The Amercian Dream skulle leda till dagens situation, det är onekligen ett nytt budskap från Timbro.  Filmens andra tema var att det farligt, jättefarligt, med stora statliga budgetunderskott. Därigenom injicerades, likt narkotika, pengar i samhällskroppen.

SvD har i dag en artikel på ledarsidan om Grekland och EMU.

Det var på tiden. Jag påpekade redan i mars att det senaste SvD hade skrivit i frågan var den 15 februari 2010 . - Allt är inte frid och fröjd, skrev man då. Sedan har det varit tyst. Nu tar PJ nya tag. - Den Atenska smittan kan sprida sig och få förfärliga effekter, skrev PJ Anders Linder i SvD 2 maj 2010 . Det är ett riktigt konstaterande. Det kan bli förfärliga effekter. Det vi nu bevittnar är således inte, som Carl B Hamilton vill få oss att tro, " Den grekiska budgetkrisen" . Från svensk horisont är det inte så mycket annat att göra än att hoppas att euroländerna tar hjälp av IMF och får Grekland att satsa på en hästkur av samma kraft som Lettland har underkastat sig, skriver PJ. PJ vill bevara lärdomarna från "vår egen stora kris, hopkokad på 1970- och 1980-talen och utlöst under 1990-talets början": Håll utgifterna i schack, ta ned skattetrycket, bekämpa inflationen, den som är satt i skuld är icke fri . PJ närmar sig en insikt när han på

Heister, Belgien och EU

Häromdagen kommenterade jag här under rubriken Bryssel, Belgien och fullskaleexperimentet EMU om vad Annika Ström Melin skrev i DN 25/4 2010 om Belgien: en konstruktion från 1830 som aldrig har blivt en harmonisk enhet. Belgien är tre länder – Flandern, Vallonien och Bryssel – sammanhållna av vad som i praktiken är ett fredsfördrag mellan olika språkgrupper. Fredsfördraget omförhandlas med jämna mellanrum då varje omorganisation skapar nya konflikter. Sedan andra världskriget har man gjort fem statsreformer som fredsfördragen kallas. Det skrev min gamle vän och trätobroder Per Heister i SvD den 2 maj 2010 . Den 6 eller 13 juni blir det nyval berättar Heister och utropar redan nu Leterme till ny regeringschef. - Och snart nämns han som nästan alla hans företrädare på posten för tunga uppdrag inom EU. Klarar man att regera Belgien är EU lätt som en plätt. Heister har rätt i att erfarenhet från Belgien kan vara bra för det snarlika EU. Men det är föga smickrande för EU.

Vem har rätt? Krugman eller Carl B Hamilton?

Krugman är nobelpristagare i ekonomi.  Carl B Hamilton är riksdagsman (fp).  Vem av dem har rätt om EMU och Grekland? En generande enkel fråga. Peter Wolodarski skrev på DNs ledarsida 19/3 2003 inför folkomröstningen om "en hård kärna av folkpartister (även kända som Hamilton/Munkhammar-liberalerna) som är så förälskade i EMU-projektet att de i princip är beredda att offra vad som helst och argumentera hur som helst för att Sverige ska bli medlem". Dessvärre står sig Wolodarskis omdöme än i dag, även om Munkhammar numera kandiderar till riksdagen för de nya moderaterna, ett parti vars ledning är beredda att offra vad som helst och argumentera hur som helst för att Sverige ska bli medlem i EMU. Politiker, som Carl B Hamilton, har svårt att erkänna att de har tänkt fel. Har man sagt A måste man säga B och har man sagt B är det svårt att säga att A var fel. Men ibland måste man, om man vill vara statsman och inte bara folkparti-riksdagsman, i ljuset av vunna