Leta i den här bloggen

2010-05-14

Federalisterna, Jugoslavien, Annika Ström Melin och Göran Persson

Häromdagen skrev Annika Ström Melin åter en lysande artikel. Hennes tes var att eurokrisen handlar om EU:s överlevnad och framtid. Hon satte in eurokrisen i ett större historiskt sammanhang.

- Den 9 maj 2010, nästan på klockslaget sextio år efter den allra första Europadagen, samlades EU:s finansministrar till ännu ett krismöte i Bryssel.

Den 9 maj 1950 läste Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman upp en deklaration som låg till grund för det som blev EU.

Hennes arikel finns här

Om Robert Schuman och EU:s symboler kan man läsa mer om här.

Annika Ström Melin, vårt lands mest kunniga journalist i detta ämne, ställer EMU-frågan på sin spets, skrev jag tidigare på min blog.

Den fråga det gäller om EU skall vara mer som EEC, vilket jag skrev en bok om redan år 1971 med titeln "Vår framtid i Europa".

Federaliserna vill gå längre. Det vill ha ett Europas Förenta Stater. Det vill inte Europas folk. Därför tror sig federalisterna, som Schumann och Monnet, vara listiga och genomför det hela i smyg.

De skapar först en Kol-och Stålunion, sedan EEC, därefter EG (som Ingvar Carlsson sökte medlemskap i) och därefter Europeiska Unionen (som Ingvar Carlsson fick oss att gå med i) , med domstol, flagga (more or less), parlament, försvar och en egen valuta.

En annan som nu ställt frågan på sin spets är Tommaso Padoa-Schioppa, president of Notre Europe, former Italian finance minister and a former member of the ECB’s executive board.

- Euro remains on the right side of history, var rubriken på hans artikel i FT May 13 2010.

Det handlar om nationalstaten.

-At stake in this struggle, ultimately, is the ideology of the omnipotent nation-state.

Read more here

Han glömmer bort principen om folkens självbestämmanderätt.

Han tror sig bygga en katederal, men kommer i stället att skapa ett nytt Jugoslavien, som var en ekonomisk, politisk och monetär union.

Så här skrev Sören Wibe  15/4 2003:

- Den gemensamma valutan i Jugoslavien hindrade inte att landet slets sönder av inbördeskrig. Och Europas blodiga 1900-talshistoria visar inte att freden gynnats av ett monetärt samarbete av EMU:s typ. Tvärtom.

- När Första Världskriget bröt ut var Europa förenat av ett valutasamarbete, "guldmyntfoten". Detta system liknade EMU i flera avseenden, med fasta växelkurser och rörliga prisnivåer.

Läs mer här

Se även artikeln om EMU - Ett illa genomtänkt fullskaleexperiment av statsvetaren Sverker Gustavsson på SvD Brännpunkt 2000-01-05

The citadel, fortet, som eurokritikerna angrep, skriver Padoa-Schioppa, the citadel emerged as the winner because it finally set aside hesitation, prejudice and division. But in a deeper sense it lost, too.

- It was mistaken in its belief that the euro and full national sovereignty are compatible.

Margit Gennser, sedermera ordförande för Medborgare mot EMU,  skrev på Brännpunkt i SvD redan 1999-02-10 att EMU förutsätter en federal stat.

Federalismen bygger på utopism, något som jag har kallat EU-topism.

Utopism är farligt. Det liknar fundamentalism. Målet är så vackert att det helgar medlen.

- Vänner, Österåkersbor, landsmän! Så började jag mitt tal vid budgetmötet inför häpna ledamöter vid sammanträdet med kommunfullmäktige 1998-12-14.

- En gemensam valuta och en gemensam regering för Europa måste komma när tiden är mogen och folken beredda. Det måste växa fram underifrån.

- EMU är ett gigantiskt utopiskt-teknokratiskt experiment - ett försök att i skala 1:1 genomföra en förändring som är svår eller omöjlig att göra ogjord om det skulle visa sig att beslutet var fel.

- Som moderat är man inte utopist – och man aktar sig för irreversibla processer.

- Därför, menar jag, måste moderaterna återgå till att bli ett mer pragmatiskt parti.

Är man pragmatiker är man inte federalist.

Är man federalist är man utopist.

Göran Persson, först EMU-skeptiker, sedan Ja-sägare, har dock alltid varit motståndare till EU-federalismen.

- Ett av de avgörande argumenten för mig mot en federal utveckling är att jag tror inte att det kommer att gå att skapa ett europeiskt parlamentet som kommer att upplevas som legitimt som lagstiftare av folkflertalet i Europa, säger Göran Persso

Klicka och läs ett stort antal citat av Göran Persson och federalismen.

Highly recommended.

Inga kommentarer: