Leta i den här bloggen

2010-05-07

DN har skådat ljuset: "Ländernas konkurrenskraft har också betydelse för valutans stabilitet."

På DNs ledarsida har man läst ett intressant inlägg från tankesmedjan Bruegel i Bryssel.

Där har DN inhämtat att det finns stora och viktiga skillnader mellan de krisdrabbade ekonomierna Grekland och Spanien.

Spanjorerna har inte fuskat kan man tydligen utläsa av rapporten.

- Bakom Spaniens nuvarande kris ligger i stället en långvarig och successsiv urholkning av konkurrenskraften och växande underskott i bytesbalansen.

Efter att ha läst rapporten drar DN slutsatsen är att det behövs grundligare kontroller och analyser av både euroländernas statsbudgetar och ekonomier. Det var förödande att de politiska ledarna vid 2000-talets mitt luckrade upp stabilitetspaktens regler, men ländernas konkurrenskraft har också betydelse för valutans stabilitet.

Det var en lika riktig som viktig som elemenär slutsats.

"Ländernas konkurrenskraft har betydelse för valutans stabilitet".

Tänk om DN hade förstått det när man 1992 förespråkade nedskärningar i statsbudgeten för att försvara en kronkurs som hade urholkat konkurrenskraften.

Läs mer om DNs nyvunna insikt

Problemet är, som Claes Arvidsson i en signerad ledare i Svenska Dagbladet samma dag påpekar, att klara det dubbla tricket att genom nedskärningar få bukt med den akuta krisen och samtidigt genom reformer dämpa fallet i ekonomin.

Skall man återställa konkurrenskraften för att dämpa fallet i ekonomin är EMU ett hinder.

Att göra nedskärningar och samtidigt dämpa fallet är som Paul Krugman skrivit om flera gånger i praktiken omöjligt om man är med EMU och inte har en egen växelkurs.

Read Krugman here

Inga kommentarer: