Leta i den här bloggen

2010-05-22

Dagens Ja-sägare: Birgitta Ohlsson vill tillhöra EU:s absoluta kärna, makt och framtid

Birgitta Ohlsson vill tillhöra EU:s absoluta kärna, makt och framtid. Därför kan man inte stå utanför eurosamarbetet

Det skriver hon i Corren 21 maj

- Greklands kris är inte eurons kris, påstår hon.

2011 blir Estland medlem av euron. 2014 beräknas Polen, Lettland och Litauen bli euromedlemmar.
Före utgången av nästa mandatperiod kan Sverige vara det enda EU-land i Östersjöregionen som inte har euron som valuta.

- Det vore olyckligt, tycker Birgitta Ohlsson (fp).

-  Vi får inte fastna på fel sida av historien, utropar hon.

Kommunister och andra delar Marx uppfattning om historiens lagar eller som det stod i en broschyr jag fick när jag besökte Östtyskland.

- Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit.

Men om man påstår sig vara liberal bör man inte dela den östtyska frihetssynen.

Den sk Marknaden förefaller heller inte helt säker på att EMU är en del av Historiens slut.

Carl Bildts Den Enda Vägen fick också ett tråkigt slut hösten 1992.

- Försvaret av kronan handlade om den viktiga kombinationen av ekonomisk politik och Europapolitik, skrev Carl Bildt i sitt veckobrev.


Socialismen var en utopistisk och deterministisk ideologi, skrev jag i maj 2005
Den är nu död men har ersatts av vad man skulle kunna kalla EU-topismen:

EU anses både ofrånkomligt och ledande till en bättre värld.

Varför skall man fråga folket, folket kanske inte har insett att EU innebär den enda vägen och ett nej till EU-grundlagen skulle bara sätta hinder i vägen för en ofrånkomlig utveckling mot ett vackert mål, menar EU-topisterna.

Särskilt anmärkningsvärt är det givetvis att Moderaterna, som, ibland i alla fall, erkänner att det har ett konservativt förflutet, går i spetsen för EU-topismen och dess mål att göra Sverige till vad som i praktiken blir en delstat i ett Europeiskt statsbygge, som, det är min övertygelse, kommer att haverera eftersom det ännu inte finns en tillräckligt stark europeisk identitet hos Europas olika folk.

På samma sida i Corren som man kunde läsa Birgitta Ohlssons tankar fanns en länk till Olas Krönika:


- Det är svåra tider för oss som röstade ja till euron. Tungt för den som sedan länge förespråkat en gemensam valuta för hela EU. Kanske är det dags för lite eftertanke.

Eftertanke är nu inte Ja-sägarnas starka sida.

Inga kommentarer: