Leta i den här bloggen

2015-06-27

En osannolik men sann berättelse ur livet

I dag, lördagen den 27 juni av alla dagar, var jag med min syster, som är på besök från sitt hem i England, på rundvandring i staden. Av en tillfällighet åkte vi till Medborgarplatsen och fortsatt till fots till Mariatorget.

Där satte vi oss ner för att vila på en parkbänk i solen. Vi reste oss för att gå vidare då en gammal dam på en parkbänk intill sade till min syster att hon hade vackert hår. Vi kom i samspråk och vi berättade att vår farmor hade bott i Metodisternas ålderdomshem alldeles intill och att vår farfar hade spelat orgel i S:t Paulskyrkan.

Åh, sade hon, jag var ordförande i S:t Paulsmetodisterna,

Åh, sade jag, som varit vargunge i metodisternas vargungar, Obama höll ett kanske historiskt tal hos i en Metodistkyrka häromdagen,

Åh, sade hon. Obama känner jag. Jag träffade honom på ett Metodistläger. Michelle hade annat för sig så jag fick tillstånd att laga mat åt honom.

Åh, sade jag. Och min dotter har sjungit med Adolf Fredrik i S:t Paulskyrkan.

Det är en liten värld.

Hur stor är sannolikheten för att allt detta skulle inträffa?

2015-06-23

Tove Lifvendahl om Grekland: Skuldavskrivning bör utgöra en väsentlig del i räddningsförsöket.

Om man skulle fördela den grekiska statsskulden på alla greker, nyfödda som åldrade, skulle den uppgå till nästan 300  000 kronor per person.

Det visar orimligheten i läget, och tron på att de ens med de förmånligaste lån skulle klara av att betala tillbaka.

Signerad ledare i SvD 23 juni 2015

Kommentar RE: 
Det är onekligen remarkabelt att Tove vågar sticka ut huvudet och säga sanningen om den viktigaste frågan i förhandlingarna.2015-06-21

Svenska Dagbladet omkalibrerar /svänger/ om EU, väl?

- Är det "EU-skeptiskt" att önska sig ett EU som påminner mindre om dagens politiska koloss än om den ekonomiska samarbetsorganisation som många av oss röstade ja till i folkomröstningen?

Den frågan ställs i ledare, eller vad det är, i SvD i dag.

- Anna Kinberg Batras utspel kring Nato och kvalitetssäkring i välfärden är steg i rätt riktning men räcker inte. För att inte partiet ska sumpa ett guldläge måste partiet övertyga om att sådant handlar om mer än trevande ord- och arbetsgruppslekar.

- Gällande särfallet EU bör Moderaterna, en gång landets främsta (och enda) motvikt mot långtgående statsinblandning, omkalibrera sin hållning.

Den som skriver är en Mark Brolin, Författare och skribent bosatt i Storbritannien.

Full text här 

Kanske är förvirringen om vad som är ledare i SvD bara ett resultat av tidningens webmaster med ordet Ledare vill visa att artikeln står på avdelningen Ledare? I pappersupplagan är det mer tydligt att det är en debattartikel.

Men det kan vara värt att komma ihåg att Tove Lifvendahl röstade nej till EMU i folkomröstningen 2003.

Ur Tove Lifvendahls "veckobrev" :

"Just nu försöker också många förstå vad som hände den 14 september. Analyserna duggar tätt. Själv trodde jag att det skulle bli alldeles jämnt, och förvånades över det starka utslaget. 

Till sist röstade jag också, efter mycket funderingar och utan att vara starkt övertygad, nej. 

Det var inte enkelt, för jag kan också se de direkta fördelar ett medlemskap skulle ha inneburit och den transpararens handel med en gemensam valuta för med sig."

2015-06-13

Outstanding: When do we decide that Europe must restructure much of its debt? By Michael Pettis · February 25, 2015

Greece and Europe, in other words, have a choice. They can choose to restructure Greek debt explicitly, with substantial real debt forgiveness and with the costs optimally allocated in a way that maximizes value for all stakeholders, or Greece can continue to struggle for many more years as the debt is resolved implicitly, with the costs allocated as the outcome of an uncertain political struggle.

Until one or the other outcome, the country is not a viable creditor and it will not grow. 
Most people also understand that the Greek debate is not just about Greece but also about whether or not several other countries — Spain, Portugal and Italy among them, and perhaps even France — will also have to restructure their debts with partial debt forgiveness.

What few people realize, however, is these countries have effectively already done so once. This happened two and a half years ago at the Global Investment Conference in London when, on July 26, 2012, Mario Draghi, President of the European Central Bank, made the following statement....

It is important to understand why this was effectively a kind of debt restructuring. 

With Draghi’s statement, there was an immediate transfer of wealth from the ECB — or, more appropriately from the group of countries behind whom the credibility of the ECB is maintained, and this means Germany above all — to the governments whose creditworthiness was in doubt.

Full text 

Michael Pettis, author of books, see Amazon Relics like Tim Hunt, slagskeppet Bismarck och min dotter

A new generation of women is confident of its place in the laboratory so there’s no need to hound relics like Tim Hunt. How many of them wanted Sir Tim, a Nobel prize winner for his work on cell division, to quit his honorary professorship at University College London? 

Very few, I bet. 

His was a voice from another age; the awkwardly conveyed experiences of a 72-year-old man, educated in the 1950s at the then all-male Magdalen College School and Clare College, Cambridge

I meet Sir Tims all the time. The more courtly ones call you “my dear” and open doors; the more lecherous look women appraisingly up and down in a blatant way younger men wouldn’t dare. 

Moreover these young women holding pipettes, PowerPointing at conferences, writing computer code, clad in bio-hazard suits and protective goggles, were funny. “Check out my rack,” posted one beside a stand for test tubes. The very idea that, as Hunt argued, they were just cluttering up the place by falling in love and crying when criticised, was to them an uproarious joke.

Janice Turner, The Times, 13 June 2015


Sir Richard Timothy "Tim" Hunt,  was awarded the 2001 Nobel Prize in Physiology or Medicine with Paul Nurse and Leland H. Hartwell for their discoveries of protein molecules that control the division (duplication) of cells, Wikipedia

Relics like Tim Hunt, 72?

Själv är jag 74. 

När jag föddes fanns det tyska slagskeppet Bismarck, med ett deplacement på 41,700 t - internt skämt -  fortfarande på oceanens yta och det tyska angreppet på Sovjetunionen hade fått skjutas upp  några månader närmare vintern på grund av grekernas tappra motstånd.

Ja, ja, pappa, brukar dottern sucka om en del av mina uttalanden. Hon är ofta klok som en artikel i The Times. 

Och hon har, till min oerhörda glädje och stolthet, studerat på Karolinska Institutet.

Se även SINK THE BISMARCK

2015-06-12

Bloomberg editorial: It is Europe, as much as Greece, which is opposing a settlement


IMF in an awkward position, because its doubts on the sustainability of Greece's debts cut two ways. 


Either Greece, burdened with massive unemployment, would have to raise taxes and cut public spending further; 


or some of its debt would have to be written down.

It is Europe, as much as Greece, which is opposing a settlement 

Bloomberg editorial, 12 June 2015IMF åker hem därför att de är missnöjda med EU?


2015-06-11

IMF åker hem därför att de är missnöjda med EU?


 The IMF remains sceptical about Greece’s ability to meet the ambitious budget surplus targets and continues to seek assurances that eurozone governments would agree to restructure Greek debt — mostly now held by EU creditors — if a credible reform programme is not implemented.

Financial Times 2 June 2015

http://www.nejtillemu.com/imfeuro.htm#relented

News:

IMF is also frustrated that the European side has been unwilling to address the issue of Greece’s debt pile seriously.

According to the IMF’s calculations, putting the Greek economy on a sustainable path now requires — at the very least — an extension of the maturities on Greece’s outstanding debts. 


But European officials, wary of public opinion, have been reluctant to discuss even that.


FT June 11, 2015

2015-06-09

SvD - Vad är en gästbloggare som Gunnar Hökmark?

I går ställde jag på denna blog frågan om vad som menas med en gästledare.

I dag är frågan om vilken status artikeln av Gunnar Hökmark har som finns under benämningen gästbloggare.

Det låter som om det vore lite mindre fint är gästledare.

Men är det så att gästbloggarens åsikter implicit antas överensstämma med ledarsidans eller Tove Lifvendahls uppfattning.

Eller är det bara en länk vilken som helst?

Hökmark skriver: Det är viktigt att Turkiet har en möjlighet att bli medlem i EU. Inte dagens Turkiet men ett Turkiet som uppfyller kraven på demokrati och rättsstat fullt ut och där kvinnor och män är jämställda, som är en marknadsekonomi och som har tagit sin del av ansvaret för att lösa konflikter med sina grannar, inte minst vad gäller Cypernfrågan...

The plot thickens.Europe’s default reaction to political revolts from the unenlightened masses, otherwise known as voters

If Europe cannot bend it will break

Germany’s tough approach is based on a realistic assessment of how hard it will be to get reforms through a 28-member EU as well as a profound aversion to rolling back the process of EU integration. 


But it is also an alarming commentary on Europe’s inability to respond to changed circumstances, whether it is a 25 per cent shrinkage in the Greek economy, or the unanticipated migration of millions of people across the EU. 


Gideon Rachman, FT 8 June 2015


There will be no serious adjustments of policy, since it will just be too hard to agree what to do. 

That kind of complacency is Europe’s default reaction to political revolts from the unenlightened masses, otherwise known as voters. 


Gideon Rachman, FT May 26, 2014


Full texts here


2015-06-08

SvD - Vad är en gästledare?

Jag bläddrar i pappersupplagan av SvD i dag den 8 juni 2015.  Ledarsidan domineras av  en "gästledare" av Naomi Abramowicz. 

Vad är en gästledare?

Svenska Dagbladet borde ta efter Dagens Nyheters ledarsida som har en fördeömlig uppdelning av ledare, signerat och kolumner. Och vid sidan av det finns DN  Debatt.

Ja, jag vet att ledarna skrivs av människor och inte av Tidningsanden - jag har själv skrivit ledare där som vikarie.

När man skriver huvudledare är man, eller var man i alla fal, mer återhållsam med att ta ut svängarna än när man skriver i eget namn.

För läsarna bör det stå klart om det som står i en gästledare är lika mycket tidningens linje som om det vore skrivet i en huvudledare.

Om nu tidningar har någon  linje nuförtiden eller om allt egentligen lika gärna kunde stå i en blogg eller på på Facebook.

2015-06-07

Bildt, Mona, Ingvar Carlsson och krisen i Grekland

Beror den höga arbetslösheten i Grekland på de dåliga grekiska statsfinanserna?

Då vore krisen lätt avhjälpt. Höjd moms och nedskärningar för de sämst ställda pensionärerna skulle minska underskottet.

Som var och en förstår skulle det minska folkets köpkraft och konsumtion, vilket skulle öka arbetslösheten.

Ingen kan väl vara så dum?

Jo, IMF och EU har föreslagit just detta i sitt senaste bud.

Detta för lätt tanken till den svenska krisen 1992, också den framkallad av en fast växelkurs, då snillen som Carl Bildt,  Mona Sahlin och  Ingvar Carlsson gemensamt lade fram förslag om besparingar som skulle drabba folket.John Hassler, professor och då vice ordförande, nu ordförande i Finanspolitiska  Rådet, sade bland annat att det var viktigt, när man skulle genomföra åtstramningar och strukturreformer i krisländerna,  att "man hade en story som folket köpte, liksom vid den svenska statsskuldkrisen i början på 1990-talet".

Under frågestunden sade jag att det då inte var någon statsskuldkris. Det var en fastighets- och kostnadskris. 

De dåliga statsfinanserna berodde på krisen. Krisen berodde inte på de dåliga statsfinanserna.Jag övervinner min kända blygsamhet och rekommenderar även 

På hemmaplan var det betydligt färre som öppet vågade kritisera valutapolitiken 
En av dissidenterna på den borgerliga kanten var Timbro-ekonomen Rolf Englund 
Gunnar Örn, Dagens Industri 15 september 2012

2015-06-06

Carl Bildt: Att bygga en fullt fungerande ekonomisk och monetär union har visat sig svårare än vad många insett

- Att på den gemensamma marknadens grund bygga en fullt fungerande ekonomisk och monetär union har visat sig svårare än vad många insett 

Carl Bildt, DN Debatt 23 juli 2012

Ur Carl Bildts veckobrev v1/2002

Jag var statsminister under dessa år och fast övertygad om fördelarna med en hårdvalutapolitik. Det hade delvis att göra med de tidigare decenniernas erfarenhet av devalveringspolitik, men var delvis en konsekvens av att jag strävade efter att Sverige skulle gå in i det europeiska samarbetets kärna, också den ekonomiska och monetära unionen, och därmed vara med i den gemensamma europeiska valutan från dess första dag.

Försvaret av kronan handlade om den viktiga kombinationen av ekonomisk politik och Europapolitik.

När vi under 1993 och 1994 förde förhandlingarna om medlemskap i EU var jag fast besluten att inte be om några undantagsklausuler. 

Vi skulle bli medlem helt och fullt, också när det gällde förverkligandet av de långtgående ambitioner som lagts fast i Maastricht-avtalet

Kronkursförsvaet

Grekland2015-06-05

Greek PM Alexis Tsipras: "We do not need an agreement. We need a solution"

Romer: a new trend in economics is polluting the discipline, names Robert Lucas

Romer, a professor at New York University, is worried that a new trend in economics — “mathiness” — is polluting the discipline. And he names names — including Robert Lucas and Edward Prescott, both Nobel laureates, and inequality guru Thomas Piketty.

In a follow-up comment, “Protecting the Norms of Science in Economics”, Romer says: “I point to specific papers that deserve careful scrutiny because I think they provide objective, verifiable evidence that the authors are not committed to the norms of science.”

But Romer’s attack is much more focused. He doesn’t mean that economics uses too much mathematics but that some economic theorists are pushing an ideological agenda and using fancy mathematics to disguise their intentions. They can redefine familiar words to mean unfamiliar things. They can make unrealistic assumptions. They can take hypothetical conclusions and suggest they have practical significance. And they can do all these things with little fear of detection, behind a smokescreen of equations.

If Romer is right, some economics papers are Orwellian Newspeak dressed up as calculus.

UNDERCOVER ECONOMIST Tim Harford, FT June 5, 2015

About Robert Lucas at IntCom

Economic theory discredited
Är IMFs Lagarde för EU-lydig?


Det höjdes på ögonbrynen när Mme Lagarde, tidigare fransk finansminister och därmed medansvarig för euron och dess kris, utsågs till IMF-chef efter det att den tidigare chefen, DSK, släpats i handbojor inför TV-kamerorna till ett sedermera nedlagt åtal om våldtäkt.

Skulle Mme Lagarde värna IMFs anseende eller skulle hon bli alltför följsam för önskemålen från Paris, Bryssel och Berlin, frågade sig många.

Snart vet vi svaret.

- Greeks accuse the IMF of violating its own rules by colluding in an EMU-led policy that leaves the country with unsustainable debts, skrev Ambrose Evans-Pritchard, 4 June 2015. 

- Athens is implicity threatening to escalate the situation all the way to a full default to the IMF, setting off a grave institutional and political crisis within the Fund itself.

Ashoka Mody, a former IMF bail-out chief in Europe, said the Greeks are right to resist the demands. 

“Everything that we have learned over the past five years is that it is stunningly bad economics to enforce austerity on a country in a deflationary cycle. 

“Syriza should recruit the IMF’s research department to be their spokesman because they are saying almost exactly the same thing. The entire strategy of the creditors is wrong and the longer this goes on, the more it's going to cost them, as well as Greece."

Asian and Latin American members of the IMF board have long resented what they regard as misuse of the IMF’s resources to sort out an internal family dispute within a rich currency bloc

They insist that the EMU creditor powers have ample means to resolve the crisis at any time they choose but are dragging their feet because they have yet to face up to the implications of their own monetary union.

Full text

Greece's onerous obligations to the IMF, the European Central Bank and European governments can be traced back to April 2010, 
when they made a fateful mistake. Instead of allowing Greece to default on its insurmountable debts to private creditors, they chose to lend it the money to pay in full.
Ashoka Mody, Bruegel 21st April 2015More about IMF and the eurocrisis here.


More about the eurocrisis here2015-06-04

Krugman: That 1914 Feeling - Europe seems to be sleepwalking

That 1914 Feeling

A forced Greek exit from the euro would create huge economic and political risks, yet Europe seems to be sleepwalking toward that outcome. 

Paul Krugman, 1 June 2015


Sleepwalking into the Abyss

Rolf Englund blog  2 juni 2015

http://englundmacro.blogspot.se/2015/06/sleepwalking-into-abyss.html


Tyskland och Frankrike sida vid sida för Ever Closer Union: For the EU to survive, eurozone countries need to integrate further and create a joint treasury


The euro was built on a Franco-German understanding  but overlooked critical flaws in the architecture of monetary union

Finansministrarna Emmanuel Macron and Sigmar Gabriel,  Guardian 3 juni 2015


The euro was built on a Franco-German understanding but also on a typically European compromise. This gives France and Germany a particular responsibility to straighten what is crooked. 

In the late 1980s we shared a common political project that was grounded in different economic ideals. Germany was marching towards unification and wanted to replace the defunct European monetary system with a harder fixed exchange rate regime built on the culture of the Bundesbank. 

France wanted to firmly embed Germany in Europe and improve Europe’s chances to harness globalisation. 

These projects served the broader purpose of European integration, but they overlooked critical flaws in the architecture of monetary union that need to be decisively addressed so that the euro fulfils its promise of economic prosperity and prevents Europe from slipping even more into division and discontent.

This convergence between member states would allow the creation of a preliminary eurozone budget, a feature of any functioning monetary union.

Full text

"It's time to strengthen the eurozone by way of the EU's biggest reform," Emmanuel Macron and his German counterpart Sigmar Gabriel said in a joint statement in France's Le Figaro, The Guardian, Germany's Die Welt, Spain's El Pais and other European dailies.

The German and French ministers also stressed that "a stronger eurozone should be the core of a deepened EU".

Telegraph 3 June 2015


n Strasbourg on Dec. 9, 1989, after the Berlin Wall fell,
Germany agreed to monetary union in order to get President Mitterand to agree to German reunification

Wall Street Journal 23 Sept 2011


Problemets kärna är att det inte går att ha EMU om man inte vill ha ett Federalt Europa, styrt från Bryssel och Frankfurt, eller om det blir Berlin. 
Rolf Englund, Nya Wermlands-Tidningen, 11 juni 2001


"ever closer union" - The United States of Europe