Leta i den här bloggen

2015-06-09

SvD - Vad är en gästbloggare som Gunnar Hökmark?

I går ställde jag på denna blog frågan om vad som menas med en gästledare.

I dag är frågan om vilken status artikeln av Gunnar Hökmark har som finns under benämningen gästbloggare.

Det låter som om det vore lite mindre fint är gästledare.

Men är det så att gästbloggarens åsikter implicit antas överensstämma med ledarsidans eller Tove Lifvendahls uppfattning.

Eller är det bara en länk vilken som helst?

Hökmark skriver: Det är viktigt att Turkiet har en möjlighet att bli medlem i EU. Inte dagens Turkiet men ett Turkiet som uppfyller kraven på demokrati och rättsstat fullt ut och där kvinnor och män är jämställda, som är en marknadsekonomi och som har tagit sin del av ansvaret för att lösa konflikter med sina grannar, inte minst vad gäller Cypernfrågan...

The plot thickens.Inga kommentarer: