Leta i den här bloggen

2015-06-07

Bildt, Mona, Ingvar Carlsson och krisen i Grekland

Beror den höga arbetslösheten i Grekland på de dåliga grekiska statsfinanserna?

Då vore krisen lätt avhjälpt. Höjd moms och nedskärningar för de sämst ställda pensionärerna skulle minska underskottet.

Som var och en förstår skulle det minska folkets köpkraft och konsumtion, vilket skulle öka arbetslösheten.

Ingen kan väl vara så dum?

Jo, IMF och EU har föreslagit just detta i sitt senaste bud.

Detta för lätt tanken till den svenska krisen 1992, också den framkallad av en fast växelkurs, då snillen som Carl Bildt,  Mona Sahlin och  Ingvar Carlsson gemensamt lade fram förslag om besparingar som skulle drabba folket.John Hassler, professor och då vice ordförande, nu ordförande i Finanspolitiska  Rådet, sade bland annat att det var viktigt, när man skulle genomföra åtstramningar och strukturreformer i krisländerna,  att "man hade en story som folket köpte, liksom vid den svenska statsskuldkrisen i början på 1990-talet".

Under frågestunden sade jag att det då inte var någon statsskuldkris. Det var en fastighets- och kostnadskris. 

De dåliga statsfinanserna berodde på krisen. Krisen berodde inte på de dåliga statsfinanserna.Jag övervinner min kända blygsamhet och rekommenderar även 

På hemmaplan var det betydligt färre som öppet vågade kritisera valutapolitiken 
En av dissidenterna på den borgerliga kanten var Timbro-ekonomen Rolf Englund 
Gunnar Örn, Dagens Industri 15 september 2012

Inga kommentarer: