Inlägg

Visar inlägg från 2007

Göran Persson, jag och krisen inom HSB

Göran Persson skriver i sin memoarbok - Min väg, mina val - om krisen inom HSB. Sveriges Televisions A-ekonomi hade sänt ett inslag om hur HSB administrerade sin sparkassa. Insättarna började redan nästa dag ta ut sina pengar. Tusentals oroliga medlemmar i HSB stod i timslånga köer runtom i hela landet. Min del i detta var att jag hade tipsat Aktuellt om att jag hade blivit avsnäst av någon ombudsmannatyp med att HSB:s bokslut var en intern handling som jag kunde få ta del av när den var godkänd av stämman. På något sätt hade jag emellertid kommit över ett ex av bokslutet. Göran Persson skriver i sin bok att "Omständigheterna var sådana att jag i egenskap av finansminister tvingades gå ut och säga: "Jag har fått försäkringar om att HSB har god likviditet. Jag kan inte tänka mig att regeringen skulle stå passiv om småsparare i HSB skulle få problem." - Om inte spararna hade lugnat ner sig skulle jag ha hamnat i en väldigt bekymmersam situation. Då hade nämligen inte bara

Kunde Chavez utlysa folkomröstning om den nya konstitutionen så borde väl Fredrik och Mona också kunna göra det

Inte bör väl Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin vara sämre demokrater än Hugo Chavez i Venezuela? Fredrik och Mona har inget mandat från svenska folket att ratificera den nya EU-grundlagen som innebär inskränkningar i det svenska folkets möjlighet att styra över sitt eget öde. Alla inser givetvis att skälet till att Fredrik och Mona inte vill ha folkomröstning är att dom tror att dom skulle förlora en sådan. Ju mer man tänker på detta argument, desto mer odemokratiskt blir det. Det är oerhört moraliskt förkastligt att utan folkomröstning genomföra en grundlagsändring som man tror att folket inte skulle acceptera. Det är motsatsen till folkstyre. Skämmas borde dom. Läs här vad SvD skrev om Chavez folkomröstning http://www.nejtillemu.com/folkomrosta.htm#chavez Mer om grundlagen: http://www.nejtillemu.com/konvent2007.htm

Hur man skriver ett pressmeddelande om att man förlorat 65 miljarder kronor

Det är en uppgift värdig en PR-konsult i Lakomaa-klass. UBS - en av världens största och, hittills, mest välrenommerade banker - löste den delikata uppgiften på nedanstående sätt. Vilket bör bevaras för framtiden: Zurich / Basel, December 10, 2007, 07:00 AM UBS strengthens capital base and adjusts valuations UBS has introduced measures to substantially strengthen its capital position, adding CHF 19.4 billion of BIS Tier 1 capital. These include an issue of CHF 13 billion of new capital. This has been placed with two strategic investors: Government of Singapore Investment Corporation Pte. Ltd. (GIC), with CHF 11 billion, and an undisclosed strategic investor in the Middle East with CHF 2 billion. At the same time, UBS has revised key input parameters of the models that are used to estimate lifetime default and resulting losses for sub-prime mortgage pools. As a result of these revisions, UBS will write down its US sub-prime holdings by approximately a further USD 10 billion. Afte

Bush plan om Subprimes

Med den amerikanska bostads- och finansmarknaderna inför sammanbrott, och med presidentvalet om ett år var Bush tvungen att göra något. Hans plan innebär att kreditgivarna frångår sina rättigheter enligt ingångna avtal. - Caveat Emptor, är en sats ur den romerska rätten som säger att köparen må akta sig. Så må även säljaren. Pacta servanda sum, avtal skall hållas. Det kommer nog att visa sig att The Devil is in the detail. Och vad säger den bank som köpt lånen i tredje eller fjärde hand i någon förpackning upprättad av en 27-åring som hellre hade läst Rocket Science? Read more here: http://www.internetional.se/bushplan.htm

Dollarn var i dag måndag nere under 6:50 kronor, något som inte hänt sedan november 1992.

Dollarn var i dag måndag nere under 6:50 kronor, något som inte hänt sedan november 1992. Närmare bestämt den 19 november 1992, den dag kronan släpptes fri. Kronförsvaret kostade hundratals miljarder till ingen nytta. Klockan 14.30 den 19 november kom beskedet från Riksbanken: kronan flyter fritt. Den omedelbara effekten blev att kronan försvagades med omkring 10 procent. Under 1950-talet och 1960-talet växte den svenska ekonomin kraftigt och en dollar stod alltid i 5 kronor och 18 öre. Så långt TT, ur Dagens Nyheter. Den innehållsrika artikeln kan läsas här 1992 var också det år som USA senast hade balans, till och med ett litet överskott, i sin utrikeshandel. I år ligger handelsunderskottet på cirka 58 miljarder dollar - i månaden. När Bildt-regeringen och Bunkergänget utan framgång försvarade inte kronan, utan kronkursen, ledde det fram till Sveriges djupaste depression sedan 1930-talet. Liksom på 30-talet trodde de flesta att krisen berodde på underskottet i statsfinanserna, när d

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

"Apologetik är försvar och rättfärdigande av den kristna tron gentemot ifrågasättande i de egna leden eller från motståndare." - "En apologet är en person som ägnar sig åt apologetik." Wikipedia - Krisen 1992 grundlades under 1970-talet, då socialdemokraterna och de borgerliga regerade halva tiden var, skrev Niklas Ekdal i en signerad artikel i DN 23/9 2007. Det är ju snart 15 år sedan kronkursförsvaret, av apologeterna felaktigt benämnt kronförsvaret, ägde rum. Syftet bakom Bildt-regeringens försvar av växelkursen var ju att bereda vägen för EMU och ett avskaffande av kronan. . Ekdal berömmer Ingvar Carlsson, som "ledde den budgetsanering som Göran Persson fått äran för" och "återupprättade förtroendet för svensk ekonomi genom impopulära besparingar och samarbete över blockgränsen." Ekdal berömmer också Bo Lundgren för att han genom 1990-talets bankstödsnämnd bidrog till att avvärja ett finansiellt sammanbrott efter fastighetskras

Dagens Nyheter, centerpartiet och grundlagsfrågan

Om Centerpartiet skriver DN i en huvudledare i dag den 29/8 2007 att de interna kritikerna i stort sett har tystnat. - Meningskiljaktligheterna manifesteras nu nästan enbart av den marginaliserade EU-kritikern Hans Lindqvist, skriver DN föraktligt. I en motion som bara bär hans namn pläderar han för en folkomröstning om EU-konstitutionen. - Skulle partiet börja rasa i opinionsmätningar skulle fler av partiets mer konservativa nationalstats-romatiker börja höras igen. Men än så länge är EU-frågan död, tror och hoppas DN. Men måste man vara nationalstats-romatiker för att fråga folket om de vill bli en delstat i Det Nya Europa? På DNs ledarsida är man superstats-romantiker. Där har man kunnat läsa saker som: - Fråga inte vad Rom har gjort för dig, utan vad du kan göra för Rom. - "ett förenat Europa med en regering, ett parlament, en beskattning, ett försvar och medlemsländerna som delstater med delstatsregeringar och -parlament. ett mål att sträva mot" Och DN låtsas som om man

Tomas Fischer: Harry Schein var hyperintelligent, kvick och bildad

Tomas Fischer berättar i en krönika i Fokus om Harry Schein. Harry /Schein/ var hyperintelligent, kvick och bildad och jag var smickrad över att han ville öda sin tid på mig. Några år umgicks jag på tu man hand med Harry. Han brukade besöka mig medförande en flaska Cutty Sark som han nästan drack ur samtidigt som han slog mig i schack, berättar Tomas i sin roande kolumn. Själv har jag vid några tillfällen träffat Harry Schein. Han var vid den tiden chef för Exportkreditnämnden och jag höll på med den bankkris som då var aktuell. Det har väl varit lite väl många internationella bank- och finanskriser de senste decennierna för att man skall vara riktigt lugn. Då var det i första hand Latinamerikas skulder som var aktuella. - Pengarna är ju redan förlorade. Nu handlar det bara om bokföring, sade Schein. Ett citat av Harry Schein har jag på min websites första sida: "Risken med att vara rolig är att folk tror att man skämtar." Tomas Fischer, som även han är hyperintelligent, k

Bra rutet, Rothstein

"Uppsala universitet måste läggas ned" är rubriken på Bo Rothsteins artikel på DN Debatt i dag 22/8 2007. Frågan är, börjar han, varför just vissa kunskapsproducerande organisationer skall anses vara universitet. Uppenbarligen kan det inte bara handla om att en organisation sysslar med att producera kunskap. Det måste i stället handla om att med universitet avses en organisation som producerar och lär ut kunskap enligt vissa särskilda principer. Dessa principer har slagits fast i ett särskilt dokument som upprättades 1988 i Bologna då man firade 800-årsjubileet för Europas äldsta universitet. Länk till denna och andra artiklar av Rothstein finns här.

Varför är Fredrik så tyst och varför pratar Mona så mycket utan att säga något?

Kritiken växer mot statsministern, Fredrik Reinfeldt, för att han syns och hörs så lite. Samtidigt får Mona, socialdemokratisk partiordförande kritik för att hennes myckna prat inte innehåller någon substans. Delvis kan detta vara en ofrånkomlig del av dagens politiska verklighet där man inte kan diskutera om huruvida man bör införa socialism, eller ej, något som tidigare upptog en stor del av debatten. Med rätta. För det var en viktig fråga huruvida man skulle införa socialism eller inte. Nu råder det enighet om att det skall man inte. Man bör kanske ett ögonblick tänka på vilken himla tur det var att inte Mona och de andra förespråkarna för fond-socialism hade tillfälle att genomföra sina utopier. Det går att rulla tillbaka socialismen, har det visat sig. Men det sker inte utan möda och besvär. Ett annat skäl till att Fredrik och Mona inte säger så mycket kan vara att de inte har så mycket att säga. Det som inte bestäms av globaliseringens utmaningar, det bestäms i Bryssel. Nuförtid

Fastighetsskatten och krisen på bolånemarknaden i USA

Jag måste hedra den överenskommelse som jag har ingått, sade Fredrik Reinfeldt, statsministern, i Ekot i dag den 20/8 2007 - Vi är naturligtvis öppna för att lyssna in andra förslag, men en sak är väldigt viktigt att säga och det är att de 16,3 miljarder kronor som behövs för att finansiera att hela fastighetsskatten kan tas bort måste in till sista kronan, säger Reinfeldt. En lång rad myndigheter och organisationer är kritiska till detta. Det gäller bland andra Svenskt näringsliv, LO, Villaägarna, Boverket och Hyresgästföreningen. Skatteverket riktar tung kritik mot förslaget. Detta kan inte komma som en överraskning för vare sig statsministern eller finansministern. De gick in i valrörelsen utan att ha det förslaget i sitt valprogram, men föll undan för en av villaägarorganisationer och kristdemokratledare uppiskad opinion. Ett historiskt misstag. Nu avlöser det ena hugskottet det andra. Grundproblemet är givetvis, som alla ekonomer förstår, att fastighetsskatten i huvudsak var OK.

Varför betalade ECB 1.800 miljarder kronor för att rädda euron?

Förra veckan lade ECB ut 200 miljarder euro för att förhindra europeiska storbanker att inställa betalningarna. I nyhetsrapporteringarna brukar det sägas att ECB och amerikanska Fed tillför pengar till banksystemet. Men det man faktiskt praktiskt gör är att man lånar ut pengar till bankerna. Det är nu ingenting ovanligt. Det är det man har centralbanker till. Bankerna har ju inte insättarnas pengar i sina kassavalv utan har lånat ut dem till företag, bostadsköpare, hedgefonder och varandra. Centralbanken förser marknaden med likvida medel genom sina sk repor för att få räntan på marknaden att ligga nära riksbankens diskonto. Tittar man noga i bankernas balansräkningar kan man se att det är skillnad på å ena sidan ”inlåning” - insättarnas pengar – och å andra sidan ”upplåning” - pengar man lånat på marknaden bankerna emellan. Banker kan komma i betalningssvårigheter om insättarna kommer och ställer sig i kö för att ta ut sina pengar – vilket är ovanligt och väl i Sverige senast d

Räntearbitrage förklarar kanske paniken

- Paniken borde egentligen vara obefogad med tanke på att den amerikanska bolånekrisen inte är särskilt omfattande i pengar räknat. - Den totala bolånemarknaden i USA är värd i storleksordningen 3.000 miljarder dollar. Totalt handlar det om möjliga kreditförluster på drygt 100 miljarder dollar, skriver Gunnar Örn i Dagens Industri (citat på http://www.nejtillemu.com/spricker.htm#131miljarder Men, frågar man sig då, varför sprider sig då paniken? Det är inte så, om någon hade trott det, att de som åker omkring i sin Porsche på väg till den stora båten vid det pampiga stället vid kusten, har månadssparat för att uppnå dessa tillgångar. De har inte ens månadssparat med lite högre risk genom att köpa amerikanska bostadspapper med högre risk och högre ränta. Sannolikt har många av dem i stället lånat typ en miljard dollar i Japan till en ränta nära noll, varefter de har köpt bland annat dessa papper med högre risk och högre avkastning. De har använt utväxling (leverage) och de har räntearb

Skall 8/10 bli lika känt som 9/11 ?

Man får väl börja blogga för att finnas till ordentligt i denna sköna nya värld. Jag har visserligen funnits på nätet sedan 1995 på www.internetional.se - en site där jag hänsynslöst har blandat svenska med engelska, på gott och ont. Observera att det skall heta internetional - med internet i början - en som jag tyckte fiffig address. Den sajten har jag tänkt fortsätta att uppdatera som vanligt. Mina kommentarer på svenska kommer att publiceras här. Som läsare av min sajt har kunnat konstatera till leda har jag i åratal varnat för den kommande nedgången på världens aktiebörser, dollarns fall och eurons kollaps. Tidigare börsnedgångar har bara gjort fyndköpsjägarna rikare medan vi Kassandror har fått utstå våra vänners kommentarer. Det är ju som Keynes har sagt: Börsen kan förbli irrationell längre än Du kan förbli likvid. Det är också som Wolfgang Munchau har skrivit: Optimisterna kommer att få rätt ända till dess de får fel. I går sjönk börsen i New York med 387 punkter vilke