Leta i den här bloggen

2007-08-22

Bra rutet, Rothstein

"Uppsala universitet måste läggas ned" är rubriken på Bo Rothsteins artikel på DN Debatt i dag 22/8 2007.

Frågan är, börjar han, varför just vissa kunskapsproducerande organisationer skall anses vara universitet. Uppenbarligen kan det inte bara handla om att en organisation sysslar med att producera kunskap. Det måste i stället handla om att med universitet avses en organisation som producerar och lär ut kunskap enligt vissa särskilda principer.

Dessa principer har slagits fast i ett särskilt dokument som upprättades 1988 i Bologna då man firade 800-årsjubileet för Europas äldsta universitet.

Länk till denna och andra artiklar av Rothstein finns här.

1 kommentar:

Danne Nordling sa...

Rothstein är kanske främst ute efter att straffa sina feministiska antagonister. Hans främsta skäl är att Uppsala universitets ledning uttalat sitt fulla förtroende för sociologen Eva Lundgrens forskning om hur män misshandlar kvinnor och ritualmördar små barn. Se min blogg 20/12-05.

Han har dock ytterligare ett skäl för nedläggning. Det är att rektorn Anders Hallberg i februari i år ville avskeda två matematikprofessorer för att de enligt vad som uppges förordat en annan inriktning på matematikforskningen vid universitetet.

Varför måste hela universitet läggas ned (ombildas till C-högskola)? Räcker det inte att vidta åtgärder mot ledningen? Det säger inte Rothstein.
/DNg