Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2009

Habsburgs picknick och slutet på järnridån och kommunismen

Mer än 600 östtyskar flyr den 19 augusti 1989 från Ungern till Österrike. De ungerska gränssoldaterna vänder ryggen till när järnridån öppnas på glänt. Tre månader senare faller Berlinmuren och Europa återförenas. SvD, reporter Tomas Lundin, 15 augusti 2009 Återförenas? Europa har väl aldrig varit förenat? Tyskland, däremot, blev återförenat. Polackerna är, med räta, missnöjda med att det är Murens fall som blivit symbolen för kommunismens sammanbrott. The European Commission has produced a clip for the 20th anniversary of the fall of communism,  but it forgot to mention that it all started in Poland.  “Solidarity”, Lech Walesa and the events of 1989 are completely absent. The rare shots from Poland show general Jaruzelski, who introduced martial law in 1981. Dominika Pszczolkowska, EU-Observer blog May 18th, 2009 Walburga Habsburg Douglas har en betydelsefull del i detta skeende, som Habsburgare har gjort i århundraden. Hon är således inte bara "moderat riksd

Om lönepengar och lånepengar

BNP är C + I + G. Consumption, Investments and Government. Pengarna till konsumtion kan komma från lönepengar och från lånepengar. Lånepengar vet vi alla vad det är när vi skriver på den prickade raden för att få det vi önskar. Lönepengar är det vi får för att vi har uträttat något. De senaste tio åren eller så har en stor del av konsumtionen (och därmed BNP) i USA, Sverige och andra länder kommit från lånepengar. Detta fick sig en rejäl törn häromåret. Därav finanskrisen. Man skall ha i minnet att när konsumtionen ökar eller minskar så ökar eller minskar även investeringarna och statens inkomster och utgifter påverkas. Det är dock inte alltid så lätt att skilja på lönepengar och lånepengar. Bilarbetarna på Saab, GM, Opel och Volvo anser sig hämta lönepengar i lönekuvertet, men om bilarna köps med lånepengar kanske även deras lönepengar är ett slags lånepengar. Likaså anser sig den som fått ett arv av sina avlidna föräldrar bestående av pengar erhållna vid en försäljning av deras hus

Huru tänker Anders Borg?

Arbetslösheten fortsätter att öka men det ekonomiska läget har blivit "ett par snäpp bättre". Det finns därför ett visst utrymme för satsningar i höstens budget. Det sade Anders Borg enligt SvD/E24 2009-08-06. Om det ekonomiska läget i stället hade blivit "ett par snäpp sämre" hade det då enligt Anders Borg varit mindre motiv att stimulera ekonomin? Liknande besynnerliga tankegångar återfinns i en SvD-ledare 11 augusti 2009 . Där hävdas att "visst är det förståeligt att kommuner och landsting önskar mer resurser, men det är näppeligen där som arbetslösheten väntas stiga mest. och att därför skälen att satsa på skattesänkningar för det privata näringslivet torde vara större". Skribenten på SvDs ledaravdelning synes inte inse att skälet till att jobben försvinner inom näringslivet beror på otillräcklig efterfrågan. En sänkning av t ex arbetsgivareavgiften ökar visserligen lönsamheten men ökar sysselsättningen i endast försumbar grad. I september kommer en bo