Leta i den här bloggen

2009-08-16

Habsburgs picknick och slutet på järnridån och kommunismen

Mer än 600 östtyskar flyr den 19 augusti 1989 från Ungern till Österrike.
De ungerska gränssoldaterna vänder ryggen till när järnridån öppnas på glänt.
Tre månader senare faller Berlinmuren och Europa återförenas.
SvD, reporter Tomas Lundin, 15 augusti 2009

Återförenas?
Europa har väl aldrig varit förenat?

Tyskland, däremot, blev återförenat.

Polackerna är, med räta, missnöjda med att det är Murens fall som blivit symbolen för kommunismens sammanbrott.

The European Commission has produced a clip for the 20th anniversary of the fall of communism, but it forgot to mention that it all started in Poland. “Solidarity”, Lech Walesa and the events of 1989 are completely absent.

The rare shots from Poland show general Jaruzelski, who introduced martial law in 1981.

Dominika Pszczolkowska, EU-Observer blog May 18th, 2009

Walburga Habsburg Douglas har en betydelsefull del i detta skeende, som Habsburgare har gjort i århundraden.

Hon är således inte bara "moderat riksdagskvinna från Malmköping i Sörmland" utan även dotter till Otto von Habsburg. Hennes farfar hette Karl - Karl I, Österrikes siste kejsare.

Det var Österrikes kejsare som startade det Första Världskriget, den största katastrofen för den västerländska civilisationen.

Jag har träffat Walburga.

Ett av mina bestående minnen kommer att vara när jag under folkomröstningskampanjen om EMU, på torget i Flen, inför ett tjugotal åskådare, de flesta antagligen asylsökande somalier,
debatterade EMU med Walburga Douglas (m), född Habsburg.

Hon var för EMU.

Hon har all anledning att vara nöjd med EU.

EU har redan delvis återupprättat det Habsburgska väldet genom att skapa en region där Österrike, Ungern och delar av det tidigare habsburgska väldet på Balkan ingår.

"INTERREG III B dient - auf der Basis großräumiger Zusammenschlüsse europäischer Regionen - der transnationalen Zusammenarbeit zwischen nationalen, regionalen und lokalen Behörden zur Förderung eines hohen Maßes an räumlicher Integration innerhalb Europas."

Är inte detta ytterst EU:s yttersta mål Att återupprätta ett mångkulturella imperium liknande det som leddes av Habsburg (och som slutade i en jättelik katastrof)?

Det är bra med nationalstater.

Det är dåligt med stater, som i Afrika, där representanter för olika etniska grupper kämpar om makten, som i EU.

Läs mer på min sida om Rome, Habsburg and the European Union

Klicka här

2009-08-12

Om lönepengar och lånepengar

BNP är C + I + G.

Consumption, Investments and Government.

Pengarna till konsumtion kan komma från lönepengar och från lånepengar.

Lånepengar vet vi alla vad det är när vi skriver på den prickade raden för att få det vi önskar.

Lönepengar är det vi får för att vi har uträttat något.

De senaste tio åren eller så har en stor del av konsumtionen (och därmed BNP) i USA, Sverige och andra länder kommit från lånepengar.

Detta fick sig en rejäl törn häromåret. Därav finanskrisen.

Man skall ha i minnet att när konsumtionen ökar eller minskar så ökar eller minskar även investeringarna och statens inkomster och utgifter påverkas.

Det är dock inte alltid så lätt att skilja på lönepengar och lånepengar. Bilarbetarna på Saab, GM, Opel och Volvo anser sig hämta lönepengar i lönekuvertet, men om bilarna köps med lånepengar kanske även deras lönepengar är ett slags lånepengar.

Likaså anser sig den som fått ett arv av sina avlidna föräldrar bestående av pengar erhållna vid en försäljning av deras hus med stor rea-vinst ha rätt att med gott samvete köpa en segelbåt för pengarna. Detta utan att tänka på att segelbåten är köpt med lånepengar; lånade av den som köpte huset.

Är man ekonom måste man tänka i flera led. Det är det som gör nationalekonomin så intressant.

Huru tänker Anders Borg?

Arbetslösheten fortsätter att öka men det ekonomiska läget har blivit "ett par snäpp bättre". Det finns därför ett visst utrymme för satsningar i höstens budget.
Det sade Anders Borg enligt SvD/E24 2009-08-06.

Om det ekonomiska läget i stället hade blivit "ett par snäpp sämre" hade det då enligt Anders Borg varit mindre motiv att stimulera ekonomin?

Liknande besynnerliga tankegångar återfinns i en SvD-ledare 11 augusti 2009.

Där hävdas att "visst är det förståeligt att kommuner och landsting önskar mer resurser, men det är näppeligen där som arbetslösheten väntas stiga mest.
och att därför skälen att satsa på skattesänkningar för det privata näringslivet torde vara större".

Skribenten på SvDs ledaravdelning synes inte inse att skälet till att jobben försvinner inom näringslivet beror på otillräcklig efterfrågan.

En sänkning av t ex arbetsgivareavgiften ökar visserligen lönsamheten men ökar sysselsättningen i endast försumbar grad.

I september kommer en bok, visserligen på engelska,
Lord Skidelsky’s Keynes: The Return of the Master.

Robert Skidelsky har blivit adlad för att ha skrivit det som nog kommer att räknas som den slutliga Keynes-biografin. Man får hoppas att den läses av både Borg och SvDs ledareavdelning.

Jag tror dock att Anders Borg egentligen förstår allt detta och mycket annat. Förklaringen kanske ofriviligt finns i den ovan refererade SvD-ledaren där det sades att "Regeringen har hållit hårt i pengarna under krisen. Belöningen kan komma som sänkt skatt ­ under valåret 2010".