Leta i den här bloggen

2009-08-12

Huru tänker Anders Borg?

Arbetslösheten fortsätter att öka men det ekonomiska läget har blivit "ett par snäpp bättre". Det finns därför ett visst utrymme för satsningar i höstens budget.
Det sade Anders Borg enligt SvD/E24 2009-08-06.

Om det ekonomiska läget i stället hade blivit "ett par snäpp sämre" hade det då enligt Anders Borg varit mindre motiv att stimulera ekonomin?

Liknande besynnerliga tankegångar återfinns i en SvD-ledare 11 augusti 2009.

Där hävdas att "visst är det förståeligt att kommuner och landsting önskar mer resurser, men det är näppeligen där som arbetslösheten väntas stiga mest.
och att därför skälen att satsa på skattesänkningar för det privata näringslivet torde vara större".

Skribenten på SvDs ledaravdelning synes inte inse att skälet till att jobben försvinner inom näringslivet beror på otillräcklig efterfrågan.

En sänkning av t ex arbetsgivareavgiften ökar visserligen lönsamheten men ökar sysselsättningen i endast försumbar grad.

I september kommer en bok, visserligen på engelska,
Lord Skidelsky’s Keynes: The Return of the Master.

Robert Skidelsky har blivit adlad för att ha skrivit det som nog kommer att räknas som den slutliga Keynes-biografin. Man får hoppas att den läses av både Borg och SvDs ledareavdelning.

Jag tror dock att Anders Borg egentligen förstår allt detta och mycket annat. Förklaringen kanske ofriviligt finns i den ovan refererade SvD-ledaren där det sades att "Regeringen har hållit hårt i pengarna under krisen. Belöningen kan komma som sänkt skatt ­ under valåret 2010".

Inga kommentarer: