Leta i den här bloggen

2009-12-31

Gott Nytt År?

Det kommande året är väl då vårt land skall ta ett stort steg in den nya tidsåldern. Då vi går från industriproduktion (Saab Turbo) till tjänsteproduktion (servera Latte). Läs gärna mer om globaliseringsens tråkiga sida, det som på ekonomspråk kallas faktorprisutjämning.

Ett annat tråkigt ord som ekonomerna kommer att använda nästa år är Deleveraging. Det är motsatsen till den tidigare processen när man ökar sitt leverage (köper aktier på lånta pengar och tjänar på värdestegringen eller när man höjer sitt huslån och köper en segelbåt).

Nu skall vi göra det omvända, sänka vår belåning. Trist om man skulle behöva sälja segelbåten bara för att amortera på huslånet. Nej hu, det skjuter vi upp så länge vi kan.
Deleveraging var ordet.

Och så allt tjat om Finanskrisen. Är inte den över?
Nä.

Som Martin Wolf nyligen skrev i en av sina veckovisa lysande artiklar så har ekonomerna lyckats undvika den stora katastrofen. Patienten överlevde men ligger fortfarande med Life Support på intensiven.

Hur kunde det gå så här illa?

Några svar har jag samlat här

Det blir nog inget Gott Nytt År.

Men vi kan glädja oss åt att 2010 sannolikt blir avsevärt bättre än 2011.

2009-12-17

Hela mitt liv har jag klippt och sorterat i högar

När jag var fem år eller så satt jag vid mitt lilla bord och klippte ut saker ur tidningar, sorterade dem i högar. Så har mitt liv fortsatt.

På Utredningsbyrån för Samhällsfrågor, Timbros föregångare, gjorde jag inte bara vanliga utredningar utan även många s.k. klipputredningar. Jag letade upp artiklar ur pressen i ett ämne och häftade ihop dem. Då fanns inte internet och jag har således ägnat en stor del av mitt yrkesverksamma liv åt att bläddra i tidningsbuntar, ofta förgäves.

Sedan 1995 har jag övergått till att bläddra via internet, klippa ut (Copy and Paste), sortera och i stället för att kopiera med det som förr hette fotostatmaskin, lägga ut det på mina sajter.

Till vilken nytta är då detta?

Det är inte lätt att veta.

Låt oss som exempel på hur det är tänkt ta nyheten om att Ben Bernanke av Time har utsetts till Årets Person /Person of the Year (formerly Man of the Year)/.

Då lägger jag den nyheten på min sida för Ben Bernanke.

Nyheten hittade jag hos Tim Iacono som erinrade sig att Alan Greenspan, inte längre avgudad, fick denna utmärkelse 1999, tillsammans med Robert Rubin och Larry Summers.

Det var för att man då ansåg att dessa personer räddat världen undan en finansiell härdsmälta, i samband med Asienkrisen och Rysslandskrisen (som båda förorsakats av fasta växelkurser och stora utlandslån, som i Sverige 1992).


Det kan vara till hjälp för mig själv och andra som undrar hur saker och ting hänger ihop.

Och så får jag utlopp för min medfödda instinkt att klippa, sortera och lägga i högar.


2009-12-05

Lars Calmfors har rätt

Det fanns en tid när detta budskap kunde framföras:

"Svenskt Näringsliv avstyrker det föreslagna finanspolitiska rådet.

Det finns inget behov för ett sådant eftersom vi anser att aktiv stabiliseringspolitik inte skall bedrivas."

Det framfördes som en del av Svenskt Näringslivs argumentation för EMU - om man inte har en egen valuta är det ju hart när omöjligt att bedriva för en stat att bedriva en egen stabiliseringspolitik - och då var det ju logiskt, ehuru absurt felaktigt, att driva linjen att någon aktiv stabiliseringspolitik inte skall bedrivas.

När finanskrisen kom gjorde man en helomsvängning, dock utan att göra en pudel.

Svenskt Näringsliv bytte bara uppfattning 180 grader utan att ändra en min.

Stabiliseringspolitiken har två medel, räntan och statsutgifterna.

Nu har man världen över sänkt räntan till nära noll. Det är bra för bankerna som därigenom kan tjäna stora pengar. Det är ju bankerna som har rätt att låna dessa billiga pengar hos centralbankerna. Det är det som är det fina med att vara bank.

Det är också bra för de som har stora lån, t ex villaägare och brf-ägare.
Ju större lån, desto bättre är det.
Slopas samtidigt fastighetsskatten blir det bingo.

Jag tycker det är skriande uppenbart att räntan världen över är för låg och att en större del av stimulanserna borde ske via finanspolitiken.

Men väljarna och därmed deras medlöpande politiker är rädda för budgetunderskott och vill hellre att villaägarna skall låna än att staten skall göra det.

Strategin synes vara att det gäller att stabilisera, helst höja, villapriserna så att konsumenterna främst i USA skall återgå till att konsumera med lånta pengar, dvs just det som ledde fram till katastrofen.

Detta kan inte vara klokt.

Finanspolitiska Rådets chef Lars Calmfors är inne på liknande tankar:

- Lars Calmfors budskap är: Riksbanken måste agera. Annars hotar en bolånebubbla
Calmfors tycker att den svenska exitstrategin ska ske i en annan tågordning än i andra länder.
Först räntehöjningar och först senare en nedtoning av statliga stimulansåtgärder, inte tvärtom.
SvD E24 2009-12-04


– Finanspolitiken kan vara expansiv längre och det verkar regeringen vara inne på.
Men jag anser att Riksbanken bör lägga om sin bana tidigare än de har angivit, säger Lars Calmfors.

Full text

Inom Finanspolitiska Rådet verkar det ha skett en rejäl omsvängning. Om deras tidigare inställnig skrev jag på denna blog:

- Vilken roll bör finanspolitiken spela för stabiliseringen av konjunktursvängningar?
Det var den fråga som ställdes på seminariet den 29 januari 2008.
Svaret var nog egentligen "ingenting", vilket överensstämmer med den senaste versionen av den etablerade visheten.

Läs mer om Stabiliseringspolitik här

Läs mer om Lars Calmfors här

2009-12-04

Får Karolina Ekholm priset för årets understatement?

- Mot bakgrund av den kraftigaste recessionen i världsekonomin sedan andra världskriget finns det anledning att se över om den politik som centralbanker bedriver kan utformas för att bättre kunna främja en balanserad ekonomisk utveckling.

Vice riksbankschef Karolina Ekholm 2009-12-04

Englund's Q - How come that unemployment is rising when the recession is over?

It is the productivity, Stupid.

For employment to rise GDP must increase more than Productivity (P), of course.

deltaGDP/deltaP gives a nice Q.

I have been thinking about this since I read Marian Radetzki in 1996.

Of course it is obvious. But the important thing is to understand its importance.

Read more here

Englund's Q How come that unemployment is rising when the recession is over?

It is the productivity, Stupid

For employment to rise GDP must increase more than Productivity (P), of course

deltaGDP/deltaP gives a nice Q

Rolf Englund 4/12 2009

I have been thinking about this since I read Marian Radetzkis in 1996.

Of course it is obvious. But the important thing is to understand its importance.

2009-12-01

Wallenberg, Englund, Tobisson och löntagarfonderna

Danne Nordling, en tapper fondmoståndare, har skrivit om Lars Tobissons memoarbok Främling i folkhemmet som berör löntagarfondsfrågan. Det var ju faktiskt så, skriver Nordling, att prominenta företrädare för näringslivet och de borgerliga partierna hade stor förståelse för att företagens vinster skulle reduceras och tas om hand av fonder eller "stiftelser" som Adelsohn var inne på. 

Jag höll på mycket med detta på sin tid och Sture Eskilsson, legendarisk ledare för den anti-socialistiska motoffensiven och skapare av bl a Timbro, har haft vänligheten att i det betyg jag fick från min tid på Timbro skriva detta om mina insatser i fondkampen. - I efterhand kan striden om löntagarfonderna te sig som ett tydligt upplinjerat slagfält - på ena sidan arbetarrörelsen, på den andra näringslivet och de borgerliga partierna. Så enkel var verkligheten inte på den tiden det begav sig.

- Inom såväl näringslivet som de borgerliga partierna var meningarna delade om den rätta taktiken och strategin. Många var oroliga för den konfrontationsstänming som en ovillkorligt nej till löntagarfonder skulle skapa. I stället sökte man efter någon typ av kompromiss som skulle kunna blidka arbetarrörelsen.

- Bland dem som från första början hävdade ett otvetydigt nej till varje form av löntagarfonder var Rolf Englund. På det sätt som är kännetecknande för hans personlighet valde han tydligast möjliga ställningstagande även när det var obekvämt i förhållande till det allmänna debattklimatet och tunga aktörer.

Slut citat

En av de saker som jag hade modet, eller kanske snarare det dåliga omdömet, att göra var att på S-E-Bankens bolagsstämma yrka avslag och begära rösträkning om styrelsens förslag om att skänka en del av vinsten till de anställda. Självaste MW satt ordförande och det pikanta inträffade att Skandias VD manade till eftertanke och yrkade på bordläggning.

Vid voteringen om bordläggningsyrkandet vann styrelsen med 627 302 röster mot 7 314 nej men hela 943 856 röster var nedlagda.

Vad jag förstår lade Wallenbergs-stiftelsen ner sina röster. Chef för stiftelsen var då om jag minns rätt Oscar af Ugglas, pappa till moderaternas partisekreterare Bertil af Ugglas, som var gift med Margaretha af Ugglas, syster till Jan Stenbeck och sedermera utrikesminister i Bildt-regeringen.

Så var det på de gamla moderaternas tid.

Jag var då anställd på det moderata partikansliet under Tobisson och han vredgades över mitt beteende. Det skulle förvåna mig om han har skrivit något om det i sin bok som jag beställt men ännu inte fått.

Läs om den remarkabla bolagsstämman här.

Mer om Löntagarfonderna2009-11-29

Brittisk JK ansåg Irak-kriget olagligt - Secretary Albright: “get new lawyers.”


Brittisk JK ansåg Irak-kriget olagligt
Den brittiska regeringens juridiske rådgivare informerade 2002 dåvarande premiärminister Tony Blair om att det skulle strida mot internationell rätt att avsätta Iraks diktator Saddam Hussein.In James Rubin's account of the Kosovo war, he describes an exchange between
Secretary Albright and Robin Cook (the British Foreign Secretary).
Cook was explaining that it is difficult for Britain to commit to the war
without UN Security Council approval because the legal advice he had received was
that such action would be illegal under international law.

the so-called Kosovo Liberation Army.” The KLA was known to be heavily involved in drug trafficking and had close ties to Osama bin Laden2009-11-27

Rätt åt Cecilia Malmström få ta hand om migration, gränskontroll, asyl och polissamarbete.

– Som ni vet så kommer EU att få ökade befogenheter på det här området i och med Lissabonfördraget som nu träder i kraft. Det blir Cecilia Malmströms uppgift att utveckla säkerhetsfrågor, för att skydda våra medborgares liv och säkerhet,
säger José Manuel Barroso till Dagens Eko 27/11 2009.

Det kommer att bli en tufff uppgift för den Cecilia Malström som fortfarande låter som en naiv och välmenande FPU-are.

Ute i Europa kallar man inte muslimska tonårspojkar från striderna i Irak och Afghanistan för ensamkommande flyktingbarn.

Malmström kommer att bli chef för (FRONTEX) uttytt "Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser".

Klicka här för mer info om Frontex

Man ser fram emot att just Cecilia Malmström skall bli den som skärper EU:s politik mot migranterna. Tänk att få se henne inviga EU:s nya mottagningscentrumet i Libyen...

Men vad gör man inte för 210 000 kronor i månadslön, ett startbidrag på 420 000 kronor och 32 000 kronor i månaden i utlandstraktamente?

Mer om Cecilia Malmström här

2009-11-24

2011

Häromdagen såg jag den tekniskt imponerande, spännande och även lagom allvarliga filmen 2012 om jordens undergång.

Då beslöt jag mig för att skriva en bok med titeln 2011 om jordens ekonomiska sammanbrott.

Men det är jobbigt att skriva böcker, det vet alla som har gjort det. Så det får bli ett blog-inlägg i alla fall till att börja med.

En bra utgångspunkt är vad jag läste nyligen i SvD.

Krugman: Slutet på världen, som vi känner den, är uppskjuten.

Det sade han i en intervju gjord av Leif Petersen, som sedan ställde den rätta frågan:

Ska dagens problem lösas med den medicin som orsakade problemen (det vill säga låga räntor och ett överflöd av kapital)?

Krugmans svar är tankeväckande om än inte upplysande

– Om det inte finns kapital rasar ekonomin ihop, därför måste systemet stödjas av det allmänna.

När återgår allt till det normala, var nästa fråga.

– Det dröjer flera år innan det blir normalt igen. Först måste arbetslösheten ned och finansmarknaden börja fungera.

Full text

Min enkla och inte alls originella uppfattning är att det roliga (sammanbrottet) börjar när dollarn faller.

Då spricker EMU, inflationen och räntorna stiger lika snabbt som bostadspriserna sjunker, med mera.

Jag har sammanfattat det som Cataclysm.

Spådomar om dollarns fall har jag, under många år, samlat här.

Nästa bubbla, har jag förutspått, handlar om amerikanska statsobligationer.

Och allt beror naturligtvis på det amerikanska handelsunderskottet.

Have a nice day!

2009-11-22

Svininfluensa i Mecka

När jag gick i skolan fick vi se en film som visade hur smittsamma sjukdomar kunde spridas över världen. Där fick man se bilder från flygplatser som visade hur folk åkte kors och tvärs över jorden.

Det gjorde ett starkt intryck på en ung man och jag har alltid tänkt mig att när den nya pesten kommer så gäller det att se till att den stoppas innan den når Heathrow.

I dagarna har en allvarlig konkurrent till Heathrow, eller för den delen flygplatserna i Hongkong och Shanghai, dykt upp, nämligen Mecka, dit muslimer från hela världen reser.

Nu är det snart dags för Hajj Under dessa dagar vallfärdar miljontals muslimer till Mecka från hela världen.

BBC och CNN rapporterar nu att fyra pilgrimer där dött i svininfluensa.

Ett bra ställe för global smittspridning.

Det är en viss tröst att det kanske inte gör så mycket för smittspridningen är redan global.

Men ändå. Det inskärper insikten om hur snabbt ett nytt virus kan spridas över världen.

Nästa gång ett virus muterar till något som är både dödligt och smittsamt, som det nu nästan i media bortglömda fågelviruset, gäller det att hålla utbrotten isolerade till man skapat, producerat, distribuerat och injicerat ett verksamt vaccin.

Svininfluensan, som är smittsam men inte så dödlig, har varit en nyttig förövning inför framtiden.

Läs mer om Mecka hos BBC och CNN här.

2009-11-19

Vem skall man tro på om Lehman Brothers?

- As a result of Lehman’s bankruptcy, millions of people have needlessly lost their jobs, hundreds of thousands of homes have been needlessly repossessed and trillions of dollars, pounds and euros have been needlessly added to the debt burdens of governments around the world.
I repeat that word needlessly because most of these losses would not have happened if Lehman had been supported or wound down in an orderly way.

Det skrev en av dem som betraktar som Guru - Anatole Kaletsky - i The Times.

En annan som jag betraktar som Guru - Niall Ferguson - skrev så här i Financial Times:

- The critical point is that, like Bear Stearns, Lehman was just an extreme case of a general phenomenon. A relatively small number of very large financial institutions had become dangerously leveraged and were on a fast track to insolvency as their property investments imploded. Reliant on misleading risk-management models, and counting on the vastly over-extended insurer AIG to pay out if their counterparties defaulted, they were like lemmings in a line, going over the cliff one by one – or rather being pushed off by short-sellers.

Man får väl tänka själv. Det är en av de roliga sakerna med att vara ekonom.

Lehman är kanske ett bra exempel på den större frågeställningen om Too Big To Fail.

Vi kan ju inte ha det så att några bankdirektörer - giriga eller inte - med hjälp av inkompetenta och handlingsförlamade bankinspektioner och centralbanker, kan försätta hela världen i en katastrofsituation.

Vi var nära Armageddon.

Kul för oss som länge förutspått Den Kommande Katastrofen.

Men ändå. Det är oacceptabelt.

- Central banks should not rescue fools, skrev Martin Wolf, Financial Times, August 29 2007.

Ändå gjorde alla det. Och USA förstatligade General Motors...

Nästa gång måste vi se till att banker och andra kan gå i konkurs.

Annars blir det för mycket Moral Hazard.

Det är en viktig lärdom av Finanskrisen.
2009-11-15

500 miljarder är mycket pengar. Fattar inte PJ det?

- Förmögenhetsskatten fick ändå väldiga resurser att lämna landet. Kjell-Olof Feldt och professor Sven-Olof Lodin talar om summor i storleksordningen 500 miljarder kronor:

- Det var pengar som kunde ha investerats i ny- och småföretagande och skapat utveckling och jobb men vars ägare höll dem borta i oro för att dåligt skulle bli värre, skrev PJ Anders Linder i en krönika i SvD 15/11 2009.

Kan det verkligen vara sant?

För en ekonom, med en under många år förvärvad känsla för avståndet mellan tummen och pekfingret, känns detta mycket otroligt.

Skulle skatteflyktingarna i lönndom ha fört ut 500 miljarder kronor, "som kunde ha investerats i ny- och småföretagande och skapat utveckling och jobb"?

Och nu när förmögenhetsskatten är avskaffad bode väl dessa 500 miljarder ha strömmat tillbaka?

Av naturliga skäl är det svårt med statistiken över kapitalflykt, men ändå.

Men PJ tar de argument han har för att försvara villaägarnas skatteprivilegier.

Fastän vi väl alla egentligen förstår att det är villaägarna som är roten till finanskrisen
2009-10-28

"Om hushållens upplåning fortsätter att öka med 8 procent är det inte riktigt hållbart", säger SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist

Det ligger bra till för priset om årets understatement.

Det är Statistiska centralbyråns, SCB:s, senaste finansmarknadsstatistik som ser ut som om Riksbanken misslyckats totalt i sin räntepolitik.

Läs mer här

2009-10-20

Vad vilja socialdemokraterna?

Vad vilja socialdemokraterna?

Torsten Sverenius har ställt frågor till kretsen som arbetar närmast Mona Sahlin:
Thomas Östros, Ibrahim Baylan, Sven-Erik Österberg och Marita Ulvskog.
Torsten Sverenius, Arena nr 10/2009

2009-10-13

Klaus, EU och Sudettyskarna

Att EU skulle vara bra för freden är ett av Ja-sägarnas enfaldigaste argument.

Det kan faktiskt vara så att det inte är EUs framväxt som har skapat freden utan den rådande freden som gjort det möjligt för EU att växa på längden och tvären och djupet.

EU och EMU skapar nya och onödiga konfliktanledningar länderna emellan.

Det senaste exemplet är att den Tjeckiens presidenten Klaus vägrar skriva på Lissabonfördraget om han inte får garantier för att de tyskar som fördrevs efter andra världskriget inte skall kunna åberopa Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna för att återfå den egendom de berövades utan "due process".

Utan Lissabon hade denna fråga sakta fått dö sotdöden.

Nu står den överst på dagordningen.

Skall tyskar ha mänskliga rättigheter?

Det anser man nog i alla fall i Tyskland.

Och skall några politiker med Fredrik Reinfeldt i spetsen kunna garantera att Domstolarna skall handla på ett visst sätt?

Vill vi det?

Vad säger Cecilia Malmström? Vad säger Beatrice Ask?

Här i Sverige har Klaus framställts som en sur gammal gubbe, som om det vore något negativt.

Ute i stora världen är det annorlunda. Se t ex
Tony Barber, FT's Brussels bureau chief, 12/10 2009:
It was inevitable, I think, that Czech President Vaclav Klaus would take his last stand against the European Union’s Lisbon treaty on the Sudeten German issue.


När frågan om Sudettyskarna senast dryftades på högsta nivå var i München 1938

2009-10-10

Fredspriset hjälper talibanerna

Hur kunde norrmännen vara så dumma att de ger fredpriset till Obama, undrar säkert många.

Förklaringen är att fredsprisutdelarna i Oslo är en samling överblivna vänstermänniskor från 1970-talet som hatar USA och älskar alla fiender till USA.

Genom att ge Obama fredspriset hoppas de väl att det skall bli svårare för Obama att sända mer trupper till Afghanistan.

Lätt som en plätt att förstå, om man vill.

Läs mer om USA-hatarna här

2009-10-08

I have seen the future, and it works

Nej, jag har inte varit i Stalins Ryssland, som upphovsmannen till rubriken.

Det jag har sett är hur nyhetsförmedlingen kan komma att fungera i framtiden.

Framtiden är redan här.


Bland alla de katastrofer jag ständigt varnar för (se Cataclysm) ingår det faktum att jordens oljereserver är ändliga.

Jag sökte på nätet och fann med förunderlig lätthet en site om Peak Oil (oljeproduktionen kommer snart att nå maximun, för att sedan sjunka).

Vad skall den heta om inte peakoil.com?

Jag citerar deras sida about us:

PO.com is a privately funded website, and has no affiliation with any group, business or other interest group.

Publishing at this domain has two primary benefits:

1. The preferred Domain Name for what we feel will become the most important debate of humanity.

2. Building on online community to enrich this debate.

The supporting staff are 100% volunteers from around the globe, and receive no compensation of any kind.

Our agenda is as simple as our slogan:

"Exploring the Issue of Hydrocarbon Depletion"

Där är det lätt att finna det man vill.

Det är ett dubbelbottnat uttalande som hänsyftar på den debatt som råder om att internet gör
det lätt för folk med specialla åsikter att nå kontakt med likasinnade och att informationen går runt och styrker människorna att deras lite ovanliga åsikter egentligen delas av många fler.

Men det tycker jag är ett litet problem jämfört med vad som väntar oss när oljan börjar sina.

Besök gärna http://peakoil.com/ och döm själv.

Jag vet dock av erfarenhet att jag måste understryka att det inte är mitt fel att oljan tar slut.

Jag bara påpekar det.2009-10-06

DN svänger on kronkursförsvaret; månne man nu blir rehabiliterad?

Släpp valutan fri
Det är i dag den sjätte oktober 2009 rubriken på huvudledaren i Dagens Nyheter.

Det är onekligen remarkabelt. DN har alltid hört till de tappraste kronkursförsvararna och de mest okritiska anhängarna av Den Gemensamma Valutan inom EMU.

- Den lettiska regeringen har svårigheter med att uppfylla omvärldens lånekrav. Om valutan tilläts flyta skulle den ekonomiska återhämtningen gå fortare, skriver DN och fortsätter:

- Så skedde i Sverige i början på nittiotalet. Efter ett fåfängt och dyrt försvar av kronan släpptes valutan fri.

Det är nästan så att jag kan börja hoppas på att bli rehabiliterad efter det att jag hamnat i onåd efter att ha propagerat för flytande växelkurs och motsatt mig EMU på liknande grunder.

Det finns länkar till kronkursförsvaret och min artikel därom på DN Debatt den 26/8 2009 här.

Det är klart att jag gläder mig åt att DNs ledaravdelning har kommit till insikt.

Men den glädjen bygger kanske delvis på en föråldrad syn på ledarsidornas betydelse.

The Truth is Out There - Out There on the Internet.

Jag får nog inte Nobelpriset för att jag hade rätt om kronkursförsvaret, men det vore trevligt med någon utmärkelse från min tidigare arbetsgivare Timbro.2009-09-27

Vice riksbankchefen ser ingen bobubbla

"I grunden tror jag att vår bostadsprisutveckling kan förklaras av fundamentala faktorer", sade vice riksbankschefen Lars Nyberg till Dagens Industri 25/9 2009.

Priskurvan på bostadsmarknaden pekar åter uppåt och Riksbanken följer utvecklingen noga.

- Men utvecklingen i Sverige har inte varit lika extrem som i länder som England, Irland och Spanien.

I The Economist 19/9 2009 kan man se vad som hänt med bostadspriserna under åren 1997-2009. Där framgår att priserna har stigit på Irland med 171 procent, i England och Spanien med 170 procent.

I Sverige har ökningen "bara" varit 145 procent.

- Vi ser ingen bobubbla, säger Riksbanken.

Undra på då att villaköparna lånar med gott samvete.

Läs mer här

"Det är svårt att vara olyckskorp när allt går som smort",
sade en hög chef på Bankinspektionen i oktober 1992.

Läs mer här

2009-09-16

State of the Union - The Irish people had a vote on the Lisbon Treaty. They voted no.

State of the Union
"The Irish people had a vote on the Lisbon Treaty. They voted no.
A higher percentage of the electorate voted no than voted for Barack Obama in the United States of America.
No one’s suggesting he should run for re-election next month"
Declan Ganley, Irish Times, September 11, 2009

Fredrik Reinfeldt - president of the European Council - admitted that the Swedes are working on a contingency plan in the event of a no vote.
Irish Time September 6, 2009
He also gave a frank assessment of what is likely to happen if we deal a final death blow to the Lisbon treaty.
According to Reinfeldt, a no vote would be respected by the Union and the Nice treaty would prevail.
Click


State of The Union
Vad är det som har en flagga, en nationaldag, en nationalsång, en militärstyrka, ett parlament och en högsta domstol.
En stat, naturligtvis. Vad är det mer en stat har? Jo, en valuta.
Det är därför europas ledande politiker har infört euron.
För att vara med om att rita om Europas karta, skapa ett nytt imperium, i Habsburgs efterföljd, som kan utmana USA, som vänstern hatar och högern föraktar.
Rolf Englund Internet 20/1 2003

2009-09-09

Hitler och den Habsburgska Unionen (HU)

I den utmärkta tidskriften Fokus, den 28 augusti 2009, publiceras ett utdrag ur en ny bok av den engelske historikern Richard Overy där han ställer frågan om varför det utbröt ett allmänt europeiskt krig i september 1939.

Hitler var, skriver han, uppslukad av tanken på att ur Östeuropa mejsla fram en större och grymmare version av det habsburgska imperiet, beväpnad med en ny ekonomisk modell som kallades Grossraumwirtschaft (en gemensam marknad för ett stort område).

Det är inte utan att jag får vatten på min kvarn.

Nyligen frågade jag på denna blog
- Är inte detta ytterst EU:s yttersta mål Att återupprätta ett mångkulturella imperium liknande det som leddes av Habsburg (och som slutade i en jättelik katastrof) ?

Där hade jag också länkar till mer om Rom, Habsburg and den Europeiska Unionen (EU).

Artikeln i Fokus

1939: Nedräkningen till andra världskriget, av Richard Overy, Förlag: Historiska Media (2009) hos Bokus

1939: Countdown to War
at Amazon

2009-09-06

USA och Sverige 2009 och 1982

Arbetslösheten i USA steg till den högsta nivån på 26 år, meddelas det.
När var det? Jo, 1983.

Det betyder att USA-ekonomin under hösten 1982 var på väg ner i en djup konjunkturnedgång.

Det betyder att den devalvering som gjordes hösten 1982 i Sverige skedde mot bakgrund därav.

Av diagrammet här kan man se att vad som sedan hände var att dollarn steg i raketfart utöver den svenska devalveringen från typ fyra kronor till nära 10 kr och den amerikanska ekonomin återhämtade sig.

Att återhämtningen blev så snabb kan förklaras av att Mexiko hade inställt betalningarna i augusti 1982, vilket utlöste Skuldkrisen (som jag har skrivit en bok om) vilket tvingade Volcker att avbryta sin åtstramning, sänka räntorna igen och sätta full fart framåt för att undvika en katastrof.

Undra på att det blev överhettning i Sverige.

Detta brukar annars förklaras med misslyckade avtalsrörelser och dålig eftervård av devalveringen.

Snart är det dags att skriva om en stor del av den svenska ekonomiska historien för att bättre förstå vad som verkligen har hänt.

Wolodarski och Carl Bildts oskuld till krisen 1992

- I början av 1990-talet hamnade regeringen Bildts ekonomiska politik i vanrykte,
trots att de borgerliga inte heller den gången låg bakom krisen,
skrev DN:s politiske chefredaktör Peter Wolodarski i en signerad artikel på DNs ledarsida 2009-09-06.

Han överträffar därmed sin föregångare Niklas Ekdal som i en artikel 2005 utropade
"Kom tillbaka, Carl Bildt, Bengt Westerberg och Bo Lundgren. Allt är förlåtet."

Wolodarski har naturligtvis rätt i att krisens orsaker - kombinationen av en avreglerad kreditmarknad och en reglerad valutamarknad med fast växelkurs - hade införts redan under av Ingvar Carlsson, Kjell-Olof Feldt och Allan Larsson.

(Låt mig inom parentes tillfoga att det mesta av den återstående mystiken kring den ekonomiska katastrofen i början av 1990-talet nog kommer att klarna när Allan Larsson kommer med sin memoarbok, vilken han klokt nog har väntat med att skriva.)

Dessa reformer var dock påhejade av de borgerliga.

Givetvis hade regeringen med Bildt i spetsen kunnat ge upp det som det visade sig utsiktslösa kronkursförsvart långt tidigare och i alla fall när England och Finland hade givit upp.

Men Carl Bildt fortsatte envist att försvara den fasta växelkursen.

Han har själv förklarat varför i sitt veckobrev v1/2002:
"Jag var statsminister under dessa år och fast övertygad om fördelarna med en hårdvalutapolitik. Det hade delvis att göra med de tidigare decenniernas erfarenhet av devalveringspolitik, men var delvis en konsekvens av att jag strävade efter att Sverige skulle gå in i det europeiska samarbetets kärna, också den ekonomiska och monetära unionen, och därmed vara med i den gemensamma europeiska valutan från dess första dag. Försvaret av kronan handlade om den viktiga kombinationen av ekonomisk politik och Europapolitik."

Hur kommer det sig att Wolodarski, och många andra för den delen, är så ovilliga att låta den som då var statsminister ta sitt ansvar? Kanske han ingick i kronkursförsvararnas doa-doa-kör? Men det har jag inget minne av.

En metod för att försvara växelkursen som Bildt med brett stöd försökte sig på var att i den dåvarande lågkonjunkturen lägga fram åtstramningspaket (inte stimulanspaket, således). Däri hade han stöd av den nuvarande oppositionsledaren Mona Sahlin.

Därefter förlorade Bildt valet och besparingspaketen genomfördes i fortsättningen av den nye finans- och sedermera statsministern Göran Persson.

För detta har han blivit hjälte bland kronkursförsvararna, även inom de borgerliga lägret.

"Min väg, mina val"
- Vi får läsa om varje detalj i 1990-talets budgetsanering - som verkligen var ett hjältedåd - men vi får ingen djupare förståelse av varför den blev nödvändig, skrev Niklas Ekal, DNs ledarsida signerat 2007-10-28

Men sanningen är ju, som den lojale fp-riksdagsmannen och EMU-förespråkanen Carl B Hamilton sade i en intervju i DN redan 12/5 1998:

- Kraften i den ekonomiska nedgången och de offentliga finansernas sårbarhet underskattades. Kronan skulle ha släppts tidigare efter andra krispaketet 1992 och räntorna sänkts snabbare.

När skall detta bli allmänt erkänt, tillika på DNs ledarsida?

Att PJ på SvD skulle erkänna det är otänkbart. Det har han ju inget att vinna på personligen.

Och när skall det bli erkänt att Göran Perssons hjältedåd - den sk Budgetsaneringen - i själva verket förlängde och fördjupade krisen?

Kanske den insikten borde finnas just nu när G20 med Anders Borg alla svär på att fortsätta de stimulanspaket av väldig omfattning som räddat världen undan en ekonomisk härdsmälta.

2009-08-16

Habsburgs picknick och slutet på järnridån och kommunismen

Mer än 600 östtyskar flyr den 19 augusti 1989 från Ungern till Österrike.
De ungerska gränssoldaterna vänder ryggen till när järnridån öppnas på glänt.
Tre månader senare faller Berlinmuren och Europa återförenas.
SvD, reporter Tomas Lundin, 15 augusti 2009

Återförenas?
Europa har väl aldrig varit förenat?

Tyskland, däremot, blev återförenat.

Polackerna är, med räta, missnöjda med att det är Murens fall som blivit symbolen för kommunismens sammanbrott.

The European Commission has produced a clip for the 20th anniversary of the fall of communism, but it forgot to mention that it all started in Poland. “Solidarity”, Lech Walesa and the events of 1989 are completely absent.

The rare shots from Poland show general Jaruzelski, who introduced martial law in 1981.

Dominika Pszczolkowska, EU-Observer blog May 18th, 2009

Walburga Habsburg Douglas har en betydelsefull del i detta skeende, som Habsburgare har gjort i århundraden.

Hon är således inte bara "moderat riksdagskvinna från Malmköping i Sörmland" utan även dotter till Otto von Habsburg. Hennes farfar hette Karl - Karl I, Österrikes siste kejsare.

Det var Österrikes kejsare som startade det Första Världskriget, den största katastrofen för den västerländska civilisationen.

Jag har träffat Walburga.

Ett av mina bestående minnen kommer att vara när jag under folkomröstningskampanjen om EMU, på torget i Flen, inför ett tjugotal åskådare, de flesta antagligen asylsökande somalier,
debatterade EMU med Walburga Douglas (m), född Habsburg.

Hon var för EMU.

Hon har all anledning att vara nöjd med EU.

EU har redan delvis återupprättat det Habsburgska väldet genom att skapa en region där Österrike, Ungern och delar av det tidigare habsburgska väldet på Balkan ingår.

"INTERREG III B dient - auf der Basis großräumiger Zusammenschlüsse europäischer Regionen - der transnationalen Zusammenarbeit zwischen nationalen, regionalen und lokalen Behörden zur Förderung eines hohen Maßes an räumlicher Integration innerhalb Europas."

Är inte detta ytterst EU:s yttersta mål Att återupprätta ett mångkulturella imperium liknande det som leddes av Habsburg (och som slutade i en jättelik katastrof)?

Det är bra med nationalstater.

Det är dåligt med stater, som i Afrika, där representanter för olika etniska grupper kämpar om makten, som i EU.

Läs mer på min sida om Rome, Habsburg and the European Union

Klicka här

2009-08-12

Om lönepengar och lånepengar

BNP är C + I + G.

Consumption, Investments and Government.

Pengarna till konsumtion kan komma från lönepengar och från lånepengar.

Lånepengar vet vi alla vad det är när vi skriver på den prickade raden för att få det vi önskar.

Lönepengar är det vi får för att vi har uträttat något.

De senaste tio åren eller så har en stor del av konsumtionen (och därmed BNP) i USA, Sverige och andra länder kommit från lånepengar.

Detta fick sig en rejäl törn häromåret. Därav finanskrisen.

Man skall ha i minnet att när konsumtionen ökar eller minskar så ökar eller minskar även investeringarna och statens inkomster och utgifter påverkas.

Det är dock inte alltid så lätt att skilja på lönepengar och lånepengar. Bilarbetarna på Saab, GM, Opel och Volvo anser sig hämta lönepengar i lönekuvertet, men om bilarna köps med lånepengar kanske även deras lönepengar är ett slags lånepengar.

Likaså anser sig den som fått ett arv av sina avlidna föräldrar bestående av pengar erhållna vid en försäljning av deras hus med stor rea-vinst ha rätt att med gott samvete köpa en segelbåt för pengarna. Detta utan att tänka på att segelbåten är köpt med lånepengar; lånade av den som köpte huset.

Är man ekonom måste man tänka i flera led. Det är det som gör nationalekonomin så intressant.

Huru tänker Anders Borg?

Arbetslösheten fortsätter att öka men det ekonomiska läget har blivit "ett par snäpp bättre". Det finns därför ett visst utrymme för satsningar i höstens budget.
Det sade Anders Borg enligt SvD/E24 2009-08-06.

Om det ekonomiska läget i stället hade blivit "ett par snäpp sämre" hade det då enligt Anders Borg varit mindre motiv att stimulera ekonomin?

Liknande besynnerliga tankegångar återfinns i en SvD-ledare 11 augusti 2009.

Där hävdas att "visst är det förståeligt att kommuner och landsting önskar mer resurser, men det är näppeligen där som arbetslösheten väntas stiga mest.
och att därför skälen att satsa på skattesänkningar för det privata näringslivet torde vara större".

Skribenten på SvDs ledaravdelning synes inte inse att skälet till att jobben försvinner inom näringslivet beror på otillräcklig efterfrågan.

En sänkning av t ex arbetsgivareavgiften ökar visserligen lönsamheten men ökar sysselsättningen i endast försumbar grad.

I september kommer en bok, visserligen på engelska,
Lord Skidelsky’s Keynes: The Return of the Master.

Robert Skidelsky har blivit adlad för att ha skrivit det som nog kommer att räknas som den slutliga Keynes-biografin. Man får hoppas att den läses av både Borg och SvDs ledareavdelning.

Jag tror dock att Anders Borg egentligen förstår allt detta och mycket annat. Förklaringen kanske ofriviligt finns i den ovan refererade SvD-ledaren där det sades att "Regeringen har hållit hårt i pengarna under krisen. Belöningen kan komma som sänkt skatt ­ under valåret 2010".

2009-07-12

Sieps förlorade heder

Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps, beskriver sin uppgift på följande sätt:

"Sieps uppdrag är att på ett självständigt och allsidigt sätt belysa aktuella europapolitiska frågor. I detta syfte gör Sieps sina analyser, underlag och seminarier tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och i EU.
Sieps strävar efter att fungera som en länk mellan den akademiska världen och beslutsfattare på olika nivåer. "

Sieps har nyligen publicerat en skrift av professor Lars Calmfors, bl a chef för Finansplitiska Rådet. Om hans rapport skriver Sieps:

"Från ett svenskt nyttoperspektiv finns det idag mer som talar för en anslutning till EMU jämfört med för tio år sedan. De stabiliseringspolitiska riskerna med en övergång till euron är mindre och de positiva handelseffekterna måste bedömas som större.
Stödet hos svenska folket för en anslutning har ökat."

Det kan läsas här

Som övertygad EMU-motståndare blir man onekligen väldigt besviken på Calmfors och tänker att det är väl det pris han får betala för att vara chef för Finanspolitiska Rådet.
Men när man läser vad Calmfors faktiskt skrivit framstår det emellertid som fullständigt klart att Sieps samanfattning är grovt vilseledande.

Calmfors skriver bl a följande:

Riskerna för asymmetriska störningar har inte försvunnit. Tvärtom har utvecklingen inom euroområdet tydligt visat på dessa risker. Framför allt Grekland, Irland och Spanien har under senare år haft kraftiga överhettningar som inte har dämpats tillräckligt av den gemensamma penningpolitiken.
Dessa överhettningar har bidragit till att de pågående konjunkturnedgångarna i dessa länder har blivit särskilt djupa.

Calmfors skriver också:

Kronkursen mot euron har under det senaste året följt ett tidigare mönster, nämligen att det sker en försvagning i globala nedgångar. Detsamma inträffade – fast i mindre omfattning – vid Asienkrisen i slutet av 1990-talet och när IT-bubblan sprack i början av 2000-talet.
Dessa kronförsvagningar har systematiskt varit till hjälp för Sverige.

och att

Liksom tidigare, använder enligt min uppfattning många EMU-förespråkare delvis fel argument i debatten. Det kommer aldrig att bli möjligt att göra någon entydig nyttokalkyl som visar att Sverige gör en nettovinst på att gå med.

Läs Calmfors rapport här


Danne Nordling, Tett och Larry Summers om finanskrisen

Om man vill förstå finanskrisen kan man just nu ta del av tre intressanta inlägg av tre duktiga ekonomer.

Finanskrisen beror på fem olika faktorer skrev Danne Nordling på sin blog 11/7 2009 i ett mycket bra inlägg, som jag i länken tillåtit mig komplettra med länkar till mina sidor om respektive faktorer.

Larry Summers är nu chef för USA:s National Economic Council och var tidigare bland annat chef för Harvard University. Jag tycker Summers är mycket duktig, eftersom han brukar tycka som jag, eller om det är tvärtom.

Han konstaterar i en intervju i Financial Times att teorin om effektiva marknader är den tanke som fått mest stryk som ett resultat av finanskrisen.

Summers anser att den kommande USA-ekonomin skall bli mer inriktad på export och mindre på konsumtion. Det betyder att det skulle ske en betydande minskning av USA:s handelsunderskott, en av mina och Summers käpphästar.

Det betyder, tror jag, och det har jag trott länge, men hittills utan större framgång, att dollarn kommer att behöva sjunka väsentligt.

För att USA skall kunna minska sitt handelsutderskott måste andra länder minska sina överskott, eftersom, som Summers påpekar “The global imbalances have to add up to zero and so, if the US is going to be less the consumer importer of last resort, then other countries are going to need to be in different positions as well.”

Det betyder i sin tur att, som FT-journalisten konstaterar "Obama’s most important international assignment may turn out to be coaxing the rest of the world into accommodating this reshaping of the US economy".

Läs mer här om Summers-intervjun


Gillian Tett, en av de ledande skribenterna i Financial Times och en av de många duktiga kvinnor som tar allt större plats i alla media, fäster uppmärksamheten på att det är fastighetspriserna som är själva grundbulten i finanskrisen. I en artikel skriver hon om "The $6,000bn dollar question for the wider financial system". Hon räknar med att priserna kommer att fortsätta att falla, vilket kan göra att krisen kan komma att fördjupas på ett dramtiskt sätt.

Läs mer här2009-07-07

ECB-chefen Trichet skämtar: "It is extremely important that the US has been saying that a strong dollar is in the interests of the US."

Trichet har den för framgångsrika personer viktiga förmågan att kunna säga plattityder eller mer eller mindre osanna påståenden med fast röst och utan att själv falla i skratt eller se generad ut.

Det hän gången har Trichet lämnat sitt stöd åt mantrat om att man eftersträvar en stark dollar.

Trichet har ett eget intresse av att dollarn förblir stark, eftersom vad jag tror, EMU kommer att spricka när dollarn faller.

As the late Herbert Stein, former chairman of the US council of economic advisers,
once said: "If something cannot go on forever, it will stop." - (The Dollar)

Financial Times editorial 2/1 2003


European Central Bank president Jean-Claude Trichet has praised the US' commitment to the strong dollar as several world powers including France and Russia call for a fresh debate on the global currency system ahead of this week's G8 summit of leaders in Italy.

Asked by journalists on Sunday (5 July) whether the US dollar should remain the world's key currency, Mr Trichet said: "On this issue, I am very very clear. I have just one message. It is extremely important that the US has been saying that a strong dollar is in the interests of the US."


Citat från EU Observer

2009-07-05

Carl Bildt och u-båtarna "ett gift i samhällskroppen"

"Av prestigeskäl eller oförmåga att ta till sig ny information har delar av det politiska etablissemanget hållit fast vid en felaktig version av händelserna – sådant är gift i samhällskroppen", skriver i dag Dagens Nyheters tidigare politiske chefredaktör Svante Nycander på DN Debatt.

I överbefälhavarens krigsdagbok saknas vissa sidor från den natt då en skadad ubåt kan ha passerat ut från skärgården under eldförbud.

Ubåtsutredningen 2001:s huvudsekreterare, ambassadör Mathias Mossberg, slår in sista spiken i sin nya bok ”I mörka vatten – hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan” (Leopard).

Flera statliga utredningar försökte bringa klarhet i frågan. Men försvarsmakten hade satt kvalificerad hemligstämpel på känsliga dokument. Inte ens regeringens egen utredare fick ta del av dem. I Mörka vatten ger ambassadör Mathias Mossberg sin bild av vad som hände. Han berättar det som inte kunde skrivas i utredningarna och avslöjar vem som verkligen kränkte Sveriges gränser.

Läs mer här

Reinfeldt gick på några få år från att vara MUF-ordförande till att bli statsminister. Men kretsen kring Bildt, det sk Bunkergänget, har hela tiden varit stark och lyckades få Reinfeldt att utse Carl Bildt till utrikesminister.

Men nu borde Reinfeldt ha blivit stark nog att avskeda Carl Bildt.

Det verkligt pinsamma är givetvis att detta med u-båtarna är något som alla egentligen har känt till men i stort sett alla har låtit bli att röra i frågan därför att Bunkergänget varit så starkt.

Kanske är det så att det är Bunkergänget som är ett gift i samhällskroppen?

Det kan vara smärtsamt men nu borde det vara dags för avgiftning. Tur för Carl att detta aktualiseras just nu när Sverige har ordförandeskapet i EU - en sak som i svenska media framställs närmast som en seger i VM i fotboll, en våldsam överdrift. Det är ju ändå de stora pojkarna och Ministerrådets sekretariat som bestämmer.

Det är också något som alla vet men inte låtsas om.


2009-07-01

Tyska författningsdomstolen stoppar Lissabon-fördraget - Den svenska statstelevisionen vilseleder om detta

- Lissabonfördraget, som reglerar hur EU ska styras, har kommit ett steg närmare att träda i kraft. Tysklands författningsdomstol har beslutat att fördraget är förenligt med den tyska grundlagen, kan man läsa hos Statstelevisionen, eller om det är Statsradion.

Det som har hänt är att den tyska författningsdomstolen precis som när Maastrichtfördraget behandlades i domstolen 1992 sätter gränser på en lång rad områden för hur långt den europeiska integrationen ska kunna gå utan att hota det demokratiska styrelseskicket.

All makt utgår från folket, heter det även i den tyska författningen och författningsdomstolen anser att det är det tyska folket som avses.

Domstolen slår fast att EU inte är en ”statsanalog” organisation och att EU-parlamentet inte representerar ett europeiskt statsfolk.

EU förblir ett förbund mellan självständiga demokratiska stater och EU-parlamentet företräder folken i dessa stater.

För att den fortsatta integrationen inte ska skena iväg utom kontroll för de demokratiska instanserna krävs att de ges förstärkta kontrollmöjligheter. Utan förbättrad parlamentarisk kontroll riskerar demokratin att urholkas.

Här i Sverige har vi inte detta skydd av någon författningsdomstol .
Storhetsberusade (Bildt) eller naivt välmenande (Cecilia Malmström) politiker kan i antagligen lagliga former, överläma Riket till främmande makter.

Den som överklagat i Tyskland heter von Stauffenberg, vars pappa är känd från en film nyligen...

Läs mer här

2009-06-22

Politiskt korekt av Carl-Johan Westholm

Den 2/6 2009 skrev Carl-Johan Westholm under rubriken "Politiskt inkorrekt av Reinfeldt och Borg" ett hyllningsinlägg på sin blog Stateblind.

"Om orsaken till krisen var att människor och företag lånade mer än de hade täckning för kan aldrig lösningen vara att stater gör likadant". Det skrev statsministern och finansministern på DN Debatt denna dag.

- Så är det naturligtvis, kommenterade Westholm, som inte är vem som helt.
Till exempel är han sekreterare i Mont Pelerin Society, grundad av Hayek.

- Men så oerhört inkorrekt att påstå något sådant i t ex USA, Storbritannien eller Tyskland, tillade han, utan att konstatera den stora skillnaden mellan Tyskland och de andra båda länderna.

- Den finansiella krisen håller på att övervinnas innan de s k fiskala stimulanserna gjort verkan, hävdade Westholm, och när de har gjort verkan, kommer statskulderna att vara högre, räntorna skjuta i höjden och/eller inflationen.

- Det är roligt att läsa en artikel från högsta politiska ansvariga som är så skarp i analys och rekommendationer, slutade Westholm.

Men har Westholm, Borg och Reinfeldt rätt?

Eller skall man mera tro på ekonomen Paul de Grauwe, Eurointelligence 18/6 2009, som
skrev att "Government debts are both unsustainable and desirable. Government debts today is a natural consequence of the unsustainable debt explosion in the private sector during the last ten years"?

Eller kanske man skall ta till sig vad IMF:s chefsekonom Olivier Blanchard skrev i Financial Times, June 18 2009 där han varnade för att det amerikanska handelsunderskottet måste åtgärdas innan balansen är återställd:

Sustained recovery requires decreased domestic US spending and increased domestic spending in China and much of the rest of the world.

Together with adjustments in exchange rates.

2009-06-20

Margot Wallström EU-kritisk men i EU är dom fiffiga om än inte vidare demokratiska

Margot Wallström beklagar att utnämningen av ny ordförande i EU-kommissionen sker genom ett rävspel i kulisserna utan insyn.
- Att allt ska vara så hemligt tror jag inte ökar förtroendet hos medborgarna.
Det borde inte vara som att utse en påve!
Det stod att läsa i DN 2009-06-18

EU-ledarna med vår egen Fredrik i spetsen (eller om det är i ledband?) har varit väldigt fiffiga med att försöka få irländarna att säga ja till Lissabon-fördraget. Nu skall det hållas en ny folkomröstning, eftersom det blev nej i den förra.

För att kratta manegen för ja-sidan har EU-ledarna kommit på något som kallas
"legally binding decisions which clarify but do not change the treaty text".
Det betyder turligt nog att de andra länderna inte behöver ratificera ändringarna en gång till.
Läs mer om fiffigheten här

Det är inte alltid jag har hållit med Carl Tham men han onekligen rätt i sin observation om att "Moderaterna och Socialdemokraterna har i åratal gjort sitt yttersta för att förhindra att EU-frågor politiseras och diskuteras i de allmänna valen."

- Det gäller särskilt de verkligt skarpa EU-frågorna, det vill säga hur stor makt EU skall ha och vilken balans som skall gälla mellan marknad, juridik och politik. Om sådana frågor kommer upp på bordet kan väljarna reagera på ett olämpligt sätt, befarar man.

Carl Tham DN 2009-05-29

2009-06-18

Jag tror på Mohamed (El-Erian)

Jag tror på Mohamed El-Erian (och hans kollegor på Pimco, världens största obligationsfond, Bill Gross och Paul McCulley).

Läs deras oftast kloka och alltid välformulerade artiklar här

2009-06-17

Beröm om boken "Finanskrisen" av Johan Lybeck

Det händer väl att jag är lite negativ ibland.

Det är därför en glädje att, efter en snabb genombläddring, kunna uttala stort beröm om boken "Finanskrisen" av Johan Lybeck.

Jag återkommer inom kort med en men genomarbetad analys och kommentar.

Trevlig midsommar önskas alla de av mina läsare som till äventyrs är inne här redan före midsommar.

2009-06-14

Barbro Hedvall fundamentalist om EMU

Det finns många lärdomar att dra ur den ekonomiska krisen. En är att det är en dyrbar lyx att hålla sig med en egen liten valuta, skrev Barbro Hedvall i en signerad artikel på DNs ledarsida 2009-06-12

Samtidigt påpekar en amerikansk ekonom att lilvet är orättvist och att det är bankerna i
Euroland kan vänta förluster på 375 miljarder dollar, snarare mer än i USA
(Adam S. Posen, Eurointelligence 5/6 2009)

"It seems unfair. This was supposed to be a US crisis.
And now it turns out that the real banking mess is still coming for the eurozone."


Barbro Hedvall är som regel en intellektuell, kunnig och omdömesgill person, som, tror jag, har myntat uttrycket Bunkergänget. Rätta mig om jag har fel.

Men om EU och EMU är hon snarast en troende fundamentalist.
- Det europeiska samarbetet: Ska det växa åt det federala hållet eller sträva efter att hålla så mycket som möjligt på det mellanstatliga planet? Själv tvekar jag inte: det federala spåret för åt rätt håll, skrev hon t ex 21/11 2004

Troende fundamentalister behöver inte argumentera för sin sak. De bara säger, exempelvis, att den ekonomiska krisen har visat att det är en dyrbar lyx att hålla sig med en egen valuta. Troende fundamentalister gillar som regel inte lyx. Tagelskjorta skall det vara.

Men hennes påstående måste faktiskt bevisas. Det är inte helt lätt. Hur skall man mäta, vilken tidshorisont skall man ha, osv.

Att det, som hon påpekar, är dyrt för Sverige att hjälpa Lettland att försvara sin växelkurs är inte något bevis för att det är dumt att ha en egen flytande valuta.

Inte heller hennes argument att kronan åker berg- och dalbana under krisen, kanske hittills mest ner, är heller inget starkt argument. Det är ju faktiskt just i kristider som det är bra att flyta. Om allt vore oföränderligt kunde man ha en fast växelkurs, eller en gemensam valuta, men om det är orostider är det som mest fördelaktigt att ha växelkursen som en stötdämpare.

Det är vanskligt att spå om valutor, men Eurons framtid har väl aldrig varit så osäker som nu. Min egen gamla spådom är att Euron spricker när dollarn faller, vilket den måste göra för att rätta till underskottet i USA:s handelsbalans.

Det har tagit längre tid än vad jag och andra har trott. men som Herbert Stein, sade:
If something cannot go on for ever, it will stop.

2009-06-13

Det är väl en stor nyhet att UKIP i England fick fler röster än regeringspartiet Labour

Det borde vara så, men det är en nyhet som knappast alls uppmärksammats i media.

Det är väl så osannolikt att det har nog egentligen inte hänt?

Men det har det.

Och det gillas inte heller av Den Styrande Klassen i Sverige som består av idel EU-kramare som inte vill se sina cirklar rubbade av några fakta.

Det EU-skeptiska partiet UK Indepence Party fick således fler röster än regeringspartiet Labour i Europaparlamentsvalet.

Den uteblivna rapporteringen borde tas upp till diskussion inom media, kanske på nästa möte med Publicistklubben?

Men Tystnaden kommer nog att ta överhanden.

But The Truth Is Out There

Läs mer om UK Independence Party här

Det märkliga i rapporteringen om Marit Paulsen är etiketten på henne som käringen ”mot strömmen”.

Det skrev Malena Rydell, ännu en av de duktiga kvinnor som alltmer dominerar media, i DN 12/6.

- Exakt vad i hennes politik skulle gå mot den ström som i söndags röstade fram ett blått Europa?

Malena citerar Marit ur en intervju i Aftonbladet (25/4):

”Jag tycker inte att jag är särskilt motvalls. Jag är en duktig avkännare av opinioner.”

Hon är inte bara avkännare av opinioner. Hon är även följsam, kommunist när det är inne, EU-anhängare när det lönar sig, som jag påpekade i ett inlägg nyligen.

Malena Rydells artikel kommer man till via denna länk.

2009-06-12

Johan Schück och Nouriel Roubini eniga: Lettland bör devalvera

Andrum för Lettland - men behovet av devalvering kvar. Det finns skäl för även Estland och Litauen att släppa nuvarande euroanknytning och i stället hitta en rimlig växelkurs, skriver Johan Schück DN Ekonomi 12/6.

Latvia’s currency crisis is a rerun of Argentina’s. Devaluation seems un­avoidable, writes Nouriel Roubini, Financial Times, June 10

Men regeringen med Bildt, Ask, Bo Lundgren, Mats Odell kämpar på lika tappert som 1992.


2009-06-11

Lars Leijonborg; What is a nice boy like you doing in a party like this?

Lars Leijonborg är en hygglig person som förtjänar en del av de lovord som nu kommer att ösas över honom. Men han har inte alltid haft styrkan att stå emot de mer hårdförda elementen i de senaste årens folkpartiledning.

När man tänker på det så här i efterhand så är det faktiskt ganska fantastiskt att polisen gjorde en husrannsakan hos ett oppostionsparti mitt under brinnande valrörelse. Leijonborg visst väl ingenting, även om han "insett eller bort inse" vad som pågick. Någon 23-åring kastades till vargarna och partisekreteraren fick omplaceras, medan en av dom som utnyttjat information från dataintrånget för egna vältimade utspel fick ersätta Leijonborg som partiledare.

Andra brister i det moraliska omdömet är att han tillåtit det skamlösa utnyttjandet av Marit Paulsen, ett ansvar han delar med hela Ja-sidan, och andra enligt min mening oacceptabla smaklösa förlöpningar (som att efter mordet på Anna Lindh på folkomröstningsdagen lova "Anna Lindh på Euro-myntet om det blir ja i dag") och en direkt osanning från riksdagens talarstol (
Apropå EMU visade folkpartiets Lars Leijonborg i riksdagen upp en gammal pappersfemma som nu i Sverige är utbytt mot en mynt-femma: Precis så odramatiskt kommer det att kännas om och när Sverige byter till euro-sedlar).
2009-06-04

Hvad vilja socialdemokraterna nu när socialismen är död?

Socialismen är död och borde begravas. We are all non-socialists now, skrev jag häromdagen.

Jenny Andersson fokuserar enligt Danne Nordlings mening på den väsentliga skillnaden mellan de missnöjda S-ideologerna och den mittenfixerade socialdemokratin.

Jenny Andersson frågade en gång Pär Nuder om det fanns någon vision som förde samman socialdemokraterna och skapade en riktning för rörelsen.

Hon fick det ganska obekymrade svaret: Nej, det finns det inte.

Läs om Jenny Anderssons bok hos Ordfront.

En centralt begrepp hos Nordling är vad han kallar socialetatisterna, som väl måste vara något annat än socialister.

- Det är främst etatisternas tro att skillnader mellan människor måste bero på ett stelt klassamhälle som leder analysen fel. Med statens hjälp vill de eliminera ekonomiska och kulturella skillnader. Av bara farten skall tydligen också motsättningen mellan arbete och kapital kunna försvinna. Den kapitalägande klassen skall tydligen kunna elimineras utan konvulsioner. Att Sverige redan infört ett meritsamhälle i stället för klassamhället har undgått de nya ideologerna, skriver Nordling.

I den artikel som Nordling utgår ifrån sägs att "man kan läsa vårens ström av opinionsmätningar som
en berättelse om hur tredje vägens politik slutligen imploderar.
Människor går inte med i en rörelse som inte har ett mål
Malena Rydells Essä i DN 2009-05-28

Den tredje vägens politik fördes av Kjell-Olof Feldt med bistånd av kanslihushögern inklusive Klas Eklund.

Jag skrev en gång en bok om den debatt inom rörelsen som då kallades Rosornas Krig.

I Rydells artikel sägs att 59 procent av de LO-anslutna säger att de hellre vill ha Fredrik Reinfeldt som regeringsledare än Mona Sahlin. Och IF Metall skriver fackhistoria genom att gå med på lönesänkningar på upp till tjugo procent för att rädda arbetsgivarna ur krisen.

- När socialdemokratin analyserar sig själv, låter det som om de fortfarande är osäkra på om partiets kris är av ideologisk eller pr-mässig art. Det kanske är detta den allra största krisen består i.

Medan partiet oupphörligen tror att de måste hitta nya fräscha pr-metoder för metoder att få tillbaka alla medlemmar det tappat, skriver SSU:aren Kristin Linderoth att ”den enkla sanningen, och den kan jag leverera utan konsultarvode, är att människor inte går med i en rörelse som inte har ett mål”.

Full text hos DN

2009-06-03

Lettland och Fischer, Bildt och Borg

Lettland står nu inför kollaps.

Nu styrs vi inte som under Carl Bildt från en Bunker utan från en Borg.

Anders Borg har talat i klartext till bankernas aktieägare.

– Går kapitalet ner under en viss nivå så har vi ju till och med möjligheten att ta över dem. Det svenska banksystemets stabilitet garanterar vi, och det är vi tydliga med. Insättarnas pengar är skyddade. Men vi garanterar den på ett sådant sätt att också aktieägarna får ta konsekvenserna av sina handlingar.

Anders Borg lovade stötta Lettland (DI 2008-12-10):

IMF, EU-kommissionen och de nordiska regeringarna laddar för att ge krislån till den hårt ansatta lettiska ekonomin. Finansminister Anders Borg sa på onsdagen att parterna är redo att rädda Lettland undan en devalvering. Hur många miljarder stödet uppgår till är dock fortfarande en förhandlingsfråga.

- Hopplös är situationen i de baltiska länderna som alla knutit sina valutor till euron, skrev Tomas Fischer redan i februari (Fokus 19/2 2009).

Förra gången det begav sig var Fischer ute i mycket god tid.

Under rubriken "Med Bildt mot Poltava" skrev han, ett år före Bildts "misslyckande", en stor artikel i Aftonbladet (1991-12-22).

Bildt har medgett att kronkursförsvaret var ett misslyckande. Det vore ju fånigt att påstå något annat.

Men i dag är det väl bara Carl Bildt som inte har erkänt att hela tanken då var fel. Carl försvarar den misslyckade politiken med att den :

"var delvis en konsekvens av att jag strävade efter att Sverige skulle gå in i det europeiska samarbetets kärna, också den ekonomiska och monetära unionen, och därmed vara med i den gemensamma europeiska valutan från dess första dag Försvaret av kronan handlade om den viktiga kombinationen av ekonomisk politik och Europapolitik.".

Den här gången är det också Europapolitiken som finns i bakgrunden när Bildt sitter i regeringen och försvarar en fast växelkurs och de svenska bankerna är i gungning.

Att det gått så fel i Lettland har samma orsaker nu som den svenska krisen 1992. En fast växelkurs gjorde att lån togs i utländsk valuta och fastighetspriserna steg och alla var glada, så länge det varade.

Vi ser, sade jag på Nationalekonomiska föreningen i januari 1990, att affärsbankernas lånestock i utländsk valuta är nästan lika stor som den är i svenska kronor. Lånen i utländsk valuta hos affärs- och sparbankerna är tillsammans nästan 300 miljarder. Det är mer än dubbelt så mycket som sparbankernas utlåning i svenska kronor. Jag föreställer mig att de som har lånat upp dessa 300 miljarder inte avser att ha dessa lån när nästa devalvering kommer. Jag vill nu fråga finansministern /Feldt/ om denna lånestock, på 300 miljarder i utländsk valuta, som har byggts upp på kort tid, innebär någon förändring för Sveriges del och i så fall vilken?

Läs mer här


Socialismen är död och borde begravas. - We are all non-socialists now.

Som Danne Nordling påpekar har den västerländska kapitalismen har nu befunnit sig i manifest kris i nio månader. Men trots detta har kapitalismens traditionella utmanare socialismen inte visat några tydliga livstecken.

Ändå är den moderna socialismen konstruerad just för att vara ett alternativ till de "anonyma marknadskrafternas spel" med återkommande arbetslöshet och otrygghet som följd.

Jag har tidigare skrivit om att den urgamla formuleringen i det socialdemokratiska partiprogrammet - "Socialdemokratin vill så omdana samhället, att bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer"... fanns kvar ännu i det som antogs efter Murens fall på partiets 31:a kongress år 1990.

Den gamla klassiska formuleringen kan nu läsas på Arbetarrörelsens Arkiv (www.arbarkiv.nu.)

Göran Persson kommer att gå till den ideologiska historien som den partiledare som på partikongressen år 2001 strök detta mål om socialismen ur partiprogammet. Det är nog förklaringen till att så uppseendeväckande många inom Rörelsen (s) haft svårt för Göran Persson som jag tycker objektivt bör räknas till vårt lands statsmän, väl i klass med t ex Carl Bildt.

Detta att det statsbärande partiet har haft fel mål i hundra år och drar ett streck över detta har emellertid inte väckt särskilt stor uppståndelse, vare sig bland folket, politikerna eller de som anser sig vara intellektuella.
Precis som i Östeuropa, där ingen numera har varit kommunist, förefaller det som om ingen i Sverige någonsin har varit socialist och behöva förklara varför allt var fel från början.

Läs mer här

Eftersom socialismen således är död borde den begravas under högtidliga former så att alla närstående kan ta farväl och låta livet gå vidre, hur det nu skall gå till. Mona och Anna Lindh och mång andra inom partiledningen (s) började som FNL-are och var därmed för att med våld införa socialism, en föga socialdemokratisk tanke.

Socialismens begravningen borde bli lika fin som Olof Palmes.

Det är att märka att den socialistiska förvillelsen började ta kraft 1967-68 just efter Rekordåren då kapitalismen uppfattades som mest framgångsrik.

Sedermera talmannen Birgitta Dahl hyllade till och med Pol Pot. Hon har bett om förlåtelse, det är inte många som har, men hon borde aldrig ha blivit enhälligt vald av Sveriges riksdag till demokratins högsta ämbete.

Men att socialismen är död är ett bekymmer även för Allianspartierna, som har brukat kalla sig icke-socialistiska. Borgerlig låter ju så illa.

- We are all non-socialists now.

Och efter finanskrisen kommer återigen alla att vara Keynesianer igen.

Som sig bör.

20 år efter Tienanmen: Kina köper Hummer

Indien är tidigare ägare av den engelska ikonen Landrover.
Nu har ett företag i Kina köpt Hummer, symbolen för amerikansk styrka.

Se bilder på Hummer här via Google

Det verkar vara bra med stabilitet, som Göran Persson sade, och fick kritik för.

Kinas köp av Hummer för osökt tankarna till Globaliseringsrådets nyligen avlämnade betänkande "BORTOM KRISEN - Om ett framgångsrikt Sverige i den nya globala ekonomin - Ds 2009:21".

Där sägs bl a att globaliseringens kraft har underskattats av världens politiska ledare och att Sveriges sårbarhet inte har tagits på tillräckligt allvar.

- Skulle bara några av de storföretag som svarar för huvuddelen av vår export försvinna, rämnar en stor del av basen för vårt välstånd.

Mer överraskande är att Bildt, Wallenberg och Olle Wästberg med flera har skrivit under på att "Vår union, EU, inte är en tillräckligt pålitlig kraft för fri handel med varor och tjänster.

Sedan skriver Rådet, kanske något för bombastiskt, att "Sverige ska vara Kunskapslandet, som också marknadsför sig som landet med Nobelpriset och forskningssatsningar i världstopp: ”The Knowledge Nation”, som också har förmågan att omsätta vetenskapliga resultat till produktion, ”The Land of Innovation”.

Det låter ju bra, men men klicka på länken nedan så kan Du läsa mer om rådets rapport och klicka Dig vidare till Fredrik Häréns lika lysande som skrämmande tal på Kunskapens dag häromåret.

www.internetional.se/factorpricequal.htm

2009-06-02

Är Turkiet i EU bra för Sverige?Den franske presidenten inställde sitt besök i Sverige efter det att Carl Bildt givit uttryck för sin sedan länge kända sympati för ett turkiskt medlemskap i EU. Nämn för övrigt det land, eller område, som Carl Bildt inte vill införliva i det nya Imperiet?

Till helt nyligen gick var det Finland, närmare bestämt dess provins Åland, som var vårt grannland i öst.

Om Carl Bildt och Lena Ek och andra euentiaster får som dom vill och får med Turkiet bland våra övriga delstater, som Rumänien, Kosovo, Sverige, Albanien, Bulgarien och Makedonien, så kommer vårt lands, dvs EU:s, östliga gräns att ligga intill Georgien (där NATO just övar), Armenien, Iran, Irak och Syrien.

Ligger detta verkligen i Sveriges intresse?

Den som inte tycker att man nu skall binda sig för ett turkiskt medlemskap skall således inte rösta på moderaterna eller centerpartiet.

Bäst är att avstå från att delta, som Roland Poirier Martinsson, chef för Timbro Medieinstitut häromdagen skrev i SvD.

Läs mer om Turkiet här

2009-05-27

Marit kokar kaffe, går med i EMU och spelar golf
Marit Paulsen är ett otrevligt inslag i valrörelsen.

Jan Björklund och hans gäng anser väl att hon har en folklig framtoning.

Det säger mycket om Björklunds uppfattning om folket.

Folket bör vägra se sig om Marits avbild och antingen, som jag tycker, avstå, eller, om man nu vill rösta på folkpartiet, i stället rösta på Cecilia Wikström.

Marit är en mycket ombytlig person som får de nya moderaterna att framstå som principfasta.

Döm om min förvåning när jag i dagens nummer av Svensk Golf finner en intervju med Marit, poserande med golfklubbor framför den husvagn som alla journalister gillar.

Nuförtiden är det golf och folkpartiet.

Annat var det förr.

”Jag har aldrig trott på Lenin” skrev Marit Paulsen i TCO-Tidningen nr 2/1990. Nej, men kommunist har hon varit, när det var modernt.

Sedan blev hon gröna-vågare, när det var inne.

Den som inte tror mig kan läsa hennes berättelse:
Två av våra tonårsdöttrar är aktiva i ”Samarbete för fred”, en härlig organisation av helt unga människor som på egen hand ordnar möten mellan ungdomar i olika länder, i höstas åkte ett par tusen unga från Norden till Sovjet, mina tjejer hamnade i Sverdlovsk som de första utlänningar som fått komma in i staden på årtionden. Jobbigt för flickorna, de kände sig som bejublade UFOn, folk applåderade på bussen, vinkade och kramades på gatan.

För några dagar sedan kom två unga ryska män hit som utbytesgäster. Glada, begåvade, snackiga och förfärande frispråkiga. Väl i köket, omedelbart efter hälsningsceremonierna, säger den snackigaste killen:

Förlåt, underliga frågor, men vilken sorts familj har vi kommit till? Vad röstar ni på? frågar grabben, vad röstar ni på som får rösta? Någon förunderlig tystnad breder ut sig bland den brokiga skaran i det stora bondköket någonstans i den svenska skogsbygden.

De ryska ungdomarna tycks vara mycket tränade att uppfatta det icke klart uttalade, de reagerar kvickt, den snackige håller andan en sekund:

Säg inte - don’t say - don’t say - att vi rest till det demokratiska Sverige och kommit till en kommunistfamilj?

· Nä ,nä - inte så heller.

"Säg att ni RÖSTAR frivilligt på kommunisterna, då hänger jag mig!"

Tjaa. Vad säga? Tiotusen ord skulle behövas, timmar av samtal och det som finns till förfogande hos alla i köket är en mer eller mindre knackig engelska.

http://www.internetional.se/maritlenin90.htm#lenin

Marit Paulsens kanske mest kända bok är liten Ida som nästa år ska bli musikal på Stockholms Stadsteater Berättelsen om det utsatta barnet som växer upp i ockupationens Norge är självbiografisk.
Hon har aldrig kunnat acceptera sitt öde som "tyske-tösens dotter"

Källa:
Intervju i Veteranen (Sveriges Pensionärsförbund) nr 2/2005

1998 lämnade hon socialdemokratin till förmån för liberalismen och folkpartiet.

Familj: maken Sture sedan 35 år, tio barn och många barnbarn.

Tjänar: 15 700 i pension, före skatt

Tio barn har vuxit upp i detta hus. Men vi får inte veta hur många som är Marits och Stures.

Marits ögon smalnar vid frågan, blicken blixtrar till.

- Det får Du aldrig svar på, väser hon. Alla ställer den frågan.
Men ingen får någonsin svar.
Barn är barn! Ni har ingenting med det att göra

http://www.internetional.se/maritlenin90.htm