Leta i den här bloggen

2009-06-03

20 år efter Tienanmen: Kina köper Hummer

Indien är tidigare ägare av den engelska ikonen Landrover.
Nu har ett företag i Kina köpt Hummer, symbolen för amerikansk styrka.

Se bilder på Hummer här via Google

Det verkar vara bra med stabilitet, som Göran Persson sade, och fick kritik för.

Kinas köp av Hummer för osökt tankarna till Globaliseringsrådets nyligen avlämnade betänkande "BORTOM KRISEN - Om ett framgångsrikt Sverige i den nya globala ekonomin - Ds 2009:21".

Där sägs bl a att globaliseringens kraft har underskattats av världens politiska ledare och att Sveriges sårbarhet inte har tagits på tillräckligt allvar.

- Skulle bara några av de storföretag som svarar för huvuddelen av vår export försvinna, rämnar en stor del av basen för vårt välstånd.

Mer överraskande är att Bildt, Wallenberg och Olle Wästberg med flera har skrivit under på att "Vår union, EU, inte är en tillräckligt pålitlig kraft för fri handel med varor och tjänster.

Sedan skriver Rådet, kanske något för bombastiskt, att "Sverige ska vara Kunskapslandet, som också marknadsför sig som landet med Nobelpriset och forskningssatsningar i världstopp: ”The Knowledge Nation”, som också har förmågan att omsätta vetenskapliga resultat till produktion, ”The Land of Innovation”.

Det låter ju bra, men men klicka på länken nedan så kan Du läsa mer om rådets rapport och klicka Dig vidare till Fredrik Häréns lika lysande som skrämmande tal på Kunskapens dag häromåret.

www.internetional.se/factorpricequal.htm

1 kommentar:

Blogtester sa...

Det Sverige har, eller rättare sagt "folket", är en mycket stark kreativitet, som är denna plats och människornas här nuvarande största styrka.
Men om man observerar Kina, och ser hastigheten i utvecklingen, och bakåt blickar på de förändringar som landet i vissa delar genomgått, så förstår man också att saker och ting framöver kan gå överraskande fort.
Det är min övertygelse, att om inte detta land, och folk, snabbt ändrar viss attityd och inställning till arbete, och vad arbete är, samt släpper människors kreativitet fri, fri från kontrollerande byråkrati (oavsett byråkratens partifärg), så kommer Kina mycket snart att uppnå en kritisk massa av kreativ nyskapande potential, vilken kommer att göra det mer eller mindre "omöjligt" för Sverige att hänga med. Och denna kritiska massa behöver, med tanke på storleken på Kinas befolkning, bara vara en bråkdel i procent av de kreativa människor som nu finns i detta land.
Denna förändring kan komma mycket smygande och överraskande, överraskande för många på ett oväntat sätt, även för dem i makt- och penningstyrke-position.

http://emergenceofhumantouch.blogspot.com/2009/05/om-varldens-mest-omfattande-kapitalism.html