Inlägg

Visar inlägg från februari, 2009

Bildt-regering till försvar för valutan kroon

Riksbanken meddelade i dag att man ingått ett avtal med sin motpart i Estland, som ger Estland rätt att till dagens fasta kurs köpa svenska kronor för 10miljarder SEK-kronor.  Vad skall Estland ha kronorna till, kanske någon undrar.  Svaret är att Estland skall växla kronorna mot förslagsvis dollar för att stödköpa sin egen valuta, kroon. Estland har nämligen, liksom Sverige hade 1992, en fast växelkurs.  Den kommer att vara fast ända tills den den fasta växelkursen överges, liksom i Sverige 1992. Bildt och Mona försvarade den svenska kronkursen gemensamt 1992. Observera att det var kursen som de försvarade, inte kronan.  Syftet var nämligen att förbereda kronans avskaffande och dess ersättande med euron. Även detta misslyckades genom att folket sade Nej till EMU. För att framstå som en sann EU-vän, värdig att i sinom tid försöka bli EU-kommissionär och därmed uppfylla sitt livsmål, höjdes räntan och sänktes ekonomin av samme Bildt som nu åter ingår i en svensk regeringen som ägnar sig

Om nedgången beror på för lite kreditgivning - då kanske den tidigare uppgången berodde på för mycket kreditgivning

Det låter bestickande. Men om Finanskrisen orsak var, som de flesta anser, att Fed höll räntan för lågt för länge, kan då verkligen lösningen, som de flesta anser, vara att sänka räntan till noll. Med en så låg ränta lockar man väl än fler unga familjer och kanske en och annan pensionär att låna för mycket för den bostad som just nu verkar överkomlig. Är den låga räntan till för att låntagarna eller för att hjälpa bankerna? Jag läser just nu Dagens Industri 2009-02-20 09: Bonus och rörliga ersättningar till vd:ar och ledningsgrupper i de statliga AP-fonderna är inte tillåtna. Det löser Tredje AP-fondens styrelse genom att i stället ge vd Kerstin Hessius en gratifikation på en halv miljon kronor. Och när googlar hittar jag följande  2008-12-22 Tredje AP-fonden ökar i fastigheter Alltmer av det statliga pensionskapitalet söker sig till fastigheter. I går blev det klart att Tredje AP-fonden köper hälften av Kungsledens publika fastigheter, som ligger i bolaget Hemsö. - Affären ger oss en

Det är Kontantinsatsen, Stupid!

Det var en gång för länge sedan vanligt med gammalmodiga bankkamrerare som sade åt hugade fastighetsspekulanter att det nog gick att låna till villaköpet men att man skulle ha en egen kontantinsats på 25 procent. Det var ju inte så roligt för den unga familj som ville köpa ett småhus eller en mindre lägenhet för 2,5 miljoner kronor. Men det var roligt för banken.  För om huset skulle sjunka med 25 procent i pris och familjen inte kunde betala sina räntor skulle det visserligen drabba de boende, men banken skulle inte förlora några pengar och därmed skulle heller inte hela det internationella banksystemet hotas av kollaps. Men det var då det. Sedan kom dom smarta 27-åringarna och ersatte den gamle kamrern och så blev det som det blev. Nu försöker alla ansvariga - som varit oansvariga -  att låtsas som om det nu inträffar är helt unikt och oförklarligt och förmodligen bottnar i alla dessa konstiga nya instrument som ingen riktigt  förstått, som Credit Default Swaps. Men det var en vanlig

"Riksbankens nya stjärna" - Karolina Ekholm - En lydig kvinna

- Utnämningen av den nya vice Riksbankschefen väckte milt sagt förvåning. Det går inte att hitta Karolina Ekholms namn någonstans bland förhandstipsen. På finansmarknaden gissades att Irma Rosenbergs plats i direktionen skulle övertas av en konjunkturbedömare. Ett alternativ hade varit någon med erfarenhet från finansiell verksamhet.  Ändå verkar Karolina Ekholm bli ett värdefullt tillskott till Riksbanken.  Det skrev Pär Isaksson i Affärsvärlden 2009-02-14 Att det skulle bli en kvinna, det var ju klart. Mona och Hillary och Maud.  Inte alltid så lyckat, men särintresset kvinnorna har ju majoritet i valmanskåren. Karolina Ekholm uppfyller kravet på att vara kvinna. Vad mer kunde Riksbanksfullmäktige med Johan Gernandt i spetsen önska sig? En lydig kvinna som är beredd att skriva under på att EMU är bra för land och folk, naturligtvis. Även detta krav uppfyller Karolina Ekholm. Hon har meriterat sig genom att skriva under en artikel på Brännpunkt inför folkomröstningen om EMU under rubr