Leta i den här bloggen

2009-02-27

Bildt-regering till försvar för valutan kroon


Riksbanken meddelade i dag att man ingått ett avtal med sin motpart i Estland, som ger Estland rätt att till dagens fasta kurs köpa svenska kronor för 10miljarder SEK-kronor. 

Vad skall Estland ha kronorna till, kanske någon undrar. 
Svaret är att Estland skall växla kronorna mot förslagsvis dollar för att stödköpa sin egen valuta, kroon.

Estland har nämligen, liksom Sverige hade 1992, en fast växelkurs. 
Den kommer att vara fast ända tills den den fasta växelkursen överges, liksom i Sverige 1992.


Observera att det var kursen som de försvarade, inte kronan. 

Även detta misslyckades genom att folket sade Nej till EMU.

För att framstå som en sann EU-vän, värdig att i sinom tid försöka bli EU-kommissionär och därmed uppfylla sitt livsmål, höjdes räntan och sänktes ekonomin av samme Bildt som nu åter ingår i en svensk regeringen som ägnar sig åt valutakursförsvar i EU:s intresse.

Eller om det månne nu, liksom 1992, är i storbankernas intresse?

Det sista dygnet 1992, när Riksbanken under ledning av den med SEB nära lierade Staffan Burenstam Linder och med Bengt Dennis, sedermera anställd av SEB som rådgivare, växlades utlandslån in på 160 miljarder kronor.

Nu skall den estniska valutakursen försvaras igen tills dess bankerna har kunnat gå ur sina positioner, verkar det som.

För en tid sedan, noga räknat den 19/2 2009, skrev finansmannen Tomas Fischer i den utmärkta tidskriften Fokus att "de baltiska regeringarna och centralbankerna upprepar nu det svenska katastrofala kronkursförsvaret från regeringen Bildt 1991-92".

- Hopplös är situationen i de baltiska länderna som alla knutit sina valutor till euron. 

I Baltikum försöker man nu, liksom i Sverige 1992, att möta krisen med åtstramningspolitik.

- Tanken är att lönesänkningar skall återställa de baltiska ländernas konkurrenskraft. En sådan politik har inte lyckats någonstans tidigare och kommer inte heller att lyckas i Baltikum, skrev Tomas Fischer.

Svenska banker har lånat 90 miljarder dollar - nästan en femtedel av Sveriges BNP till högriskländer, enligt The Times 19/2 2009.

Krisen började i USA, men det är i Europa som den kan övergå i en katastrof, skrev Wolfgang Münchau, kolumnist i Financial Times 22/2 2009.

Han hade talat med en "senior policymaker" som sade sig se likheter med vad som hände i Europa 1992.

Visserligen har EMU-länderna en gemensam valuta och man kan inte sätta sina slantar på en nedgång för t ex den italienska valutan liran. Men tack vare "credit default swaps" är det lätt och behändigt att satsa på en kollaps för eurozonen.

Münchau stönar över att man (även svenska banker) i de gamla kommuniststarena uppmuntrat hushållen att ta sina huslån i utländsk valuta, ofta i Swiss francs. 

Enligt Financial Times (25/2) har banker i Österrike lånat ut 300 miljarder dollar till kunder i det forna Östeuropa. Det motsvarar, enligt BIS, 68 procent av Österrikes BNP och, om man räknar med Bank Austria, ägd av den italienska banken Unicredt, skulle siffran stiga till nära 100 procent av BNP.

Som dom har ställt till det.

Och allt bara för att kvala in i EU och EMU - och kanske bli EU-kommissionär.

Mer om EMU här

Mer om Finanskrisen mm  här2009-02-20

Om nedgången beror på för lite kreditgivning - då kanske den tidigare uppgången berodde på för mycket kreditgivning

Det låter bestickande.

Men om Finanskrisen orsak var, som de flesta anser, att Fed höll räntan för lågt för länge,
kan då verkligen lösningen, som de flesta anser, vara att sänka räntan till noll.

Med en så låg ränta lockar man väl än fler unga familjer och kanske en och annan pensionär att låna för mycket för den bostad som just nu verkar överkomlig.

Är den låga räntan till för att låntagarna eller för att hjälpa bankerna?

Jag läser just nu Dagens Industri 2009-02-20 09:
Bonus och rörliga ersättningar till vd:ar och ledningsgrupper i de statliga AP-fonderna är inte tillåtna.

Det löser Tredje AP-fondens styrelse genom att i stället ge vd Kerstin Hessius en gratifikation på en halv miljon kronor.

Och när googlar hittar jag följande

 2008-12-22

Tredje AP-fonden ökar i fastigheter

Alltmer av det statliga pensionskapitalet söker sig till fastigheter. I går blev det klart att Tredje AP-fonden köper hälften av Kungsledens publika fastigheter, som ligger i bolaget Hemsö.


- Affären ger oss en unik möjlighet att diversifiera vår portfölj mot publika fastigheter. Hemsö fastigheter är ett välskött bolag med låg risk och stabil avkastning, säger Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden.
I juni köpte AP Fastigheter Vasakronan för 41 miljarder kronor. De fyra första AP-fonderna äger nu vardera 25 procent av AP Fastigheter, som har bytt namn till Vasakronan.


2009-02-18

Det är Kontantinsatsen, Stupid!

Det var en gång för länge sedan vanligt med gammalmodiga bankkamrerare som sade åt hugade fastighetsspekulanter att det nog gick att låna till villaköpet men att man skulle ha en egen kontantinsats på 25 procent.

Det var ju inte så roligt för den unga familj som ville köpa ett småhus eller en mindre lägenhet för 2,5 miljoner kronor.

Men det var roligt för banken. 

För om huset skulle sjunka med 25 procent i pris och familjen inte kunde betala sina räntor skulle det visserligen drabba de boende, men banken skulle inte förlora några pengar och därmed skulle heller inte hela det internationella banksystemet hotas av kollaps.

Men det var då det.

Sedan kom dom smarta 27-åringarna och ersatte den gamle kamrern och så blev det som det blev.

Nu försöker alla ansvariga - som varit oansvariga -  att låtsas som om det nu inträffar är helt unikt och oförklarligt och förmodligen bottnar i alla dessa konstiga nya instrument som ingen riktigt  förstått, som Credit Default Swaps. Men det var en vanlig fastighetsbubbla som är som bubblor alltid har varit sedan tulpantiden.

Allra första med att avskaffa topplånet i Sverige var statliga SBAB, som därmed en kort tid fick en konkurrensfördel gentemot de andra bankerna. 

En som väl bör känna till detta är SBABs dåvarande informationschef som numera ingår i Riksbankens direktion som vice riksbankschef.

Om en lånetransaktion går fel är det givetvis både låntagaren och långivaren som är ansvariga för detta. Således även den unga familjen.

Men, tycker jag, den större skulden bör läggas på de som hade betalt för att förstå detta, bankdirektörer, bankinspektioner och centralbankschefer.

På dom!

De banker som behöver statligt stöd skall givetvis tvingas byta ut sin VD och sina styrelser.

Dom har misskött sig och för att bekämpa Moral Hazard är det för framtiden av värde att till exempel SEBs styrelseordförande och VD vet att deras föregångare blev avsatta för att de hade försatt banken i en onållbar situation.

Detta bör ske även i ett litet land som Sverige där alla känner alla.

Kanske i synnerhet där. 2009-02-14

"Riksbankens nya stjärna" - Karolina Ekholm - En lydig kvinna

- Utnämningen av den nya vice Riksbankschefen väckte milt sagt förvåning. Det går inte att hitta Karolina Ekholms namn någonstans bland förhandstipsen. På finansmarknaden gissades att Irma Rosenbergs plats i direktionen skulle övertas av en konjunkturbedömare. Ett alternativ hade varit någon med erfarenhet från finansiell verksamhet. 

Ändå verkar Karolina Ekholm bli ett värdefullt tillskott till Riksbanken. 

Det skrev Pär Isaksson i Affärsvärlden 2009-02-14

Att det skulle bli en kvinna, det var ju klart. Mona och Hillary och Maud. 
Inte alltid så lyckat, men särintresset kvinnorna har ju majoritet i valmanskåren.

Karolina Ekholm uppfyller kravet på att vara kvinna.

Vad mer kunde Riksbanksfullmäktige med Johan Gernandt i spetsen önska sig?

En lydig kvinna som är beredd att skriva under på att EMU är bra för land och folk, naturligtvis.

Även detta krav uppfyller Karolina Ekholm.

Hon har meriterat sig genom att skriva under en artikel på Brännpunkt inför folkomröstningen om EMU under rubriken "Euron lyfter Sverige" publicerad den 14 maj 2003.

I ingressen skrev SvD: 
Vår slutsats blir att euron är bra för både näringsliv och konsumenter i Sverige, skriver Klas Eklund, Carl Johan Åberg och åtta andra nationalekonomer /däribland  således Karolina Ekholm/.

- Den räntepolitik som förs av ECB i normalfallet kommer att stabilisera även den svenska ekonomin, skrev de.

Inte ens det är väl riktigt sant, men den viktiga frågan är vad som händer när läget inte är normalt, som t ex om världen skulle råka in i en Finanskris.

- Den viktiga slutsats vi drar är tydlig. De samhällsekonomiska kostnaderna för att inte kunna sätta räntan fritt i Sverige är mindre än de ekonomiska förluster det skulle ge att stå utanför den gemensamma valutan.

Sådant skriver Klas Eklund lätt ihop under en kafferast som chefsekonom på SEB.

Sedan skriver Karolina Eklund på och meriterar sig för Riksbankens direktion.


Efter det att Birgitta Swedenborg m fl svarade den 3 juni återkom den tiohövdade skaran den 11 juni: 
 
- Sedan Calmforsutredningen publicerades 1996 har det kommit fram rader av vetenskapliga studier, som påvisat stora handelseffekter av inträdet i en valutaunion. 

Tyvärr hade självaste Assar Lindbeck fallit undan för påtryckningarna och satt sin kvarvarande heder i pant på att 
En valutaunion ökar handeln. Det kan röra sig om 30–50 procent på lång sikt. 
Assar Lindbeck SvD 8/9 2003

Dessvärre, för Assar Lindbeck och hans heder, har det senare föga överraskande framkommit att detta var fullständigt fel.

- A new study by Richard Baldwin works out that the boost to trade within the euro area from the single currency is much smaller with a best estimate of 9%
The Economist, 22/6 2006


Tidigare hade Assar Lindbeck hör till EMU-skeptikerna.

"Många nackdelar med EMU" 
Professor Assar Lindbeck sällar sig till skeptikerna 
Dagens Nyheter 96-02-03

”Vi vet att regimer med flytande växelkurs fungerar” 
Assar Lindbeck
Ekonomisk Debatt 1994, nr 5 s.489


Självständighet och integritet borde vara viktiga egenskaper hos en medlem av Riksbankens Direktion. Borde vara. Men det som är viktigt hos dem som utsett Karolina Ekholm förefaller vara att hon är en lydig kvinna som gillar EMU.

Upprörande?

Tja, är det egentligen någon som längre är förvånad?